Byla eI-10203-473/2016
Dėl žyminio mokesčio grąžinimo nesprendžiamas

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Balčytienė, spręsdama pareiškėjos UAB „Lamberta“ skundo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Lamberta“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2016-10-21 pažymą Nr. 14ĮP2-161682.

3Skundas laikomas nepaduotu.

4Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 50 straipsnio 1 dalis nustato pareiškėjo teisę atsiimti skundą iki jo priėmimo. Jeigu pareiškėjas atsiima skundą, teismas nutartimi skundą pripažįsta nepaduotu.

5Iki skundo šioje administracinėje byloje priėmimo pareiškėja pateikė teismui pareiškimą, kuriame nurodo, kad atsiima savo skundą bei prašo skundą pripažinti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

6Teismas atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėja pateikė pareiškimą atsiimti skundą iki skundo priėmimo klausimo išsprendimo, pareiškimą tenkina ir pareiškėjos skundą laiko nepaduotu.

7Pareiškėja, teikdama teismui skundą taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir laikinai sustabdyti Valstybinės energetikos inspekcijos 2016-10-21 pažymos Nr. 14ĮP2-161682 galiojimą.

8Pagal ABTĮ 70 straipsnio 4 dalį, prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones gali būti svarstomas tik tuo atveju, kuomet išspendus skundo priėmimo klausimą, teismas nutartimi priima skundą nagrinėjimui. Atsižvelgiant į tai, kad šioje administracinėje byloje pareiškėja nusprendė atsiimti skundą dar iki jo priėmimo klausimo išsprendimo, prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones negali būti sprendžiamas.

9Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja žyminio mokesčio nesumokėjo, klausimas dėl žyminio mokesčio grąžinimo nesprendžiamas.

10Vadovaudamasi ABTĮ 50 straipsnio 1 dalis, 107–109 straipsniais, 151 straipsniu, teisėja

Nutarė

11Tenkinti pareiškėjos UAB „Lamberta“ pareiškimą atsiimti skundą.

12Pareiškėjos skundą pripažinti nepaduotu.

13Išsiųsti nutarties nuorašą pareiškėjai žiniai.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai