Byla 2-569-440/2012
Dėl skolos, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Vilija Valantienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo ( - ) ieškinį atsakovei J. D. dėl skolos, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės J. D. 7165,81 Lt negrąžintą kreditą, 831,20 Lt palūkanas ir 1018,84 Lt delspinigius, 13 procentų metines palūkanas nuo 7165,81 Lt negrąžintos kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal 2010-08-12 susitarimą Nr. 3300-2008-50751/1 dėl 2008-08-25 Kreditavimo sutarties Nr. 3300-2008-50751 sąlygų pakeitimo ir bendrosios dalies išdėstymo nauja redakcija, taip pat 271 žyminį mokestį bei 1210 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Ieškovas prašo atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti viešai paskelbiant interneto tinklapyje www.teismai.lt, bet atsakovės atsiliepimas per vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 1 dalimi teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

4Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnio 1 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas ištyrė byloje esančius įrodymus: 2008-08-25 kreditavimo sutarties Nr. 3300-2008-50751 bendrąsias ir specialiąsias sąlygas (b. l. 5-10), 2010-08-12 susitarimą Nr. 3300-2008-50751/1 dėl 2008-08-25 Kreditavimo sutarties (toliau - sutartis) Nr. 3300-2008-50751 sąlygų pakeitimo ir bendrosios dalies išdėstymo nauja redakcija (b. l. 11-14), kuriuo susitarta, kad bendra kredito suma yra 8954,29 Lt,o galutinis kredito grąžinimo terminas 2013-07-31. Susitarimo 1.7 punktu, kuriuo keičiama sutarties bendrosios dalies 27 punktas, ieškovas ir atsakovė susitarė dėl 0,07 proc. dydžio delspinigių nuo laiku negrąžintos vartojimo kredito sumos ir nuo laiku nesumokėtos palūkanų sumos. Susitarimo 1.2 punktu šalys susitarė dėl 13 procentų metinės palūkanų normos. Atsakovė nevykdė visų susitarimu prisiimtų įsipareigojimų ir įsiskolino ieškovui: 7165,81 Lt negrąžinto vartojimo kredito, 831,20 Lt palūkanų ir 1018,84 Lt delspinigių. Byloje duomenų, kad atsakovė įvykdė savo prievolę nėra.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.881 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad kreditavimo santykiams paskolą reglamentuojančios CK normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialioms kreditavimą reglamentuojančioms teisės normoms. Todėl pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, bet atsakovas nemokėjo nustatytų kreditų grąžinimo įmokų. CK 6.874 straipsnio 2 dalis suteikia kredito davėjui teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią negrąžintą kredito sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis, jei sutartyje yra numatytas kredito grąžinimas dalimis, o eilinė kredito dalis laiku negrąžinama. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės pagal 2010-08-12 susitarimą 7165,81 Lt negrąžinto vartojimo kredito ir 831,20 Lt palūkanų yra pagrįstas ir tenkintinas.

8CK 6.71 str. 1 d. ir 6.258 str. 1 d. leidžia sutartyje susitarti, jog prievolės neįvykdžiusi arba ją netinkamai įvykdžiusi sutarties šalis privalo sumokėti kitai šaliai netesybas – baudą arba delspinigius. Kaip jau minėta, ieškovas ir atsakovė susitarė dėl 0,07 % dydžio delspinigių, skaičiuojami nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Atsakovei iš viso paskaičiuota 1017,84 Lt delspinigių už 182 dienas už laikotarpį nuo 2011-09-08 iki 2012-03-08. Atsakovė neįvykdė laiku piniginių prievolių, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 1018,84 Lt delspinigių pagal susitarimą tenkintinas.

9Kreditavimo santykiams taikomoje CK 6.874 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad sutartinės palūkanos skaičiuojamos nuo tos dienos, kada kredito suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į CK 6.37 straipsnyje numatytų procesinių palūkanų mokėjimą nuo bylos iškėlimo teisme dienos. CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškovas ir atsakovas susitarime nustatė 13 % dydžio metines procesines palūkanas, todėl vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovės priteistinos 13 % metinės palūkanos už priteistą 7165,81 Lt sumą skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovės ieškovo naudai priteistinas 271 Lt žyminis mokestis, sumokėtas 2012-03-13 mokėjimo nurodymu Nr. 44 (b. l. 4).

11Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, byloje susidariusios 4,50 Lt dydžio pašto išlaidos valstybei iš atsakovės nepriteistinos (b. l. 1).

12CPK 98 str. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš kitos šalies išlaidas už advokato pagalbą. Tačiau ne visos faktiškai šalių sumokėtos lėšos advokato pagalbai apmokėti gali būti pripažįstamos pagrįstomis ir atlygintinomis bylinėjimosi išlaidomis. Išlaidos, susijusios su advokato pagalba, yra priteisiamos atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, bet ne didesnės, kaip yra nustatyta 2004-03-26 Lietuvos advokatų tarybos nutarimu ir 2004-04-02 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – rekomendacijos). Pagal rekomendacijų 8.2 punktą už ieškinio parengimą gali būti priteisiama ne didesnė kaip trigubo minimalios mėnesio algos dydžio suma, t. y. 2400 Lt. Ieškovas reikalauja priteisti kiek daugiau nei pusę šios sumos (b. l. 24-25, 26).

13Nustatydamas konkrečią priteistiną sumą teismas vadovaujasi rekomendacijų 2 punkte pateikiamais kriterijais. Remiantis šiais kriterijais nagrinėjama byla vertintina kaip nesudėtinga, joje sprendžiami teisiniai klausimai nėra nauji, jos apimtis nedidelė. Teismų informacinės sistemos duomenimis ieškovą atstovaujanti advokatų bendrija nuolat Lietuvos teismams rengia tokio paties pobūdžio ieškinius, kurių pagrindas yra iš esmės tas pats. Taigi, darytina išvada, kad darbo laiko sąnaudos nėra didelės. Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta, už advokato pagalbą priteistina suma mažintina iki 700 Lt, kurie, teismo vertinimu, laikytini adekvačiu ir teisingu atlygiu už advokato atliktą darbą.

14Vadovaudamasis. CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 98 str. , 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d. ir 286 str. bei CK 6.5 str., 6.6 str. 1 d., 6.37 str. 2 d. ir 3 d., 6.81 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 1 d. ir 2 d., 6.881 str. 2 d., 6.81 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės J. D., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), 7165,81 Lt (septynis tūkstančius šimtą šešiasdešimt penkis litus 81 ct) negrąžinto kredito, 831,20 Lt (aštuonis šimtus trisdešimt vieną litą 20 ct) palūkanų, 1018,84 Lt (vieną tūkstantį aštuoniolika litų 84 ct) delspinigių pagal 2010-08-12 susitarimą Nr. 3300-2008-50751/1 dėl 2008-08-25 Kreditavimo sutarties Nr. 3300-2008-50751 sąlygų pakeitimo ir bendrosios dalies išdėstymo nauja redakcija, 13 % (trylikos procentų) metines palūkanas nuo priteistos 7165,81 Lt (septynių tūkstančių šimto šešiasdešimt penkių litų 81 ct) sumos, nuo bylos iškėlimo teisme – 2012-04-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 271 Lt (dviejų šimtų septyniasdešimt vieno lito) žyminį mokestį ir 700 Lt (septynių šimtų litų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti ieškovui ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), ( - ), Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB DnB banke, banko kodas 40100

17Atmesti ieškinio dalį dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo.

18Išaiškinti atsakovei, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovė negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

20Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Vilija Valantienė rašytinio... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės J. D. 7165,81 Lt negrąžintą... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti viešai paskelbiant interneto... 4. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Teismas ištyrė byloje esančius įrodymus: 2008-08-25 kreditavimo sutarties... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.881 straipsnio 2 dalyje... 8. CK 6.71 str. 1 d. ir 6.258 str. 1 d. leidžia sutartyje susitarti, jog... 9. Kreditavimo santykiams taikomoje CK 6.874 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 10. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovės ieškovo naudai... 11. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir... 12. CPK 98 str. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas... 13. Nustatydamas konkrečią priteistiną sumą teismas vadovaujasi rekomendacijų... 14. Vadovaudamasis. CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 98 str. , 142 str. 4 d., 262... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovės J. D., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), 7165,81 Lt... 17. Atmesti ieškinio dalį dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo.... 18. Išaiškinti atsakovei, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, kad... 19. Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už... 20. Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims....