Byla 2-450/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Kazio Kailiūno (pranešėjas), kolegijos teisėjų Virginijos Čekanauskaitės ir Audronės Jarackaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Čilija“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 6 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, ir 2006 m. birželio 20 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti terminą pareiškimui paduoti, civilinėje byloje Nr.2-1363-51/2006 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Čilija“ ieškinį atsakovams Vilniaus universitetui, uždarajai akcinei bendrovei „Sauluvos maistas“ dėl konkurso rezultatų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Čilija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Vilniaus universitetui, UAB „Sauluvos maistas“, prašydamas pripažinti Vilniaus universiteto 2005 m. lapkričio 29 d. dienraštyje „Lietuvos aidas“ paskelbtas patalpų, esančių Pilies g. 11 ir Pilies g. 13, Vilniuje, nuomos konkurso sąlygas neteisėtomis ir negaliojančiomis, panaikinti Vilniaus universiteto paskelbtame patalpų nuomos konkurse priimtą sprendimą pripažinti konkurso laimėtoju UAB „Sauluvos maistas“, pripažinti tarp Vilniaus universiteto ir UAB „Sauluvos maistas“ 2005 m. gruodžio 28 d. sudarytą patalpų nuomos sutartį niekine ir negaliojančia, priteisti iš atsakovų ieškovo sumokėtą žyminį mokestį ir kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.

4Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu ieškinį atmetė, 2006 m. gegužės 18 d. nutartimi ieškovui UAB „Čilija“ dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis skyrė 6000 Lt baudą.

5Ieškovas UAB „Čilija“ dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutarties padavė atskirąjį skundą.

6Vilniaus apygardos teismas 2006 m. birželio 6 d. nutartimi nutarė atsisakyti priimti ieškovo UAB „Čilija“ atskirąjį skundą ir grąžinti atskirąjį skundą jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad ieškovas UAB „Čilija“ nepasinaudojo galimybe įstatyme nustatytu terminu kreiptis į baudą paskyrusį teismą su prašymu panaikinti ar sumažinti paskirtą baudą. Nurodė, kad ieškovas teismui pateikė atskirąjį skundą dėl nutarties, kuri nėra skundžiama ir kuri pagal įstatymus negali būti atskirojo (apeliacinio) apskundimo objektas.

7Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Čilija“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 6 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas turėjo išnagrinėti atskiruoju skundu pavadintą dokumentą, kadangi, remiantis CPK 115 straipsnio ketvirtąja dalimi, klaidingas procesinio dokumento pavadinimo nurodymas bei kiti aiškūs netikslumai nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus, kurių yra prašoma pateiktame procesiniame dokumente. Vadovaudamasis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, taip pat principu, pagal kurį teismas turi nagrinėti bylas, bendradarbiaudamas su byloje dalyvaujančiais asmenimis, teismas turėjo įvertinti tai, kad ieškovas, paduodamas atskirąjį skundą, siekė tų tikslų, kurių siekiama ir pareiškimu dėl baudos panaikinimo.
  2. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartis, kuria paskirta bauda, užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Minėta nutartis yra grindžiama argumentais, kuriais grindžiamas ir teismo sprendimas šioje byloje ir tai netiesiogiai suvaržo ieškovo galimybę reikšti apeliacinį skundą, o taip pat ir galimybę tenkinti apeliacinį skundą, panaikinant apygardos teismo sprendimą šioje byloje. Be to, baudos už ieškinio pareiškimą paskyrimas atima ieškovui teisę kreiptis į teismą, todėl ir atsisakymas peržiūrėti tokios baudos paskyrimą gali būti būtų vertintinas kaip teisės kreiptis į teismą suvaržymas.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Sauluvos maistas“ prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą spręsti savo nuožiūra.

9Ieškovas UAB „Čilija“ 2006 m. birželio 12 d. pateikė teismui prašymą dėl termino pareiškimui paduoti atnaujinimo, kuriuo prašė atnaujinti terminą pareiškimui dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartimi paskirtos baudos panaikinimo arba sumažinimo paduoti. Nurodė, kad nepraėjus septynioms dienoms nuo nutarties gavimo dienos ieškovas kreipėsi į teismą su atskiruoju skundu dėl baudos panaikinimo. Nors Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 6 d. nutartimi buvo atsisakyta priimti atskirąjį skundą, tokio kreipimosi atskiruoju skundu tikslas buvo lygiai toks pats, kaip ir teikiamo pareiškimo dėl baudos panaikinimo tikslas - panaikinti paskirtą baudą.

10Vilniaus apygardos teismas 2006 m. birželio 20 d. nutartimi ieškovo prašymo atnaujinti terminą pareiškimui paduoti netenkino. Teismas konstatavo, kad ieškovo prašyme nurodytos aplinkybės negali būti laikomos svarbiomis termino praleidimo priežastimis. Teismas nurodė, kad ieškovas per keturiolika dienų nuo teismo nutarties paskirti baudą priėmimo galėjo prašyti teismą panaikinti ar sumažinti baudą ne atskiruoju skundu ir ne aukštesnįjį teismą, bet pareiškimu ir tik tą teismą, kuris ir paskyrė baudą. Teismas pažymėjo, kad tai, jog procesinis dokumentas (atskirasis skundas) buvo skirtas apeliacinės instancijos teismui, patvirtina ir nuoroda į CPK 337 straipsnį šiame dokumente, todėl, teismo nuomone, ieškovas suprato ir teikė ne prašymą dėl minėtos nutarties peržiūrėjimo CPK 107 straipsnio tvarka, o atskirąjį skundą, nagrinėtiną apeliacine tvarka. Teismas taip pat nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartyje yra nurodyta, kad nutartis dėl baudos paskyrimo neskundžiama, tačiau ieškovas vis tiek nutartį skundė. Teismas pažymėjo, kad ieškovas yra atstovaujamas kvalifikuoto teisininko - advokato, todėl preziumuojama, kad ieškovui turėjo būti žinomos jo teisės, kuriomis jis turėjo galimybę laiku ir tinkamai pasinaudoti kreipdamasis į teismą dėl teismo nutartimi paskirtos baudos panaikinimo ar sumažinimo.

11Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Čilija“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 20 d. nutartį ir atnaujinti teminą pareiškimui dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartimi paskirtos baudos panaikinimo arba sumažinimo paduoti bei perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti klausimą dėl ieškovui paskirtos baudos panaikinimo arba sumažinimo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Terminas pareiškimui dėl baudos panaikinimo paduoti praleistas dėl to, kad teismui pateiktas klaidingai pavadintas dokumentas, o klaidingas procesinio dokumento pavadinimas nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus, kurių yra prašoma pateiktame procesiniame dokumente. Kreipimosi atskiruoju skundu tikslas buvo toks pats, kaip ir teiktino pareiškimo dėl baudos panaikinimo.
  2. Atskirojo skundo pateikimas įrodo, jog ieškovas nedelsė ir ėmėsi procesinių veiksmų dėl teismo paskirtos baudos, todėl itin griežtas 14 dienų termino pareiškimui paduoti taikymas ir tuo pagrindu nesuteikimas ieškovui teisės prašyti panaikinti baudą neatitinka tokio procesinio termino nustatymo tikslo.
  3. Apeliacinės instancijos teismui ieškovo apeliacinio skundo pagrindu patenkinus ieškinį ir liekant galioti pirmosios instancijos teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutarčiai dėl baudos paskyrimo, ši nutartis prieštarautų apeliacinės instancijos teismo sprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismo sprendimas būtų nesuderinamas su pirmosios instancijos teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartimi.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Sauluvos maistas“ prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą spręsti savo nuožiūra.

13Atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 6 d. nutarties atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 6 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

14CPK 107 straipsnis numato, kad asmuo, kuriam paskirta bauda, per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo gali kreiptis į teismą, paskyrusį baudą, su pareiškimu, prašydamas baudą panaikinti ar sumažinti. Atskirasis skundas gali būti paduodamas dėl nutarties, kuria pareiškimas panaikinti ar sumažinti baudą atmetamas. Taigi įstatymų leidėjas įtvirtina taisyklę, kad atskiruoju skundu negali būti skundžiama nutartis, kuria bauda paskiriama, o atskirasis skundas gali būti paduodamas tik dėl nutarties, kuria atmetamas pareiškimas dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad teismas turėjo išnagrinėti atskiruoju skundu pavadintą procesinį dokumentą, kadangi klaidingas procesinio dokumento pavadinimo nurodymas bei kiti aiškūs netikslumai nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus, kurių yra prašoma pateiktame procesiniame dokumente. Atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutarties padavė ieškovas, atstovaujamas advokato, todėl preziumuojama, kad ieškovas ir jo atstovas žinojo procesines teises ir pareigas. Teisėjų kolegijos nuomone, aplinkybę, kad skundžiant Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartį dėl baudos paskyrimo, buvo siekiama paduoti atskirąjį skundą, o ne pareiškimą dėl baudos panaikinimo, patvirtina tai, kad atskirasis skundas adresuotas ne teismui, paskyrusiam baudą, o Lietuvos apeliaciniam teismui. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad ieškovo atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutarties nėra klaidingai nurodytas procesinio dokumento pavadinimas ir todėl teismas pagal įstatymo reikalavimus neturėjo šio procesinio dokumento nagrinėti kaip pareiškimo panaikinti baudą. Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 6 d. nutarties teisėtumui bei pagrįstumui.

15Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutarčiai pakeisti ar panaikinti, ir sprendžia, kad atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 6 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

16Atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 20 d. nutarties tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 20 d. nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 2 p.).

17CPK 75 straipsnio pirmoji dalis numato, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui. Pareiškimo, kuriuo prašoma panaikinti ar sumažinti teismo paskirtą baudą, padavimas yra procesinis veiksmas, kuris turi būti atliktas per CPK 107 straipsnio pirmojoje dalyje nustatytą terminą. Praleidus nurodytą terminą teisė paduoti pareiškimą išnyksta, tačiau minėta teisė gali būti realizuojama, jeigu praleistas terminas yra atnaujinamas CPK 78 straipsnyje nustatyta tvarka. Minėtas straipsnis praleisto termino atnaujinimo galimybę sieja su svarbiomis priežastimis. Termino atnaujinimas yra teismo teisė, o ne pareiga. Teismo diskrecijai palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis.

18Teisėjų kolegijos nuomone, tai, kad ieškovas ne įstatymo nustatyta tvarka, t.y. su atskiruoju skundu, bet ne su pareiškimu dėl baudos panaikinimo, kreipėsi į teismą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartimi paskirtos baudos panaikinimo, sąlygojo įstatymo nustatyto 14 dienų termino pareiškimui dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo paduoti praleidimą. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas netinkamai kreipdamasis į teismą dėl baudos panaikinimo valią dėl baudos panaikinimo išreiškė. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi minėtais principais ir taikydama CPK 78 straipsnį, sprendžia, kad ieškovas UAB „Čilija“ praleido terminą dėl svarbių priežasčių ir yra pagrindas atnaujinti terminą ieškovo UAB „Čilija“ pareiškimui dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartimi paskirtos baudos panaikinimo arba sumažinimo paduoti.

19Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra pagrįstas ir tenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 20 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – atnaujintinas terminas ieškovo UAB „Čilija“ pareiškimui dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartimi paskirtos baudos panaikinimo arba sumažinimo paduoti (CPK 337 str. 2 p.).

20Teisėjų kolegija pažymi, kad atnaujinus terminą ieškovo UAB „Čilija“ pareiškimui dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartimi paskirtos baudos panaikinimo arba sumažinimo paduoti, nurodytas pareiškimas nagrinėtinas CPK 107 straipsnio nustatyta tvarka.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 ir 2 punktais,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 20 d. nutartį panaikinti ir atnaujinti terminą ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Čilija“ pareiškimui dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartimi paskirtos baudos panaikinimo arba sumažinimo paduoti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Čilija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams... 4. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 5. Ieškovas UAB „Čilija“ dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 18... 6. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. birželio 6 d. nutartimi nutarė atsisakyti... 7. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Čilija“ prašo apeliacinės instancijos... 8. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Sauluvos maistas“ prašo... 9. Ieškovas UAB „Čilija“ 2006 m. birželio 12 d. pateikė teismui prašymą... 10. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. birželio 20 d. nutartimi ieškovo prašymo... 11. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Čilija“ prašo apeliacinės instancijos... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Sauluvos maistas“ prašo... 13. Atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 6 d.... 14. CPK 107 straipsnis numato, kad asmuo, kuriam paskirta bauda, per keturiolika... 15. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 16. Atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 20 d.... 17. CPK 75 straipsnio pirmoji dalis numato, kad teisė atlikti procesinius veiksmus... 18. Teisėjų kolegijos nuomone, tai, kad ieškovas ne įstatymo nustatyta tvarka,... 19. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad atnaujinus terminą ieškovo UAB „Čilija“... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.... 23. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 20 d. nutartį panaikinti ir...