Byla 2-1472-605/2011
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė, sekretoriaujant Aistei Raginytei, dalyvaujant ieškovo UAB „Fundonita“ atstovui Aurelijui Rauckiui, atsakovės Kauno apskrities VMI atstovui Nerijui Čepkauskui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Fundonita“ ieškinį atsakovei Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo (b.l.4-7) priteisti iš atsakovės 3277,94 Lt skolos; 51,13 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2010-09-27 iki 2010-11-17; 0,03 procento palūkanų už kiekvieną dieną nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo BUAB „Fundonita“ atstovas ieškinio reikalavimus palaiko. Jis paaiškino, kad, susidarius pelno mokesčio permokai, raštu kreipėsi į atsakovę šią permoką grąžinti. Atsakovė informavo, kad prašoma grąžinti permoka įskaityta kaip mokestinė nepriemoka. Prašo ieškinį tenkinti.

4Atsakovės atstovas su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad už 2008 m. UAB „Fundonita“ deklaravo 11 221 Lt mokėtino pelno mokesčio, tačiau jo į valstybės biudžetą nebuvo sumokėjusi. Dar iki bankroto bylos iškėlimo 14 508 Lt suma buvo įskaityta iš pridėtinės vertės mokesčio, susidariusi nepriemoka buvo įtraukta į Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos kreditorinio reikalavimo sumą. Po bankroto bylos iškėlimo administratorius pateikė nuostolingą pelno mokesčio deklaraciją už 2009 m., dėl ko susidarė pelno mokesčio skirtumas, kas laikytina sąlygine permoka, kuri į valstybės biudžetą realiai nebuvo sumokėta. Atsakovės veiksmai buvo ne permokos įskaitymas, bet mokesčių apskaitos kortelės sutvarkymas.

5Nustatyta, kad UAB „Fundonita“ Kauno apygardos teismo 2010-06-29 nutartimi iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2010-07-09. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija įskaitė BUAB „Fundonita“ 3277,94 Lt dydžio pelno mokesčio permoką kaip įmonės nesumokėtus mokesčius valstybei.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Nagrinėjamu atveju ginčas kilęs dėl turtinių reikalavimų – mokestinių prievolių valstybinei mokesčių inspekcijai. Pažymėtina, kad šio ginčo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto bei mokesčių administravimo įstatymai.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 82 straipsnio 3 punktu, 94 straipsniu, sprendžiant įmonės turimų permokų įskaitymo ir grąžinimo klausimus turi būti vadovaujamasi Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis bankrutuojančios įmonės prievolių vykdymą. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka.

9Kaip jau paminėta, bankrutuojančiai UAB „Fundonita“ bankroto byla iškelta 2010-06-29, nutartis įsiteisėjo 2010-07-09, o atsakovė įskaitymo veiksmą atliko po to, kai ieškovei buvo iškelta bankroto byla ir nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo buvo įsiteisėjusi, tai yra 2010-08-31. Šį faktą pagrindžia duomenys apie tai, kad atsakovė Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija po to, kai BUAB „Fundonita” 2010-08-27 kreipėsi su prašymu grąžinti 3277,43 Lt pelno mokesčio permoką, 2010-09-29 pranešimu Nr.2010.56374-53470/2010-24666 informavo ieškovę, jog įskaitoma 3277,94 Lt mokestinė nepriemoka (b.l. 10). Nors atsakovės atstovas paaiškino, jog atsakovės veiksmai buvo ne permokos įskaitymas, bet mokesčių apskaitos kortelės sutvarkymas, tačiau byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina kitas aplinkybes. Būtent byloje esantis Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos dokumentas (b.l.27) patvirtina, kad iš tikrųjų buvo įskaityta permoka jau po bankroto bylos iškėlimo: 2010 m. rugpjūčio 31 d. 9 Lt, 215,17 Lt ir 3053,77 Lt, iš viso 3277,94 Lt.

10Įmonės bankroto atveju, kai negalimas mokesčių permokų įskaitymas, yra aktuali Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostata, kad nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui; nė vienas įmonės kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta šio įstatymo. Kadangi, įsiteisėjus bankroto bylos iškėlimo nutarčiai, draudžiama vykdyti bet kokias finansines prievoles, kurios buvo neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo ir priklausančiu turtu išskirtinai disponuoja tik bankroto administratorius, nagrinėjamu atveju atsakovės veiksmai įskaityti pelno mokesčio nepriemokai padengti esamą pelno mokesčio permoką laikytini neteisėtais.

11Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad mokesčio permoka grąžinama per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė BUAB “Fundonita” į Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją su prašymu grąžinti pelno mokesčio permoką kreipėsi 2010-08-27, taiga permoka įmonei vėliausiai turėjo būti grąžinta 2010-09-27. Minėto įstatymo 87 straipsnio 9 dalis reglamentuoja, kad mokesčių administratorius, per šio straipsnio 7 dalyje nurodytą terminą negrąžinęs mokesčio permokos sumos, mokesčių mokėtojo naudai skaičiuoja palūkanas iki mokesčio permoka bus grąžinta. Palūkanų dydis yra lygus delspinigių už ne laiku sumokėtą mokestį dydžiui. Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010-06-10 įsakymą Nr.1K-186 nuo 2010 m. liepos 1 dienos 2010 metų trečiajam ketvirčiui delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydis yra 0,04 procento už kiekvieną pavėluotą dieną. Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010-09-03 įsakymą Nr.1 K-277 nuo 2010 m. spalio 1 dienos 2010 metų ketvirtajam ketvirčiui delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydis - 0,03 procento už kiekvieną pavėluotą dieną.

12Kadangi atsakovė Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pelno mokesčio įmoką iš ieškovės BUAB „Fundonita“ įskaitė nepagrįstai, iš jos ieškovei priteistina skola. Iš atsakovės taip pat priteistinos palūkanos už termino įvykdyti prievolę praleidimą bei 0,03 procentų dydžio palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

13Vadovaudamasis CPK 259,263 - 270 str. teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, kodas 188729019, 3277,94 Lt (tris tūkstančius du šimtus septyniasdešimt septynis litus 94 ct) skolos, 51,13 Lt (penkiasdešimt vieną litą 13 ct) palūkanų už termino įvykdyti prievolę praleidimą, 0,03 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos (3277,94 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2010 m. lapkričio 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovės BUAB „Fundonita“, įmonės kodas 300560728, naudai.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai