Byla 2-38/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. lapkričio 17 d. nutarties, kuria ieškinys laikytas nepaduotu, byloje pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai dalyvaujant trečiajam asmeniui Kauno miesto apylinkės teismui dėl konstitucinių teisių pažeidimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas A. B. kreipėsi į teismą prašydamas: pirma, pripažinti, kad atsakovo Lietuvos Respublikos teismai pažeidė mano konstitucines tesies ir vykdė diskriminaciją bei politines represijas ieškovo atžvilgiu, suteikdami privilegijas atsakovui ir skolininkui K. T. , nes nuo 2000 metų neįvykdytas 2000 m. spalio 31 d. teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-5566/2000 ir nepaneigtos paskleistos 1996 m. gegužės 14 d. pareiškime tikrovės neatitinkančios, ieškovo garbę ir orumą žeminančios žinios baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-198-96. Antra, atstatyti padėtį iki ieškovo teisių pažeidimo ir įpareigoti atsakovą Lietuvos Respubliką prievarta BK ir BPK nustatyta tvarka ar kitomis teisėtomis priemonėmis priversti atsakovą ir skolininką K. T. per 10 dienų nuo sprendimo įsigaliojimo paneigti raštu Kauno miesto apylinkės prokurorui 1996 m. gegužės 14 d. pareiškime, baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-198-96, ir 2000 m. spalio 31 d. teismo sprendime, civilinėje byloje Nr. 2-5566/2000, nustatytas tikrovės neatitinkančias ir ieškovo garbę ir orumą žeminančias žinias, sprendimo vykdymą pavedant Teisingumo ministerijai. Trečia, pripažinti, kad dėl atsakovo Lietuvos Respublikos teismų suteiktų privilegijų nuo 2000 metų atsakovui ir skolininkui K. T. civilinėje byloje Nr. 2-5566/2000 ir liudytojui baudžiamosiose bylose Nr. 20-1-198-96 ir Nr. 24-1-306-97 ieškovui buvo padaryta turtinė ir neturtinė žala, kurią privalo atlyginti atsakovas ir priteistina iš atsakovo Lietuvos Respublikos 210 262,66 Lt žalos atlyginimą, sprendimo vykdymą pavedant Teisingumo ministerijai.

4Vilniaus apygardos teismas 2005 m. lapkričio 3 d. nutartimi nustatė terminą ieškovui trūkumams pašalinti. Teismas nurodė, jog iš ieškinio nėra aiškūs ieškovo reikalavimai atsakovui, ieškovas nenurodo ir nekonkretizuoja, kokios jo konstitucinės teisės pažeidžiamos, o taip pat abstrakčiai suformuluojami kiti reikalavimai, iš kurių nėra aiškus ginčo dalykas, todėl reikalavimai tikslintini. Be to ieškovas turi pateikti ir procesinių dokumentų reikiamą kiekį kopijų. Teismas taip pat nurodė, kad nepateikti ir nenurodyti įrodymai.

5Ieškovas A. B. pateikė patikslintą ieškinį, kuriame prašė: pirma, pripažinti, kad atsakovo Lietuvos Respublikos teismai pažeidė ieškovo teises į teisingą civilinės bylos Nr. 2-5566/2000 išnagrinėjimą dėl 2000 m. spalio 31 d. teismo sprendimo neįvykdymo nuo 2000 m. iki 2005 metų bei pažeidė ieškovo konstitucines teises ir įvykdė diskriminaciją ir politines represijas ieškovo atžvilgiu, suteikdami privilegijas atsakovui ir skolininkui K. T. civilinėje byloje Nr. 2-5566/2000 ir liudytojui prieš ieškovą baudžiamosiose bylose Nr. 20-1-198-96 ir Nr. 24-1-306-97, nepaneigti paskleisti tikrovės neatitinkančios, garbę ir orumą žeminančios žinios. Antra, atstatyti padėtį iki ieškovo teisių pažeidimo ir įpareigoti atsakovą Lietuvos Respubliką per 10 dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje paskelbimo užtikrinti 2000 m. spalio 31 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5566/2000 įvykdymą ir Kauno miesto apylinkės prokurorui raštu paskleistų apie ieškovą 1996 m. gegužės 14 d. atsakovo ir skolininko K. T. pareiškime baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-198-96 tikrovės neatitinkančių, garbę ir orumą žeminančių žinių, paneigimą, sprendimo įvykdymą pavedant Teisingumo ministerijai. Trečia, pripažinti, kad dėl atsakovo Lietuvos Respublikos teismų suteiktų privilegijų nuo 2000 metų atsakovui ir skolininkui K. T. civilinėje byloje Nr. 2-5566/2000 ir liudytojui baudžiamosiose bylose Nr. 20-1-198-96 ir Nr. 24-1-306-97 ieškovui buvo padaryta turtinė ir neturtinė žala, kurią privalo atlyginti atsakovas ir priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos 210 262,66 Lt žalos atlyginimą (110 262,66 Lt turtinės žalos ir 100 000 Lt neturtinės žalos), sprendimo vykdymą pavedant Teisingumo ministerijai.

