Byla AS-143-260-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės ,,Solotransa“, uždarosios akcinės bendrovės „Autoirvis“, A. R. įmonės „Arnelita“, individualios įmonės „Karmelita“, K. G. individualios konsultacinės-inovacinės įmonės, uždarosios akcinės bendrovės „Landa“, uždarosios akcinės bendrovės „Deilena“, J. S. individualios įmonės „Gerautus“, A. J., R. R., V. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės ,,Solotransa“, uždarosios akcinės bendrovės „Autoirvis“, A. R. įmonės „Arnelita“, individualios įmonės „Karmelita“, K. G. individualios konsultacinės-inovacinės įmonės, uždarosios akcinės bendrovės „Landa“, uždarosios akcinės bendrovės „Deilena“, J. S. individualios įmonės „Gerautus“, A. J., R. R., V. G. skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Judex“, uždarajai akcinei bendrovei „Transridva“, A. R. dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė ,,Solotransa“, uždaroji akcinė bendrovė „Autoirvis“, A. R. įmonė „Arnelita“, individuali įmonė „Karmelita“, K. G. individuali konsultacinė-inovacinė įmonė, uždaroji akcinė bendrovė „Landa“, uždaroji akcinė bendrovė „Deilena“, J. S. individuali įmonė „Gerautus“, A. J., R. R., V. G. (toliau – pareiškėjai) 2011 m. vasario 15 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – atsakovas, Inspekcija) 2010 m. kovo 23 d. sprendimą-raštą Nr. (6.3)-2D-3060 „Dėl rengiamo žemės sklypų prie pastatų Europos pr. 122, Kaunas, detaliojo plano“.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 23 d. nutartimi nutraukė administracinę bylą. Teismas išaiškino pareiškėjams, kad, nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Judex“ (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo, UAB „Judex“) 2012 m. vasario 8 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl išlaidų atlyginimo, kuriuo prašė priteisti iš pareiškėjų jo patirtas 907,50 Lt išlaidas advokato teisinei pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 14 d. nutartimi

9patenkino trečiojo suinteresuoto asmens prašymą. Teismas priteisė iš kiekvieno pareiškėjo trečiojo suinteresuoto asmens naudai po 82,50 Lt (bendra suma 907,50 Lt) (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44, 45 str.).

10Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 23 d. nutartimi nutraukė administracinę bylą pagal pareiškėjų skundą ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu, kadangi skundžiamas Inspekcijos 2010 m. kovo 23 d. sprendimas-atsakymas

11Nr. (6.3)-2D-3060 „Dėl rengiamo žemės sklypų prie pastatų Europos pr. 122, Kaunas, detaliojo plano“ yra tik informacinio pobūdžio raštas, kuris pagal savo pobūdį pareiškėjams nesukelia teisinių pasekmių, todėl negali būti priskirtas prie aktų, kurie yra ginčo administraciniame teisme dalykas. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartis apeliacine tvarka nebuvo apskųsta. Teismo nutartis įsiteisėjo 2012 m. sausio 31 d. Teismas taip pat nustatė, kad UAB „Judex“ atstovas advokatas Egidijus Langys 2012 m. vasario 9 d. kreipėsi į teismą su prašymu priteisti iš pareiškėjų UAB „Judex“ patirtas 907,50 Lt teismo išlaidas, susijusias su administracinės bylos Nr. I-0790-189/2012 nagrinėjimu. Su prašymu pateikė: 2012 m. sausio 10 d. PVM Sąskaitą faktūrą MAQS Nr. 12-0051, išrašytą 907,50 Lt; Klientui suteiktų teisinių paslaugų ataskaitą, kurioje nurodyta: teisinių paslaugų suteikimo data – 2012 m. sausio 10 d., teisinių paslaugų pobūdis – pasirengimas ir kliento atstovavimas 2012 m. sausio 11 d. administracinėje byloje Nr. I-0790-189/2012 Vilniaus apygardos administraciniame teisme (Laurynas Staniulis), valandų skaičius – 3 val.; Sąskaitos išrašą 2012 m. sausio 11 d.–2012 m. sausio 11 d., pagrindžiantį pinigų (suma 907,50 Lt, mokėtojas UAB „Judex“) gavimą. Teismas vadovavosi ABTĮ 44 straipsnio 2, 5, 6 dalimis. Pažymėjo, jog maksimalius teikiamų teisinių paslaugų įkainius reglamentuoja Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Spręsdamas reikalavimo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagrįstumą, teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad teisminio ginčo nagrinėjimo metu buvo nustatyta 800 Lt minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Nurodė, jog UAB „Judex“ atstovas pateikė rašytinius įrodymus, iš kurių matyti suteiktos teisinės pagalbos pobūdis: pasirengimas ir kliento atstovavimas 2012 m. sausio 11 d. administracinėje byloje Nr. I-0790-189/2012 Vilniaus apygardos administraciniame teisme (L. Staniulis). Šios išlaidos pagal ABTĮ 44 straipsnio 6 dalį yra atlygintinos. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovo advokato prašomos atlyginti išlaidos neviršijo Rekomendacijose nustatyto priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, todėl teismas priteisė advokato prašomą priteisti 907,50 Lt sumą.

12III.

13Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 14 d. nutartį ir perduoti klausimą spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Teismas nepersiuntė trečiojo suinteresuoto asmens pateiktų įrodymų nei prieš nagrinėjant 2012 m. vasario 9 d. prašymą, nei su skundžiama nutartimi. Jokio pranešimo, kad toks prašymas apskritai yra pateiktas teismui, taip pat negavo. Neturi duomenų ir apie tai, ar paminėto prašymo pateikimo 14 dienų terminas (nuo 2012 m. sausio 23 d. nutarties įsiteisėjimo) nebuvo praleistas.

152. 907,50 Lt dydžio suma negali būti priteista, nes viršija Rekomendacijų maksimalius dydžius. Maksimalus priteistinas dydis už vieną valandą atstovavimo teismo posėdyje yra

16120 Lt. Likusi suma – 787,50 Lt yra sumokėta už dviejų valandų trukmės pasirengimą dalyvauti teismo posėdyje. Tokia suma yra nepagrįstai didelė, taip pat nepagrįsta įrodymais.

17Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 14 d. nutartį ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai sutikimo su atskiruoju skundu iš dalies argumentai:

181. UAB „Judex“ prašymas teisme gautas 2012 m. vasario 9 d., t. y. nepraleidus 14 dienų termino, skaičiuotino nuo 2012 m. sausio 31 d. ABTĮ nenumato teismui pareigos apie gautą prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus dėl išlaidų atlyginimo informuoti kitus proceso dalyvius.

192. UAB „Judex“ teismui pateikta klientui suteiktų teisinių paslaugų ataskaita nėra pakankamai detali. Už atstovavimą teismo posėdyje, kuris truko iki 30 minučių, – neatlyginama. Turi būti iš naujo įvertinta, ar 907,50 Lt suma vien už pasirengimą teismo posėdžiui nėra per didelė.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

211. Pirmosios instancijos teismo nutartis įsiteisėjo 2012 m. sausio 30 d., todėl prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų galėjo būti pateiktas iki 2012 m. vasario 13 d. Prašymą pateikė 2012 m. vasario 8 d., nepasibaigus terminui.

222. Buvo parengtas atsiliepimas į skundą. Vien tai, jog suteiktų paslaugų ataskaitoje nėra konkrečiai įvardyta procesinio dokumento rengimas, o subendrintai pavadinta kaip pasirengimas ir atstovavimas teismo posėdyje, nepaneigia byloje esančių įrodymų. Advokato darbas susideda ne tik iš dalyvavimo teismo posėdyje, bet ir iš kitokio pobūdžio darbo – susipažinimo su byla, bylos medžiaga, teisės aktų analizės, procesinių dokumentų rengimo ir kitų organizacinių

23ir administracinių darbų. Pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, galinčių patvirtinti, jog UAB „Judex“ atstovo honoraras yra per didelis ir neproporcingas, vertinant bylos sudėtingumą bei trukmę.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25IV.

26Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

27Pareiškėjai ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį dėl to, kad jie neinformuoti apie trečiojo suinteresuoto asmens paduotą prašymą dėl išlaidų atlyginimo ir nepersiųsti jo pateikti įrodymai; neturi duomenų, ar nepraleistas paminėto prašymo pateikimo terminas; priteista išlaidų suma yra per didelė ir nepagrįsta.

28ABTĮ 72 straipsnis, kuriame numatyta, kad teismo pirmininkas ar teisėjas nusiunčia atsakovui skundo (prašymo) nuorašą, o reikiamais atvejais – ir pridėtų prie jo dokumentų nuorašus, taip pat nustato terminą, per kurį atsakovas raštu privalo pateikti teismui savo atsiliepimą į skundą (prašymą) ir pateikti tiek atsiliepimo nuorašų, kiek yra byloje pareiškėjų, mutatis mutandis taikytinas ir nagrinėjant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Atsižvelgiant į protingumo ir proceso efektyvumo principus, šiame straipsnyje numatyta pareiga įvykdoma teismo pirmininkui ar teisėjui išsiunčiant prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nuorašą toms proceso šalims, kurios gali turėti suinteresuotumą šiuo klausimu, t. y. toms proceso šalims, iš kurių prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-46/2011, ,,Administracinė jurisprudencija“, Nr. 21, 2011 m. sausis–birželis, 481–485 psl.) (ABTĮ 13 str. 2 d.).

29Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad pirmosios instancijos teismas būtų išsiuntęs pareiškėjams trečiojo suinteresuoto asmens prašymą dėl išlaidų atlyginimo. Taigi pareiškėjų teisė gauti prašymo nuorašą ir pateikti atsiliepimą į šį prašymą, kylanti iš ABTĮ 72 straipsnio, buvo pažeista. Vis dėlto, atsižvelgiant į proceso efektyvumo principą, šiuo atveju būtų neracionalu grąžinti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas turi galimybę išspręsti keliamą klausimą; byloje yra pateikta pakankamai įrodymų, leidžiančių visapusiškai išnagrinėti prašymą dėl išlaidų atlyginimo. Konstatuotas pirmosios instancijos teismo procesinio pobūdžio pažeidimas nagrinėjamu atveju nėra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį (ABTĮ 142 str. 1 d., 148 str.). Teismas neturėjo pareigos išsiųsti prašymo priedų, nes trečiasis suinteresuotas asmuo pateikė tik teismui skirtą egzempliorių.

30Vadovaujantis ABTĮ 45 straipsnio 1 dalimi, prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartis, kuri nebuvo apskųsta apeliacine tvarka, įsiteisėjo 2012 m. sausio 31 d. (ABTĮ 96 str. 1 d., 149 str.

322 d.), todėl paskutinė prašymo dėl išlaidų atlyginimo padavimo diena buvo 2012 m. vasario 14 d. Trečiasis suinteresuotas asmuo prašymą dėl išlaidų atlyginimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui išsiuntė paštu 2012 m. vasario 8 d. (T 2, b. l. 30), t. y. nepraleidęs įstatymo nustatyto termino (ABTĮ 45 str. 1 d.).

33Patikrinus bylą, sutiktina su argumentu, jog priteista išlaidų suma yra nepagrįstai didelė.

34Pagal ABTĮ 45 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

35Trečiasis suinteresuotas asmuo prašyme dėl išlaidų atlyginimo (T 2, b. l. 23–25) nurodė tik bendrą prašomą priteisti iš pareiškėjų jo naudai atstovavimo išlaidų sumą – 907,50 Lt, nekonkretizuodamas suteiktų teisinių paslaugų. Remiantis prie prašymo pridėta klientui suteiktų teisinių paslaugų ataskaita (T 2, b. l. 27), advokato padėjėjas L. Staniulis trečiajam suinteresuotam asmeniui suteikė šias teisines paslaugas: pasirengimas ir atstovavimas teisme (3 val.). Prašomas priteisti išlaidas trečiasis suinteresuotas asmuo grindžia prie prašymo pridėtais 2012 m. sausio 10 d. PVM Sąskaita faktūra MAQS Nr. 12-0051 (T 2, b. l. 26) ir 2012 m. sausio 12 d. sąskaitos išrašu Nr. 964 (T 2, b. l. 28). Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad prašoma atlyginti būtent išvardytas atstovavimo išlaidas. Advokato padėjėjo teisę atstovauti trečiajam suinteresuotam asmeniui patvirtina 2010 m. kovo 3 d. atstovavimo sutartis (T 1, b. l. 188), 2012 m. sausio 10 d. sutikimas dėl atstovavimo byloje (T 1, b. l. 189).

36Be to, vadovaujantis Rekomendacijų 5 punktu, už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio.

37Iš bylos matyti, kad advokato padėjėjas L. Staniulis dalyvavo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 11 d. teismo posėdyje, kuris truko 25 min.

38(T 1, b. l. 195–197).

39Vadovaujantis Rekomendacijų 8.18, 10 punktais, už vieną pasirengimo bylai valandą atlygintina maksimali suma – 96 Lt ((0,15 x 800 Lt MMA) x 80 proc. /100 proc.). Nors ataskaitoje neišskirtas pasirengimo bylai laikas, pakankamas laikas pasiruošti teismo posėdžiui šiuo atveju – viena valanda. Taigi pagrįstas užmokestis už šią teisinę paslaugą yra 96 Lt.

40Pagal Rekomendacijų 8.18 punktą, už vieną atstovavimo valandą teisme atlygintina maksimali suma – 96 Lt ((0,15 x 800 Lt MMA) x 80 proc. /100 proc.). Atstovavimas teisme truko 25 min. Už suteiktą teisinę paslaugą turi būti atlyginta, atsižvelgiant į faktines darbo ir laiko sąnaudas. Šiuo atveju už advokato padėjėjo atstovavimą teisme priteistina 80 Lt.

41Priteistino užmokesčio už suteiktas teisines paslaugas dydis atitinka Rekomendacijų

422 punkto nuostatas.

43Taigi galima konstatuoti, jog trečiojo suinteresuoto asmens turėtos pagrįstos atstovavimo išlaidos nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme iš viso yra 176 Lt (96 Lt + 80 Lt), kurios priteistinos iš pareiškėjų, t. y. iš kiekvieno po 16 Lt (176 Lt /11).

44Esant tokioms aplinkybėms, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 14 d. nutartis keistina (ABTĮ 151 str. 2 p.).

45Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

46Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės ,,Solotransa“, uždarosios akcinės bendrovės „Autoirvis“, A. R. įmonės „Arnelita“, individualios įmonės „Karmelita“, K. G. individualios konsultacinės-inovacinės įmonės, uždarosios akcinės bendrovės „Landa“, uždarosios akcinės bendrovės „Deilena“, J. S. individualios įmonės „Gerautus“, A. J., R. R., V. G. atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

47Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 14 d. nutartį pakeisti.

48Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Judex“ iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Solotransa“ 16 Lt (šešiolika litų) atstovavimo išlaidų.

49Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Judex“ iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Autoirvis“ 16 Lt (šešiolika litų) atstovavimo išlaidų.

50Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Judex“ iš pareiškėjo A. R. įmonės „Arnelita“ 16 Lt (šešiolika litų) atstovavimo išlaidų.

51Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Judex“ iš pareiškėjo individualios įmonės „Karmelita“ 16 Lt (šešiolika litų) atstovavimo išlaidų.

52Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Judex“ iš pareiškėjo K. G. individualios konsultacinės-inovacinės įmonės 16 Lt (šešiolika litų) atstovavimo išlaidų.

53Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Judex“ iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Landa“ 16 Lt (šešiolika litų) atstovavimo išlaidų.

54Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Judex“ iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Deilena“ 16 Lt (šešiolika litų) atstovavimo išlaidų.

55Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Judex“ iš pareiškėjo J. S. individualios įmonės „Gerautus“ 16 Lt (šešiolika litų) atstovavimo išlaidų.

56Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Judex“ iš pareiškėjo A. J. 16 Lt (šešiolika litų) atstovavimo išlaidų.

57Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Judex“ iš pareiškėjo R. R. 16 Lt (šešiolika litų) atstovavimo išlaidų.

58Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Judex“ iš pareiškėjo V. G. 16 Lt (šešiolika litų) atstovavimo išlaidų.

59Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė ,,Solotransa“, uždaroji akcinė... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 23 d. nutartimi... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Judex“ (toliau... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 14 d. nutartimi... 9. patenkino trečiojo suinteresuoto asmens prašymą. Teismas priteisė iš... 10. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio... 11. Nr. (6.3)-2D-3060 „Dėl rengiamo žemės sklypų prie pastatų Europos pr.... 12. III.... 13. Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. 1. Teismas nepersiuntė trečiojo suinteresuoto asmens pateiktų įrodymų nei... 15. 2. 907,50 Lt dydžio suma negali būti priteista, nes viršija Rekomendacijų... 16. 120 Lt. Likusi suma – 787,50 Lt yra sumokėta už dviejų valandų trukmės... 17. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo panaikinti Vilniaus... 18. 1. UAB „Judex“ prašymas teisme gautas 2012 m. vasario 9 d., t. y.... 19. 2. UAB „Judex“ teismui pateikta klientui suteiktų teisinių paslaugų... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 21. 1. Pirmosios instancijos teismo nutartis įsiteisėjo 2012 m. sausio 30 d.,... 22. 2. Buvo parengtas atsiliepimas į skundą. Vien tai, jog suteiktų paslaugų... 23. ir administracinių darbų. Pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų,... 24. Teisėjų kolegija... 25. IV.... 26. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 27. Pareiškėjai ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį dėl to, kad jie... 28. ABTĮ 72 straipsnis, kuriame numatyta, kad teismo pirmininkas ar teisėjas... 29. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad pirmosios instancijos teismas būtų... 30. Vadovaujantis ABTĮ 45 straipsnio 1 dalimi, prašymai dėl išlaidų... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartis, kuri... 32. 2 d.), todėl paskutinė prašymo dėl išlaidų atlyginimo padavimo diena buvo... 33. Patikrinus bylą, sutiktina su argumentu, jog priteista išlaidų suma yra... 34. Pagal ABTĮ 45 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota... 35. Trečiasis suinteresuotas asmuo prašyme dėl išlaidų atlyginimo (T 2, b. l.... 36. Be to, vadovaujantis Rekomendacijų 5 punktu, už advokato padėjėjo teikiamas... 37. Iš bylos matyti, kad advokato padėjėjas L. Staniulis dalyvavo Vilniaus... 38. (T 1, b. l. 195–197).... 39. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.18, 10 punktais, už vieną pasirengimo bylai... 40. Pagal Rekomendacijų 8.18 punktą, už vieną atstovavimo valandą teisme... 41. Priteistino užmokesčio už suteiktas teisines paslaugas dydis atitinka... 42. 2 punkto nuostatas.... 43. Taigi galima konstatuoti, jog trečiojo suinteresuoto asmens turėtos... 44. Esant tokioms aplinkybėms, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m.... 45. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2... 46. Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės ,,Solotransa“, uždarosios... 47. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 14 d. nutartį... 48. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 49. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 50. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 51. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 52. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 53. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 54. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 55. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 56. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 57. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 58. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 59. Nutartis neskundžiama....