Byla 2-429-413/2016
Dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir nuostolių atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui R. M., atsakovės atstovui M. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB firmos „VITI“ ieškinį atsakovei Alytaus miesto savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo UAB „Šiltas namas“, dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir nuostolių atlyginimo,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija (Užsakovas) ir ieškovė AB-F„VITI“ (Rangovas) sudarė Statybos darbų rangos sutartį Nr. SR-1007/0424-J-2716 (toliau – ir Sutartį) dėl buvusio Alytaus eksperimentinio namų statybos kombinato ir Alytaus mėsos kombinato pramonės teritorijos infrastruktūros rekonstrukcijos – objekto – pramonės zonos ( - ) kelių infrastruktūros ir komunikacijų sutvarkymo statybos (t. 1, b .l. 30-44). Pagal minėtą Sutartį ieškovė įsipareigojo parengi statybos objekto darbo projektą ir atlikti sutartyje bei žiniaraštyje numatytus statybos darbus bei perduoti juos atsakovei, o atsakovė įsipareigojo sudaryti sąlygas, būtinas numatytiems darbams atlikti, priimti atliktus darbus (darbų rezultatą) ir už juos atsiskaityti – sumokėti rangovui sutarties kainą. Bendra sutarties kaina – 7 376 226,43 Lt, iš jų 60 500 Lt – už darbo projekto su sąnaudų kiekių žiniaraščiais parengimą bei 7 315 726,43 Lt – už statybos darbus. Darbai buvo atliekami etapais ir fiksuojami tarpinių atliktų darbų aktuose. Rangovui atlikus darbus 2012 m. spalio - lapkričio mėn., anot ieškovės, šalys 2012 m. gruodžio 4 d. pasirašė ginčo Atliktų darbų aktą Nr. 10, pagal kurį ieškovės atlikti darbai buvo įvertinti 1 040 034,95 Lt suma. Šio akto pagrindu buvo išrašyta ir atsakovei pateikta apmokėti PVM sąskaita - faktūra Nr. VIT134303, tačiau atsakovė reikalaujamą darbų kainą atsisakė apmokėti ir 2012 m. gruodžio 21 d. raštu ieškovei nurodė, kad Užsakovo parašas Atliktų darbų akte Nr. 10 yra negaliojantis (atšaukiamas). Ieškovės teigimu, su kuriuo atsakovė nesutinka, 2012 m. lapkričio etape atlikti rangos darbai, nurodyti Atliktų darbų akte Nr. 10,buvo užaktuoti dar kartą ir 2013 m. kovo 3 d. pasirašyti tiek Užsakovo, tiek Rangovo, tiek ir techninio statybos prižiūrėtojo, trečiojo asmens UAB „Šiltas namas“ atstovo O. R.. Anot ieškovės, po Atliktų darbų akto pasirašymo ji toliau tęsė ir atliko darbus, kurių vertė 168 496,86 Lt. Atsakovė 2013 m. birželio 13 d. raštu Nr. SD-4156(6.18) pranešė ieškovei, kad nuo 2013 m. liepos 2 d. vienašališkai nutraukia Rangos sutartį.

5Ieškovė kreipėsi į teismą ir patikslintu ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu atsakovės Alytaus miesto savivaldybės administracijos vienašališką 2011 m. liepos 11 d. Statybos rangos sutarties nutraukimą ir priteisti iš atsakovės 1 208 531,70 Lt skolą už atliktus darbus, 58 865,75 Lt delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6II. Ieškovės reikalavimų ir atsakovės atsikirtimų esmė

7Ieškovė savo reikalavimus grindė tuo, kad atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija 2012 m. gruodžio 21 d. raštu Nr. SD-9475(6.18) ieškovei nepagrįstai nurodė, jog sustabdo savo parašo ant Atliktų darbų akto Nr. 10 galiojimą atsižvelgdama į statybos techninės priežiūros vadovo raštą. Kilus šalių ginčui dėl Sutarties nutraukimo, 2013 m. sausio 15 d. protokolu šalys susitarė, kad darbus toliau tęs ieškovė AB firma „VITI“ ir 2013 m. vasario mėn. minėti dar 2012 m. lapkričio etape atlikti rangos darbai buvo užaktuoti dar kartą, pasirašant aktą visoms suinteresuotoms šalims. 2013 m. gruodžio 17 d. ieškovės atstovas pagal pavedimą pateikė Alytaus miesto savivaldybės administracijai reikalavimą dėl atsiskaitymo už faktiškai atliktus darbus pagal Atliktų darbų aktą Nr. 10, tačiau 2014 m. sausio 3 d. raštu Nr. SD-9(6.10) atsakovė nurodė, jog neturi ieškovei jokių finansinių įsipareigojimų, kadangi Atliktų darbų aktą Nr. 10 ir PVM sąskaitą faktūrą ji gražino rangovui nepasirašiusi, nes ieškovė iki šios dienos nėra pateikusi tinkamai įformintų atliktų darbų aktų bei mokėjimo dokumentų. Su tokia atsakovės pozicija ieškovė nesutiko, kadangi, visų pirma, šalys dar 2012 m. gruodžio 4 d. pasirašė Atliktų darbų aktą Nr. 10, patvirtindamos etapinius atliktus darbus 1 040 034,95 Lt sumai. Sutartimi šalys buvo sutarusios, kad tarpinius atliktus darbus užsakovas turi patvirtinti parašu arba motyvuotai atsisakyti tai padaryti per 10 dienų. Nors atsakovė 2012 m. gruodžio 21 d. raštu savo parašą Atliktų darbų akte Nr. 10 nurodė esant negaliojančiu, tačiau tokio parašo galiojimo laikinas sustabdymas nebuvo susijęs su tuo, kad ieškovė akte nurodytų darbų faktiškai nebuvo atlikusi. Ieškovė pažymėjo, kad po 2012 m. gruodžio mėn. Atliktų darbų akto Nr. 10 pasirašymo Rangovas toliau tęsė darbus pagal Sutartį ir prie jos pasirašytas lokalines darbų ir medžiagų sąmatas. Ieškovė objekte įrengė asfalto dangą, ką patvirtina 2012 m. gruodžio 13 d. PVM sąskaita faktūra Serija EL Nr. 16939 - 77 587,86 Lt sumai. Asfalto dangos įrengimo faktą patvirtina ir foto nuotraukos Nr. 3-4, Nr. 9 - 10. Ieškovė Rangos sutartimi buvo įsipareigojusi įrengti objekte buitinį ir gamybinį nuotekyną. Tokių darbų mastas bei kiekis buvo užfiksuotas lokalinėje sąmatoje Nr. 1-6. Vykdydama prisiimtus įsipareigojimus, ieškovė užsakė ir nupirko nuotekų siurblinę, tačiau dėl Užsakovo nepagrįsto neveikimo, atsisakymo atsiskaityti pagal jau pasirašytą atliktų darbų aktą, Rangovas, nupirkęs nuotekų siurblinę, jos įrengimo darbų toliau netęsė. Pagal Rangos sutartį ieškovė taip pat įsipareigojo įrengti šaligatvius iš betoninių trinkelių. Viso buvo numatyta įrengti 1460 kv. m. betoninių trinkelių. Atliktų darbų akte Nr. 10 užfiksuota, jog įrengta 1025 kv. m betoninių trinkelių. Po šio akto pasirašymo ieškovė toliau tęsė darbus ir paklojo dar 400 kv. m betoninių trinkelių - šaligatvių. Šaligatvio Įrengimo faktą patvirtina ir pateikiamos fotonuotraukos Nr. 5, 6, 7, 8. Tokiu būdu, po Atliktų darbų akto Nr. 10 pasirašymo, papildomai buvo atlikta tokių darbų (šaligatvio paklojimo) už 20 412 Lt (400 kv. m. x 51,03 Lt). Šių darbų atlikimo faktą patvirtina geodezinės nuotraukos kopija bei objekto fotonuotraukos. Nurodyti darbai, kurių vertė 168 496,86 Lt, atsakovės nebuvo priimti. Ieškovė yra įsitikinusi, kad tokiu būdu atsakovė pažeidė savo finansines prievoles rangovui, praleidusi atsiskaitymo už tarpinius atliktus rangos darbus terminus bei nepagrįstai nepriėmusi dalies faktiškai atliktų darbų. Pažymėjo, jog nors atsakovė 2013 m. birželio 13 d. raštu Nr. SD-4156(6.18) pranešė, kad nuo 2013 m. liepos 2 d. vienašališkai nutraukia Rangos sutartį, tačiau po šio pranešimo šalys toliau derėjosi dėl atliktų darbų apiforminimo, taip pat dėl neatliktų darbų užbaigimo ir kitų klausimų. Tuo tarpu atsakovė, neatsiskaičiusi su Rangovu už faktiškai atkliktus darbus ir galutinai nesuderinusi ir neužfiksavusi neatliktų darbų kiekio ir masto, paskelbė naują supaprastintą viešąjį konkursą „pramoninės zonos ( - ) kelių infrastruktūros ir komunikacijų tvarkymo statybos darbus“. Ieškovės nuomone, atsakovė neturėjo jokio teisinio pagrindo vienašališkai nutraukti rangos sutartį ir skelbti naujo konkurso ieškovės nebaigtiems darbams atlikti, kadangi pati tinkamai nevykdė savo prisiimtų įsipareigojimų. Atsakovė nepagrįstai taikė Sutarties 12.3.2 punkte numatyta teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, todėl 2013 m. birželio 13 d. vienašalis Sutarties nutraukimas Nr. SD-4156 (6.18) pripažintinas neteisėtu.

8Atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Pažymėjo, jog trečiasis asmuo ne kartą reiškė raštiškas pretenzijas ieškovei dėl darbų kokybės, darbo projekto tinkamumo, nesavalaikio darbų atlikimo. 2013 m. sausio 15 d. įvykusio pasitarimo metu ieškovė įsipareigojo atlikti pramonės zonos ( - ), kelių infrastruktūros ir komunikacijos sutvarkymo statybos pagal parengtus pramonės zonos ( - ) kelių infrastruktūros sutvarkymo techninius nebaigtus darbus iki 2013 m. liepos 1 d., tačiau prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė: iki 2013 m. liepos 1 d. neištaisė darbo projekto pagal trečiojo asmens nurodytas pastabas; neatsižvelgė į jo pastabas dėl darbų defektų; neįrengė nuotekų perpumpavimo stočių NS-1, NS-2, NS-3, NS-4, NS-5, NS-6; neatliko elektros montavimo, valdymo, paleidimo-derinimo darbų. Dėl ieškovės vangiai atliekamų darbų, kitos įmonės negalėjo vykdyti specialiųjų darbų šiame objekte, ką patvirtina 2013 m. birželio 21 d. antstolės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Atsakovės nuomone, ieškovė neatliko darbų tinkamai, kadangi jie neatitiko statinio normatyvinės kokybės reikalavimų ir sutarties sąlygų. Be to, statybos rangos darbai už 168 496,86 Lt sumą, kuri nurodyta patikslintame ieškinyje, atsakovei nėra perduoti Sutarties VIII skyriuje nustatyta tvarka, todėl ieškovė neturi teisinių pagrindų prašyti teismo šią sumą priteisti iš atsakovės. Sutartį atsakovė nutraukė vienašališkai todėl, kad statybos objekte darbai vyksta vangiai, nevykdomi techninės priežiūros reikalavimai, neteikiami atliktų darbų aktai. Visa tai atsakovė įvertino kaip esminį sutarties pažeidimą.

9Trečiasis asmuo UAB „Šiltas namas“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašė priimti sprendimą teismo nuožiūra. Trečiojo asmens nuomone, atsakovė turėjo pagrindą vienašališkai nutraukti sutartį, kadangi nuo pat darbų pradžios ieškovė darbus vykdė nepagrįstai lėtai, nuolat delsdama bei su nuolatiniais trūkumais, kurie privalėjo būti pašalinti. Tą patvirtina ir faktas, jog techninis prižiūrėtojas O. R. ne kartą reikalaudavo rangovą taisyti darbų trūkumus. Be to, ieškovė nepagrįstai nurodo, jog parašas Atliktų darbų akte Nr.10 buvo nepagrįstai sustabdytas. Šis parašas buvo sustabdytas todėl, kad techninis prižiūrėtojas buvo informuotas, jog atsakovė ketina vienašališkai nutraukti sutartį su ieškove dėl netinkamai vykdomos sutarties, o vienašališkai nutraukus sutartį ieškovės pradėtus darbus tęs kitas rangovas, kuris, esant su išlygomis pasirašytam Atliktų darbų aktui, privalės prisiimti atsakomybę už ieškovės atliktus darbus, kas prieštarautų CK 1.5 straipsnio nuostatoms. Pažymėjo, jog ieškovė nepagrįstai nutyli, jog Atliktų darbų aktas Nr.10 buvo pasirašytas su tam tikromis išlygomis, t. y. nustatant Užsakovui įpareigojimą po žiemos sezono pakartotinai atlikti patikrinimą-bandymus. Būtent dėl šios priežasties, net ir pasirašyto akto Nr.10, negalima vertinti kaip pagrindo konstatuoti, jog darbai buvo atlikti tinkamai ir dėl to atsakovė turi pareigą sumokėti reikalaujamą sumą. Ieškovė minėto akto išlygos nėra išpildžiusi, todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovė yra tinkamai įvykdžiusi savo pareigą, iš ko kyla atsakovės pareiga sumokėti už atliktus darbus tam tikrą sumą. Ieškovė nepasirašė delspinigių aktus, nors įsipareigojo tai padaryti, todėl nepagrįstas ieškinio argumentas, kad šio formalumo neįvykdymas nesuteikia atsakovui teisės vienašališkai nutraukti sutartį.

10III. Teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Nagrinėjamam ginčui aktualūs yra teisės normų, reglamentuojančių pagal rangos sutartį atliktų darbų perdavimą ir priėmimą, vienašališką sutarties nutraukimą, įrodymų tyrimą ir vertinimą, aiškinimo ir taikymo klausimai.

12Rangos sutarties esmė yra ta, kad viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.664 str. 1 d.). Darbų perdavimas vykdomas laikantis CK6.662 straipsnyje įtvirtintos atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarkos. Bendroji taisyklė yra ta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kuris laikomas dviejų šalių suderintos valios išraiška (dvišalis sandoris), sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas (CK 6.662 str. 1 d.). Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jį gali pasirašyti kita šalis (CK 6.694 str. 4 d.). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad nurodytos nuostatos paskirtis (kai aktą pasirašo viena iš šalių) – užkirsti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vykdyti kitas sutartines pareigas (pvz., sumokėti sutartyje nustatytą kainą) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Rangos sutarties šalių nepasirašymo darbų priėmimo-perdavimo akte faktas savaime nereiškia, jog darbai nebuvo atlikti ir perduoti, atitinkamai, kad užsakovas neturi pareigos jų apmokėti. Vien tik formaliųjų įstatymo nustatytų darbų perdavimo-priėmimo reikalavimų nesilaikymas negali būti laikomas pagrindu šalims nevykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Tai reiškia, kad teismas, spręsdamas dėl to, ar pagal rangos sutartį darbai buvo atlikti ir perduoti, ir nustatęs, jog užsakovas nepasirašė darbų perdavimo-priėmimo akto, turi nustatyti ir įvertinti reikšmingų aplinkybių visumą: priežastis, dėl kurių užsakovas atsisakė pasirašyti ir priimti atliktus darbus, ar atlikti statybos darbai nebuvo perduoti vienašališkai, ar užsakovas nėra faktiškai priėmęs darbų ir jais nesinaudoja ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2011). Taigi aplinkybė, jog rangovo atlikti darbai yra netinkamos kokybės, neatleidžia užsakovo nuo pareigos atliktus darbus priimti. Tačiau pažymėtina ir tai, kad šalių teisių apsaugą turi lemti ne tai, įvyko ar ne darbų priėmimas-perdavimas įstatymų nustatyta tvarka, bet vertinimai, ar užsakovas tikrai nustatė darbų rezultato trūkumus, tai padarė per protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip dveji metai nuo darbų rezultato faktinio naudojimo pradžios (CK 6.666 straipsnio 2 dalis), ir ar mokėjimų už atliktus darbus sustabdymas pagal prigimtį bei apimtis atitinka kurį nors iš CK 6.665 straipsnyje nustatytų rangovo teisių gynimo būdų. Darbų priėmimo-perdavimo reikšmės mokėjimo prievolei vykdyti suabsoliutinimas prieštarautų šių procedūrų, įgyvendinamų teisių bei pareigų paskirčiai ir sudarytų prielaidas nepagrįstam praturtėjimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2009).

13Pagal CK 6.665 straipsnio 1 dalį, jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, - pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenumato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta sutartyje.

14Atsakovė (Užsakovas), atsisakymą apmokėti 1 040 034,95 Lt darbų kainą pagal Atliktų darbų aktą Nr. 10 motyvavo tuo, kad darbų techninis prižiūrėtojas, o po to ir ieškovė atšaukė savo parašus ant minėto akto dėl rangovo (ieškovės) nepilnai, netinkamai (nekokybiškai) ir ne laiku atliktų darbų statybos objekte, ignoruojant statybos techninio prižiūrėtojo pastabas ir nurodymus, vadovaujantis Sutarties 9.2 punktu, pagal kurį Rangovas turi pareigą apmokėti tik už tinkamai atliktus darbus.

15Su tokiais argumentais teismas neturi pagrindo sutikti. Visų pirma, tokia ieškovės pozicija prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms (įrodymams), iš kurių akivaizdu, kad 2012 m. lapkričio mėn. Atliktų darbų aktas Nr. 10, nuo kurio pasirašymo atsakovė ir trečiasis asmuo atsisakė 2012 m. gruodžio mėn. (t. 1, b. l. 45-46, 49), minėtų asmenų buvo pripažintas ir pasirašytas 2013 m. kovo mėn., po to, kai Sutartimi suinteresuoti asmenys 2013 m. sausio 15 d. pasirašė protokolinius nutarimus dėl nebaigtų darbų vykdymo ir jų užtikrinimo formos (t. 1, b. l. 50, 54, 56, 57). Techninės priežiūros vadovas 2013 m. kovo 13 d. rašte Nr. SD13-2-140, be kita ko, nurodė, kad 2012 m. gruodžio 12 d. UAB „Šiltas namas“ raštas SD12-2-767 (dėl parašo atšaukimo) buvo parašytas, remiantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2012 m. lapkričio 027 d. raštu Nr. SD-8573, kuriame buvo konstatuota, kad sutartis su AB firma „Viti“ nutraukiama, <...>. Nors paskutiniajame akte atsispindėjo faktiškai jau įvykdyti darbai, tačiau jis (parašas) buvo anuliuotas, kadangi pakartotinis pagrindų išbandymas ir rangos darbų korekcijas po žiemos sezono turėtų atlikti jau kitas rangovas (t. 1, b. l. 58).

16Antra, tokia atsisakymo nuo savo prievolės forma neatitinka CK 6.665 straipsnio 1 dalies nustatytų užsakovo teisių gynimo būdų.

17Trečia, ta aplinkybė, jog rangovo atlikti darbai yra netinkamos kokybės, neatleidžia užsakovo nuo pareigos atliktus darbus priimti.

18CK 6.684 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus ir sutartį (sutarties dokumentus), kurioje nustatyta darbų kaina bei statinio (darbų) kokybės reikalavimai.

19Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (CPK 178 str.). Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas. Taigi ieškovei teko pareiga įrodyti, kad ji atliko darbus pagal Sutarties reikalavimus, o atsakovei – kad šie reikalavimai buvo pažeisti bei trūkumų apimtis pinigine jų išraiška.

20Šalių argumentams dėl darbų apimties, kokybės ir trūkumų patikrinti (pagrįsti ar paneigti), šalių prašymu, byloje buvo paskirta statinio projektinės dokumentacijos ir atliktų statybos darbų ekspertizė. Iš atliktos ekspertizės pirmuoju, antruoju, ketvirtuoju, penktuoju atsakymais į klausimus seka, kad ieškovės atliko ne visus Sutartyje numatytus darbu, dalis atliktų darbų neatitinka kokybės reikalavimų, pagal Aktą Nr. 10 nekokybiškų darbų vertė yra 75 413,38 Lt (su PVM), kitų ekspertizės metu nustatytų defektų vertė, įvertinus aplinkybę, kad ekspertas, norėdamas atsakyti į teismo užduotus klausimus, turėjo įvertinti ir Atliktų darbų aktus nuo Nr. 1 iki Nr. 9, yra 306 054,54 Lt (su PVM) (ekspertizės akto 87 l., 100 - 112 l.). Ieškovės atstovas su tokiu darbų įvertinimu sutiko ir neprieštaravo, kad prašomi priteisti nuostoliai (skola) būtų sumažinti ekspertizės akto nustatyta darbų defektų suma.

21Ekspertų išvada yra vienas iš bylos įrodymų, kurią teismas privalo įvertinti pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu įrodymų viseto ištyrimu (CPK 218 str.). Nagrinėjamo ginčo atveju ieškovei sutikus su eksperto išvada, o atsakovei leistinomis įrodinėjimo priemonėmis šių išvadų nepaneigus ir nepateikus kitų įrodymų, kurie paneigtų eksperto skaičiavimus, yra pagrindas teigti, kad ieškovo reikalavimas atlyginti 1 208 531,70 Lt dydžio nuostolius yra pagrįstas ir tenkintinas iš dalies, sumažinant ieškovės reikalaujamą priteisti sumą iki 827 063,78 Lt/239 534,22 Eur (1208531,70 Lt- 381 467,92 Lt) (75413,38+306054,54 Lt (su PVM) (ekspertizės akto 87 lapo 5-6 stulpeliai).

22Pagal Sutarties 9.8 punktą, šalys susitarė, kad tuo atveju, jei rangovas (ieškovė) negauna mokėjimų sutartyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Atsikirsdama šį ieškovės reikalavimą, atsakovė, be kita ko, prašė taikyti šešių mėnesių ieškinio senaties terminą (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Pripažinus ieškovės reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo iš dalies pagrįstu, iš dalies tenkintinas ir ieškovės reikalavimas dėl delspinigių, skaičiuojant juo už 180 dienų nuo 827 063,78 Lt/239 534,22 Eur sumos, kas sudaro 29773,80 Lt/8623,08 Eur (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas, 6.71 straipsnis).

23Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 6 proc. dydžio palūkanas laikytinas pagrįstu (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

24Dėl sutarties nutraukimo

25Bendrieji sutarties nutraukimo pagrindai įtvirtinti CK 6.217 straipsnyje, numatančiame, kad šalis gali nutraukti sutartį, jei kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.217 straipsnio 1 dalis). Vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais (CK 6.217 straipsnio 5 dalis).

26Sutarties 12.3.2 punkte šalys numatė, kad užsakovas (atsakovė) turi teisę nutraukti sutartį, jeigu rangovas (ieškovė) nepradeda laiku vykdyti darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal sutartį arba nevykdo darbų pagal žiniaraštyje (veiklų sąraše) nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs rangovui, nutraukti sutartį ir pašalinti rangovą iš statybvietės. Pagal 2011 m. liepos 11 d. Statybos darbų rangos sutarties 6.1 punktą, šalys susitarė dėl 8 mėnesių darbų atlikimo termino, įskaitant baigiamuosius bandymus. Darbų atlikimo terminas šalių susitarimų galėjo būti pratęstas tik vieną kartą ir ne ilgiau kaip 4 mėnesiams, o darbų atlikimo grafikas galėjo būti koreguojamas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo rangovo ir kitų faktorių, numatytų Sutarties 6.4.1 – 6.4.3 papunkčiuose (Sutarties 6.4 punktas). Taigi, pagal paminėtas Sutarties nuostatas, jos terminas negalėjo būti ilgesnis kaip vieneri metai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

27Atsakovė 2013 m. birželio 13 d. raštu Nr. SD-4156(6.18) Dėl delspinigių skaičiavimo pranešė ieškovei, kad darbai objekte ir toliau vyksta vangiai, nevykdomi techninės priežiūros reikalavimai ir neteikiami atliktų darbų aktai, <...>, dėl ko atsakovė, vadovaudamasi Sutarties 12.3.2 punktu, pranešė ieškovei kad po 20 dienų nutraukia Sutartį ir pareikalavo iki 2013 m. liepos 2 d. pateikti reikiamus dokumentus, perduoti statybos aikštelę ir pateikti tinkamai atliktų, bet dar neapmokėtų darbų aktus ir sąskaitas faktūras (t. 1, b. l. 168).

28Byloje nėra ginčo, kad Sutartyje nustatytu terminu ieškovė darbų neatliko. Nurodytą aplinkybę patvirtina tiek ekspertizės akto išvados apie 2 506 369,98 Lt (be PVM) vertės neatliktus rangovo darbus (eksperto išvada aštuntuoju klausimu), tiek kiti bylos rašytiniai įrodymai (t. 1, b. l. 158-161, t. 2, b. l. 14-15, 18-19). Todėl atsakovė, atsižvelgdama į tai, kad ieškovė nuo Sutarties įsigaliojimo neužbaigė darbų per vienerių metų terminą, turėjo pagrįstą pagrindą nutraukti Sutartį vienašališkai, remdamasi sutarties 12.3.2 punktu. Ieškovės argumentai, kad pasibaigus darbų atlikimo terminui šalys ir toliau bendradarbiavo, o ieškovė vykdė sutartinius darbus, teisiniam sutarties nutraukimo kvalifikavimui reikšmės neturi, todėl ieškovės reikalavimas pripažinti Sutarties nutraukimą neteisėtu laikytinas nepagrįstu ir dėl to atmestinas.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų

30Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovė turėjo iš viso 11 087,42 Eur (38 282,66 Lt) bylinėjimosi išlaidų, iš kurių žyminis mokestis 4829,12 Eur/16674 Lt (t. 1, b. l. 72, 77); 2 628,30 Eur /9075 Lt ekspertizės atlikimas (t. 2, b. l. 76); 3630 Eur/12533,66 Lt atstovavimo išlaidos (t. 3, b. l. 147-149).

31Ieškinį patenkinus iš dalies ir iš ieškovės prašomos priteisti 1 267 397,40 Lt (367063,65 Eur) sumos priteisus jai 856 837,58 Lt (248 157,31 Eur), ieškovės patenkintų reikalavimų dalis sudaro 67,6 proc. ieškinio sumos. Todėl bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal CPK 93 straipsnio 2 dalies ir 98 straipsnio 2 dalies (kaip neviršijančios LR teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 ir Lietuvos advokatūros advokatų tarybos pirmininko 2015-03-16 raštu Nr. 141 patvirtintų Rekomendacijų 8.2, 8.16, 8.19 punktuose nustatytų maksimalių dydžių) taisykles, priteisiant ieškovei iš atsakovės 7 495,09 Eur.

32Ryšium su procesinių dokumentų įteikimu patirta 24,53 Eur teismo išlaidų, kurios priteistinos iš šalių pagal CPK 96 straipsnio 3 dalies taisykles, t. y. priteisiant valstybei iš ieškovės 7,94 Eur, iš atsakovės 16,59 Eur bylinėjimosi išlaidų.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 265 - 270 straipsniais, teisėjas

Nutarė

34ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei firmai „VITI“ (įmonės kodas 221504240) iš atsakovės Alytaus miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188706935)239 534,22 Eur (du šimtus trisdešimt devynis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt keturis eurus 22 ct) nuostolių atlyginimo, 8623,08 Eur (aštuonis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt tris eurus 8 ct) delspinigių (iš viso: 248 157,30Eur) 6 (šešių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014-04-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7495,09 Eur (septynis tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt penkis eurus 9 ct) bylinėjimosi išlaidas.

35Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

36Priteisti valstybei iš ieškovės akcinės bendrovės firmos „VITI“ 7,94 Eur (septynis eurus 94 ct), iš atsakovės Alytaus miesto savivaldybės administracijos 16,59 Eur (šešiolika litų 59 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Miglei... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. I.Ginčo esmė... 4. Atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija (Užsakovas) ir ieškovė... 5. Ieškovė kreipėsi į teismą ir patikslintu ieškiniu prašė pripažinti... 6. II. Ieškovės reikalavimų ir atsakovės atsikirtimų esmė... 7. Ieškovė savo reikalavimus grindė tuo, kad atsakovė Alytaus miesto... 8. Atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija prašė ieškinį atmesti... 9. Trečiasis asmuo UAB „Šiltas namas“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį... 10. III. Teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 11. Nagrinėjamam ginčui aktualūs yra teisės normų, reglamentuojančių pagal... 12. Rangos sutarties esmė yra ta, kad viena šalis (rangovas) įsipareigoja... 13. Pagal CK 6.665 straipsnio 1 dalį, jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo... 14. Atsakovė (Užsakovas), atsisakymą apmokėti 1 040 034,95 Lt darbų kainą... 15. Su tokiais argumentais teismas neturi pagrindo sutikti. Visų pirma, tokia... 16. Antra, tokia atsisakymo nuo savo prievolės forma neatitinka CK 6.665... 17. Trečia, ta aplinkybė, jog rangovo atlikti darbai yra netinkamos kokybės,... 18. CK 6.684 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad rangovas privalo... 19. Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena... 20. Šalių argumentams dėl darbų apimties, kokybės ir trūkumų patikrinti... 21. Ekspertų išvada yra vienas iš bylos įrodymų, kurią teismas privalo... 22. Pagal Sutarties 9.8 punktą, šalys susitarė, kad tuo atveju, jei rangovas... 23. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas taip pat privalo mokėti... 24. Dėl sutarties nutraukimo... 25. Bendrieji sutarties nutraukimo pagrindai įtvirtinti CK 6.217 straipsnyje,... 26. Sutarties 12.3.2 punkte šalys numatė, kad užsakovas (atsakovė) turi teisę... 27. Atsakovė 2013 m. birželio 13 d. raštu Nr. SD-4156(6.18) Dėl delspinigių... 28. Byloje nėra ginčo, kad Sutartyje nustatytu terminu ieškovė darbų neatliko.... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 30. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovė turėjo iš viso 11... 31. Ieškinį patenkinus iš dalies ir iš ieškovės prašomos priteisti 1 267... 32. Ryšium su procesinių dokumentų įteikimu patirta 24,53 Eur teismo išlaidų,... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 265 - 270 straipsniais, teisėjas... 34. ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei firmai... 35. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 36. Priteisti valstybei iš ieškovės akcinės bendrovės firmos „VITI“ 7,94... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...