Byla 2S-1606-104/2014
Dėl skolos priteisimo iš esančių Ukrainoje atsakovų PĮ „Trans Service Group“ ir RAB „Opex“ paliktas nenagrinėtas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Natalja Cikoto apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Kazand“ atskirąjį skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutarties, kuria ieškovo UAB „Kazand“ ieškinys dėl skolos priteisimo iš esančių Ukrainoje atsakovų PĮ „Trans Service Group“ ir RAB „Opex“ paliktas nenagrinėtas,

Nustatė

2ieškovas UAB „Kazand“ pateikė teismui ieškinį dėl 31073,75 Lt skolos, 2468,31 Lt palūkanų priteisimo solidariai iš esančių Ukrainoje atsakovų PĮ „Trans Service Group“ ir RAB „Opex“.

3Širvintų rajono apylinkės teismas 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi įpareigojo ieškovą pašalinti ieškinio trūkumus - nurodyti tokį atsakovo PĮ „Trans Service Group“ adresą, kuriuo teismas galėtų įteikti atsakovui procesinius dokumentus.

4Ieškovas UAB „Kazand“ pateikė teismui prašymą dėl procesinių dokumentų atsakovui PĮ „Trans Service Group“ įteikimo viešo paskelbimo būdu, kuriame nurodė, kad kito atsakovo adreso nežino. Širvintų rajono apylinkės teismas 2014 m. gegužės 13 d. nutartimi ieškovo UAB „Kazand“ prašymo procesinius dokumentus atsakovui PĮ „Trans Service Group“ įteikti viešo paskelbimo būdu netenkino ir ieškovo UAB „Kazand“ ieškinį atsakovams PĮ „Trans Service Group“ ir RAB „Opex“ dėl skolos paliko nenagrinėtą. Nurodė, kad ieškovo prašomas procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu šioje byloje neveiksmingas, kadangi atsakovas yra ne Lietuvos Respublikos juridinis asmuo. Pažymėjo, kad teismas per LR Teisingumo ministeriją siuntė atsakovui PĮ „Trans Service Group“ procesinius dokumentus ieškovo nurodytu atsakovo buveinės adresu, tačiau procesiniai dokumentai nebuvo įteikti ir grąžinti teismui su Ukrainos teisėjo V.V. Kalunajev pastaba, kad nurodytu adresu įmonės nėra. Teismas laikė, kad ieškovas per nustatytą terminą trūkumų nepašalino.

5Ieškovas UAB „Kazand“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Širvintų rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutartį. Nurodo, kad ieškovas ėmėsi visų teisinių priemonių ir tinkamai įvykdė visus teismo nurodymus šioje byloje, pateikė visą jam žinomą su atsakovais susijusią informaciją ir duomenis (rašytinius įrodymus), kad byla būtų tinkamai išnagrinėta ir priimtas teisėtas bei pagrįstas sprendimas. Aplinkybė, kad atsakovui procesiniai dokumentai ieškovo nurodytu adresu nebuvo įteikti, akivaizdžiai patvirtina faktą, jog atsakovas sąmoningai manipuliuoja procesu ir vilkina bylos nagrinėjimą, pažeisdamas kreditoriaus (ieškovo) teisėtus interesus (slapstydamasis). Atsakovams nepateikus informacijos dėl savo rekvizitų pasikeitimo ieškovui, ieškovas nėra atsakingas už jų paiešką ir remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas turi tinkamai įvertinti šias aplinkybes.

6Atskirasis skundas atmetamas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos Respublikos CPK 338 str.).

8Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis atskirojo skundo argumentais, nėra įstatyme numatytų pagrindų.

9Vadovaujantis LR CPK 296 str. 1 d. 11 p., teismas pareiškimą palieka nenagrinėtu, jeigu bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu paaiškėja, kad pareiškimas neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimu. Nagrinėjamu atveju skundžiama Širvintų rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutartimi buvo konstatuota, kad ieškinys negali būti nagrinėjamas, nes ieškovas nepašalino ieškinio trūkumų, t.y. nepatikslino atsakovo PĮ „Trans Service Group“ buveinės adreso, todėl teismas sprendė, kad yra pagrindas remiantis LR CPK 296 str. 2 d. nuostatomis palikti ieškinį nenagrinėtu.

10Bylos medžiaga nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, priėmęs ieškovo UAB „Kazand“ ieškinį atsakovams PĮ „Trans Service Group“ ir RAB „Opex“ dėl skolos priteisimo nagrinėjimui, siuntė atsakovams skirtus procesinius dokumentus per LR Teisingumo ministeriją. Išsiuntus atsakovui PĮ „Trans Service Group“ procesinius dokumentus ieškovo nurodytu atsakovo buveinės adresu, teismo procesiniai dokumentai nebuvo įteikti ir grąžinti teismui su Ukrainos teisėjo V.V. Kalunajev pastaba, kad nurodytu adresu įmonės nėra.

11Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nurodyti atsakovo gyvenamąją vietą yra ieškovo pareiga. Nagrinėjamu atveju ieškovas nenurodė kito atsakovo PĮ „Trans Service Group“ buveinės adreso, kuriuo teismas galėtų įteikti jam procesinius dokumentus, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, jog ieškovas ieškinio trūkumų neištaisė. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovo prašomas procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu šioje byloje būtų neveiksmingas, kadangi atsakovas yra užsienio, t.y. Ukrainos, o ne Lietuvos Respublikos juridinis asmuo. Viena iš pagrindinių šalių teisių civiliniame procese yra teisė būti išklausytam. Šiuo atveju, teismui procesinius dokumentus atsakovui PĮ „Trans Service Group“ įteikus viešo paskelbimo būdu, kaip tai numato CPK 130 str., t. y. paskelbus specialiame interneto tinklalapyje, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovas, kaip užsienio juridinis asmuo, nebūtų tinkamai informuotas apie jam iškeltą civilinę bylą ir tokiu būdu būtų pažeista jo galimybė tinkamai įgyvendinti savo teisę į gynybą.

12Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nėra pagrindo pripažinti pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta ir neteisėta, todėl atskirasis skundas netenkinamas.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

14Širvintų rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai