Byla I-3176-484/2009
Dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su R. T. pareiškimu dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo,

Nustatė

2R. T. padavė pareiškimą teismui, kuriame prašo atnaujinti praleistą terminą paduoti prašymą Utenos apskrities Viršininko administracijai dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo bei nuosavybės teises ir giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus paduoti į A. B. iki nacionalizavimo nuosavybės teise valdytą 0,29 ha žemės ( - ) k., N. D. sen., Ignalinos r. ir A. B. valdytą 2,57 ha žemę ( - ) k., Rimšės sen., Ignalinos r..

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnį skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo ar vidaus administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

5Administracinėse bylose pagal pareiškimus dėl terminų atnaujinimo prašymams atkurti nuosavybės teises paduoti ir (ar) pateikti nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančius dokumentus, ginčo šalys yra tik pareiškėjas ir tretieji suinteresuoti asmenys, todėl šių bylų teritorinį teismingumą apsprendžia trečiojo suinteresuoto asmens buveinė.

6Nors pareiškėja trečiaisiais suinteresuotais asmenimis nurodo Utenos apskrities viršininko administraciją ir Utenos apskrities viršininko administracijos Ignalinos rajono žemėtvarkos skyrių, tačiau teritoriniai skyriai, būdami tik struktūriniai apskrities viršininko administracijos padaliniai negali būti vertinami kaip savarankiški asmenys, galintys turėti byloje kitokių interesų nei apskrities viršininko administracija. Todėl trečiuoju suinteresuotu asmeniu šiuo atveju yra Utenos apskrities viršininko administracija.

7Utenos apskrities viršininko administracijos buveinė yra Utenoje. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 str. Panevėžio apygardos teismo veiklos teritorija apima Utenos rajono apylinkės teismo veiklos teritoriją. Lietuvos Respublikos administracinių teismų įsteigimo įstatymo 2 str. 2 d. numato, kad konkrečios apygardos administracinio teismo veiklos teritorija sutampa su atitinkamo bendrosios kompetencijos apygardos teismo veiklos teritorija. Taigi pareiškimas nagrinėtinas Panevėžio, o ne Vilniaus, apygardos administraciniame teisme, todėl pareiškimą atsisakytina priimti, kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

8Teisėja, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.,

Nutarė

9atsisakyti priimti R. T. pareiškimą.

10Išaiškinti, kad pareiškimas gali būti paduotas Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

11Nutarčiai įsiteisėjus, pareiškimą su priedais grąžinti R. T..

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai