Byla 2S-98-275/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Romualda Janovičienė ir Egidijus Žironas,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko V. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008 m. lapkričio 10 d. nutarties, priimtos byloje pagal kreditoriaus AB „Parex bankas“ pakartotinį 2008-10-31 pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininko V. R.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Pagal hipotekos lakštą Nr. 01120050005522, 2005-04-01 įregistruotą Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriuje, su vėlesniais jo pakeitimais, užtikrinant V. R. iki 2010-03-05 suteiktos paskolos grąžinimą, buvo įkeisti AB „Parex bankas“ nekilnojamieji daiktai – 4,3900 ha bendro ploto žemės sklypas, 2,7400 ha bendro ploto žemės sklypas, esantys ( - ), nuosavybės teise priklausantys UAB „Saulės dovanos“, sandorio sudarymo metu šalių susitarimu įvertinti 1 590 000 Lt.

8Pagal hipotekos lakštą Nr. 01120050013296, 2005-07-18 įregistruotą Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriuje, su vėlesniais jo pakeitimais, užtikrinant V. R. iki 2010-03-05 suteiktos paskolos grąžinimą, buvo įkeisti AB „Parex bankas“ nekilnojamieji daiktai - 5,5000 ha bendro ploto žemės sklypas, 1,0200 ha bendro ploto žemės sklypas, 1,4400 ha bendro ploto žemės sklypas, esantys ( - ), nuosavybės teise priklausantys UAB „Saulės dovanos“, 5,000 ha bendro ploto žemės sklypas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklausantis V. R. ir T. K., sandorio sudarymo metu šalių susitarimu įvertinti 2 680 000 Lt.

9Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-06-02 nutartimi minėti įkeisti daiktai buvo areštuoti. Nutartis UAB „Saulės dovanos“ pasirašytinai įteikta 2008-06-11. Turto arešto registre 2008-06-04 minėtiems daiktams įregistruotas areštas.

10Kreditorius AB „Parex bankas“ pakartotiniame prašyme dėl priverstinio skolos išieškojimo nurodė, kad hipoteka užtikrinta prievolė iki šiol neįvykdyta.

11II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

12Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyrius 2008-11-10 nutartimi nutarė išieškoti skolą: 1 198 682,92 Lt negrąžinto kredito, 55 120,57 Lt nesumokėtų palūkanų, 265 705,48 Lt nesumokėtų delspinigių, iš viso: 1 519 508,97 Lt bei 123 Lt žyminio mokesčio išlaidų bei 6 mėn. LIBOR EUR + 3,5 proc. dydžio sutartinių metinių palūkanų nuo negražintos kredito sumos, skaičiuojant palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško skolos išieškojimo dienos, nukreipiant išieškojimą į įkeistus nekilnojamuosius daiktus. Priverstinai parduoti iš varžytinių nekilnojamuosius daiktus - 4,3900 ha bendro ploto žemės sklypą, 2,7400 ha bendro ploto žemės sklypą, 5,5000 ha bendro ploto žemės sklypą, 1,0200 ha bendro ploto žemės sklypą, 1,4400 ha bendro ploto žemės sklypą, esančius ( - ), nuosavybės teise priklausančius UAB „Saulės dovanos“, 5,000 ha bendro ploto žemės sklypą, esantį ( - ), nuosavybės teise priklausantį V. R. ir T. K. Teismas konstatavo, kad skolą sudaro: 1 198 682,92 Lt negrąžinto kredito, 55 120,57 Lt nesumokėtų palūkanų, 265 705,48 Lt nesumokėtų delspinigių, iš viso: 1 519 508,97 Lt bei 123 Lt žyminio mokesčio išlaidų. Kreditorius prašė išieškoti 6 mėn. LIBOR EUR + 3,5 proc. dydžio sutartinių metinių palūkanų nuo negražintos kredito sumos, skaičiuojant palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško skolos išieškojimo dienos. Teismas sprendė, kad esant tokioms aplinkybėms, kreditoriaus reikalavimai tenkintini, priverstinai parduodant įkeistus daiktus iš varžytinių, apie tai pranešant visiems suinteresuotiems asmenims.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

15Skolininkas V. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti nutartį priverstinai parduoti iš varžytinių nekilnojamuosius daiktus - 4,3900 ha bendro ploto žemės sklypą, 2,7400 ha bendro ploto žemės sklypą, 5,5000 ha bendro ploto žemės sklypą, 1,0200 ha bendro ploto žemės sklypą, 1,4400 ha bendro ploto žemės sklypą, esančius ( - ), nuosavybės teise priklausančius UAB „Saulės dovanos“, ir tik įstatymo nustatyta tvarka realizavus ir nepakakus šio aukščiau nurodyto turto skolininko įsipareigojimams padengti, parduoti iš varžytinių 5,000 ha bendro ploto žemės sklypą, esantį ( - ). Nurodo, kad skolininkas visada siekė abipusio tarpusavio sutartinių santykių ir įsipareigojimų pagal juos sureguliavimo, dėjo visas pastangas vykdyti savo kaip skolininko pareigas, kreipėsi į kreditorių dėl galimybės nenutraukti 2005-03-29 Kreditavimo sutarties Nr. KS/450. Turto pardavimas iš varžytinių bet kuriuo atveju tiesiogiai sąlygoja didelius nuostolius skolininkui, kadangi varžytinėse parduodamo turto pradinė kaina yra 80 procentų nuo antstolio patvarkymu ekspertų nustatytos turto kainos (antrosiose 60 procentų). Tokiu būdu sąlygojama tiesiogiai netenkamas didelė realios turto rinkos vertės ir varžytinių kainos skirtumo dydis vertine išraiška, ko išvengiama, kai turtą realizuoja pats skolininkas, siekdamas atsiskaityti su kreditoriumi pagal sutartinius įsipareigojimus. Taip pat atsižvelgtina į tai, jog stambiems nekilnojamojo turto sandoriams įvykdyti reikalingas tam tikras laiko tarpas, atitinkantis pagrįstumo, protingumo, racionalumo kriterijus, taigi manytina, jog tokiam tikslui reikalinga daugiau nei vieno ar kelių mėnesių laikotarpis, praktikoje kol atliekami visi su nekilnojamojo didelės vertės nekilnojamojo daikto (-ų) perleidimo sandoriu susiję reikalingi veiksmai, praeina gana didelis laiko tarpas. Teiginiai, jog skolininkas visiškai neatliko jokių mokėjimų, neteisingi, kadangi skolininko iniciatyvus ir sąžiningas elgesys akivaizdžiai patvirtintas byloje esančiais duomenimis ir dokumentais, nes skolininkas yra keletą kartų pervedęs kreditoriui priskaičiuotas sumas, keletą kartų derino sutarties pakeitimus, visomis pastangomis siekė suderinti pozicijas ir išspręsti susidariusią situaciją, kad būtų visiškai atsiskaityta su kreditoriumi. Tai įrodo, jog skolininkas aktyviai vykdė visų įmanomų atsiskaitymo su kreditoriumi galimybių paiešką ir ėmėsi visų įmanomų veiksmų skolos grąžinimo priemonių įgyvendinimui, tačiau dėl objektyvių priežasčių, susijusių su kompetentingų institucijų neveikimu nurodytoje teritorijoje esančių žemės sklypų atžvilgiu, jam buvo užkirstas kelias pardavus įkeistą savininkų nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą visa apimtimi atsiskaityti su kreditoriumi. Be to, skolininkas V. R., V. R. firmos savininkas ir, pertvarkius įmonę, į UAB „Rudoka“ vienintelis akcininkas, steigiant įkeistų daiktų savininką UAB „Saulės dovanos“ suformavo įstatinį kapitalą įneštu nekilnojamuoju turtu, o iš dividendų planavo atsiskaityti su kreditoriumi. 2005-11-18 UAB „Saulės dovanos“ akcijų pasirašymo sutartimi akcininkas V. R. firma apmokėjo 15 300 paprastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės UAB „Saulės dovanos“ akcijų nepiniginiu įnašu - akcininkui nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamuoju daiktu - žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), 1 530 000 Lt akcijų emisijos kainą, bei atitinkamai kita 2005-11-18 UAB „Saulės dovanos“ akcijų pasirašymo sutartimi - žemės sklypais, unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), 2 430 000 Lt akcijų emisijos kainą. Taigi iš viso V. R. firmos įnašas į UAB „Saulės dovanos“ sudaro 3 960 000 Lt. Be to, V. R. yra atlikęs mokėjimo pavedimų UAB „Saulės dovanos“ įsipareigojimų vykdymui, pavyzdžiui 2005-04-01 mokėjimo nurodymas Nr. 309520, 2007-03-30 mokėjimo nurodymas Nr. 397016, 2006-07-27, 2008-01-04 pavedimai. Visus šiuo nurodytus faktus patvirtina pridedami rašytiniai įrodymai. Iki šiol UAB „Saulės dovanos“ nėra įstatymų nustatyta tvarka pilna apimtimi atsiskaičiusi su V. R., kas eliminavo prielaidą padaryti atitinkamus atsiskaitymus su kreditoriumi. Dėl šių priežasčių darytina išvada, jog sprendimas priverstinai parduoti iš varžytinių įkeistą aukščiau nurodytą nekilnojamąjį turtą siekiant padengti V. R. įsiskolinimą kreditoriui, tinkamai teisės aktų nustatyta tvarka neįvertinus šio turto vertės ir įsiskolinimo santykio, nesigilinant, kokios vertės turto dalis padengtų egzistuojantį įsiskolinimą, prašymas išieškoti skolą ir priverstinai parduoti visą įkeistą turtą, kas tiesiogiai sąlygoja didžiulius nuostolius priverstine tvarka realizuojant daiktų savininkų turtą, vienareikšmiškai nepagrįstai ir neteisėtai pažeidžia skolininko interesus. Apeliantas papildomai nurodo, kad UAB „Baltijos turto vertinimo agentūra“ pažymomis Nr. 103:2008 (V) ir Nr. 107:2008 (V) patvirtinama, jog 5,50 ha ploto žemės sklypo Nr. 792, esančio ( - ), nustatyta rinkos vertė 2008-08-25 yra 4 840 000 Lt, o 4,39 ha ploto žemės sklypo Nr. 960-5, esančio adresu ( - ), nustatyta rinkos vertė 2008-08-25 yra 3 860 000 Lt. Pabrėžtina, kad tai yra tik du iš 2008-11-10 Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartyje nurodytų priverstinai parduotinų nekilnojamųjų daiktų, tačiau jų vertė, netgi įskaitant galimus realios kainos skirtumus turto pardavimo iš varžytinių procese, gerokai viršija įsiskolinimo kreditoriui apimtį. Dėl šios priežasties yra pagrindo tenkinti skolininko prašymą pirmąja eile parduoti nekilnojamuosius daiktus, unikalūs Nr. ( - ), ir tik nepakakus turto, parduoti nekilnojamąjį daiktą unikalus Nr. ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomą V. R. ir T. K.

