Byla 2-183-881/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, sekretoriaujant Ritai Sindikaitei, dalyvaujant kreditoriaus UAB ,,Jujūra“ atstovui advokatui Marijui Veličkai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditoriaus UAB „Jujūra“ ieškinį atsakovui restruktūrizuojamai VĮ ,,Visagino statybininkai“, dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB ,,Saturnita“, dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3kreditorius UAB „Jujūra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo restruktūrizuojamos VĮ ,,Visagino statybininkai“ 268 436,36 Lt skolos, 6 784,88 Lt delspinigių ir 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006 m. birželio 12 d. reikalavimo perleidimo sutartimi, sudaryta tarp UAB ,,Saturnita“ ir naujojo kreditoriaus UAB ,,Jujūra“, ieškovas perėmė visas kreditoriaus teises į atsakovo VĮ ,,Visagino statybininkai“ skolą, kuri susidarė vykdant 2005 m. kovo 16 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 30-30-3.27). Pagal minėtą sutartį UAB ,,Saturnita“ atsakovui VĮ ,,Visagino statybininkai“ perdavė prekių už 268 436,36 Lt. Atsakovui buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros Nr. PR872, Nr. PR874, Nr. PR876, Nr. PR880, Nr. PR882, Nr. PR883, Nr. PR885, Nr. PR886, Nr. PR886, Nr. PR887, Nr. PR887, Nr. PR888, Nr. PR891. Pirkimo-pardavimo sutarties 16 punkte šalys susitarė, jog už prekes pirkėjas turi sumokėti per 30 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos, o laiku neapmokėjus, pagal sutarties 20 punktą, pirkėjas moka 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos. Atsakovas iki šiol nesumokėjo už jam pateiktas prekes.

4Atsakovas restruktūrizuojama VĮ ,,Visagino statybininkai“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog iš dalies sutinka su pareikštais reikalavimais. Nurodo, jog 2009 m. sausio 28 d. ir 2010 m. vasario 4 d. atsiskaitymų suderinimo aktai neįrodo skolos buvimo fakto. Pažymi, jog pervedė UAB ,,Jujūra“ dalį lėšų pagal restruktūrizavimo plane numatytą grafiką.

5Ieškinys tenkinamas ir kreditoriaus UAB ,,Jujūra“ finansinis reikalavimas VĮ ,,Visagino statybininkai“ restruktūrizavimo byloje tvirtinamas.

6Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2005 m. kovo 16 d. tarp UAB ,,Saturnita“ ir VĮ ,,Visagino statybininkai“ buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 30-30-(3.27), pagal kurią pardavėjas UAB ,,Saturnita“ įsipareigojo pateikti pirkėjui VĮ ,,Visagino statybininkai“ pirkėjo užsakytas ir pardavėjo patvirtintas prekes už 4 130 000 Lt. Atitinkamai pirkėjas įsipareigojo priimti prekes ir už jas sumokėti (Sutarties 1, 16 p.) (b. l. 8-11). Ieškovas atsakovui pristatė prekes ir išrašė PVM sąskaitass faktūras, tačiau atsakovas nesumokėjo pagal dalį PVM sąskaitų-faktūrų, t. y. pagal PVM sąskaitas-faktūras Nr. PR872, Nr. PR874, Nr. PR876, Nr. PR880, Nr. PR882, Nr. PR883, Nr. PR885, Nr. PR886, Nr. PR886, Nr. PR887, Nr. PR887, Nr. PR888, Nr. PR891 268 436,36 Lt sumai (b. l. 13-26). UAB ,,Saturnita“ išrašytas PVM sąskaitas-faktūras priėmė atsakovo atsakingi darbuotojai (Sandėlio vedėjas R. P., Darbų vykdytojas K. B., Sandėlininkė N. M. ir kt. (b. l. 13-26)), tačiau atsakovas su UAB ,,Saturnita“ taip ir neatsiskaitė.

7Kadangi kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 6.256 str. 1 d.), atsakovui neįvykdžius dalies prievolės pagal 2005 m. kovo 16 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 30-30-(3.27), UAB ,,Saturnita“ atsirado reikalavimo teisė į atsakovą VĮ ,,Visagino statybininkai“.

82006 m. birželio 12 d. reikalavimo perleidimo sutartimi UAB ,,Saturnita“ perleido reikalavimo teisę į VĮ ,,Visagino statybininkai“ naujajam kreditoriui UAB ,,Jujūra“ (b. l. 6-7), naujasis kreditorius informavo atsakovą 2006 m. birželio 19 d. pranešimu Nr. 03 dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 12). Reikalavimo perleidimas (cesija) yra sutartis, kuria kreditorius (cedentas) perleidžia trečiajam asmeniui (cesionarijui) savo reikalavimo teisę reikalauti skolininko įvykdyti prievolę. CK 6.101 straipsnio 1 dalyje nustatyta teisė kreditoriui be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas yra vienas iš prievolės dalyvių (kreditorių) pasikeitimo atvejų, kai vietoj vieno kreditoriaus atsiranda kitas ir pagal nurodytoje normoje nustatytą bendrąją taisyklę pradinis kreditorius turi teisę perleisti turimą ar būsimą reikalavimą naujajam kreditoriui be skolininko sutikimo, jeigu tai nedraudžiama įstatymo ar sutarties. Tai reiškia, kad skolininko sutikimo perleidžiant reikalavimą nereikalaujama dėl to, kad jo teisinė padėtis dėl kreditoriaus pasikeitimo nesikeičia, t. y. jo teisinė padėtis naujojo kreditoriaus atžvilgiu negali būti blogesnė už buvusią pradiniam kreditoriui. Kasacinis teismas cesijos klausimu yra pasisakęs, kad skolininko pozicija neturi įtakos reikalavimo perleidimo sandorio galiojimui, nes skolininko sutikimas dėl reikalavimo perleidimo nėra reikalavimo perleidimo sąlyga, jeigu tai nenustatyta įstatyme ar sutartyje. Reikalavimo perleidimo sandoris teisinius padarinius skolininkui sukuria tik tinkamai jam apie sandorį pranešus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartyje civilinėje byloje UAB ,,Žaliasis tiltas“ v. Danske Bank A/S Lietuvos filialas, byla Nr. 3K-7-168/2010). Taigi naujasis kreditorius UAB ,,Jūjūra“ įgijo reikalavimo teisę į atsakovą VĮ ,,Visagino statybininkai“ pagal prievolę, kilusią iš 2005 m. kovo 16 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 30-30-(3.27). Esant nenuginčytai, t. y. galiojančiai 2006 m. birželio 12 d. reikalavimo perleidimo sutarčiai, teismas sprendžia, jog egzistuoja pagrindas priteisti reikalaujamą 268 436,36 Lt skolą iš restruktūrizuojamos VĮ ,,Visagino statybininkai“.

9Nors atsakovas teigia, kad yra iš dalies atsiskaitęs su UAB ,,Jujūra“, tačiau teismui pateikti SEB banko sąskaitos išrašai (b. l. 132-133) neįrodo, jog atsakovas ieškovui yra atlikęs mokėjimus 2006 m. birželio 12 d. reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu. VĮ ,,Visagino statybininkai“ restruktūrizavimo byloje yra patvirtintas UAB ,,Jujūra“ 26 596,09 Lt finansinis reikalavimas, kuris įtrauktas į restruktūrizavimo planą, todėl teismas daro išvadą, jog būtent vykdydamas restruktūrizavimo planą, atsakovas 2009 m. gruodžio 29 d. ir 2010 m. gruodžio 15 d. pavedimais pervedė ieškovui tam tikras sumas, bet ne įsiskolinimo pagal reikalavimo perleidimo sumą dengimui.

10Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). 2005 m. kovo 16 d. pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 30-30-(3.27) šalys susitarė, kad pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti už prekes per 30 kalendorinių dienų (Sutarties 16 p.). Jeigu pirkėjas nustatytu laiku ir/ar pilnai neatsiskaitė už prekes, pardavėjas turi teisę skaičiuoti pirkėjui ir pirkėjas privalo mokėti pardavėjui delspinigius, sudarančius nulis sveikų dvi dešimtąsias procento uždelsto mokėjimo sumos už kiekvieną atsiskaitymo termino praleidimo dieną. Delspinigių skaičiavimas pradedamas nuo sekančios po atsiskaitymo termino dienos ir nutraukiamas pirkėjui sumokėjus visą delspinigių sumą grynaisiais pinigais pardavėjo buveinėje, pirkėjui įnešant į pardavėjo kasą, arba mokėjimo pavedimu į pardavėjo sąskaitą banke (Sutarties 20 p.). Ieškovas pateikė teismui delspinigių skaičiavimo lentelę pagal kiekvienos PVM sąskaitos-faktūros, kuri liko neapmokėta, išrašymo datą (b. l. 38). Teismas sutinka su ieškovo pateiktu delspinigių paskaičiavimu, ir priteisia ieškovui iš atsakovo 6 784,88 Lt delspinigių, kurie susidarė iki 2006 m. birželio 27 d.

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Šis ieškovo prašymas netenkinamas, nes iškėlus atsakovui restruktūrizavimo bylą, sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas, išskyrus delspinigių už pavėluotai dėl darbdavio kaltės išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas skaičiavimą ir, jeigu sprendimas priimtas teismo nutartimi iškeliant restruktūrizavimo bylą, šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytus savanoriškus įmonės įsipareigojimus (ĮRĮ 8 str. 2 d.).

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Vadovaujantis CPK 79 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo ieškovui priteisiama 1 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (Sąskaitos už teisines paslaugas, b. l. 166-167, mokėjimo pavedimas, b. l. 168). Prašomą priteisti sumą teismas mažina nuo 1 400 Lt iki 1 000 Lt, nes byla nėra sudėtinga.

14Vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimas įstatymo 12 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290 straipsnio 1 dalimi, 291 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

15Patvirtinti restruktūrizuojamos VĮ ,,Visagino statybininkai“ trečiosios eilės kreditoriaus UAB ,,Jujūra“ 275 221,24 Lt finansinį reikalavimą.

16Priteisti ieškovui UAB ,,Jujūra“ iš atsakovo restruktūrizuojamos VĮ ,,Visagino statybininkai“ 1 000 Lt advokatai pagalbai apmokėti.

17Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai