Byla e2-14229-845/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VšĮ „Gamtos ateitis“ ieškinį atsakovui UAB „Matuizų plytinė“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas VšĮ „Gamtos ateitis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Matuizų plytinė“ 26 694,42 Eur skolos, 201,43 Eur delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 303 Eur žyminis mokestis ir 302,50 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Ieškovas prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškovo reikalavimas pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais ir tenkintinas visiškai.

4Iš ieškinio ir pridėtų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017-11-29 ieškovas ir atsakovas sudarė sutartį dėl apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo Nr. ( - ) (e. b. l. 6-15). Remiantis sutarties 2.1 p., ieškovas įsipareigojo kolektyviai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą, o atsakovas įsipareigojo apmokėti už suteiktas paslaugas. Remiantis 2017-11-29 priedu Nr. 1, prie sutarties atsakovas pavedė ieškovui 2018 m., kolektyviai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą (e. b. l. 12). 2018-12-01 priedu ( - ), atsakovas patikslino užsakymą ir pavedė kolektyviai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą: plastikinė pakuotė (e. b. l. 13). 2018-10-04 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudarytas susitarimas dėl sutarties „Dėl apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo“, ( - ) pakeitimo (e. b. l. 15), kuriuo buvo pakeisti pakuotės atliekų tvarkymo įkainiai 2018 m. Ieškovas už suteiktas paslaugas išrašė ir atsakovui pateikė PVM sąskaitas-faktūras: 2018-07-02 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - ), kurios suma 856,68 Eur (e. b. l. 16); 2018-12-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - ), kurios suma 6 647,14 Eur (e. b. l. 17); 2018-12-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - ), kurios suma 19 190,60 Eur (e. b. l. 18). Pasak ieškovo, aplinkybę, jog jis tinkamai suteikė pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo paslaugas ir įvykdė savo pareigas, patvirtina ieškovo atsakovui pateikti patvirtinimai apie pakuočių atliekų sutvarkymą (e. b. l. 19-23). Ieškovas nėra gavęs iš atsakovo pranešimo, kad nurodytas sutvarkytų pakuočių kiekis būtų nepakankamas atleisti atsakovą nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis. Atsakovas sąskaitas priėmė ir pretenzijų dėl suteiktų paslaugų kokybės nepareiškė, taip pat neatsiskaitė su ieškovu už suteiktas pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo paslaugas per sutarties 6.4 p. nustatytą 30 kalendorinių dienų terminą. Bendra ieškovo išrašytų ir atsakovo neapmokėtų sąskaitų suma 26 694,42 Eur. 2019-02-15 ieškovas pateikė atsakovui reikalavimą „Dėl įsiskolinimo padengimo“ (e. b. l. 24-26), kuriuo pareikalavo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo šio reikalavimo išsiuntimo dienos padengti įsiskolinimą, kurio dydis 26 694,42 Eur. Atsakovas į pretenziją nereagavo ir įsiskolinimo nepadengė. Atsakovas nesusisiekė su ieškovu dėl mokėjimo grafiko suderinimo, nepateikė jokio savo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo. Byloje duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu nėra (CPK 178 straipsnis).

5Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktą, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Kadangi atsakovas tinkamai nevykdo pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas pagal PVM sąskaitas faktūras, todėl ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 26 694,42 Eur skolos (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalys).

6Vadovaujantis CK 6.258 straipsnio 1 dalimi, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo delspinigių skaičiuojamų už paskutiniąsias 180 dienų iki ieškinio pateikimo dienos. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas vėlavo laiku atsiskaityti su ieškovu, ieškovui priteistina 201,43 Eur delspinigių (Sutarties 7.2 p.).

7CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu. Be mokėjimo funkcijos, palūkanos gali būti kaip kompensacija už kreditoriaus patirtus nuostolius, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo piniginę prievolę. CK 6.210 straipsnyje numatytos palūkanos už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą yra palūkanos, kuriomis kompensuojami kreditoriaus nuostoliai, atsiradę piniginės prievolės neįvykdžius laiku. Įstatymų leidėjas preziumuoja, kad tokie nuostoliai atsiranda dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (CK 6.260 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis). Tokias įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių.

8CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 6 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistina 303 Eur žyminis mokestis (e. b. l. 33-33), bei 302,50 Eur už teisines paslaugas (e. b. l. 27-30, 34), iš viso – 605,50 Eur bylinėjimosi išlaidų.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 428 straipsniu, teismas

Nutarė

11patenkinti ieškinį visiškai.

12Priteisti iš atsakovo UAB „Matuizų plytinė“, į. k.: 184589363, ieškovo VšĮ „Gamtos ateitis“, į. k.: 303208956, naudai 26 694,42 Eur skolos, 201,43 Eur delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo dienos bei 605,50 Eur bylinėjimosi išlaidų.

13Per dvidešimt dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo kopijos įteikimo dienos atsakovas privalo įvykdyti sprendimą arba raštu pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui motyvuotus prieštaravimus dėl ieškovo ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo. Jei per dvidešimt dienų nuo sprendimo nuorašo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

14Sprendimas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais neskundžiamas.

Proceso dalyviai