6Vilniaus apygardos teismas 2005 m. lapkričio 17 d. nutartimi ieškovo A. B. ieškinį dėl konstitucinių teisių pažeidimo, vykdant politines represijas, pripažinimo ir padėties iki teisių pažeidimo atstatymo bei padarytos žalos atlyginimo, laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nutartyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2005 m. lapkričio 3 d. nutartimi buvo nustatyta, jog ieškovo prašymas pripažinti konstitucinių teisių pažeidimą, nenurodant ir nekonkretizuojant, kokios jo konstitucinės teisės pripažintinos pažeistomis, o taip pat abstrakčiai suformuluojant ir kitus ieškinio reikalavimus, iš kurių nėra aiškus ginčo dalykas, neatitinka CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimų. Todėl teismas buvo nustatęs terminą ieškovui ieškinio trūkumams pašalinti. Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, tačiau, teismo nuomone, ieškovas teismo nutartyje nurodytų trūkumų nepašalino, todėl teismas ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

7Ieškovas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. lapkričio 17 d. nutartį ir grąžinti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantas nurodė, kad teismo nutartis nepagrįsta, dėl šių motyvų:

81. Teismas pažeidė CPK 18, 21 straipsnius, nes Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. spalio 6 d. nutartyje nurodyta, jog ieškinio dalykas – žalos, padarytos teismo neveikimu, atlyginimas. Todėl teismas formaliu pagrindu nepagrįstai atsisakė priimti ir nagrinėti ieškinį.

92. Teismas pažeidė CPK 5, 6, 7, 13 42 straipsnius, nes atėmė teisę pakeisti ieškinio dalyką ar pagrindą. Patikslintame ieškinyje reikalauta pripažinti, kad buvo pažeistos ieškovo teisės į teisingą civilinės bylos Nr. 2-5566/2000 išnagrinėjimą pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį, nes per 5 metus nebuvo įvykdytas teismo sprendimas, o taip pat, kad buvo pažeistos ieškovo teisės ir vykdoma diskriminacija bei politinės represijos, suteikiant privilegijas atsakovui K. T. (Konstitucijos 29 str.). Ieškovas reikalauja atsakovo atlyginti jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą, todėl reikalavimai yra suformuluoti konkrečiai ir aiškiai.

103. Teismas pažeidė CPK 111, 115, 135 straipsnius, nes konkrečiai nenurodė, kokie reikalavimai yra laikomi konkretizuoti, kokie abstrakčiai suformuluoti. Įstatymas reikalauja, kad ieškovas nurodytų ieškinio dalyką, o jei jie netikslūs, tai gali būti tikslinami pasirengimo bylos nagrinėjimo stadijoje.

114. Teismas nepagrįstai riboja ieškinio reikalavimus tik vienu reikalavimu, tai parodo teisėjo neobjektyvumą šioje byloje ir pažeidžiamos ieškovo teisės.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

14Vilniaus apygardos teismas 2005 m. lapkričio 3 d. nutartimi buvo nurodęs tokius ieškovo trūkumus: pirma, nenurodytas ieškinio dalykas; antra, nepateikti įrodymai patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes, trečia, procesinių dokumentų priedų turi būti pateikiama toks skaičius, kaip ir procesinių dokumentų; ketvirta, nepateikta procesinių dokumentų nuorašų kitai šaliai ir tretiesiems asmenims. Skundžiamoje nutartyje teismas padarė išvadą, kad ieškovas teismo nurodytų trūkumų neištaisė. Su tokia teismo išvada negalima sutikti.

15Apeliantas pagrįstai nurodo, kad ieškinyje yra nurodytas ginčo dalykas. Ieškinio dalykas – tai ieškovo per teismą pareikštas materialusis teisinis reikalavimas (CPK 135 str. 1 d. 4 p.). Iš ieškovo patikslinto ieškinio matyti, kad ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos 110 262,66 Lt turtinės žalos ir 100 000 Lt neturtinės žalos (b.l. 26 -28). Ieškinio dalykas yra nurodytas, todėl teismo išvada, kad ieškovas nenurodė ieškinio dalyko, yra nepagrįsta.

16Ieškovas ieškinio materialinį teisinį reikalavimą pagrindžiančias aplinkybes įrodinėja prie ieškinio pridedamais dokumentais. Iš ieškovo jau kreipimosi į teismą momentu nereikalaujama įrodyti pareikšto reikalavimo pagrįstumą. Ieškinyje ieškovas turi nurodyti, bet ne įrodyti ieškinio pagrindą. Negalima atsisakyti priimti pareiškimą dėl materialinio - teisinio pobūdžio priežasčių, t.y. motyvuojant tuo, jog ieškovas neįrodė turįs teisę į reikalavimo patenkinimą. Ieškovo reikalavimą patvirtinantys įrodymai gali būti pateikiami bylos nagrinėjimo metu, arba renkami su teismo pagalba, jei ieškovas jų negali gauti pats. Negalima riboti ieškovo teisės į teisminę gynybą dėl to, jog kažkokių įrodymų ieškovas nepateikia. Tam tikrų įrodymų nebuvimas gali būti reikšmingas tik sprendžiant ieškovo teisės į reikalavimo patenkinimą klausimą, išsamiai ištyrus bylos aplinkybes teisminio bylos nagrinėjimo metu, laikantis rungimosi, žodiškumo principų. Dėl šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad neva ieškovas nepašalino teismo nurodyto ieškinio trūkumo – nepateikė ar nenurodė ieškovo išdėstytas aplinkybes patvirtinančių įrodymų.

17Ieškovas, pateikdamas patikslintą ieškinį, pateikė procesinius dokumentus su priedais ir jų nuorašus tenkančiais ir kitai bylos šaliai, todėl ieškovas įvykdė teismo reikalavimą pateikti procesinių dokumentų ir jų priedų tokį kiekį, kad tektų kitai bylos šaliai ir tretiesiems asmenims. Todėl teismas nepagrįstai laikė šį trūkumą neištaisytu.

18Pirmosios instancijos teismas priėmė nepagrįstą nutartį, todėl skundžiama nutartis naikintina ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui spręsti ieškinio priėmimo klausimą iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2005 m. lapkričio 17 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas A. B. kreipėsi į teismą prašydamas: pirma, pripažinti, kad... 4. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. lapkričio 3 d. nutartimi nustatė terminą... 5. Ieškovas A. B. pateikė patikslintą ieškinį, kuriame prašė: pirma,... 6. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. lapkričio 17 d. nutartimi ieškovo A. B.... 7. Ieškovas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 8. 1. Teismas pažeidė CPK 18, 21 straipsnius, nes Lietuvos apeliacinio teismo... 9. 2. Teismas pažeidė CPK 5, 6, 7, 13 42 straipsnius, nes atėmė teisę... 10. 3. Teismas pažeidė CPK 111, 115, 135 straipsnius, nes konkrečiai nenurodė,... 11. 4. Teismas nepagrįstai riboja ieškinio reikalavimus tik vienu reikalavimu,... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. lapkričio 3 d. nutartimi buvo nurodęs... 15. Apeliantas pagrįstai nurodo, kad ieškinyje yra nurodytas ginčo dalykas.... 16. Ieškovas ieškinio materialinį teisinį reikalavimą pagrindžiančias... 17. Ieškovas, pateikdamas patikslintą ieškinį, pateikė procesinius dokumentus... 18. Pirmosios instancijos teismas priėmė nepagrįstą nutartį, todėl... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 20. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. lapkričio 17 d. nutartį panaikinti ir...