Byla 2-397-91/2012
Dėl statybos leidimo panaikinimo ir statybos padarinių pašalinimo ir kt. reikalavimų

1Viešame parengiamajame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo – Kauno apygardos prokuratūros ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovams UAB „TeleTower“ ir UAB „Bitė Lietuva“, Marijampolės savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, K. R. ir Kalvarijos žemėtvarkos skyriui, Uždarosios akcinės bendrovės koncernui alga ir Marijampolės vartotojų kooperatyvui, dėl statybos leidimo panaikinimo ir statybos padarinių pašalinimo ir kt. reikalavimų,

Nustatė

22011-11-07 Marijampolės rajono apylinkės teisme buvo priimtas ieškovo – Kauno apygardos prokuratūros ieškinys ir 2012-01-25 patikslintas ieškinys atsakovams UAB „TeleTower“ ir UAB „Bitė Lietuva“, Marijampolės savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, K. R. ir Kalvarijos žemėtvarkos skyriui, Uždarosios akcinės bendrovės koncernui alga ir Marijampolės vartotojų kooperatyvui, dėl statybos leidimo panaikinimo ir statybos padarinių pašalinimo ir kt. reikalavimų.

32012-05-03 šios civilinės bylos parengimo nagrinėti teisme parengiamajame posėdyje ieškovas Kauno apygardos prokuratūra, juridinio asmens kodas 191884734, buveinės adresas Laisvės al. 32, LT-44240, Kaunas, atstovaujamos atstovės prokurorės A. A.-Kakoškinos, ginančios viešąjį interesą. Atsakovų: UAB „TeleTower“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbiami), buveinės adresas Žemaitės g. 15, LT-03504, Vilnius, atstovaujamos advokato A. K.. UAB „Bitė Lietuva“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbiami) buveinės adresas Žemaitės g. 15, Vilnius, atstovaujamos advokato A. K., ir Marijampolės savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbiami), buveinės adresas J. B. a. 1, Marijampolė atstovaujama Administracijos direktoriaus M. R., vadinamos „Šalimis“ o kiekviena atskirai – „Šalimi“. Sudarė taikos sutartį, kuria tarpusavio derybų ir nuolaidų būdų susitarė dėl visų ieškovo Kauno apygardos prokuratūros, ginant viešąjį interesą reikalavimų, keltų ieškinyje, šią sutartį pateikė bylą rengiančiam teismui ir prašo ją patvirtinti. Prieš nusprendžiant dėl sutarties patvirtinimo šalims išaiškintos teisinės to pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos CK 6.985 straipsnyje, taip pat CPK 293 str. 1 d. 3 p. bei 294 str. 2 d., šalys savo sprendimo nepakeitė.

4Teismas sprendžia, kad tarp šalių šioje byloje sudarytos taikos sutarties sąlygos nepažeidžia nei esminių jų pačių interesų pusiausvyros, nei įstatymų imperatyvių reikalavimų, nei viešo intereso ir geros moralės, taip pat visiškai atitinka viešo intereso keliamus reikalavimus. Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 dalis numato galimybę ginčą išspręsti taikos sutartimi bet kurioje bylos proceso stadijoje, tai yra ir jos parengimo nagrinėti teismo posėdyje metu. Dėl šių aplinkybių taikos sutartis patvirtintina ir civilinė byla nutrauktina ( Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p. ). Iš atsakovų UAB „TeleTower“ ir UAB „Bitė Lietuva“, solidariai priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei už procesinių dokumentų ir šaukimų siuntimą šalims. (LR CPK 96 str.)

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d., 290 str., 293 str. 1 d. 5 p., teismas

Nutarė

6Patvirtinti civilinėje byloje Nr.2-397-91/2012 pagal ieškovo – Kauno apygardos prokuratūros ieškinį atsakovams UAB „TeleTower“ ir UAB „Bitė Lietuva“, Marijampolės savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, K. R. ir Kalvarijos žemėtvarkos skyriui, Uždarosios akcinės bendrovės koncernui alga ir Marijampolės vartotojų kooperatyvui, dėl statybos leidimo panaikinimo ir statybos padarinių pašalinimo ir kt. reikalavimų, sudarytą taikos sutartį, atsižvelgiant į tai, kad: Kauno apygardos prokuratūra Marijampolės rajono apylinkės teismui yra pateikusi ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-397-91/2012 dėl statybos leidimo panaikinimo ir padarinių pašalinimo, kuriuo prašo teismo pripažinti negaliojančiu Marijampolės savivaldybės administracijos 2004 m. gruodžio 8 d. išduotą statybos leidimą Nr. 3.23.795.NS, kuriuo leista statyti mobilaus ryšio bazinę stotį statytojui UAB „Bitė GSM", bei leisti statytojui UAB „Bitė Lietuva" ir savininkui UAB „TeleTower" per teismo nustatytą terminą gauti naują statybą leidžiantį dokumentą pagal reikiamai parengtus teritorijų planavimo bei techninio projekto dokumentus, taip pat jeigu per teismo nustatytą terminą nebus įvykdytas teismo reikalavimas, statinį, mobilaus ryšio bazinę stotį, unikalus Nr. 4400-0516-1420, Klaipėdos g. 1, Marijampolė, kuris pastatytas pagal neteisėtai išduotą 2004 m. gruodžio 8 d. statybos leidimą Nr. 3.23.795.NS, nugriauti statytojo lėšomis, ir siekdamos kilusį teisminį ginčą civilinėje byloje Nr. 2-397-91/2012 išspręsti taikiai, besivadovaudamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso LII skyriaus normomis bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str., 293 str. ir 294 str., sudarė Šią Taikos sutartį (toliau — Sutartis), kuria Šalys susitarė:

  1. UAB „TeleTower" ir UAB „Bitė Lietuva" įsipareigoja per dvejus metus nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos parengti žemės sklypo, unikalus Nr. 1801-0042-0081, kadastrinis Nr. 1801/0042:81 Marijampolės m. k. v., adresas Marijampolės sav. Marijampolės m. Klaipėdos g. 1A, nuosavybės teise priklausančio Lietuvos Respublikai, ir patikėjimo teise valdomo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, detalųjį planą pagal Marijampolės miesto ir savivaldybės teritorijos bendrųjų planų sprendinius ir jį patvirtinus pagal atitinkamai parengtą mobilaus ryšio bazinės stoties projektą gauti naują statybą leidžiantį dokumentą mobilaus ryšio bazinės stoties statybai šiame sklype.
  2. Marijampolės savivaldybės administracija patvirtina, kad pagal Marijampolės miesto ir savivaldybės teritorijos bendrųjų planų sprendinius žemės sklype, kadastrinis Nr. 1801/0042:81, yra galima mobilaus ryšio bazinės stoties statyba.
  3. Per Sutarties 1 punkte nurodytą terminą neparengus žemės sklypo, kadastrinis Nr. 1801/0042:81, detaliojo plano ir (ar) negavus statybą leidžiančio dokumento dėl UAB „TeleTower" ir UAB „Bitė Lietuva", UAB „TeleTower" ir UAB „Bitė Lietuva" įsipareigoja savo lėšomis nugriauti mobilaus ryšio bazinę stotį, unikalus Nr. 4400-0516-1420, ne vėliau kaip 6 mėnesius nuo 1 punktas termino pasibaigimo dienos.
  1. Šalys susitaria, kad neturi pretenzijų viena kitai dėl bylinėjimosi išlaidų, kurias patyrė civilinėje byloje Nr. 2-397-91/2012, ir kiekviena apmoka savo patirtas bylinėjimosi išlaidas.
  2. Visas teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, prisiima UAB „TeleTower" ir UAB „Bitė Lietuva".
  3. Šalys pareiškia, kad šia Sutartimi yra visiškai ir galutinai išsprendžiamas tarp jų kilęs teisminis ginčas civilinėje byloje Nr. 2-397-91/2012 ir Salys nereikš viena kitai jokių pretenzijų susijusių su šiuo ginču.
  4. Salys taip pat pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 — 6.985 ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str., 140 str., 293 str. bei 294 str.
  5. Ši Sutartis įsigalioja įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti šią taikos sutartį.
  6. Civilinę bylą Nr.-2-397-91/2012 pagal ieškovo Kauno apygardos prokuratūros ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovams UAB „TeleTower“ ir UAB „Bitė Lietuva“, Marijampolės savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, K. R. ir Kalvarijos žemėtvarkos skyriui, Uždarosios akcinės bendrovės koncernui „Alga“ ir Marijampolės vartotojų kooperatyvui, dėl statybos leidimo panaikinimo ir statybos padarinių pašalinimo ir kt. reikalavimų, n u t r a u k t i .
  7. Ši Sutartis sudaryta 5 (penkiais) egzemplioriais, iš kurių vieną Šalys pateikia teismui, o kiti 4 (keturi) padalijami šios Sutarties Šalims kiekvienai po vieną.

7Priteisti iš atsakovų UAB „TeleTower“, įmonės kodas (duomenys neskelbiami), buveinės adresas Žemaitės g. 15, LT-03504, Vilnius ir UAB „Bitė Lietuva“, įmonės kodas (duomenys neskelbiami) buveinės adresas Žemaitės g. 15, LT-03504, Vilnius, solidariai priteistinos bylinėjimosi išlaidos 56,30 litų (penkiasdešimt šeši litai 30 ct) valstybei už procesinių dokumentų ir šaukimų siuntimą šalims

8Ši nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai