Byla 2-282-237/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Danutė Kregždienė, sekretoriaujant Vidai Macevičienei, dalyvaujant atsakovei B. G., atsakovės atstovei advokato padėjėjai J. Žukauskienei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ pareikštą ieškinį atsakovei B. G. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo priteisti iš atsakovės 39051,00 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1172,00 Lt žyminio mokesčio.

3Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Ieškinio pareiškime nurodoma, kad 2008 m. lapkričio 5 d. 22.20 val. Vilnius - Kaunas - Klaipėda kelyje įvykusios avarijos metu buvo sugadintas UAB „SEB Lizingas“ priklausantis, naudojamas I. P. IĮ ,,B.“, automobilis VW CADDY KOMBI, valst. Nr. ( - ) apdraustas AB “Lietuvos draudimas”. Dėl automobilio sugadinimo UAB „SEB Lizingas“ padaryta 39051,00 Lt dydžio žala. AB „Lietuvos draudimas” už sugadintą automobilį savininkui UAB „SEB Lizingas“ išmokėjo 39051,00 Lt dydžio draudimo išmoką. Vadovaujantis Kauno apskr. VPK Raseinių r. PK 2008-11-18 pažyma, avarija įvyko dėl į važiuojamąją kelio dalį išėjusių karvių, kurios priklausė atsakovei B. G.. Automobilio vairuotoja R. V. neturėjo galimybės išvengti susidūrimo, Kelių eismo taisyklių reikalavimų nepažeidė. Pagal LR Gyvūnų globos , laikymo ir naudojimo įstatymo 5 str. 3, 7 p., gyvūnų savininkas privalo garantuoti, kad gyvūnų laikymas nekels grėsmės turtui, bei atlyginti visas išlaidas, susijusias su jiems priklausančių gyvūnų padaryta žala, naminių gyvūnų padarytą žalą privalo atlyginti jų savininkas (valdytojas).

4Atsakovė B. G. ieškinio nepripažino ir paaiškino, kad ji nėra pripažinta kalta dėl įvykusio eismo įvykio, karvės buvo paleistos iš aptvaro dėl kitų asmenų kaltės, ji neprivalo atlyginti žalos.

5Jos atstovė advokato padėjėja J. Žukauskienė prašė ieškinį atmesti, nėra atsakovės kaltės dėl įvykusios avarijos, pati automobilio vairuotoja buvo neatidi, nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir nesuvaldė automobilio, nėra priežastinio ryšio tarp atsakovės kaltės ir žalos atsiradimo, yra praleistas ieškinio senaties terminas jis baigėsi 2011-12-30, ieškinys pareikštas 2012-02-13, praleidus trijų metų sutrumpintą senaties terminą, kuris numatytas CK 1.125 str. 8 d. , jo atstatyti ieškovas teismo neprašė, ieškinio senaties pradžią skaičiuoja nuo dienos, kai automobilio savininkas, tai yra, žalą patyręs asmuo, sužinojo apie jam padarytą žalą, nuo tos dienos, kai I. P. individuali įmonė ( naudotoja) pateikė prašymą sustabdyti lizingo sutartį „SEB lizingui“ 2008-12-30 dėl automobilio sugadinimo.

6Iš 2009-01-12 pranešimo apie tyrimų pabaigimą ir pažymos dėl eismo įvykio administracinėje byloje (b.l. 8-11) matyti, kad 2008-11-05 automagistralėje Vilnius – Kaunas - Klaipėda įvyko kelių eismo įvykis dėl į važiuojamąją kelio dalį išėjusių karvių, kurios priklausė atsakovei B. G., administracinė byla B. G. atžvilgiu nebuvo iškelta; iš registracijos liudijimo (b.l. 12) matyti, kad automobilis, kuris buvo sugadintas įvykio metu, priklauso UAB „SEB Lizingas“; iš 2008-11-06 prašymo matyti, kad automobilio naudotoja I. P. IĮ „B.“ pateikė atsakovui prašymą išmokėti draudimo išmoką (b.l. 28, 29); iš transporto priemonės techninės apžiūros akto, transporto priemonės likutinės vertės, nuotraukų, akto prie žalos bylos, remonto sąmatos, pranešimo apie nuostolių atlyginimą, 2008-11-05 sąskaitos faktūros bei 2009-02-13 mokėjimo nurodymo (b.l. 30-46) matyti, kad dėl automobilio sugadinimo buvo padaryta nuostolių už 39051,00 Lt ir kad ieškovas juos atlygino automobilio savininkui UAB „SEB Lizingas“; iš transporto priemonių draudimo liudijimo (b.l. 74, 75) matyti, kad UAB „SEB Lizingas“ priklausantis automobilis VW CADDY KOMBI, valst. Nr. ( - ) naudotojas I. P. IĮ ,,B.“, buvo apdraustas AB „Lietuvos draudimas“ transporto priemonių draudimu; iš 2009-02-19 perdavimo nuosavybėn patvirtinimo akto (b.l. 76, 77) matyti, kad lizingo bendrovė UAB „SEB Lizingas“ pretenzijų klientui I. P. IĮ ,,B.“ neturi; iš I. P. įmonės 2008-12-30 prašymo ( b.l. 78) matyti, kad UAB „SEB Lizingas“ buvo informuotas apie autoįvykį ir nepataisomai sugadintą automobilį.

7Ieškinys netenkintinas.

8Civilinio kodekso 6.1015 straipsnio 1 ir 2 dalys numato, kad jei draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (subrogacinio reikalavimo teisė). Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius, tai yra, subrogaciniam reikalavimui taikomos ne draudimo sutarties ir ne draudimo teisės normos, o tos normos, kurios reglamentuoja prievolę, siejančią nukentėjusį ir žalą padariusį asmenis. Subrogacija yra įstatymo pagrindu įvykstantis asmenų pasikeitimas sutartinėje ar deliktinėje žalos atlyginimo prievolėje, t. y., subrogacijos atveju žalos atlyginimo prievolė nepasibaigia, tik pasikeičia šios prievolės šalis, todėl ieškinio senaties terminui ir jo skaičiavimo tvarkai taikoma CK 1.128 straipsnyje įtvirtinta taisyklė – prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos. Tai reiškia, kad draudikas, įgijęs subrogacinio reikalavimo teisę, yra saistomas tų ieškinio senaties terminų, kurie būtų taikomi draudėjo reikalavimui atlyginti žalą, atsiradusią iš sutarties ar delikto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. vasario mėn. 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009). Todėl, ieškinio senaties termino eiga skaičiuojama nuo tos dienos, kurią žalą patyręs asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). CK 1.125 str. 8 d. numato sutrumpintą trejų metų terminą ieškiniui dėl žalos atlyginimo pareikšti.

9Nagrinėjamu atveju įvykis, kurio metu buvo sugadintas UAB „SEB Lizingas“ priklausantis (naudojamas I. P. IĮ ,,B.“) automobilis VW CADDY KOMBI, valst. Nr. ( - ) apdraustas AB “Lietuvos draudimas”, įvyko 2008-11-05. Teisės į žalos atlyginimą dėl automobilio sugadinimo atsiradimo momentas sietinas su žalą patyrusio asmens sužinojimu arba turėjimu sužinoti apie savo teisės pažeidimą, o ne su draudimo išmokos išmokėjimu, kas šiuo atveju reiškia subrogacijos teisės atsiradimą – draudikas subrogacijos teisę įgyja nuo to momento, kai jis sumoka savo draudėjui draudimo išmoką pagal jų sudarytą draudimo sutartį. Iš bylos medžiagos matyti, kad automobilio savininkas UAB „SEB Lizingas“ 2008-12-30 automobilio naudotojo I. P. IĮ ,,B.“ buvo informuotas apie autoįvykį ir automobilio sugadinimą nepataisomai (b. l. 78) raštu. Atsižvelgiant į tai, kad prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos (CK 1.128 str.), ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ reikalavimui dėl išmokėtos draudimo išmokos išreikalavimo iš atsakovės B. G. trejų metų ieškinio senaties termino eigos pradžia skaičiuotina nuo 2008-12-30. Byloje nustatyta, kad ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ teismui ieškinį pateikė 2012-02-13, todėl ieškovė laikytina praleidusia CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytą trejų metų ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo. Byloje nėra nustatyta svarbių šio termino praleidimo priežasčių (CK 1.131 str. 2 d.), ieškinio senaties terminą atstatyti ieškinyje neprašoma, atsakovei pareiškus prašymą taikyti ieškinio senatį (CK 1.126 str. 2 d.), ieškinio senatis taikytina ir ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 1 d.).

10Iš ieškovo priteistinos teismo turėtos pašto išlaidos į Lietuvos Respublikos biudžetą (LR CPK 96 str. 2 d.).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 263, 268, 270 str., teismas,

Nutarė

12AB „Lietuvos draudimas“ pareikštą ieškinį B. G. dėl žalos atlyginimo atmesti.

13Priteisti iš AB „Lietuvos draudimas“ 16,78 Lt teismo turėtų pašto išlaidų į valstybės pajamas, įmokant jas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

14Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai