Byla A-139-763/2012
Dėl jo sulaikymo VSAT prie LR VRM Užsieniečių registracijos centre

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Rimvydas Petrauskas, sekretoriaujant Giedriui Maluškai, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Ingai Abramavičiūtei, suinteresuoto asmens – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM atstovui Aleksandrui Kislovui, išnagrinėjo ( - ) piliečio P. S. prašymą pakartotinai svarstyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-07 nutartį dėl jo sulaikymo VSAT prie LR VRM Užsieniečių registracijos centre ir

Nustatė

2Pareiškėjo P. S. atstovė advokatė Inga Abramavičiūtė prašo panaikinti 2011-11-07 Vilniaus m.1 apylinkės teismo sprendimą dėl jo sulaikymo Užsieniečių registracijos centre, nes užsieniečiui apskundus Migracijos departamento prie LR VRM 2011-12-16 sprendimą dėl atsisakymo suteikti jam prieglobstį Vilniaus apygardos administraciniam teismui, išnyko jo sulaikymo pagrindas. Užsieniečio atstovės manymu apskundus Migracijos departamento sprendimą, jo vykdymas yra sustabdomas, todėl nėra aišku kuomet bus (ir ar bus kada nors) vykdomas užsieniečio išsiuntimas (deportacija) į jo kilmės šalį. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Aleksandras Kislovas prieštarauja užsieniečio prašymui, nes jis ne kartą teistas, net 5 kartus buvo išsiųstas iš šalies ir šiuo metu Migracijos departamento sprendimas tebegalioja, užsienietis neturi jokio galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar leidimo gyventi Lietuvoje. Prašo anksčiau priimtą Vilniaus m.1apylinkės teismo 2011-11-07 sprendimą, kurio pagrindu užsienietis buvo sulaikytas palikti galioti.

3Prašymas netenkinamas.

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-07 nutartimi užsienietis P. S. buvo sulaikytas iki 2012-05-07, kol bus išsiųstas iš Lietuvos į ( - ). Nors užsienietis apskundė Migracijos departamento prie LR VRM 2011-12-16 sprendimą Nr. ( - ) dėl atsisakymo suteikti jam prieglobstį Lietuvoje Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir šis skundas buvo priimtas, tačiau jo sulaikymo pagrindas neišnyko, nes byloje yra duomenys, kad P. S., gim. ( - ), Lietuvoje buvo teistas šešis kartus, keturis kartus Migracijos departamento prie LR VRM sprendimais jis buvo išsiųstas iš Lietuvos, paskutinį kartą -2011-11-04.Nors formaliai žiūrint P. S. yra prieglobsčio prašytojas, tačiau yra duomenys apie tai, kad šis asmuo kelia pavojų valstybės viešajai tvarkai (jis ir sulaikytas buvo padaręs vagystę viename iš sostinės prekybos centrų). Užsienietį P. S. sulaikyti apgyvendinant jį Užsieniečių registracijos centre yra teisėtas pagrindas pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties „ 113 str.7p., tai yra dėl to, kad jo buvimas Lietuvos Respublikoje kelia grėsmę viešajai tvarkai.

5Remiantis aukščiau išdėstytu, P. S. asmens byloje esančiais duomenimis, bei Lietuvos Respublikos 2004-04-29 įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” 113 str.7d. konstatuotina, kad užsienietis, nors ir yra prieglobsčio prašytojas, tačiau atsižvelgiant į neigiamai jį charakterizuojančią medžiagą ir pagrįstą manymą, kad jo buvimas Lietuvoje kelia pavojų viešajai tvarkai, ankstesnis teismo sprendimas dėl jos sulaikymo nenaikintinas.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2004-04-29 d. įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” 113 str. 7p., 117str.1d., 118 str. 1d., 2d.1 p. teismas

Nutarė

7Atmesti užsieniečio P. S., gim. ( - ), prašymą.

8Sprendimas per 10 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai