Byla 2-1938-265/2011
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, peržiūrėjimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės ribotos atsakomybės bendrovės „Dimas“ pareiškimą dėl sprendimo už akių, 2011-08-30 priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Laivų technika“ ieškinį atsakovei ribotos atsakomybės bendrovei „Dimas“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, peržiūrėjimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovės 280 819,33 Lt skolą, 31 292,02 Lt palūkanas, 8,49 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovei priklausantis laivas „Arctic Wolf“, IMO Nr. 8024002, į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą atplaukė 2009-01-24 ir atsakovės bei ieškovės susitarimu buvo prišvartuotas prie ieškovės nuomojamos uosto krantinės Nr. 21. Ieškovė atsakovei už suteiktas paslaugas (elektros energijos, vandens laivui tiekimą, krantinės nuomos mokėjimą ir kt.) išrašė PVM sąskaitas-faktūras Nr. LT 995, 1039, 1065, 1078, 1088, 1130, 1139, 1156, 1172, 1187, 1203, 1217, 1227, 1238, 1244, 1254, 1267, 1291, 1307, 1324, 1336, 1353, 1369, 1396, 1421, 1452, 1483, 1517, tačiau atsakovė šių sąskaitų neapmokėjo.

3Klaipėdos apygardos teismas 2011-08-30 priėmė sprendimą už akių, kuriuo UAB„Laivų technika“ ieškinį tenkino: priteisė ieškovei iš 280 819,33 Lt skolą, 31 292,02 Lt palūkanas, 8,49 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-07-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 7121 Lt žyminio mokesčio išlaidas.

4Atsakovė pateikė prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriuo prašo panaikinti 2011-08-30 sprendimą už akių, bylos nagrinėjimą atnaujinti ir ieškinį palikti nenagrinėtu. Nurodo, kad atsakovės įgaliotas asmuo O. L. apie bylos iškėlimą sužinojo 2011-07-25, tačiau dėl teisinių žinių stokos ir būtinumo suderinti atstovavimo problemą su atsakovės bankroto procedūrą valdančiu asmeniu, negalėjo tinkamai įvertinti procesinių dokumentų įteikimo pasekmių. Pažymi, kad nuo 2009 m. atsakovei pradėta išorinio valdymo procedūra, t.y. analogiška procedūra bankroto bylos iškėlimui, ir ieškovei buvo žinoma, kad visas susirašinėjimas ir pasikeitimas dokumentais vyksta per įmonės bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį, tačiau ji, siekdama laivo arešto ir palankaus sprendimo priėmimo, neinformavo teismo apie šias aplinkybes. Nurodo, kad dėl atsakovei pradėtos bankroto procedūros visi jai reiškiami kreditoriniai reikalavimai turi būti sprendžiami teisme, nagrinėjančiam bankroto bylą, t.y. Omsko srities Arbitražo teisme, todėl nagrinėjama byla nėra teisminga Klaipėdos apygardos teismui.

5Ieškovė pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriuo prašo šio pareiškimo netenkinti.

6Pareiškimas tenkintinas. Ieškinys paliktinas nenagrinėtas.

7Sprendimas už akių yra sankcija asmenims, kurie įstatymo nustatytais atvejais nesinaudoja civilinio proceso teisės normų suteiktomis teisėmis ir nevykdo jose įtvirtintų pareigų. Vienas iš atvejų, kuomet gali būti priimtas sprendimas už akių, yra atsiliepimo į ieškinį nepateikimas be pateisinamos priežasties, jeigu yra ieškovės prašymas tokį sprendimą priimti (CPK 142 str. 4 d.). CPK 288 str. 4 d. nustatyta, kad išnagrinėjęs pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, teismas panaikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą, jeigu konstatuoja bent vieną iš aplinkybių: 1) šalies pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui; 2) byloje negalėjo būti priimtas sprendimas už akių.

8Atsakovė nurodo, kad apie iškeltą civilinę bylą jai buvo žinoma 2011-07-25. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, jog procesiniai dokumentai (ieškinio ir jo priedų kopija, teismo 2011-07-15 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kopija, teismo pažyma ir teismo pranešimas) atsakovės įgaliotam asmeniui įteikti 2011-07-25 (b.l. 91). Atsakovei buvo nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, tačiau atsakovė nei per šį terminą, nei iki sprendimo už akių priėmimo atsiliepimo nepateikė. Atsakovė teigia, kad neturėdama teisinio išsilavinimo, negalėjo tinkamai įvertinti, kokias pasekmes sukelia jai įteikti teismo procesiniai dokumentai. Taip pat pažymi, kad nuo 2009 m. atsakovei pradėta išorinio valdymo procedūra, t.y. analogiška procedūra bankroto bylos iškėlimui, todėl buvo būtina suderinti atstovavimo problemą su atsakovės bankroto procedūrą valdančiu asmeniu. Teismas šias aplinkybes, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į ieškinį, laiko svarbiomis ir pažymi, jog teisės būti išklausytam ir šalių procesinio lygiateisiškumo principai civiliniame procese įpareigoja teismą sudaryti sąlygas šalims teikti įrodymus, ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti teisingą sprendimą byloje, todėl šalies atsiliepimo į ieškinį pateikimas bei dalyvavimas teismo posėdyje yra ypatingai svarbus. Priešingu atveju, sprendimo už akių priėmimas pažeistų atsakovo teisę į teisminę gynybą, teisę būti išklausytam, rungimosi ir kitus proceso teisės principus (CPK 5, 12 str.).

9Be to, atsakovė pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodo ir pateikia įrodymus, kad Rusijos Federacijos Omsko srities Arbitražiniame teisme jai yra iškelta bankroto byla ir įvestas išorinis valdymas, todėl jai pareikšti turtiniai reikalavimai turi būti nagrinėjami bankroto bylą nagrinėjančiame teisme. Pažymėtina, kad aplinkybė dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo nebuvo žinoma priimant sprendimą už akių ir ji turi įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, nes iškėlus bankroto bylą įmonei, veikiančiai Rusijos Federacijoje, kreditiniai reikalavimai turi būti pareiškiami teismui, nagrinėjančiam bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-05-13 nutartis civilinėje byloje Nr.2-1545/2011).

10Esant nurodytoms aplinkybėms pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo tenkintinas, sprendimas už akių naikintinas ir atnaujintinas bylos nagrinėjimas iš esmės (CPK 288 str. 3, 4 d.).

11Atsižvelgiant į tai, kad turtinis reikalavimas atsakovei priskiriamas teismo, kuris iškėlė įmonei bankroto bylą, jurisdikcijai, civilinė byla laikytina neteisminga Lietuvos Respublikos teismams, todėl ieškinys paliktinas nenagrinėtas (CPK 782 str.).

12Ieškinį palikus nenagrinėtą, nuo šios nutarties įsiteisėjimo naikintinos Klaipėdos apygardos teismo 2011-07-15 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 149 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

14tenkinti atsakovės ribotos atsakomybės bendrovės „Dimas“ pareiškimą dėl 2011-08-30 sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011-08-30 sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

16Palikti nenagrinėtą ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Laivų technika“ ieškinį atsakovei ribotos atsakomybės bendrovės „Dimas“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

17Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011-07-15 nutartimi laikinąsias apsaugos priemones.

18Nutarties dalis sprendimo už akių panaikinimo ir bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimo neskundžiama. Kitą nutarties dalį per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

19.

Proceso dalyviai
Ryšiai