Byla T-157-295/2014
Dėl priverčiamosios medicinos priemonės - ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis taikymo O. M., a.k. (duomenys neskelbtini), gimusiam (duomenys neskelbtini), gyvenančiam (duomenys neskelbtini) socialinės globos namuose, pratęsimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Bugelevičius, sekretoriaujant Laimai Avižienytei, dalyvaujant prokurorei Danutei Mekionienei, Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Naujininkų poliklinikos atstovei Rūtai Fabijonavičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Naujininkų poliklinikos teikimą dėl priverčiamosios medicinos priemonės - ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis taikymo O. M., a.k. ( - ), gimusiam ( - ), gyvenančiam ( - ) socialinės globos namuose, pratęsimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gruodžio 5 d. nutartimi pripažino, kad O. M. padarė baudžiamojo įstatymo uždraustas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 129 straipsnio 2 dalies 2, 3 punktuose, 138 straipsnio 2 dalies 3, 5, 10 punktuose, būdamas nepakaltinamas, ir pritaikė jam priverčiamąją medicinos priemonę - stacionarinį stebėjimą griežto stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje.

32006 m. lapkričio 30 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi stebėjimo režimas O. M. iš griežto stebėjimo sąlygų buvo pakeistas į sustiprinto stebėjimo sąlygas, o 2007 m. gruodžio 3 d. to paties teismo nutartimi sustiprinto stebėjimo sąlygos buvo pakeistos į bendro stebėjimo sąlygas.

42012 m. spalio 4 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi O. M. taikoma priverčiamoji medicinos priemonė - stacionarinis stebėjimas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje bendro stebėjimo sąlygomis pakeistas į priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis. Įsiteisėjus teismo nutarčiai O. M. buvo apgyvendintas ( - ) socialinės globos namuose. Nuo 2012 m. spalio 25 d. prirašytas prie VšĮ Naujininkų poliklinikos Psichikos sveikatos centro, kur tęsiamas O. M. stebėjimas ir gydymas.

5Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Naujininkų poliklinikos teikimu rekomenduojama pratęsti O. M. priverstinio pobūdžio medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis.

6Teismo posėdyje VšĮ Naujininkų poliklinikos atstovė nurodė, kad palaiko teismui pateiktą teikimą jame nurodytais motyvais. O. M. yra diagnozuota paranoidinė šizofrenija. Bendraujant su juo, stebint jo elgesį, jis sunkiai pasiduoda medikamentiniam gydymui, jo psichinė būklė yra rimta. O. M. pasižymi pasisakymais su agresyviom tendencijomis aplinkinių atžvilgiu. Patikslino, kad šiuo metu fizinio agresyvumo iš O. M. pusės nėra, agresyvūs tik jo pasisakymai, todėl prašo pratęsti priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis.

7Teismo posėdyje prokurorė nurodė, kad VšĮ Naujininkų poliklinikos teikimas yra pagrįstas ir motyvuotas, todėl prašė jį tenkinti.

8Teikimas tenkintinas.

9Pagal BK 98 straipsnio 6 dalį ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 405 straipsnio 1 dalį priverčiamoji medicinos priemonė taikoma, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja jo psichikos būklė bei išnyksta jo pavojingumas, todėl teismas, pratęsdamas, pakeisdamas arba panaikindamas priverčiamosios medicinos priemonės taikymą, turi įvertinti du kriterijus: asmens psichinę sveikatą ir su ja susijusį jo socialinį pavojingumą.

10Iš VšĮ Naujininkų poliklinikos teikimo matyti, kad O. M. pirmą kartą liga diagnozuota 2005-06-22 – 2005-09-29 po atliktos kompleksinės stacionarinės teismo psichiatrinės – psichologinės ekspertizės Utenos Ekspertiniame skyriuje. Priverstinio gydymo metu Rokiškio psichiatrijos ligoninėje pacientas buvo konsultuotas docento A. Navicko, diagnozuota paranoidinė šizofrenija epizodinė eiga su progresuojančiu defektu. O. M. nustatytas 40 procentų darbingumo lygis iki 2015-07-17. Paskutinius 6 mėnesius pacientas stebimas socialinės globos namų medicinos personalo ir socialinių darbuotojų. O. M. psichinė būsena – prieinamas prasmingam kontaktui, tvarkingos išvaizdos, dažnai ateina pasikalbėti su psichiatru. Akcentuoja, kad aplinkui jį labai nesveiki žmonės, kad jam esą ne viena tarp tokių žmonių, norėtų gyventi namuose su mama. Jo Mąstymas aplinkybiškas, rezonuojantis, išsako santykio kliedėjimo idėjas aplinkinių atžvilgiu, personalui kartais nurodo priekaištus, kodėl bendrauja su „tais liguistais asmenimis, nors jie esą bjaurūs“. Pasisakymai sunkiai koreguojami. Interesų ratas siauras, amimiškas, nuotaikos fonas išlieka kiek pažemintas, niūrokas. Uždarokas, įtarokas, atsiribojęs, nekritiškas ligos, savo padėties atžvilgiu. Nenoriai priima skirtą gydymą, akcentuoja vaistų pašalinį poveikį, nors personalo stebėjimu, to poveikio nestebima. Tęsiamas gydymas, individuali priežiūra. Remiantis 2013 m. gruodžio 20 ir 27 d. O. M. atlikto psichologinio ištyrimo duomenimis, O. M. protinis darbingumas žemas, dėmesio koncentracija sutrikusi. Atsiskleidė atminties susilpnėjimas. Mąstymas konkretus, stereotipiškas, smulkmeniškas. Asmenybė egocentriška, nebrandi. Emocijos skurdžios. Didelė vidinė įtampa. Ryškūs tarpasmeninių santykių sunkumai. Stebėjimo laikotarpiu O. M. Prūdiškių socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklių nepažeidinėja. Dalyvauja užimtumo veikloje, tačiau teigia nenorintis gyventi su kitais neįgaliaisiais. VšĮ Naujininkų poliklinikos Psichikos sveikatos centro komisijos išvada, O. M. psichinė sveikatos būklė nėra stabili, pavojingumas aplinkiniams nėra išnykęs.

11Iš teismui pateiktų duomenų ir paaiškinimų visumos darytina išvada, kad O. M. dabartinė sveikatos būklė reikalauja priverstinio gydymo, jo psichinė būklė yra rimta. Nors VšĮ Naujininkų poliklinikos atstovės teigimu, šiuo metu O. M. agresyvumas pasireiškia tik pasisakymais, tačiau jis pasižymi pasisakymais su agresyviom tendencijomis aplinkinių atžvilgiu, be to, sunkiai pasiduoda medikamentiniam gydymui, todėl teigtina, jog O. M. pavojingumas aplinkiniams nėra išvykęs. Pagrindų nutraukti priverčiamąją medinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis teismas nenustatė, todėl įvertinus visus duomenis, pripažintina, kad yra būtina O. M. pratęsti priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir 440 straipsniu,

Nutarė

13Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Naujininkų poliklinikos teikimą tenkinti.

14Pratęsti O. M., gimusiam ( - ), priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis taikymą.

15Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai