Byla e2-9602-772/2019
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Jonas Stubrys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo SIA „B2Kapital“ ieškinį atsakovei A. A. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas SIA „B2 Kapital“ iš atsakovės prašo priteisti 1320,92 Eur skolą, 118,88 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 32,00 Eur žyminį mokestį ir 36,58 Eur mokestį už suteiktas teisines paslaugas. Ieškovas prašo, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

4Atsakovei ieškinys su priedais įteiktas tinkamai įteikiant viešo paskelbimo būdu, tačiau ji per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei įteiktame pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo išaiškinta, kad nepateikus atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi, nesant atsakovės prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovui prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

5Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.

6Iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „MCB Finance“ ir atsakovė A. A. 2015m. liepos 9 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau ir – sutartis). Pagal kurią paskolos davėjas UAB „MCB Finance“ įsipareigojo suteikti atsakovei sutartyje nurodytomis sąlygomis nurodyto dydžio kreditą, o atsakovė įsipareigojo nustatytomis dalimis ir terminais grąžinti ieškovui visą kreditą, sumokėti sutarties specialiosiose dalyse numatytas palūkanas.

72016 m. lapkričio 28 d. UAB „IPF Digital Lietuva“ ir ieškovas SIA „B2Kapital“ sudarė „Gautinų sumų pirkimo-pardavimo sutartį“, kurios pagrindu ieškovui perėjo visos reikalavimo teisės į atsakovę pagal Sutartį Nr. ( - ). 2017 m. kovo 8 d. atsakovei išsiųstas pranešimas dėl reikalavimo teisės perleidimo į atsakovės skolą. Ieškovas išsiuntė atsakovei priminimą, ragindamas sumokėti įsiskolinimą ir delspinigius, tačiau atsakovė į raginimus nereagavo ir skolos pagal sutartį nesumokėjo iki šiol.

8Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsniu, kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas, o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Pradinis kreditorius vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai – atsakovei suteikė kreditą, tačiau atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė – viso kredito negrąžino ir kitų mokesčių nesumokėjo. Atsakovė pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 straipsnio, 6.205 straipsnio, 6.873 straipsnio 1 dalies, 6.881 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 straipsnis), todėl iš atsakovės ieškovui priteistinas 1320,92 Eur negrąžintas kreditas.

9Nustačius, kad atsakovė sutarties tinkamai neįvykdė, jai, vadovaujantis CK 6.256 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalimi taip pat kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas, todėl ieškovui iš atsakovo priteistini 118,88 Eur delspinigiai.

10Kadangi atsakovė praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, remiantis CK 6.37 straipsniu, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ji privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1439,80 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019 m. liepos 9 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

11Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovė ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 32,00 Eur žyminis mokestis, 36,58 Eur mokestis už suteiktas teisines paslaugas (CPK 80 str., 88 str. 1 d. 6 p.).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.) yra mažesnės už LR teisingumo ministro ir LR finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, jos iš bylą pralaimėjusios šalies nepriteisiamos.

13Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės A. A., a. k. ( - ) ieškovui SIA „B2Kapital“, į. k. 40103645131, 1320,92 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų dvidešimties eurų, 92 centų) skolą, 118,88 Eur ( vieno šimto aštuoniolikos eurų, 88 centų) delspinigius, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą 1439,80 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019 m. liepos 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 32,00 Eur (trisdešimt dviejų eurų) žyminį mokestį ir 36,58 Eur (trisdešimt šešių eurų 58 ct) mokestį už suteiktas teisines paslaugas.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio nustatyta tvarka.

17Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai