Byla 2-827/2007

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A. Škėrio TŪB ,,Be priekaištų“, A. Š., B. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 22 d. nutarties, kuria ieškinys grąžintas jį padavusiems asmenims, civilinėje byloje Nr. 2-2783-30/2007 pagal pareiškėjų A. Škėrio TŪB „Be priekaištų“, A. Š., B. Š. ieškinį Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Vilniaus miesto apylinkės prokurorams Vytautui Kukaičiui, Tadeušui Osipovič, FNTT prie LR VRM Vilniaus skyriaus tyrėjai Rasai Kibickaitei, Vilniaus 3 apylinkės teisėjams Nidai Vigelienei, Vytautui Zeliankai, Sigitai Vainauskienei dėl neturtinės žalos, atsiradusios dėl prokuratūros, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, teismo neteisėtų veiksmų ir neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo,

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Pareiškėjai A. Škėrio TŪB „Be priekaištų“, A. Š., B. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš Lietuvos valstybės A. Škėrio TŪB „Be priekaištų“ naudai 100 000 Lt neturtinei žalai atlyginti ir po 15 000 Lt A. Š. ir B. Š. neturtinei žalai atlyginti.

5Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartimi įpareigojo pareiškėjus pašalinti ieškinio trūkumus, tarpe jų, įpareigojo pareiškėjus pateikti dokumentus, kad į teismą su ieškiniu kreipėsi tam tinkamus įgalinimus turintis asmuo. Šalindami trūkumus pareiškėjai pateikė patikslintą ieškinį bei papildomus dokumentus.

6Vilniaus apygardos teismas 2007 m. spalio 22 d. nutartimi ieškinį bei patikslintą ieškinį grąžino pareiškėjams. Nurodė, kad ieškinį ir patikslintą ieškinį pasirašė bedraieškio A. Škėrio TŪB „Be priekaištų“ vardu tikroji narė D. G., 2007 m. rugpjūčio 24 d. įgaliojimo pagrindu, kurią atstovauti A.Škėrio TŪB „Be priekaištų“ įgaliojo tikrieji nariai B. Š. ir A. Š., tačiau prie ieškinio ir patikslinto ieškinio nebuvo pridėti dokumentai, kad D. G. turi tinkamus įgalinimus atstovauti TŪB „Be priekaištų“. Teismo teigimu, iš pateiktos A. Škėrio TŪB „Be priekaištų“ jungtinės veiklos sutarties matyti, kad šią sutartį pasirašė keturi asmenys: B. Š., Č. B., A. Š. ir D. G. Sutarties 4.1. punktas nustatė, kad bendrijos reikalus tvarko visi partneriai kartu. Sutarties 4.2. punktas nustatė, kad esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, partnerio teisė sudaryti sandorius visų partnerių vardu patvirtinama kitų partnerių išduotu įgaliojimu arba jungtinės veiklos sutartimi. Atsižvelgdamas į sutarties nuostatas, teismas padarė išvadą, kad įgaliojimą atstovauti A.Škėrio TŪB „Be priekaištų“ turėjo pasirašyti ir Č. B., nes teismui nėra pateikta dokumentų, kad minėtas asmuo atsisakė jungtinės veiklos sutarties ar yra ją nutraukęs. Remdamasis bylos duomenimis, teismas konstatavo, kad pareiškėjo vardu ieškinys paduotas neįgalinto vesti bylą asmens (CPK 111 str. 4 d.).

7Pareiškėjai A. Škėrio TŪB „Be priekaištų“, A. Š., B. Š. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 22 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad jungtinės veiklos sutarties originalas šiuo metu yra Vilniaus miesto trečios apylinkės teisme esančioje baudžiamojoje byloje. Pareiškėjas A. Škėrio TŪB „Be priekaištų“ 2007 m. rugpjūčio 31 d. kreipėsi į Vilniaus miesto trečios apylinkės teismą su prašymu pateikti trūkstamus dokumentus. Tačiau minėtas teismas pareiškėjui pateikė negaliojančią TŪB ,,Be priekaištų“ jungtinės veiklos sutartį, o galiojančios, kurią pasirašė trys įmonės steigėjai A. Š., B. Š. ir D. G., teismas nepateikė. Dėl šios aplinkybės pareiškėjai negalėjo laiku pateikti pirmosios instancijos teismui nurodytus dokumentus.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą. CPK 5 straipsnyje nustatyta, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Asmens teisė kreiptis į teismą ginčo teisenos tvarka realizuojama ieškinio instituto pagalba. Ieškinio turinio ir formos reikalavimai nustatyti CPK 135 ir 111 straipsniuose. Šie reikalavimai įstatyme suformuluoti imperatyvia forma, todėl jų privalo laikytis visi asmenys, siekiantys pasinaudoti teisminės gynybos teise. Jeigu ieškinys neatitinka CPK 135 straipsnio reikalavimų, ieškinio trūkumai šalinami CPK nustatyta procesinių dokumentų trūkumams pašalinti tvarka (CPK 138 str.). Pareiškėjui per teismo nustatytą terminą nepašalinus ieškinio pareiškimo trūkumų, pareiškimas laikomas nepaduotu ir grąžinamas padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.). CPK 51 straipsnio pirmoji dalis įgalina asmenis vesti bylas teisme patiems arba per atstovus. Jeigu procesinį dokumentą teismui pateikia atstovas, prie šio procesinio dokumento turi būti pridėtas dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas (CPK 111 str. 4 d.). Juridinių asmenų bylas teisme veda jų organai ar dalyviai, veikiantys pagal įstatymus ar steigimo dokumentus, jiems suteiktas teises ir pareigas. Šiais atvejais laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo (CPK 55 str. 1 d.).

10Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi A. Škėrio TŪB „Be priekaištų“, A. Š., B. Š. ieškinį bei patikslintą ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino juos padavusiems asmenims tuo pagrindu, kad pareiškėjai neįvykdė Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutarties, kuria buvo nustatytas terminas pašalinti ieškinio trūkumus. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, pareiškėjai teismui pateikė A. Škėrio TŪB „Be priekaištų“ jungtinės veiklos sutartį iš kurios matyti, kad šią sutartį pasirašė keturi asmenys: B. Š., Č. B., A. Š. ir D. G.. Kadangi A. Škėrio TŪB „Be priekaištų“ vardu ieškinį pasirašė D. G., 2007 m. rugpjūčio 24 d. įgaliojimo pagrindu, kurią atstovauti įmonės vardu įgaliojo tik B. Š. ir A. Š., pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pagal teismui pateiktos 2002 m. liepos 18 d. įmonės jungtinės veiklos sutartį įgaliojimą atstovauti įmonę turėjo pasirašyti ir Č. B.

11Tačiau apeliantai apeliacinės instancijos teismui pateikė 2003 m. spalio 22 d. jungtinės veiklos sutartį iš kurios matyti, kad ją pasirašė B. Š., A. Š., D. G. Apeliantai atskirajame skunde nurodė, kad šios sutarties pateikti pirmosios instancijos teismui negalėjo, nes Vilniaus miesto trečiasis apylinkės teismas, kurio nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje buvo A. Škėrio TŪB „Be priekaištų“ jungtinės veiklos sutartys, apeliantams prašant pateikė 2002 m. liepos 18 d. sudarytą, t. y. negaliojančią įmonės jungtinės veiklos sutartį. Apeliantų nurodytas aplinkybes patvirtina byloje esantys 2007 m. rugpjūčio 31 d. ir 2007 m. spalio 29 d. raštai adresuoti Vilniaus miesto trečiajam apylinkės teismui (b. l. 63, 100).

12Atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismo nutartimi nustatytų ieškinio trūkumų apeliantai pašalinti negalėjo ne dėl savo kaltės, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas pripažinti, jog pareiškėjai ieškinio trūkumus pašalino.

13Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis yra naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies

153 punktu,

Nutarė

16Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 22 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai