Byla e2-3791-567/2018
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo UAB ,,Revena Group“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Robertai Valkauskienei, Renatai Vinckevičiūtei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Revena“ atstovei advokato padėjėjai A. L., atsakovo I. M. atstovui J. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Revena“ ieškinį atsakovui I. M. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo UAB ,,Revena Group“.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovas BUAB „Revena“ pateikė ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo I. M. 225 000 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Revena“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Mokumo valdymo sprendimai“. Bendrovei iškėlus bankroto bylą ir atsakovui perdavus įmonės dokumentus bankroto administratoriui, bankroto administratorius nustatė, jog 2017 m. birželio 7 d. Rusijos Federacijoje registruota bendrovė ,,RVI“ ieškovui pagal bendrovės pateiktą 2017 m. balandžio 20 d. sąskaitą–faktūrą Nr. REV005863 sumokėjo 166 150 Eur, o pagal 2017 m. gegužės 15 d. sąskaitą–faktūrą Nr. REV006000 sumokėjo dar 115 900 Eur. 2017 m. birželio 8 d., t. y. kitą dieną po pinigų gavimo iš Rusijos Federacijoje registruotos bendrovės ,,RVI“ buvo atliktas pavedimas kitai atsakovo valdomai bendrovei UAB ,,Revena Group“, pervedant 225 000 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant ,,avansinis mokėjimas“. UAB „Revena Group“ gautas lėšas 2017 m. birželio 15 d. – 2017 m. birželio 27 d. laikotarpiu pervedė Azijos įmonėms. Atsakovas, būdamas abiejų bendrovių vienintelis akcininkas ir vadovas, ginčijamą pavedimą kitai valdomai įmonei atliko UAB „Revena“ jau esant nemokiai. Bankroto administratorius nerado jokių dokumentų, pagrindžiančių šios sumos panaudojimą bendrovės naudai ir interesams. Darytina išvada, kad atsakovas 225 000 Eur sumą pasisavino ir taip padarė bendrovei bei bendrovės kreditoriams 225 000 Eur dydžio žalą (CK 2.87 str., 6.37 str., 6.246–6.249 str.).

62.

7Atsakovas I. M. nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Atsakovo I. M. atstovui J. V. pagal 2018 m. gegužės 21 d. sudarytą atstovavimo sutartį (popierinės bylos lapas 3) buvo suteikta prieiga Liteke EPP būdu prie šio bylos 2018 m. gegužės 21 d. ir išsiųsti procesiniai dokumentai. Teismo nustatytu terminu 30 dienų terminu atsakovo I. M. vardu nebuvo gautas atsiliepimas į ieškinį ar procesinio pobūdžio prašymas. Teismas netenkino atsakovo I. M. atstovo advokato J. V. teismo posėdžio metu žodžiu pareikšto prašymo atidėti teismo posėdį tam, kad atsakovo vardu būtų galima pateikti rašytinius paaiškinimus ar kitus duomenis. Siekdamas užtikrinti proceso operatyvumą ir ekonomiškumą, teismas netenkino šio prašymo, nes atsakovas, atstovaujamas nuo 2018 m. gegužės 21 d. advokato, turėjo pakankamai laiko teikti rašytinius paaiškinimus ir kitus duomenis. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ginčo suma buvo skirta atsiskaitymui už UAB „Revena“ pagal prievoles, susijusias su Rusijos rinka.

83.

9Trečiasis asmuo UAB ,,Revena Group“ nepateikė atsiliepimo į ieškinį, apie kurį jam buvo pranešta viešo paskelbimo būdu 2018 m. rugsėjo 5 d. paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką trečiajam asmeniui UAB ,,Revena Group“ buvo pranešta pasirašytinai jo vadovui I. M. (popierinės bylos lapas 11). Teismas pripažįsta trečiojo asmens UAB ,,Revena Group“ neatvykimo į teismo posėdį priežastis nesvarbiomis, bylą nagrinėjant trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

10Ieškinys tenkintinas visiškai. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės:

114.

122013 m. spalio 8 d. Juridinių asmenų registre įregistruota UAB „Revena“. Bendrovės vadovu nuo 2017 m. vasario 21 d. iki 2017 m. spalio 9 d. buvo I. M., kuris taip pat nuo 2017 m. gegužės 30 d. yra vienintelis bendrovės akcininkas.

135.

142016 m. birželio 16 d. Juridinių asmenų registre įregistruota UAB „Revena Group“. Bendrovės vadovu nuo įsteigimo yra I. M., kuris taip pat nuo 2017 m. kovo 29 d. yra vienintelis bendrovės akcininkas.

156.

162017 m. gegužės 24 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eL2-27112-807/2017 buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, areštuojant UAB „Revena“ turtą 6 980 Eur sumai (Liteko duomenys - CPK 179 str. 3 d.).

177.

182017 m. gegužės 26 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-27441-905/2017 buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, areštuojant UAB „Revena“ turtą 8 615,20 Eur sumai (Liteko duomenys - CPK 179 str. 3 d.).

198.

202017 m. gegužės 31 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-27879-465/2017 buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, areštuojant UAB „Revena“ turtą 24 027 Eur sumai (Liteko duomenys - CPK 179 str. 3 d.).

219.

222017 m. birželio 7 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eL2-28939-918/2017 buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, areštuojant UAB „Revena“ turtą 23 475 Eur sumai (Liteko duomenys - CPK 179 str. 3 d.).

2310.

242017 m. birželio 8 d. UAB „Revena“ (pagal sąskaitos, esančios AB SEB banke, išraše nurodytus duomenis) atliko 225 000 Eur pavedimą UAB „Revena Group“, mokėjimo paskirtyje nurodant „avansinis mokėjimas“.

2511.

262017 m. rugsėjo 28 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Revena“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Mokumo valdymo sprendimai“. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. spalio 10 d.

2712.

282018 m. balandžio 19 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi BUAB „Revena“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtinti iš viso 271 kreditorių kreditoriniai reikalavimai bendrai 1 210 316,98 Eur sumai. Ši nutartis įsiteisėjo 2018 m. balandžio 30 d. (Liteko duomenys - CPK 179 str. 3 d.).

2913.

30Nagrinėjamu atveju ieškovas BUAB „Revena“ prašė priteisti iš buvusio bendrovės vadovo I. M. 225 000 Eur sumą, kurią atsakovas, kaip vadovas, vadovavimo bendrovei laikotarpiu, t.y. 2017 m. birželio 8 d. pervedė kitai atsakovo valdomai įmonei – trečiajam asmeniui UAB „Revena Group“. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nepagrindė pervestos sumos panaudojimo bendrovės veiklos tikslams ir interesams bei negrąžino šios sumos UAB „Revena“ naudai.

3114.

32Nagrinėjamu atveju taikytinos bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos ir jų įrodinėjimo naštos paskirstymas (CK 6.246–6.249 str.), pagal kurį ieškovas privalo įrodyti žalą, neteisėtus veiksmus ir priežastinį ryšį, o atsakovas I. M. privalo paneigti jo kaltės prezumpciją.

3315.

34Bendrovės vadovo deliktinė atsakomybė yra nustatyta CK 2.87 str. 1–3 dalyse, kad valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, laikytis lojalumo juridiniam asmeniui pareigos privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams. Tai, ar akcinės bendrovės valdymo organo narys elgiasi sąžiningai ir protingai, sudarydamas tam tikrus sandorius bendrovės vardu, vertinama pagal tai, ar nėra tokio nario ir bendrovės interesų konflikto, ar nėra painiojamas nario asmeninis ir bendrovei priklausantis turtas, ar sandoriu nepadaroma aiški žala bendrovei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2013).

3516.

36Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bendrovės vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, jog jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, laikytųsi nustatytų jos veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio standartą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-581/2013).

3717.

38CK 2.87 str. 7 d. nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Bendrovės vadovo veiksmai sudarant ir vykdant sandorius turi užtikrinti, kad bendrovei nebūtų padaryta žalos. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246 str. – 6.249 str.).

3918.

40Bylose, kuriose reiškiamas reikalavimas bendrovės vadovui atlyginti padarytą žalą, iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

4119.

42Teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes ir BUAB „Revena“ bankroto administratoriaus ieškinyje nurodytus argumentus, konstatuoja, kad atsakovas I. M. atliko neteisėtus veiksmus, kurie sukėlė žalą ieškovui BUAB „Revena“, nes atsakovas negrąžino BUAB „Revena“ naudai 225 000 Eur sumos ir dokumentų, pagrindžiančių šios sumos panaudojimą BUAB „Revena“ veiklos tikslais, t. y. ūkinei–komercinei veiklai vykdyti. Vadovaujant atsakovui I. M., UAB „Revena“ lėšos 2017 m. birželio 8 d. buvo pervestos kitai atsakovo valdomai įmonei UAB „Revena Group“, mokėjimo paskirtyje nurodant „avansinis mokėjimas“. Atsakovas I. M. ir trečiasis asmuo UAB „Revena Group“ nepateikė įrodymų, kad tarp UAB „Revena“ ir UAB „Revena Group“ 2017 m. birželio 8 d. buvo susiklostę kokie nors teisiniai santykiai, kurių pagrindu UAB „Revena“ kilo pareiga pervesti ginčo sumą, ar kad UAB „Revena Group“ gautas lėšas panaudojo UAB „Revena“ veiklos tikslais.

4320.

44Atsakovas I. M., kaip UAB „Revena“ vadovas, ginčo sumą pervedė 2017 m. birželio 8 d., t.y. tuo metu, kai bendrovė jau buvo nemoki. 2017 m. rugsėjo 6 d. pats I. M. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl UAB „Revena“ bankroto bylos iškėlimo. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartyje iškelti bankroto bylą UAB „Revena“ nustatė, kad pagal I. M. teismui pateikto UAB „Revena“ 2017 m. liepos 31 dienai sudaryto balanso duomenis UAB „Revena“ įsipareigojimai iš viso sudarė 2 159 528 Eur (iš jų 2 119 067 Eur trumpalaikiai, tame tarpe 18 687 Eur su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų) sumą ir dvigubai viršijo viso turto vertę, 2016–2017 m. kreditoriai bendrovei inicijavo apie 100 teismo procesų dėl skolų priteisimo, bendrovės turtui buvo taikyta 30 areštų ir vykdomos 26 vykdomosios bylos dėl priverstinio skolos išieškojimo, bei padarė išvadą, kad UAB „Revena“, kaip nemoki įmonė, negali vykdyti įsipareigojimų.

4521.

46Teismas konstatuoja, kad 2017 m. birželio 8 d. ginčo lėšų pervedimo metu UAB „Revena“ turtui buvo pritaikyti areštai bendrai 63 097,20 Eur sumai, bendrovė buvo skolinga darbuotojams, todėl akivaizdu, kad ginčo sumos 225000 Eur pervedimas be teisinio pagrindo kitai atsakovo I. M. valdomai įmonei UAB „Revan Group“, pažeidė atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumą (CK 6.9301 str.), sumažino UAB „Revena“ kreditorių galimybes gauti kreditorinių reikalavimų patenkinimą.

4722.

48Nustatytos aplinkybės ir tai, kad 2018 m. balandžio 19 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi patvirtinti iš viso 271 kreditorių kreditoriniai reikalavimai bendrai 1 210 316,98 Eur sumai, sudaro teisinį pagrindą daryti išvadą, jog bendrovės nemokumo būklė buvo 2017 m. birželio 8 d., kai UAB „Revena“ atliko 225 000 Eur pavedimą UAB „Revena Group“, mokėjimo paskirtyje nurodant „avansinis mokėjimas“. Įmonės vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo santykiai, t. y. vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai, todėl akivaizdu, kad 225 000 Eur sumai UAB „Revena“ turto sumažinimas be jokio teisinio pagrindo neatitinka nei rūpestingo, nei apdairaus vadovo elgesio standartų.

4923.

50Teismas pažymi, kad UAB „Revena“ dokumentai ir turtas, vadovaujantis Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. bankroto bylos iškėlimo bendrovei nutartimi, turėjo būti perduoti bankroto administratoriui dar iki 2017 m. spalio 24 d. Ieškovo bankroto administratorius nurodė, kad buvęs UAB „Revena“ vadovas I. M. ginčo sumos ar jos panaudojimą pagrindžiančių dokumentų nepateikė iki šiol. Teismas konstatuoja, kad atsakovas, kaip atskaitingas bendrovei asmuo, pažeidė CK 2.87 str. bendrovės vadovui nustatytas pareigas veikti sąžiningai ir protingai savo vadovaujamos bendrovės atžvilgiu bei vengti situacijos, kai vadovo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams. Teismo vertinimu, 225 000 Eur sumos UAB „Revena“ lėšų pervedimas kitai atsakovo I. M. valdomai įmonei UAB “Revena Group“ ir jų panaudojimo bendrovės veiklos tikslams nepagrindimas bei 225 000 Eur lėšų negrąžinimas UAB „Revena“ naudai įrodo atsakovo I. M., kaip buvusio UAB „Revena“ vadovo, neteisėtus veiksmus (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 9 str., 27 str. 1 d. 2 p.; CPK 185 str.).

5124.

52Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad konstatuotas asmens veiksmų neteisėtumas ir jo kaltė savaime nepagrindžia žalos padarymo, todėl asmuo, kuris reikalauja atlyginti žalą, turi įrodyti tiek žalos faktą, tiek jos dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-145-415/2017).

5325.

54Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas, kaip UAB „Revena“ vadovas, be teisinio pagrindo 2017 m. birželio 8 d. pervedė 225 000 Eur sumą kitai savo valdomai įmonei – UAB „Revena Group“. Vilniaus apygardos teismui iškėlus UAB „Revena“ bankroto bylą, atsakovas negrąžino UAB „Revena“ naudai 225 000 Eur sumos ir nepagrindė dokumentais šios sumos panaudojimo UAB „Revena“ veiklos tikslams. Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad įrodymais pagrįstas žalos dydis yra 225 000 Eur ir konstatuoja priežastinį ryšį tarp atsakovo I. M. neteisėtų veiksmų ir atsiradusios 225 000 Eur žalos. Atsakovas I. M. nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę dėl žalos bendrovei UAB „Revena“ atsiradimo, todėl teismas daro išvadą, kad atsakovo, kaip bendrovės vadovo, kaltės prezumpcija nebuvo paneigta (CPK 178 str.).

5526.

56Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju atsakovui I. M., kaip buvusiam UAB „Revena“ vadovui, už 225 000 Eur sumos negrąžinimą UAB „Revena“ naudai taikytina deliktinė civilinė atsakomybė, priteisiant 225 000 Eur žalą. Teismas nevertina kitų argumentų ir rašytinių įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (CK 6.245–6.249 str.; CPK 7 str., 8 str., 12 str., 177–179 str., 185 str.).

5727.

58Ieškovas BUAB „Revena“ pagal CK 6.37 str. 2 d. ir CK 6.210 str. 1 d. pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismo vertinimu, ieškinio reikalavimas priteisti procesines palūkanas yra asmeninė atsakovo I. M. atsakomybė už tai, kad jis žalos neatlygino geruoju, dėl to BUAB „Revena“ turėjo kreiptis į teismą. Per bylinėjimosi laiką atsakovas, nesumokėdamas žalos atlyginimo geruoju, gavo iš to naudos, tuo pažeisdamas ieškovo interesus ir pagal CK 6.37 str. 2 d. turi mokėti palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs ieškovo nuostoliai. Nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės, kad atsakovo prievolė grąžinti priteistą sumą atsirado dėl žalos atlyginimo, nes procesinių palūkanų mokėjimas, kaip civilinė atsakomybė, kyla iš atsakovo neteisėtų veiksmų – pinigų nesumokėjimo geruoju.

5928.

60Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą (CPK 93 str., 98 str. 1 d.). Pagal CPK 98 str. 2 d. šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (įsakymo redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.).

6129.

62Ieškovas už advokato padėjėjo pagalbą šioje byloje prašė priteisti iš viso 660 Eur sumą. Teismas, vadovaudamasis Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nuostatų 5, 7, 8.2, 8.17, 8.19, 9 punktais, atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, apimtį, nemažina priteistinų išlaidų už advokato padėjėjo pagalbą dydžio, nes jis neviršija nustatytų maksimalių dydžių (CPK 3 str. 7 d., 88 str. 1 d. 5 p., 98 str. 2 d., CK 1.5 str.).

6330.

64Ieškovas BUAB „Revena“ nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas CPK 83 str. 1 d. 8 p. pagrindu, todėl iš atsakovo I. M. valstybės naudai priteistina 2 663 Eur žyminio mokesčio už ieškinį, pateiktą EPP būdu (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str., 96 str. 1 d.).

6531.

66Teismas išaiškina, kad pagal CPK 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.

6732.

68Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 9 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

69Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

70Ieškinį patenkinti visiškai.

71Priteisti iš atsakovo I. M. 225 000 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (225 000 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. gegužės 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 660 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo BUAB „Revena“ naudai.

72Priteisti iš atsakovo I. M. 2 663 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai.

73Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovas BUAB „Revena“ pateikė ieškinį, prašydamas priteisti iš... 6. 2.... 7. Atsakovas I. M. nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Atsakovo I. M. atstovui J.... 8. 3.... 9. Trečiasis asmuo UAB ,,Revena Group“ nepateikė atsiliepimo į ieškinį,... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui... 11. 4.... 12. 2013 m. spalio 8 d. Juridinių asmenų registre įregistruota UAB „Revena“.... 13. 5.... 14. 2016 m. birželio 16 d. Juridinių asmenų registre įregistruota UAB „Revena... 15. 6.... 16. 2017 m. gegužės 24 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje... 17. 7.... 18. 2017 m. gegužės 26 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje... 19. 8.... 20. 2017 m. gegužės 31 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje... 21. 9.... 22. 2017 m. birželio 7 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje... 23. 10.... 24. 2017 m. birželio 8 d. UAB „Revena“ (pagal sąskaitos, esančios AB SEB... 25. 11.... 26. 2017 m. rugsėjo 28 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Revena“... 27. 12.... 28. 2018 m. balandžio 19 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi BUAB „Revena“... 29. 13.... 30. Nagrinėjamu atveju ieškovas BUAB „Revena“ prašė priteisti iš buvusio... 31. 14.... 32. Nagrinėjamu atveju taikytinos bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos ir... 33. 15.... 34. Bendrovės vadovo deliktinė atsakomybė yra nustatyta CK 2.87 str. 1–3... 35. 16.... 36. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bendrovės vadovas privalo dirbti... 37. 17.... 38. CK 2.87 str. 7 d. nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys,... 39. 18.... 40. Bylose, kuriose reiškiamas reikalavimas bendrovės vadovui atlyginti padarytą... 41. 19.... 42. Teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes ir BUAB „Revena“ bankroto... 43. 20.... 44. Atsakovas I. M., kaip UAB „Revena“ vadovas, ginčo sumą pervedė 2017 m.... 45. 21.... 46. Teismas konstatuoja, kad 2017 m. birželio 8 d. ginčo lėšų pervedimo metu... 47. 22.... 48. Nustatytos aplinkybės ir tai, kad 2018 m. balandžio 19 d. Vilniaus apygardos... 49. 23.... 50. Teismas pažymi, kad UAB „Revena“ dokumentai ir turtas, vadovaujantis... 51. 24.... 52. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad konstatuotas asmens veiksmų... 53. 25.... 54. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas, kaip UAB „Revena“ vadovas, be... 55. 26.... 56. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu... 57. 27.... 58. Ieškovas BUAB „Revena“ pagal CK 6.37 str. 2 d. ir CK 6.210 str. 1 d.... 59. 28.... 60. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 61. 29.... 62. Ieškovas už advokato padėjėjo pagalbą šioje byloje prašė priteisti iš... 63. 30.... 64. Ieškovas BUAB „Revena“ nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas CPK 83... 65. 31.... 66. Teismas išaiškina, kad pagal CPK 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo šio... 67. 32.... 68. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 9 d. nutartimi pritaikytos... 69. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 268 str.,... 70. Ieškinį patenkinti visiškai.... 71. Priteisti iš atsakovo I. M. 225 000 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio... 72. Priteisti iš atsakovo I. M. 2 663 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai.... 73. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...