Byla 2A-84/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės, Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant Vladislavai Tumas,, dalyvaujant atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovams J. Ž., V. Ž., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos prašymą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 24 d. nutarties (rašymo apsirikimas dėl datos ištaisytas Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartimi) dalies, kuria pakeistas Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendimas dalyje dėl restitucijos taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-484-125/2009 pagal Klaipėdos apygardos prokuratūros ieškinį ginant viešąjį interesą atsakovams Klaipėdos apskrities viršininko administracijai (procesinis teisių perėmėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos), uždarajai akcinei bendrovei „Sidabrinis elnias“, Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tretiesiems asmenims Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Klaipėdos miesto savivaldybei, Klaipėdos miesto ketvirtojo notarų biuro notarei I. M., uždarajai akcinei bendrovei „Swedbank lizingas“, Klaipėdos miesto pirmojo notarų biuro notarui E. S. dėl įsakymo, pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, išaiškinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Klaipėdos apygardos teismas, tenkindamas Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo ieškinį ginant viešąjį interesą, pripažino negaliojančiu Klaipėdos apskrities viršininko 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymą Nr. 13.6-2996 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ) pardavimo“, o taip pat pripažino negaliojančia 2004 m. lapkričio 29 d. valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį, kuria valstybę atstovaujanti Klaipėdos apskrities administracija perdavė UAB „Sidabrinis elnias“ nuosavybėn Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, esantį ( - ). Be to, teismas nusprendė taikyti restituciją natūra įpareigojant UAB „Sidabrinis elnias“ grąžinti valstybei nuosavybėn 0,0845 ha dydžio žemės sklypą, adresu ( - ), o Klaipėdos apskrities viršininko administraciją – grąžinti UAB „Sidabrinis elnias“ 112 177,41 Lt.

4Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovo Klaipėdos apskrities viršininko administracijos (procesinis teisių perėmėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendimo, pakeitė Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendimą dalyje dėl restitucijos taikymo, įpareigojant UAB „Sidabrinis elnias“ grąžinti valstybės nuosavybėn 0,0845 ha žemės sklypą, esantį adresu ( - ), o Lietuvos Respublikos valstybę – grąžinti UAB „Sidabrinis elnias“ 112 177,41 Lt. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad ginčo sandorio šalimi nagrinėjamuoju atveju buvo valstybė, bet ne Klaipėdos apskrities viršininko administracija, kuri pagal sutarties sąlygas veikė tik kaip pardavėjo atstovas, todėl bendrovei „Sidabrinis elnias“ jos sumokėtus pinigus įpareigotina grąžinti Lietuvos Respublikos valstybė. Teismas taip pat pažymėjo, jog ta aplinkybė, kad valstybė teisės aktų nustatyta tvarka perskirstė už valstybinės žemės pardavimą gautus pinigus tarp biudžeto asignavimų valdytojų, nepaneigia aplinkybės, kad ginčo sandorio šalimi (pardavėju) buvo valstybė, kuriai ir buvo sumokėta pagal sandorį gauta pinigų suma.

5Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą CPK 278 straipsnyje numatyta tvarka ir prašo išaiškinti, kuri (-ios) valstybės ar savivaldybės institucija (-os) turėtų sumokėti priteistas pinigines lėšas ir kokiomis dalimis. Nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas, konstatuodamas, kad gautą už parduotą valstybinę žemė pinigų sumą turi grąžinti Lietuvos valstybės, nenurodė, kuriai iš Lietuvos valstybei atstovaujančių institucijų (Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai ir Klaipėdos miesto savivaldybei ar vien tik Klaipėdos apskrities viršininko administracijai) kyla pareiga realiai sumokėti šias pinigines lėšas. Pažymi, kad valstybė ir savivaldybės įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per atitinkamas valstybės ir savivaldybių valdymo institucijas (CK 2.36 str. 2 d.), todėl pinigines lėšas Lietuvos valstybės vardu turėtų grąžinti jai atstovaujanti (-čios) institucija (-os), gavusi (-ios) už valstybinį žemės sklypą sumokėtus pinigus. Atitinkamai pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.9 punktą lėšos, gautos už naudojamus valstybinės žemės sklypus, parduotus kitai paskirčiai miestų savivaldybių, kaip administracinių vienetų, ribose ir teritorijose, esančiose nustatyta tvarka patvirtintose miestų, kaip gyvenamųjų vietovių, ribose bei Lietuvos Respublikos vyriausybės sprendimais miestams priskirtose teritorijose, turėjo būti paskirstomos: 50 procentų – Nacionalinei žemės tarnybai, kaip šios tarnybos pajamų įmokos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, iš kurių 10 procentų turėjo būti skiriama apskričių viršininkų administracijoms (nuo 2005 m. sausio 1 d. minėtieji 50 procentų lėšų turėjo būti pervedama tiesiogiai į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą), o likę 50 procentų – į savivaldybės, kurios teritorijoje yra parduodamas žemės sklypas, biudžetą. Visgi teisminio nagrinėjimų metu tikslaus faktinio lėšų pasiskirstymo nepavyko nustatyti, o nuo 2010 m. liepos 1 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracija yra likviduota.

6Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 24 d. nutartis dalis dėl restitucijos taikymo išaiškintina.

7CPK 278 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tuo atveju, kai sprendimas yra neaiškus, jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva išaiškinti sprendimą, nekeisdamas jo turinio. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prašyme dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 24 d. nutarties išaiškinimo minimos aplinkybės dėl lėšų už parduotą valstybinės žemės sklypą paskirstymo Nacionalinei žemės tarnybai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai ir Klaipėdos miesto savivaldybei jau buvo nurodytos Klaipėdos apskrities viršininko administracijos apeliacinio skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendimo dalyje dėl restitucijos taikymo (tuo tikslu apelianto įstatyminė teisių perėmėja – Nacionalinė žemės tarnyba prašė bylos dalį dėl restitucijos taikymo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo patraukiant byloje bendraatsakoviu Klaipėdos miesto savivaldybę), tačiau apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju ginčo sandorio šalimi buvo valstybė, kuriai ir buvo sumokėta pagal sandorį gauta pinigų suma ir kuri, taikant restituciją, turi juos grąžinti. Tuo tarpu sprendžiant klausimą dėl jo išaiškinimo, sprendimo pakeitimo klausimas nesprendžiamas (CPK 278 str.).

8Iš atsakovo prašymo dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties išaiškinimo matoma, jog atsakovui neaišku, kokia institucija nagrinėjamu atveju turėtų atstovauti valstybę kaip įgaliota grąžinti pinigus UAB „Sidabrinis elnias“, tačiau nagrinėjamu atveju nėra sprendžiamas sprendimo vykdymo išaiškinimo klausimas (CPK 589 str.). Iš kitos pusės, teisėjų kolegija, siekdama išvengti tolesnių ginčų, mano esant tikslinga išaiškinti, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 24 d. nutartimi nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės įpareigojimas grąžinti UAB „Sidabrinis elnias“ 112 177,41 Lt reiškia šio įpareigojimo vykdymą iš valstybės biudžeto lėšų (LR Biudžeto sandaros įstatymo 27 str.).

9Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 278 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

10Išaiškinti, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 24 d. nutartyje nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės įpareigojimas grąžinti UAB „Sidabrinis elnias“ 112 177,41 Lt reiškia šio įpareigojimo vykdymą iš valstybės biudžeto lėšų.

Proceso dalyviai
Ryšiai