Byla e2-1000-385/2017
Dėl baudos panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo E. B. ieškinį atsakovei G. V. dėl pirkimo-pardavimo sutarties kainos sumažinimo ir nuostolių atlyginimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Vaclovas Jurjonas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės atstovės prašymą dėl baudos panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo E. B. ieškinį atsakovei G. V. dėl pirkimo-pardavimo sutarties kainos sumažinimo ir nuostolių atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Atsakovės atstovė 2019-02-27 pateikė teismui prašymą panaikinti Tauragės apylinkės teismo 2019-02-22 nutartimi paskirtą 1 000 Eur baudą ir nurodo, kad paskirta bauda atsakovei, kuri šiuo metu augina pusantrų metų vaiką neapmokamose vaiko priežiūros atostogose, taip pat rūpinasi kitais dviem mažamečiais vaikais ir dėl to negali dirbti, yra visiškai neproporcinga, neatitinka ne tik jokių teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų, bet apskritai jokių žmogiškųjų kriterijų. Teigia, kad pagal teismų praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra viena iš konstitucinių asmens teisių, kuri gali būti ribojama tik išskirtinais atvejais. Atstovės nuomone, šiuo atveju pirmos teismas neturėjo pagrindo teigti, jog pareikštas prašymas yra akivaizdžiai nesąžiningas, paduotas siekiant kitų tikslų, nei apginti atsakovo teises, manant, kad jos yra pažeistos, todėl atsakovės elgesys nelaikytinas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis CPK 95 straipsnio prasme, kad dėl to jai turėtų būti skiriama bauda. Pirmos instancijos teismas atsakovei skyrė baudą ne tik dėl jos tariamo vengimo vykdyti teismo sprendimą, bet ir todėl, kad jos prašymas išdėstyti teismo sprendimo vykdymą yra aiškiai nepagrįstas. Atsakovės atstovė su šiuo argumentu nesutinka, nes piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis reiškia naudojimąsi procesine teise ne pagal jos paskirtį. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 95 straipsnio 1 dalį piktnaudžiavimu procesine teise pripažįstamas šalies nesąžiningumas ir ieškinio nepagrįstumas jį pateikiant teismui. Atsakovė pateikė visus turimus ir teismo prašomus įrodymus, o byloje negalėjo dalyvauti dėl ligos, ištikusios ją kelionės į Norvegiją metu, tačiau pasirūpino tinkamu atstovavimu, taip pat informavo teismą apie negalėjimą dalyvauti ir pateikė gydytojo pažymą su vertimu. Dėl atsakovės neatvykimo posėdis nebuvo atidėtas, ji to neprašė, todėl atsakovė veiksmų dėl negalėjimo dalyvauti posėdyje taip pat negalima laikyti piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Todėl nagrinėjamu klausimu atstovė nesutinka su pirmos instancijos teismo motyvais, kad jos prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo šiuo konkrečiu atveju kvalifikuojamas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Prašymo padavimas įprastai nereiškia piktnaudžiavimo teise, nes tai yra galbūt pažeistų teisių gynimo forma bei dalyvaujančio byloje asmens procesinių teisių įgyvendinimo forma.

5Teismas

konstatuoja:

6Prašymas netenkintinas.

7Iš 2019-02-22 Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų nutarties matyti, kad G. V. paskirta 1 000 Eur bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios sumos (500 Eur) paskiriant E. B.. Bauda paskirta nagrinėjimo metu nustačius, kad atsakovė pareiškė visiškai nepagrįstą prašymą. Iš jos pateiktų dokumentų aiškiai matyti, kad pateikti jie tikslu klaidinti ieškovą ir teismą. Atsakovės atstovė nepateikė duomenų, nuginčijančių minėtus argumentus. Bauda atsakovei paskirta atsižvelgus bendrai į jos elgesį po teismo sprendimo įsiteisėjimo. Iš bylos duomenų matyti, kad ji siekdama nuslėpti tikrąją savo turtinę padėtį, sąmoningai manipuliuoja pateikiama informacija apie savo gyvenamąją vietą ir turimą turtą bei pajamas. Atsakovė aiškiai vengia atlikti savo pareigas vykdymo procese - nepriima korespondencijos, nebendrauja su antstoliu, į kvietimus atvykti į antstolių kontorą nereaguoja. Per visą laikotarpį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, tai yra per metus laiko, ieškovas gavo tik 125 Eur. Toks jos elgesys rodo, kad atsakovė siekia pranašumo ieškovo atžvilgiu. Atsakovės atstovė savo prašyme nepateikė bent kiek argumentų, paneigiančių teismo nustatytas aplinkybes. Todėl prašymas panaikinti paskirtą baudą netenkintinas (CPK 107 str.).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 107 straipsniu,

Nutarė

9Prašymo nepatenkinti.

10Nutartis per 7 d. nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui atskiruoju skundu per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai