Byla e2-647-302/2017
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,De libris“ akcijų įsigijimo sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Versus aureus“ leidyklos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Betanet“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Versus aureus“ leidyklai, uždarajai akcinei bendrovei ,,Antrasis šansas“ ir A. P. dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,De libris“ akcijų įsigijimo sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB ,,Betanet“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB ,,Versus aureus“ leidyklai, UAB ,,Antrasis šansas“ ir A. P., prašydama pripažinti 2012-12-03 tarp UAB ,,Versus aureus“ leidyklos ir UAB leidyklos ,,Gimtasis žodis“ (dabar UAB „Antrasis šansas“) sudarytą akcijų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2012-12-03 negaliojančia ab initio ir taikyti restituciją – grąžinti 500 paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB ,,De libris“ akcijų UAB ,,Versus aureus“ leidyklai, o UAB ,,Antrasis šansas“ grąžinti 367 817,42 Eur sumą priteisiant ją UAB ,,Antrasis šansas“ iš UAB ,,Versus aureus“ leidyklos ir subsidiariai iš A. P..
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – UAB ,,Betanet“ reikalavimų užtikrinimui ieškinio sumos ribose areštuoti atsakovams UAB ,,Versus aureus“ leidyklai ir A. P. priklausantį nekilnojamąjį ir (ar) kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, vertybinius popierius ir (ar) turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 21 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino – UAB „Betanet“ trečios eilės pagal patenkinimo eiliškumą reikalavimams užtikrinti nutarė areštuoti atsakovams UAB ,,Versus aureus“ leidyklai ir subsidiariai A. P. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ne mažesnei kaip 367 817,42 Eur sumai, o nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui atsakovų kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto, nurodė areštuoti turtines teises ir pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias atsakovams ir esančias pas juos ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti, kitaip suvaržyti turtą, neviršijant atsakovų atžvilgiu 367 817,42 Eur sumos, leidžiant atsakovei UAB ,,Versus aureus“ leidyklai iš areštuotų lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas, bei atsiskaityti su ieškovu pagal pareikštą ieškinį bei leidžiant atsakovui A. P. gauti darbo užmokestį ir jam prilygintas pajamas, disponuoti gaunamu darbo užmokesčiu, neviršijant vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos (MMA), bei atsiskaityti su ieškove pagal pareikštą ieškinį.
 2. Išanalizavęs ieškinį ir su juo pateiktus dokumentus teismas sprendė, jog yra pagrindas ieškinį laikyti tikėtinai pagrįstu. Atsižvelgęs į tai, kad prašoma restitucijos pagrindu priteisti suma yra didelė ir gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, ieškovės reikalavimas nėra užtikrintas kokiomis nors kitomis priemonėmis, teismas sprendė, jog yra pagrindas laikyti, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovei palankaus sprendimo atveju jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Atsakovė UAB ,,Versus aureus“ leidykla atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutarties dalį, kuria apeliantės atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą šioje dalyje atmesti. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su skundžiama nutartimi argumentus:
  1. Ieškinys nėra preliminariai pagrįstas, kadangi ieškovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių apeliantės nesąžiningumą, be to, ieškinyje reiškiami reikalavimai nėra tinkami.
  2. Vien ieškinio padavimas nelaikytinas grėsme būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovės pateikta informacija apie atsakovės turimą nekilnojamąjį turtą bei atsakovės pateikta informacija apie vykdomą pelningą projektą paneigia sprendimo neįvykdymo riziką.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

5Dėl papildomų įrodymų priėmimo

6Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

 1. Nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „Versus aureus“ leidykla kartu su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės instancijos teismui naujus įrodymus – 2014-06-30 Leidybos ir spausdinimo paslaugų pirkimo sutartį su Vytauto Didžiojo Universitetu, sutarties priedą Nr. 2 bei susitarimą Nr. 3, duomenis apie 2016 m. pardavimus, paraišką – sutartį Vilniaus knygų mugei ir individualaus stendo nuomos sąmatą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie įrodymai, nors ir yra reikšmingi vertinant atsakovės turtinę padėtį, šios bylos kontekste, atsižvelgiant į nutarties 9 punkte išdėstytas aplinkybes, nėra būtini teismui, siekiančiam išnagrinėti pateiktą atskirąjį skundą. Dėl šios priežasties teismas atsisako juos priimti ir grąžina apeliantei.

7Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

 1. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 2. Nagrinėjamu atveju Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 13 d. nutartimi patvirtinta tarp ieškovės UAB ,,Betanet“ ir atsakovės UAB ,,Versus aureus“ leidykla sudaryta taikos sutartis, o byla dalyje dėl ieškovės reikalavimų atsakovei UAB ,,Versus aureus“ leidyklai nutraukta. Šio atskirojo skundo nagrinėjimo dieną minėta Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 13 d. nutartis yra įsiteisėjusi, tačiau skundžiamos nutarties pagrindu atsakovei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra panaikintos. Akivaizdu, jog ieškovei atsisakius reikalavimų atsakovės UAB „Versus aureus“ leidyklos atžvilgiu, nebeliko pagrindo užtikrinti ieškinio reikalavimų apeliantės turto areštu, dėl ko yra pagrindas skundžiamą nutartį dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei UAB „Versus aureus“ leidyklai panaikinti ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovės prašymą taikyti atsakovei UAB „Versus aureus“ leidyklai laikinąsias apsaugos priemones.
 3. Atsižvelgiant į nutarties 9 punkte nurodytas aplinkybes bei priimamą procesinį sprendimą, apeliacinės instancijos teismas dėl atsakovės atskirajame skunde pateiktų argumentų plačiau nepasisakys.

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

9Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutarties dalį, kuria atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Versus aureus“ leidykla atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinti ir klausimą šioje dalyje išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones uždarosios akcinės bendrovės „Versus aureus“ leidyklos (į. k. 126113650) atžvilgiu atmesti.

Proceso dalyviai