16Įkeisto turto savininkai UAB „Saulės dovanos“ ir T. K. atsiliepimais į atskirąjį skundą prašo skolininko atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-11-10 nutarties tenkinti. Nurodo, kad skolininko V. R. prašymas dėl įkeisto turto realizavimo tvarkos ir eiliškumo yra pagrįstas, nurodyti argumentai laikytini logiškais ir pakankamais tenkinti tokį skolininko prašymą, tuo labiau, jog tai jokiu būdu nepažeidžia kreditoriaus interesų, kadangi bet kuriuo atveju kreditorius turi teisę į susidariusio įsiskolinimo išieškojimą ir kitų išlaidų visišką padengimą, nepriklausomai iš kokio konkretaus turto pardavimo gautomis lėšomis padengiama kreditoriui priteista suma.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Kadangi, siekiant užtikrinti V. R. iki 2010-03-05 suteiktos paskolos grąžinimą, buvo įkeisti AB „Parex bankas“ nekilnojamieji daiktai, t.y. penki UAB „Saulės dovanos“ nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai bei vienas V. R. ir T. K. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, taigi nagrinėjamu atveju hipoteka yra jungtinė (CK 4.180 str.). Hipotekos skyrius, nagrinėdamas hipotekos kreditoriaus pareiškimus dėl priverstinio skolos išieškojimo, atlieka tik procesinius veiksmus, susijusius su hipotekos teisine procedūra. Hipotekos teisėjas įsitikina, ar atitinkamą procedūrą jam priklauso atlikti, ar yra pateikti visi būtini jai vykdyti ir įstatymo reikalavimus atitinkantys dokumentai. Pažymėtina, jog jungtinės hipotekos atveju kreditorius turi pateikti pareiškimą dėl išieškojimo nukreipimo į visą įkeistą turtą. Hipotekos skyrius, gavęs pakartotinį hipotekos kreditoriaus pareiškimą, taip pat sprendžia ir priima nutartį dėl visų jungtine hipoteka įkeistų daiktų pardavimo iš varžytinių. Priešingas hipotekos teisinę procedūrą reglamentuojančių procesinės teisės normų aiškinimas pažeistų CK 4.194 str. 1 d. įtvirtintą jungtine hipoteka įkeistų daiktų savininko teisę nustatyti šių daiktų pardavimo eilę. Klausimas, kuriuos iš įkeistų objektų ir kokia eile parduoti sprendžiamas jau vykdant išieškojimą. Įkeistų daiktų savininko teises vykdymo proceso metu saugo CK 4.194 str. 2 d. norma, kurios pagrindu jungtine hipoteka įkeistų daiktų viešosiose varžytinėse parduoti galima tik tiek, kiek reikia hipotekos kreditoriaus reikalavimui patenkinti. Atsižvelgiant į tai, atmestini kaip nepagrįsti atskirojo skundo argumentai dėl apelianto kaip įkeisto daikto savininko teisių pažeidimo, nukreipiant išieškojimą į visą jungtine hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą, kurio rinkos vertė yra didesnė nei skolos dydis.

20Iš atskirojo skundo argumentų taip pat matyti apelianto nesutikimas su kreditoriaus sprendimu nutraukti kreditavimo sutartį. Kokių nors argumentų, susijusių su įkeisto turto arešto ar išieškojimo nukreipimo į įkeistą turtą bei pardavimo iš varžytinių procedūros pažeidimu nepateikta. Teisėjų kolegija pažymi, kad skundžiama nutartimi Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyrius nesprendė šalių ginčo dėl sutartinių santykių nutraukimo teisėtumo, skolos dydžio, įkeisto nekilnojamojo turto rinkos verčių ar kt., tik konstatavo, kad hipotekos kreditorius turi hipotekos skolininkui tam tikro dydžio reikalavimą, užtikrintą hipoteka, todėl kolegija nenagrinėja apelianto argumentų susijusių su sutarties nutraukimo nepagrįstumu. Skolininkas, nesutikdamas su kreditoriaus skolos paskaičiavimu ir sutarties nutraukimu turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu. Pateikęs teismui tokį ieškinį, skolininkas gali prašyti civilinę bylą nagrinėjantį teismą sustabdyti turto pardavimą iš varžytinių CPK 144-145 str. numatyta tvarka iki tokios bylos išnagrinėjimo. Tačiau byloje nėra duomenų, kad skolininkas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl kredito sutarties nutraukimo nuginčijimo.

21Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyrius, priimdamas 2008-11-10 nutartį, teisingai aiškino ir taikė pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo nagrinėjimą reglamentuojančias procesines teisės normas, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-11-10 nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

23Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008 m. lapkričio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,... 3. kolegijos teisėjai Romualda Janovičienė ir Egidijus Žironas,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko V. R.... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. I.Ginčo esmė... 7. Pagal hipotekos lakštą Nr. 01120050005522, 2005-04-01 įregistruotą Vilniaus... 8. Pagal hipotekos lakštą Nr. 01120050013296, 2005-07-18 įregistruotą Vilniaus... 9. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-06-02 nutartimi... 10. Kreditorius AB „Parex bankas“ pakartotiniame prašyme dėl priverstinio... 11. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 12. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyrius 2008-11-10 nutartimi... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai... 15. Skolininkas V. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos... 16. Įkeisto turto savininkai UAB „Saulės dovanos“ ir T. K. atsiliepimais į... 17. Teisėjų kolegija... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Kadangi, siekiant užtikrinti V. R. iki 2010-03-05 suteiktos paskolos... 20. Iš atskirojo skundo argumentų taip pat matyti apelianto nesutikimas su... 21. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 23. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008 m. lapkričio...