Byla 2-1396/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 9 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti apeliacinį skundą, civilinėje byloje Nr. 2-829-392/2011, pagal ieškovo akcinės bendrovės „Swedbank“ ieškinį atsakovui R. B. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Kaita“.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „Swedbank“ pareiškė ieškinį atsakovui R. B., kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 79 664,57 Lt ir 29 056,09 EUR skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 21 d. sprendimu ieškovo AB „Swedbank“ ieškinį patenkino visiškai. 2011 m. kovo 7 d. L. B. teismui pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 21 d. sprendimą ir bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Prašo atleisti nuo žyminio mokesčio, mokėtino už apeliacinio skundo padavimą, sumokėjimo, o tokį prašymą atmetus, atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo. Taip pat, prašo atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 9 d. nutartimi nutarė atsisakyti priimti L. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-829-392/2011. Teismas nurodė, kad LR CPK 305 str. numato, jog apeliacinį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-829-392/2011 buvo nagrinėjamas ieškovo AB „Swedbank“ ieškinys atsakovui R. B. dėl skolos priteisimo. Tretysis asmuo byloje - BUAB „Kaita“. Teismas priėjo išvados, kad L. B. nėra šioje byloje dalyvaujantis asmuo, todėl neturi teisės paduoti apeliacinio skundo šioje byloje.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu pareiškėja L. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 9 d. nutartį, kuria teismas atsisakė priimti apeliacinį skundą, ir L. B. apeliacinio skundo priėmimo klausimą išspręsti iš esmės - priimti L. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-829-392/2011, kuriuo teismas nusprendė dėl apeliantės teisių ir pareigų, neįtraukus apeliantės į bylą dalyvaujančiu asmeniu. Skunde nurodyta, kad pagal suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką L. B. kaip atsakovo R. B. sutuoktinė turėjo būti įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu, todėl Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 21 d. sprendimu nusprendė dėl jos teisių ir pareigų. Tai yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 2 p.). Teisės normų aiškinimas, jog sužinojusi apie vykstantį procesą, turintį įtakos jos teisėms ir pareigoms, apeliantė privalo laukti tol, kol įsiteisės sprendimas šioje civilinėje byloje ir tik tuomet pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo, neatitinka civilinio proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principų (CPK 7 str.).

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AB „Swedbank“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeista, o L. B. atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad L. B. atskirajame skunde nurodyti argumentai, susiję su LR CPK 329 str. taikymu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atskirų nutarčių aiškinimu šioje konkrečioje situacijoje nepagrįsti, nes L. B. negali būti apeliacinio skundo subjektu, t.y. neturi teisės paduoti apeliacinio skundo byloje, kurioje ji nebuvo įtraukta dalyvauti.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 9 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti apeliacinį skundą, kurį pateikė nedalyvaujantis byloje asmuo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

13Pažymėtina, kad tiek asmens teisė kreiptis į teismą, tiek teisė kreiptis į apeliacinės instancijos teismą turi būti įgyvendinama pagal įstatyme nustatytą tvarką, todėl ne kiekvienas asmens kreipimasis su skundu į apeliacinės instancijos teismą reiškia apeliacinio proceso pradžią. Tam, kad apeliacinis procesas būtų pradėtas, turi egzistuoti įstatyme nustatytų sąlygų visuma. Viena iš sąlygų apeliaciniam procesui pradėti – skundą turi paduoti asmuo, pagal įstatymus turintis teisę apskųsti sprendimą. Apeliacinio skundo subjektui keliami reikalavimai yra būtina apeliacinio proceso prielaida, kurios nesant, apeliacijos teisė apskritai neegzistuoja. Remiantis CPK 305 straipsniu, apeliacinį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys. Tokiais asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, tai yra šalys, tretieji asmenys, asmenys, pareiškę ieškinį CPK 49 straipsnio nustatyta tvarka, pareiškėjai, suinteresuoti asmenys CPK 442 straipsnyje išvardytose bylose, CPK 431 straipsnyje numatyti kreditoriai ir skolininkai, taip pat šių asmenų atstovai (CPK 37 str.). Tretieji asmenys į vykstantį teismo procesą yra įtraukiami teismo nutartimis. Sprendžiant, ar asmuo turi teisę paduoti skundą, reikšminga yra tik ta aplinkybė, ar jis buvo įtrauktas į pirmosios instancijos teismo procesą kaip byloje dalyvaujantis asmuo. Skundą paduodantis asmuo turi būti teisiškai suinteresuotas, kad būtų pakeistas arba panaikintas skundžiamas teismo sprendimas (nutartis). Teisinis suinteresuotumas reiškia visišką ar dalinį byloje dalyvaujančio asmens reikalavimų nepatenkinimą pirmosios instancijos teisme. Teisiškai suinteresuotu gali būti kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo, jei skundžiamas sprendimas (nutartis) yra jam nepalankus – varžo jo teises ar nustato papildomas pareigas.

14Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-829-392/2011 buvo nagrinėjamas ieškovo AB „Swedbank“ ieškinys atsakovui R. B. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo byloje BUAB „Kaita“. Nagrinėjamu atveju apeliacinį skundą pateikusi L. B. pirmosios instancijos teisme nebuvo įtraukta į teismo procesą kaip byloje dalyvaujantis asmuo. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pareiškėja, kaip pati nurodo atskirajame skunde yra atsakovo R. B. sutuoktinė, todėl mažai tikėtina, kad nežinojo apie teisme nagrinėjamą bylą, kurioje atsakovas yra jos sutuoktinis. Bylos duomenys patvirtina, kad tarp ieškovo AB „Swedbank“ ir trečiojo asmens BUAB „Kaita“ 2005 m. spalio 4 d. buvo sudaryta Kredito sutartis Nr. 05-063328-KL. Trečiojo asmens BUAB „Kaita“ įsipareigojimų pagal kredito sutartį tinkamo vykdymo užtikrinimui ieškovas AB „Swedbank“ ir atsakovas R. B. 2008 m. lapkričio 14 d. sudarė laidavimo sutartį Nr. 05-063328-LA1 (b.l. 15-16). Laidavimo sutartyje yra numatyta sąlyga, kad laiduotojas patvirtina, jog ši laidavimo sutartis sudaryta jo sutuoktiniui sutinkant ir šios laidavimo sutarties sudarymas neprieštarauja jo šeimos interesams. Tai tik dar kartą patvirtina, kad pareiškėja žinojo apie minėtą laidavimo sutartį, todėl tikėtina, jog turėjo žinoti ir apie teisminį procesą susijusį su šia sutartimi. Todėl laikytina, kad pareiškėja turėjo galimybę pasinaudoti teise būti įtraukta į bylos nagrinėjimą kaip proceso dalyvis.

15Asmenys, neįtraukti į bylos nagrinėjimą, neturi teisės paduoti apeliacinį skundą. Į bylą neįtraukto asmens paduotą apeliacinį skundą turėtų būti atsisakyta priimti CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Kai priimtas teismo sprendimas pažeidžia neįtrauktų į bylą asmenų teises ar įstatymo saugomus interesus, teismo sprendimui įsiteisėjus nurodyti asmenys gali kreiptis su prašymu atnaujinti procesą CPK XVIII skyriuje nustatyta tvarka.

16Įstatymas nenumato pareiškėjai subjektinės teisės paduoti apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo, priimto byloje, kurioje ji nėra pripažinta dalyvaujančiu asmeniu. Dėl nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis, kuria atsisakyta priimti L. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 21 d. sprendimo paliktina nepakeista.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai