Byla 2-1289-570/2013
Dėl žalos išieškojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovui L. S., trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų M. Š. dėl žalos išieškojimo, ir

Nustatė

3Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius prašo priteisti iš atsakovo L. S. 827,77 Lt žalos atlyginimo.

4Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

5Atsakovui, trečiajam asmeniui LR CPK 142 straipsnio nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką, teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir su juo pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2012-10-19 apie 3.57 val. kilusio konflikto metu, atsakovas L. S. pora kartų kumščiu sudavė M. Š. į veidą. 2012-10-25 Marijampolės apskrities VPK Viešosios tvarkos skyriaus Miesto policijos nuovados Prevencijos grupės tyrėjos Indrės Strukaitytės nutarimu Nr.64-At-00900-12, atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą L. S. atžvilgiu, nesant Baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje numatytų nusikaltimo požymių. Tačiau L. S. veika atitiko Baudžiamojo kodekso 140 str. 1 d. numatyto nusikaltimo požymius, kuri priskiriama privataus kaltinimo bylų kategorijai, dėl kurių ikiteisminis tyrimas neatliekamas ir asmenys turi teisę kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka. Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros 2013-01-22 rašte Nr.2-(310111)-5607 pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovas L. S. 2012-10-19 kilusio konflikto metu sužalojo M. Š..

9Dėl įvykio buvo sutrikdyta M. Š. sveikata, kuris 2012-10-19, 8.40 val. kreipėsi į VšĮ Marijampolės ligoninės priėmimo skyrių dėl to, kad 2012-10-19 apie 3 val. buvo sumuštas. Dėl patirtų sužalojimų M. Š. laikotarpyje nuo 2012-10-19 iki 2012-11-14 buvo laikinai nedarbingas, ką patvirtina byloje pateikta informacija apie išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus serija ED Nr.5310359, Nr.5350571, Nr.5392471, Nr.5435278, ligos diagnozė pagal TL-10-S03.2 (danties išnirimas) (b.l. 8-10). 2012-11-15 M. Š. kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrių su prašymu skirti ligos pašalpą (b.l. 11). 2012-11-30 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus sprendimu Nr.SL-35857, M. Š. paskirta 827,77 Lt ligos pašalpa, iš jų 653,93 Lt sumokant M. Š., o 173,84 Lt priskaičiuotų mokesčių pervedant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (b.l. 13,15). Tokiu būdu neteisėtais atsakovo L. S. veiksmais Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo padaryta 827,77 Lt žala. A. L. S. VSDFV 2013-01-25 raštu Nr.(9.47)S-2253 pasiūlyta atlyginti ieškovės patirtą žalą geruoju, tačiau atsakovas žalos iki šiol nėra atlyginęs.

10Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – 2012-10-25 Marijampolės apskrities VPK Viešosios tvarkos skyriaus Miesto policijos nuovados Prevencijos grupės tyrėjos Indrės Strukaitytės priimtas nutarimas Nr.64-At-00900-12 atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (b.l. 5), Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros 2013-01-22 raštas Nr.2-(310111)-5607 dėl informacijos suteikimo (b.l. 6), VSDFV Marijampolės skyriaus 2012-11-29 M. Š. medicininių dokumentų patikrinimo pažyma Nr.MED-761 (b.l. 7), VšĮ Marijampolės ligoninės asmens ambulatorinio gydymo priėmimo skyriuje apskaitos kortelė Nr.12S-17603 (b.l. 8), paciento, patyrusio traumą, apžiūros lapas (b.l. 9), LNP epizodo informacija (b.l. 10), M. Š. 2012-11-15 prašymas dėl ligos pašalpos skyrimo (b.l. 11), M. Š. 2012-11-15 paaiškinimas (b.l. 12), 2012-11-30 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus sprendimas Nr.SL-35857 (b.l. 13), VSDFV pažyma apie asmeniui priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas (b.l. 14), VSDFV Marijampolės skyriaus 2013-01-25 raštas Nr. (9.47)S-2253 dėl valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto padarytos žalos atlyginimo (b.l. 15), VSDFV Marijampolės skyriaus informacija apie asmens valstybinį socialinį draudimą nuo 2013-01-01 iki 2013-03-15 (b.l. 17).

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 str. numato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Padarytą žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį (LR CK 6.290 str. 3 d.) Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. numato, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltai) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

12Kadangi atsakovas pažeidė pareigą elgtis taip, kad savo veiksmais nepadarytų žalos kitiems asmenims, iš atsakovo ieškovui priteistina 827,77 Lt žalos atlyginimas (LR CK 6.263 str., 6.279 str., 6.280 str.).

13Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistina 72 Lt žyminio mokesčio ir 11,16 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CPK 80 str. 1 d. 7 p., 96 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p.).

14Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo L. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 827,77 Lt (aštuonis šimtus dvidešimt septynis litus 77 ct) žalos atlyginimo ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, juridinio asmens kodas 188677622, esančio Marijampolės m., Jono Dailidės g. 5/A.Valaičio g. 2, a.s.Nr.LT584010042403495020, AB DNB bankas, banko kodas 40100.

17Priteisti iš atsakovo L. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 72 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio ir 11,16 Lt (vienuolika litų 16 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno Apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai