Byla e2VP-682-901/2016
Dėl turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo, suinteresuoti asmenys G. U., A. U. ir antstolis Andrius Liaškovas

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Šiaulių būstas“ prašymą dėl turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo, suinteresuoti asmenys G. U., A. U. ir antstolis Andrius Liaškovas, ir

Nustatė

2Šiaulių apylinkės teismas išdavė vykdomąjį dokumentą Nr. L2-3176-901/2014 dėl 69,69 Eur skolos išieškojimo kreditoriaus UAB „Šiaulių būstas“ naudai iš G. U.. Išieškotojas UAB „Šiaulių būstas“ minėtą vykdomąjį dokumentą pateikė vykdyti antstolio Andriaus Liaškovo kontorai.

3Išieškotojas UAB „Šiaulių būstas“ kreipėsi į teismą su prašymu, kuriuo prašo teismo nustatyti G. U., turto dalį A. U., gaunamame darbo užmokestyje, esančią bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje, lygią ½ sutuoktinio gaunamo darbo užmokesčio, siekiant efektyvaus skolos išieškojimo.

4Kiti proceso dalyviai iki teismo posėdžio nepateikė jokių atsiliepimų į pareiškimą.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolis Andrius Liaškovas vykdo išieškojimą pagal įsiteisėjusį 2014-03-21 Šiaulių apylinkės teismo įsakymą Nr. L2-3176-901/2014, kuris yra vykdomasis dokumentas, dėl šiuo metu esamos 69,69 Eur skolos išieškojimo kreditoriaus UAB „Šiaulių būstas“ naudai iš G. U. (vykdomoji byla Nr. 0159/14/02236). Vykdant minėtą vykdomąjį dokumentą, nustatyta, kad skolininkas nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, į kurį įstatymų nustatyta tvarka galima būtų nukreipti išieškojimą, neturi. Antstoliui nustačius, kad skolininkas yra susituokęs ir, kad santuoka nenutraukta, o skolininko sutuoktinė dirba UAB „Valumina“, tai 2015-10-02 pasiūlymu antstolis, vadovaudamasis CPK 667 str. 1 d. pasiūlė išieškotojui, skolininkui ir skolininko sutuoktinei per 20 dienų nuo pasiūlymo gavimo dienos kreiptis į teismą dėl skolininko G. U. turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje su bendraturte A. U., nustatymo (55 v.b.l.).

7Asmeninėmis prievolėmis pripažįstamos iki santuokos įregistravimo atsiradusios prievolės (CK 3.110 str. 1 d.), iš dovanojimo sutarčių ir paveldėjimo kylančios prievolės, išskyrus atvejus, kai dovana ar palikimas buvo gauti kaip bendras turtas (CK 3.111 str.), baudos už vieno iš sutuoktinių padarytus teisės pažeidimus, taip pat žala, padaryta vieno iš sutuoktinių veiksmais (CK 3.115 str. 1 d.), kito asmens išlaikymo, mokestinės ir kitos prievolės. Asmenines prievoles savo vardu įgyja vienas iš sutuoktinių, kuris ir atsako pagal jas savarankiškai savo asmeniniu turtu arba savo dalimi bendrame turte. Išieškojimas pagal asmenines prievoles nukreipiamas į dalį bendrame turte tik po to, kai kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė (CK 3.112 str. 1 d.). Iš vykdomosios bylos medžiagos akivaizdu, kad skolininkas nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, į kurį įstatymų nustatyta tvarka galima būtų nukreipti išieškojimą, neturi. Pagal CPK 666 str. 1 d. išieškojimas iš fizinių asmenų gali būti nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje. CPK 667 str. 1 d. nurodyta, kad, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenims, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko bendros dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Teismas gali nustatyti bendrosios nuosavybės bendraturčių idealiąsias ir (ar) realiąsias dalis. Šios dalys turi būti nustatytos taip, kad būtų įmanoma išieškoti, nes priešingu atveju teismo sprendimo įvykdymas taptų negalimas. Pažymėtina, kad sprendžiant klausimus, susijusius su sutuoktinių turtu, įstatyme įtvirtina prezumpcija, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CPK 3.88 str. 2 d.). Pagal CK 3.117 str. 1 d. prezumpciją, sutuoktinių turto dalys yra lygios.

8Skolininko G. U. sutuoktinė A. U. dirba UAB „Valumina“ (52 v.b.l.), jos gaunamos pajamos iš darbo santykių pripažįstamos bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe (CK 3.88 str. 1 d. 3 p.), todėl būtina nustatyti skolininkui priklausančią sutuoktinio gaunamų pajamų dalį ir iš šios dalies išieškoti skolą.

9Įvertinęs tai, jog skolininkas neturi turto ir pajamų, iš kurių būtų galima išieškoti skolą, teismo vykdomasis dokumentas neįvykdytas ir vykdomoji byla dėl skolos išieškojimo kreditoriui UAB „Šiaulių būstas“ yra neužbaigta, o skolininko sutuoktinė yra dirbantis asmuo, todėl jos gaunamas darbo užmokestis laikytinas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise G. U. ir A. U. priklausančiu turtu, todėl pareiškėjo UAB „Šiaulių būstas“ prašymas tenkintinas.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 593 straipsniu, 667 straipsniu, teismas

Nutarė

11Pareiškėjo UAB „Šiaulių būstas“ prašymą tenkinti.

12Nustatyti skolininko G. U., a.k. ( - ) turto, esančio bendrąja jungtine nuosavybe su sutuoktine A. U., a.k. ( - ) dalį, nustatant, kad skolininkui G. U. priklauso ½ dalis sutuoktinės A. U. pajamų, gaunamų iš darbinės veiklos.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai