Byla 2A-337-212/2008

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Zinos Mickevičiūtės, kolegijos teisėjų: Birutės Valiulienės, Ramunės Čeknienės, sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. I. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriui dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji nuo 1956 m. birželio 1 d. iki 1962 m. birželio 15 d. dirbo lauko darbininke „Gegužinės“ kolūkyje Panevėžio rajone. Nurodė, kad ji, jos tėvas P. Č., motina A. Č., sesuo A. Č., broliai P. Č., A. Č. ir P. Č. sudarė kolūkinį kiemą, kuris įėjo į „Gegužinės“ kolūkį. Dokumentų įrodančių, kad ji dirbo „Gegužinės“ kolūkyje neišliko, tai patvirtina Panevėžio rajono savivaldybės administracijos archyvų skyriaus raštas. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas siekiant minimą laikotarpį įskaityti į valstybinio socialinio draudimo pensijų stažą, nes Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrius darbo stažo neįskaito, kadangi nėra pateikti dokumentai, įrodantys šį darbo laiką.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008 m. gegužės 26 d. sprendimu pareiškimą tenkino iš dalies: tikslu gauti pensiją, nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. I., a. k. ( - ) nuo 1956 m. birželio 1 d. iki 1962 m. liepos 1 d. dirbo „Gegužinės“ kolūkyje Panevėžio rajone. Nustatė, kad ( - ) pareiškėjai sukako 16 metų, nuo 1955 iki 1957 metų pareiškėja buvo registruota kaip kolūkiečio šeimos narė, o nuo 1958 iki 1962 metų ji registruota kaip kolūkyje dirbanti kolūkietė. Pareiškėjos darbas kolūkyje nuo 1956-06-01 iki 1958-01-01 pagal Vyriausybės nutarimu patvirtintą tvarką įskaitomas pagal faktiškai kolūkyje dirbtų dienų skaičių. Sprendė, kad nors Gegužinės kolūkio 1953-1974 metų darbo užmokesčio priskaitymo dokumentai sudegė 1982 m. gaisro metu, ( - ) rajono Archyvų skyriuje saugomose „Gegužinės-Pergalė-Paįstrio“ kolūkio dokumentų fonde pareiškėjos darbinę veiklą Gegužinės kolūkyje 1956-1962 m. patvirtinančių dokumentų nėra, tačiau iš 1958-1962 metų P. Č., Juozo asmeninių sąskaitų konstatavo, kad pareiškėja registruota kolūkyje kaip dirbanti kolūkietė. Teismas padarė išvadą, kad nors ir nėra ( - ) rajono Archyvų skyriuje dokumentų patvirtinančių apie pareiškėjos darbą ir gautą atlyginimą 1956-1962, tačiau tai neįrodo, jog pareiškėja laikotarpyje nuo 1956 iki 1958 m. sausio 1 d. kolūkyje visiškai nedirbo. Pagal tuo metu galiojusias teisės normas, atlyginimas už darbą galėjo būti mokamas ir natūra. Kadangi bylos nagrinėjimo metu liudytojai P. Č. ir P. B. patvirtino, kad pareiškėja kolūkyje dirbo ne nuo 1958 m. sausio 1 d., bet nuo 1956 m. birželio 1 d., todėl konstatavo, kad yra didesnė tikimybė, kad pareiškėja nagrinėjamu laikotarpiu nuolat dirbo kolūkyje.

5Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-05-26 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Nurodo, kad skundžiamas sprendimas yra teisiškai nepagrįstas, prieštaraujantis pateiktiems rašytiniems įrodymams. Valstybinės socialinio draudimo pensijos skiriamos ir mokomos vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos archyvų skyriaus 2008-04-28 rašte nurodyta, kad „Gegužinės“ kolūkio duomenų fonde saugomose kolūkiečių darbo stažo ir uždarbio apskaitos bylose neminima pareiškėjos pavardė ir žinių apie jos darbinę veiklą Gegužinės kolūkyje 1956-1962 metais archyvas neturi. Kadangi pilnai išlikusiuose Gegužinės kolūkio kolūkiečių darbo stažas ir uždarbio apskaitos bylose duomenų apie pareiškėjos darbinę veiklą nėra, todėl darbo faktas negali būti nustatytas. Taip pat atsižvelgiant į P. Č. ūkinės knygos asmenines sąskaitas, į pareiškėjos vardu išduotą darbo knygelę bei bylos nagrinėjimo metu liudytojo P. Balčiūno paaiškinimus matyti, kad pareiškėja mokėsi ir baigė 7 klases. Ūkinės knygos išraše pažymėta, kad pareiškėja 1955 metais mokėsi 5 klasėje, o 1956 – 6 klasėje. 1957 metų įrašo nėra, tačiau atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja įgijo septynmetį išsilavinimą, galima daryti išvadą, kad 1957 – 1958 metais ji mokėsi. Laikotarpis nuo 1956-06-01 iki 1958-04-24 (iki sukako 16 metų) į stažą gali būti įskaitytas pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 16.1 p., t. y. tik faktiškai dirbtų kolūkyje dienų skaičius ( pvz. darbas vasaros ar kitų moksleivių atostogų metu). Nesutinka, kad pareiškėjai darbas kolūkyje nustatytas iki 1962 m. liepos 1 d., kadangi tai nesukelia jai teisinių pasekmių, nes skiriant jai pensiją darbo stažas skaičiuotas nuo 1962-06-15.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėja prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-05-26 teismo sprendimą. Nurodo, kad su suinteresuoto asmens apeliacinio skundo argumentais nesutinka, nes pirmosios instancijos teismo, priimdamas sprendimą vadovavosi dokumentais ir liudytojų parodymais, Pensijų skyrimo nuostatais, protingumo ir teisingumo principais. Kadangi „Gegužinės“ kolūkio 1953-1974 metų darbo užmokesčio priskaitymo dokumentai 1982 m. sudegė gaisro metu, todėl faktiškai kolūkyje dirbtų dienų ir metų skaičių nustatyti negalima, tačiau iš 1958-1962 m. P. Č. ūkinės knygos asmeninių sąskaitų, apylinkės teismas pagrįstai padarė išvadą ji buvo registruota, kaip kolūkietė, bei laikotarpyje nuo 1956 iki 1958 metų sausio 1 d. (iki sukako 16 metų) ir vėliau dirbo kolūkyje, o atlyginimas už darbą galėjo būti mokamas natūra ir pinigais.

7Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmos instancijos teismo sprendimas keistinas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

9Pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad nuo 1956-06-01 iki 1962-06-15 ji dirbo lauko darbininke „Gegužinės“ kolūkyje. Šį faktą prašė nustatyti tikslu nurodytą darbo stažą įskaityti į valstybinio socialinio draudimo pensijų stažą. Reikalavimą įrodinėjo liudytojų pagalba bei iš dalies faktą patvirtinančiais dokumentais. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008-05-26 sprendimu pareiškėjos reikalavimą patenkino ir nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. I. nuo 1956-06-01 iki 1962-07-01dirbo „Gegužinės“ kolūkyje.

10Suinteresuotas asmuo, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius, nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir prašo sprendimą panaikinti. Mano, kad sprendimas teisiškai nepagrįstas, o išvados prieštarauja byloje surinktiems įrodymams.

11Iš byloje esančių ūkinių knygų asmeninių sąskaitų (b. l. 8-11) matyti, kad šeimos galva įrašytas Č. P., J., o šeimos nariais – Č. A. M., žmona; Č. S., P., duktė ir kiti vaikai: Č. P., P., Č. A., P., Č. A., P., Č. P., P. A. Č. S. (pareiškėją) įrašyti tokie duomenys: 1955 m. Šakiškių 7-tė mokykla-5 klasėje; 1956 m. Šakiškių 7-tė mokykla-6 klasėje; 1957 m. nenurodyta. Kitoje sąskaitoje nurodomi duomenys 1958 – 1960 metų ir čia įrašyta, kad Č. S. (pareiškėja) yra eil. kolūkietė „Gegužinės“ kolūkyje. Analogiški duomenys už 1961 – 1962 metus, papildomai nurodytas pareiškėjos išsilavinimas- septynmetis. Kad įgijo septynmetį išsilavinimą patvirtino ir pati pareiškėja, tai nurodoma ir dokumentuose (b. l. 53).

12Byloje nėra nenuginčijamų įrodymų, kad pareiškėja kolūkyje dirbo nuo 1956-06-01. Įstatymas įpareigoja teismą, sprendžiant ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo ar neegzistavo, remtis tikimybių pusiausvyros principu. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėja baigė 7 klases. Ūkinės knygos asmeninėje sąskaitoje pažymėta, kad 1956 metais ji mokėsi 6 klasėje, o nuo 1958 m. buvo eil. kolūkietė. Įvertinant tai, kad Gegužinės kolūkio 1953-1974 metų darbo užmokesčio priskaitymo dokumentai sudegė 1982 metų gaisro metu, o duomenų, kad archyve saugomos kolūkiečių darbo stažo ir uždarbio apskaitos bylos yra pilnai išlikusios nėra. Apeliacinės instancijos teismas prašė, kad pareiškėja skubiai pateiktų dokumentus apie septynmetės mokyklos baigimą (b. l. 92), tačiau ji to nepadarė. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos archyvų skyriuje ir Panevėžio rajono P. J. Zikaro vidurinėje mokykloje žinių apie S. Č. (I.) mokymąsi Šakiškių septynmetėje mokykloje taip pat nėra (b. l. 69, 74).

13Jeigu asmuo negali dokumentais įrodyti Pensijų įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamų darbo laikotarpių, dirbtų iki 1993-12-31, dėl to, kad visi įmonės, įstaigos, organizacijos dokumentai ar jų dalis neišsaugoti nepaisant priežasčių, nurodytieji darbo laikotarpiai asmens prašymu gali būti nustatomi teismine tvarka (Valstybinio socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2005-07-01 nutarimu Nr. 754, 24 p.). Todėl, esant nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog 1957-1958 metais pareiškėja mokėsi ir baigė septynmetę mokyklą ir nuo 1958 -06-01 pradėjo dirbti kolūkyje.

14Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo motyvu, kad pirmosios instancijos teismo sprendimu nustatytas darbas kolūkyje iki 1962-07-01 nesukelia pareiškėjai teisinių pasekmių, nes iš VSDFV Panevėžio skyriaus pažymos (b. l. 55) matyti, kad skiriant pensiją stažas pareiškėjai skaičiuotas nuo 1962-06-15. Be to, pareiškėjos darbo knygelėje yra įrašas, kad nuo 1962-06-15 ji dirbo Staniūnų tarybiniame ūkyje (b. l. 54).

15Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-05-26 sprendimas keistinas, nustatant, kad S. I. „Gegužinės“ kolūkyje dirbo nuo 1958-06-01 iki 1962-06-15.

16Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (b. l. 62), priteisiamos iš dalyvaujančių byloje asmenų proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93, 96 str.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

19Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 26 d. sprendimą pakeisti ir išdėstyti taip:

20„Tikslu gauti pensiją, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. I., a. k. ( - ) nuo 1958 m. birželio 1 d. iki 1962 m. birželio 15 d. dirbo „Gegužinės“ kolūkyje Panevėžio rajone“.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji nuo... 4. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008 m. gegužės 26 d. sprendimu... 5. Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėja prašo apeliacinį skundą... 7. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmos instancijos teismo... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 9. Pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad nuo... 10. Suinteresuotas asmuo, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 11. Iš byloje esančių ūkinių knygų asmeninių sąskaitų (b. l. 8-11) matyti,... 12. Byloje nėra nenuginčijamų įrodymų, kad pareiškėja kolūkyje dirbo nuo... 13. Jeigu asmuo negali dokumentais įrodyti Pensijų įstatymo 54 straipsnio 1... 14. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo motyvu, kad pirmosios... 15. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus apeliacinis... 16. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (b. l. 62),... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 26 d. sprendimą... 20. „Tikslu gauti pensiją, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad S....