Byla 2-2537-571/2017
Dėl skolos išieškojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovui A.G. dėl skolos išieškojimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 321,86 Eur skolą, kurią sudaro 297,28 Eur skola už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 19,48 Eur skola už eksploatacijos išlaidas ir komunalinius patarnavimus, 5,10 Eur delspinigiai, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 20 Eur žyminį mokestį ir 0,86 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane.

4Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

5Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, 2017-03-31 įteikti tinkamai, procesinius dokumentus įteikiant viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. 1 d.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, termino atsiliepimui pateikti pratęsti neprašė. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ), savininkas yra Marijampolės savivaldybė. 2002-09-27 su atsakovu buvo sudaryta Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 29-161-(2.8), kurios 1 punkte numatyta, kad atsakovas, kaip nuomininkas, yra įsipareigojusi naudotis gyvenamąja patalpa pagal paskirtį ir mokėti už ją nuomos mokestį, o sutarties 6 punkte numatyta, kad atsakovas už naudojimąsi gyvenamąja patalpa privalo mokėti nuomos mokestį, kuris turi būti sumokėtas kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito po išgyvento, mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos. Sutinkamai su minėtos sutarties 8 p., atsakovas kaip nuomininkas, taip pat nustatyta tvarka privalo mokėti mokesčius už komunalines paslaugas (bendro naudojimo patalpas, teritorijos valymą ir kt.), kas mėnesį ne vėliau kaip iki kito, po išgyvento mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos.

9Marijampolės savivaldybės tarybos 2009-06-29 sprendimu Nr. 1-849 patvirtinto Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio – kaupiamųjų lėšų skaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo 3 p., 4 p., 9 p. pagrindu ieškovė renka Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį – kaupiamąsias lėšas. Atsakovas nevykdė 2002-09-27 Gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nustatytų įsipareigojimų – mokėti buto nuomos mokestį, mokestį už komunalines paslaugas (bendro naudojimo patalpų, teritorijos valymą ir kitas) ir laikotarpiu nuo 2016-07-01 iki 2017-02-28 liko įsiskolinusi: 297,28 Eur neatsiskaičius už gyvenamosios patalpos nuomą, 19,48 Eur neatsiskaičius už patalpų nuomos administravimą ir patalpų kaip nuosavybės teisės objekto valdymą.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku.

11Šios aplinkybės grindžiamos: ieškiniu (b.l.2-4), mokėjimo nurodymu apie sumokėtą žyminį mokestį (b.l.5-6), mokesčių paskaičiavimo pažyma (b.l.8) nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašu (b.l.9), Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu ir patvirtintu tvarkos aprašu (b.l.12-15), gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi (b.l.10-11), nekilnojamo turto registro duomenų teikimo sutartis (b.l. 16-17), kita bylos medžiaga.

12Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovo ieškovei priteistina 297,28 Eur skola už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 19,48 Eur skola neatsiskaičius už patalpų nuomos administravimą ir patalpų kaip nuosavybės teisės objekto valdymą, viso 316,76 Eur.

13Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” 2 straipsnyje numatyta, jog fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei eksploatavimo išlaidų, ryšių bei komunalinių paslaugų mokesčių, už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną moka 0,02 procentus dydžio delspinigių, todėl iš atsakovės priteistini delspinigiai – 5,10 Eur.

14CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2017-03-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Sutinkamai su CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo ieškovei priteistina bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 20 Eur valstybei sumokėtas žyminis mokestis ir 0,86 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane (CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str.).

16Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymo Nr.1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Šioje byloje susidariusios mažiau nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteisiamos.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti ieškovei UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Marijampolė, Šaulių g. 4, a.s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, b.k. 40100, iš atsakovo A.P. , a. k. ( - ), gyv. ( - ), 321,86 Eur (tris šimtus dvidešimt vieną eurą 86 ct) skolos su netesybomis, 5 (penkių) proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-03-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20,86 Eur (dvidešimt eurų 86 ct) bylinėjimosi išlaidas.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. 1-4 d. d., 80 str. 3 d. reikalavimus.

21Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo... 4. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 5. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas,... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( -... 9. Marijampolės savivaldybės tarybos 2009-06-29 sprendimu Nr. 1-849 patvirtinto... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. numato, kad... 11. Šios aplinkybės grindžiamos: ieškiniu (b.l.2-4), mokėjimo nurodymu apie... 12. Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovo ieškovei priteistina 297,28 Eur... 13. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų... 14. CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 15. Sutinkamai su CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo ieškovei priteistina... 16. Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2014-09-23... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.,... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti ieškovei UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...