Byla 2-12-278/2013
Dėl 386 498,38 Lt skolos priteisimo ir ieškovo UAB „Vidstata“ ieškinį atsakovams UAB „AV investicija plius“, UAB „Kelias“, UAB „Salidas“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei 292 808 Lt priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,

2sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovų atstovams V. K., V. P., adv. Algimantui Kolpertui, Ingai Radinienei,

4atsakovo atstovams A. K., D. K., advokato padėjėjui Mariui Rindinui,

5trečiajam asmeniui A. V.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Salidas“ ieškinį atsakovams UAB „Kelias“, UAB „Vidstata“, UAB “AV investicija plius”, trečiajam asmeniui A. V. dėl 386 498,38 Lt skolos priteisimo ir ieškovo UAB „Vidstata“ ieškinį atsakovams UAB „AV investicija plius“, UAB „Kelias“, UAB „Salidas“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei 292 808 Lt priteisimo ir,

Nustatė

7ieškiniu UAB „Salidas“ prašė teismą priteisti solidariai iš UAB „Kelias“ ir UAB „Vidstata“ 386 498,38 Lt už atliktus statybos darbus. Ieškovas nurodo, kad 2008-02-14 su atsakovu UAB „Kelias“ buvo sudaryta statybos rangos sutartis, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui UAB „Kelias“ pastatyti komercinės-gyvenamosios paskirties pastatą Laisvės a. 2, Panevėžio m.. Šios sutarties 2.1p. šalys susitarė dėl dalies darbų - aikštelės paruošimo ir juostinių pamatų įrengimo - kainos 168 800 Lt. Be to, šalys susitarė, kad lauko vandentiekio, buities nuotekų įvadinių tinklų ir aplinkos tvarkymo darbų kaina bus pateikta atskiru susitarimu, užbaigus projektavimo darbus. Vykdant sutartį, statybvietėje buvo atlikti archeologiniai tyrimai, jų metu rasti buvusio pastato rūsys, medinis šulinys, rūsio sandėliuko liekanos. Užsakovui atlikus papildomus inžinierinius geologinius tyrimus, Statinio konstrukcinės dalies ekspertizę, Panevėžio m. savivaldybės administracija 2008-07-18 išdavė Statybos leidimą, o ieškovas paruošė ir pateikė atsakovui 2008-08-19 papildomą susitarimą, kuriame nurodė 520 405 Lt darbų kainą. Teigė, jog atsakovo UAB „Kelias“ atstovas A. V. informavo, kad darbus kuruos UAB „Vidstata“ ir papildomiems darbams atlikti ieškovas turi sudaryti sutartį su UAB „Vidstata“, kuri apmokės už atliktus darbus. UAB „Salidas“ ir UAB „Vidstata“ 2008-08-19 pasirašė sutartį dėl statybos darbų atlikimo. Nurodė, kad bendrovė vykdė UAB „Kelias“ užsakymą, turėjo sutartinius santykius su užsakovu ir generaliniu rangovu UAB „Vidstata“, todėl už atliktus darbus privalo ieškovui apmokėti solidariai abu atsakovai. Be to, UAB „Kelias“ savo vardu įregistravo pastatą 13 proc. baigtumu, kas rodo, jog atsakovas priėmė darbus ir statybos darbų užsakovas bei gauto rezultato savininkas yra UAB „Kelias“.

8Ieškiniu UAB „Vidstata“ prašė teismą pripažinti, kad 2008-09-05 statybos rangos sutartis sudaryta tarp UAB „AV investicija plius“ ir UAB „Vidstata“ yra sudaryta ne su tikrąja sutarties šalimi UAB „Kelias“, bet su jos statytiniu UAB „AV investicija plius“ yra apsimestinis sandoris ir užsakovo teises bei pareigas pagal šią sutartį prašė perkelti tikrajai šaliai užsakovui UAB „Kelias“; pripažinti negaliojančia 2008-08-19 statybos rangos sutartį, sudarytą tarp UAB „Vidstata“ ir UAB „Salidas“ apsimestiniu sandoriumi ir užsakovo teises bei pareigas pagal šią sutartį perkelti užsakovui UAB „Kelias“. Tariamus sandorius prašė pripažinti negaliojančiais ir priteisti iš UAB „Kelias“ už atliktus statybos darbus 292 808 Lt. Nurodė, kad UAB „Kelias“ ir SEB bankas 2001-03-15 sudarė žemės sklypo Laisvės a. 2, Panevėžio m. subnuomos sutartį ir atsakovas UAB „Kelias“ įgijo teisę pastato statybai bei teisę gauti su statyba susijusius teisinius ir techninius dokumentus. Atsakovas UAB „Kelias“, gavęs statybai reikalingus dokumentus, statybos darbus pagal 2008-02-14 statybos rangos sutartį pavedė atlikti UAB „Salidas“, o pagal 2008-09-05 sutartį - UAB „Vidstata“. 2008-09-05 statybos rangos sutartyje užsakovu nurodytas UAB „AV investicija plius“, kuri nėra statinio statytojas ir neturi teisinio pagrindo pateikti statybos užduočių rangovui, todėl yra apsimestinė sandorio šalis. UAB „Vidstata“ ir UAB “Salidas” 2008-08-19 sudarė statybos rangos sutartį, kuria UAB „Salidas“ įsipareigojo atlikti sutartyje numatytus darbus, tačiau sandoris yra apsimestinis, nes sudarytas ne su tikrąja sandorio šalimi, užsakovas pagal šią rangos sutartį yra UAB „Kelias“, kuris 2008-02-14 su UAB „Salidas“ buvo sudaręs analogišką rangos sutartį. Nurodė, jog UAB „Vidstata“ nėra darbų užsakovas, nei generalinis rangovas, nes 2008-08-19 nebuvo sutartiniuose statybos rangos santykiuose nei su viena šalimi. Statybos rangos sutartis su UAB „Vidstata“ pasirašyta tik 2008-09-05, todėl ieškovas negalėjo būti genrangovu pagal 2008-08-19 sutartį. Teigė, kad statybos objekte statybos rangos darbus atliko du savarankiški rangovai, kurių atlikti darbai yra nepriimti, tačiau atlikti užsakovo UAB „Kelias“ naudai, pagal jo užsakymą. Nurodė, kad įmonė atliko 292 808 Lt vertės darbų, tačiau už juos UAB „Kelias“ nėra apmokėjęs.

9Atsakovas UAB „Kelias“ ieškinius prašė atmesti. Nurodė, kad neturi pareigos mokėti nei UAB „Salidas“, nei UAB „Vidstata“, nes byloje nėra tinkamu atsakovu. Teigė, jog UAB „Salidas“, kaip subrangovas CK 6.650 str. 4 d. pagrindu turėtų reikalauti lėšų apmokėjimo iš UAB „Vidstata“, kaip generalinio rangovo, o UAB „Vidstata“ - tik iš UAB „AV investicija plius“, kaip šiuos darbus savo vardu ir rizika užsakiusios bei jų atlikimui neprieštaravusios bendrovės. Nurodė, jog UAB „Kelias“ nesiekia nepagrįstai praturtėti, nes pagal UAB „Kelias“ ir UAB „AV investicija plius“ 2088-04-09 sudarytas Jungtinės veiklos bei preliminariąją sutartis turės pareigą perleisti UAB „AV investicija plius“ komercinės paskirties pastatą, adresu Laisvės a. 2, Panevėžio m., kurį savo lėšomis turėjo pastatyti UAB „AV investicija plius‘. Teigė, jog dėl šių priežasčių UAB „Kelias“ jokių rangos sutarčių, jų pakeitimų ar priedų bei perdavimo-priėmimo aktų su UAB „Salidas“ ir UAB „Vidstata“ nėra sudariusi, išskyrus 2008-02-14 rangos sutartį su UAB „Salidas“, pagal kurią minėta bendrovė jokių statybos darbų neatliko.

10UAB “AV investicija plius” nurodė, kad dalis UAB “Salidas” nurodytų darbų, tokių, kaip šulinio kasimas, betonavimas, grunto kasimas, susijęs su archeologiniais tyrimais ir pan., negali būti traktuojami, kaip statinio statybos darbai atlikti nei pagal vieną statybos rangos sutartį, todėl turi būti pateikti įrodymai, patvirtinantys susitarimo buvimą dėl minėtų darbų atlikimo. Statybos žurnalo duomenimis, UAB Salidas” atliko tik dalį darbų, o dalį - UAB “Duanona”, UAB “Šiaulių rymonta”, UAB “Vidstata”. Teigė, jog pripažinti 2008-09-05 statybos rangos sutartį, sudarytą tarp UAB “Vidstata” ir UAB “AV investicija plius” apsimestiniu sandoriu nėra pagrindo, nes sutartis, nors ir buvo pasirašyta, realiai neįsigaliojo.

112013-03-14 gautas šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti (6 t., b.l. 99).

12Prašymas tenkintinas.

13Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 42 straipsnio 1 dalis numato, jog šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi. Iš teismui pateiktos taikos sutarties projekto sąlygų matyti, kad sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, taip pat nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 str. 2 d.). Taikos sutarties projekte patvirtinta, kad šalims žinomos taikos sudarymo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės, numatytos CPK 293 -294 straipsniuose, todėl tvirtinti taikos sutartį kliūčių nėra.

14Šalys susitarė, kad turėtos atstovavimo ir bylinėjimosi išlaidos lieka šalims, o bylinėjimosi išlaidas valstybei atlygina lygiomis dalimis, todėl iš UAB “Salidas”, UAB “Vidstata”, UAB “Kelias”, UAB “AV investicija plius” priteistina po 41,40 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 1 t., b.l. 2, 4 t., b.l. 1; atskirųjų skundų medžiaga, b.l. 22, 30, 74, 100).

15Iš bylos dokumentų matyti, kad UAB “Salidas” ieškinį žyminiu mokesčiu yra apmokėjęs iš dalies (2 000 Lt) ir 5 865 Lt žyminio mokesčio mokėjimas 2009-01-22 nutartimi atidėtas iki bus priimtas sprendimas (1 t., b.l. 7, 160). Patvirtinus šalių taikos sutartį, ieškovui nuo 7 865 Lt turėtų būti grąžinta 75% žyminio mokesčio (7 865 x 75% = 5 898,75 Lt). Kadangi ieškovas yra sumokėjęs tik dalį minėto mokesčio, jam grąžintina 4 Lt žyminio mokesčio (2 000 + 5 865 = 7 865 x 25% = 1 966,25 Lt; 2 000 - 1 965= 4 Lt; CPK 87 str. 2 d.).

16UAB “Vidstata” už ieškinį yra sumokėjusi 2 000 Lt ir 2009-06-11 nutartimi nuo likusios 5 120,36 Lt žyminio mokesčio dalies atleistas, todėl ieškovui grąžintina 1 500 Lt žyminio mokesčio (3 t., b.l. 8, 135, CPK 87 str. 2 d.; 2 000 x 75% = 1 500 Lt).

17UAB “Kelias” turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (1 t., b.l. 161-162, 2 t., b.l. 122, 4 t., b.l. 28-29, 94, 177, 207, 5 t., b.l. 40).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 149 str., 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., 294 str. teismas

Nutarė

19patvirtinti ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Salidas”, uždarosios akcinės bendrovės “Vidstata”, atsakovų uždarosios akcinės bendrovės “Kelias”, uždarosios akcinės bendrovės “AV investicija plius”, trečiojo asmens A. V. sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-12-278/2013 dėl skolos už atliktus darbus priteisimo bei sandorių pripažinimo negaliojančiais sekančiomis sąlygomis:

201. UAB „Salidas“ (į.k. 148259120) ir UAB „Vidstata“ (į.k. 300117647) atsisako visų Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-12-278/2013 išdėstytų reikalavimų, tame tarpe taikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

212. UAB „Kelias“ (į.k. 147044353) perleidžia UAB „Salidas“ (į.k. 148259120) nuosavybėn 30 procentų nebaigto statyti statinio (baigtumas 13 %), esančio adresu (duomenys neskelbtini) unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kaip atsiskaitymą už atliktus statybos darbus. Perduodamos statinio dalies kaina yra lygi atliktų UAB „Salidas“ statybos faktiškai atliktų darbų sąnaudoms.

223. UAB „Kelias“ (į.k. 147044353) perleidžia UAB „Vidstata“ (į.k. 300117647) ir UAB „AV investicija plius“ (į.k. 301574549) nuosavybėn po 16 procentų nebaigto statyti statinio (baigtumas 13 %), esančio adresu (duomenys neskelbtini) unikalus Nr. (duomenys neskelbtini).

234. 2008 m. balandžio 9 d. jungtinės veikos bei 2008 m. balandžio 9 d. preliminariąją sutartis, sudarytas tarp UAB „Kelias“ ir UAB „AV investicija plius“ laikyti nutrauktas be teisinių pasekmių.

245. UAB „Kelias“, UAB „Salidas“, UAB „Vidstata“ ir UAB „AV investicija plius“ bendrai naudosis žemės sklypu adresu (duomenys neskelbtini), kurio kadastro numeris (duomenys neskelbtini) ir esant galimybei išsinuomos ar įgys teises tame tarpe nuosavybės teisę proporcingai turimai idealiajai daliai statinyje unikalus Nr. (duomenys neskelbtini).

256. Šalių turėtos atstovavimo ir bylinėjimosi išlaidos paliekamos šalims, o bylinėjimosi išlaidas valstybei šalys atlygina lygiomis dalimis.

267. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų viena kitai nebeturės.

27Civilinę bylą Nr. 2-12-278/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Salidas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Kelias“, uždarajai akcinei bendrovei “Vidstata“, uždarajai akcinei bendrovei “AV investicija plius”, trečiajam asmeniui A. V. dėl 386 498,38 Lt skolos priteisimo ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vidstata“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „AV investicija plius“, uždarajai akcinei bendrovei „Kelias“, uždarajai akcinei bendrovei „Salidas“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei 292 808 Lt priteisimo, nutraukti.

28Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Salidas” (į.k. 148259120), uždarosios akcinės bendrovės “Vidstata” (į.k. 300117647), uždarosios akcinės bendrovės “Kelias” (į.k. 147044353), uždarosios akcinės bendrovės “AV investicija plius” (į.k. 301574549) po 41,40 Lt (keturiasdešimt vieną Lt 40 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (įmokos kodas 5660).

29Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Salidas (į.k. 148259120) 4 Lt (keturis Lt) žyminio mokesčio, sumokėto 2009 m. sausio 20 d. mokėjimo nurodymu Nr. 846048.

30Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Vidstata“ (į.k. 300117647) 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus Lt) žyminio mokesčio, sumokėto 2009 m. birželio 4 d. mokėjimo nurodymu Nr. 9/452.

31Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 23 d., 2009 m. gegužės 20 d., 2009 m. liepos 7 d., 2010 m. kovo 16 d., 2011 m. lapkričio 18 d., 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartimis uždarosios akcinės bendrovės “Kelias” (į.k. 147044353) turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

32Nutartis per 7 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,... 2. sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovų atstovams V. K., V. P., adv. Algimantui Kolpertui, Ingai... 4. atsakovo atstovams A. K., D. K., advokato padėjėjui Mariui Rindinui,... 5. trečiajam asmeniui A. V.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 7. ieškiniu UAB „Salidas“ prašė teismą priteisti solidariai iš UAB... 8. Ieškiniu UAB „Vidstata“ prašė teismą pripažinti, kad 2008-09-05... 9. Atsakovas UAB „Kelias“ ieškinius prašė atmesti. Nurodė, kad neturi... 10. UAB “AV investicija plius” nurodė, kad dalis UAB “Salidas” nurodytų... 11. 2013-03-14 gautas šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį ir bylą... 12. Prašymas tenkintinas.... 13. Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 42 straipsnio 1 dalis numato, jog... 14. Šalys susitarė, kad turėtos atstovavimo ir bylinėjimosi išlaidos lieka... 15. Iš bylos dokumentų matyti, kad UAB “Salidas” ieškinį žyminiu mokesčiu... 16. UAB “Vidstata” už ieškinį yra sumokėjusi 2 000 Lt ir 2009-06-11... 17. UAB “Kelias” turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (1... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 149... 19. patvirtinti ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Salidas”,... 20. 1. UAB „Salidas“ (į.k. 148259120) ir UAB „Vidstata“ (į.k. 300117647)... 21. 2. UAB „Kelias“ (į.k. 147044353) perleidžia UAB „Salidas“ (į.k.... 22. 3. UAB „Kelias“ (į.k. 147044353) perleidžia UAB „Vidstata“ (į.k.... 23. 4. 2008 m. balandžio 9 d. jungtinės veikos bei 2008 m. balandžio 9 d.... 24. 5. UAB „Kelias“, UAB „Salidas“, UAB „Vidstata“ ir UAB „AV... 25. 6. Šalių turėtos atstovavimo ir bylinėjimosi išlaidos paliekamos šalims,... 26. 7. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų... 27. Civilinę bylą Nr. 2-12-278/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės... 28. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Salidas” (į.k. 148259120),... 29. Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Salidas (į.k. 148259120) 4 Lt... 30. Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Vidstata“ (į.k. 300117647) 1 500... 31. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. sausio 23 d., 2009 m. gegužės... 32. Nutartis per 7 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam...