Byla 2A-54-577/2013
Dėl komisinio atlyginimo grąžinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Vilijos Mikuckienės ir Virginijaus Kairevičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo T. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo ERGO Life Insurance SE ieškinį atsakovui T. P. dėl komisinio atlyginimo grąžinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas ERGO Life Insurance SE kreipėsi į teismą dokumentinio proceso tvarka, prašydamas priteisti jam iš atsakovo 7547,31 Lt komisinio atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad jis su atsakovu 2009-09-02 sudarė Pavedimo sutartį Nr. VR-FA-833, kurios pagrindu atsakovas vykdė draudimo tarpininkavimo veiklą, už kurią jam buvo mokamas komisinis atlyginimas. Nuo 2009-10-12 Pavedimo sutartis Nr. VR-FA-833, sudaryta 2009-09-02, neteko galios. 2009-10-12 ieškovas ir atsakovas sudarė naują Pavedimo sutartį Nr. VR-FA-833, kurios pagrindu atsakovas toliau vykdė draudimo tarpininkavimo veiklą, už kurią jam buvo mokamas komisinis atlyginimas. Sutarties Priedo Nr. 1 „Susitarimas dėl apmokėjimo už gyvybės draudimo, papildomų draudimų ir pensijų kaupimo sutartis tvarkos ir sąlygų“ 1.8.2. p. buvo nustatyta, kad jeigu per pirmus draudimo sutarties galiojimo metus yra nutraukiama atsakovui tarpininkaujant sudaryta pavienė kaupiamojo gyvybės draudimo sutartis, tai dalį sumokėto pagal šią sutartį komisinio atlyginimo atsakovas privalo grąžinti ieškovui. Komisinio atlyginimo grąžinimo tvarka numatyta Priedo Nr. 1 1.13. p. Jame numatyta, jog nesant atsakovui mokėtino komisinio atlyginimo, atsakovas privalo pateikti ieškovui kreditinę sąskaitą-faktūrą ir grąžinti ieškovui jam sumokėtą komisinį atlyginimą per 14 dienų po to, kai gavo ieškovo atsiųstą pranešimą „Dėl komisinio atlyginimo grąžinimo“ ir grąžintino komisinio atlyginimo ataskaitą. Ieškovas nurodė, kad sutarties galiojimo metu atsakovas iš viso sudarė 15 draudimo sutarčių, 8 atsakovui tarpininkaujant sudarytos draudimo sutartys buvo nutrauktos per pirmus draudimo sutarties galiojimo metus. Nutrauktos draudimo sutartys, kurių draudimo liudijimo Nr. yra: 71-522-067788, 71-522-065608, 71-522-065609, 71-521-065598, 71-522-065614, 71-521-065613, 71-522-065597, 71-522-066578. Pagal Sutarties Priedo Nr. 1 1.8.2 p. ir grąžintino komisinio atlyginimo ataskaitą apskaičiuotas grąžintino komisinio atlyginimo dydis – 7547,31 Lt. 2010-11-27 Sutartis buvo nutraukta. 2011-09-21 atsakovui buvo išsiųstas pranešimas „Dėl komisinio atlyginimo grąžinimo“, prie kurio buvo pridėta grąžintino komisinio atlyginimo ataskaita. Pranešime buvo nurodyta, jog atsakovas turi grąžinti komisinį atlyginimą iki 2011-10-12 arba kreiptis į ieškovą dėl komisinio atlyginimo grąžinimo per ilgesnį laiką, tačiau atsakovui pranešimas nebuvo įteiktas ir buvo grąžintas ieškovui su žyma „Persikraustė“. Siekiant informuoti atsakovą, jog jis turi grąžinti jam sumokėto komisinio atlyginimo dalį, jam 2011-11-02 kitu ieškovui žinomu adresu buvo išsiųstas dar vienas pranešimas „Dėl komisinio atlyginimo grąžinimo“, prie kurio buvo pridėta grąžintino komisinio atlyginimo ataskaita. Pranešime buvo nurodyta, jog atsakovas turi grąžinti komisinį atlyginimą iki 2011-11-23 arba kreiptis į ieškovą dėl komisinio atlyginimo grąžinimo per ilgesnį laiką. Ieškovui pranešimas buvo grąžintas su žyma „Neatsiėmė“.

4Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-01-12 preliminariu sprendimu patenkino ieškovo ieškinį ir priteisė ieškovui iš atsakovo 7547,31 Lt skolos bei 113 Lt bylinėjimosi išlaidų.

5Atsakovas T. P. pareiškė prieštaravimus dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-01-12 preliminaraus sprendimo. Atsakovas nurodė, kad negavo iš ieškovo 2011-09-21 ir 2011-11-02 komisinio atlyginimo grąžinimo raginimų, o įrodymų apie tai, kad šie raštai buvo išsiųsti ir įteikti, ieškovas nepateikė. Atsakovas taip pat nurodė, jog ieškovas nesąžiningai reikalauja iš jo grąžinti 100 procentų išmokėtų komisinių, nes pagal šalių sudarytą sutartį 100 procentų komisinių yra grąžinami tik tuo atveju, jei gyvybės draudimo kaupimo sutartis yra nutraukiama iki 3 mėnesių, visais kitais atvejais yra grąžinama tik dalis išmokėto komisinio mokesčio. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad dalis ieškinyje nurodytų draudimo sutarčių yra nutrauktos ieškovo iniciatyva, negavus tokių prašymų iš klientų, pasirašiusių draudimo liudijimus. Ieškovas taip pat prašo teismo nagrinėjant bylą atsižvelgti į tai, jog jis yra bedarbis, neturi turto bei jokių pajamų.

6Ieškovas ERGO Life Insurance SE atsiliepime į atsakovo pateiktus prieštaravimus 2012-01-12 prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas nurodė, kad nutraukdamas ieškinyje nurodytas draudimo sutartis veikė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 94 str. 3 d., teigė, jog grąžintino komisinio atlyginimo paskaičiavimas yra sutartas šalių sudarytos sutarties priede Nr. 1 1.8.2. p., kuriame yra nurodyta grąžintino komisinio atlyginimo dalis, priklausanti nuo draudimo sutarties galiojimo laikotarpio, skaičiuojamo iki paskutinio apmokėto mėnesio pabaigos (imtinai). Ieškovas taip pat nurodė, kad ieškovo pranešimas „Dėl komisinio atlyginimo grąžinimo“, prie kurio buvo pridėta grąžintino komisinio atlyginimo ataskaita, atsakovui buvo išsiųstas šalių sudarytoje sutartyje nurodytu adresu ( - ), tačiau nebuvo įteiktas ir grąžintas su žyma „Persikraustė“, todėl, ieškovo teigimu, jis laikėsi šalių sutarties priedo Nr. 1.13 p. nustatytos komisinio atlyginimo grąžinimo tvarkos.

7Ieškovo ERGO Life Insurance SE atstovas teismo posėdžio metu prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

8Atsakovas T. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad sutartys buvo sudarytos su G. B., V. L., N. D., R. K., J. L., pats atsakovas draudimo sutartis sudarė su J. S., K. L., E. K.; atsakovas turėjo pasirašyti būsimos darbuotojos atneštas sutartis. Nurodė, kad jis gyvena adresu ( - ), šiuo adresu jis gyveno ir tuomet, kai ieškovas jam siuntė pranešimus. Taip pat atsakovas teismui patvirtino, kad jis yra gavęs iš ieškovo komisinį mokestį. Atsakovas nurodė, kad jis pats su ieškovu buvo sudaręs draudimo sutartį, bet ji buvo nutraukta, kadangi jis neteko darbo ir negalėjo mokėti įmokų. Paaiškino, kad jis sutinka grąžinti ieškovui komisinį atlyginimą už E. K., K. L., J. S. bei už save. Už su kitais asmenimis sudarytas sutartis jis nesutinka grąžinti komisinio atlyginimo, nors komisinis atlyginimas ir buvo jam pervestas, tačiau, atsakovo teigimu, jis G. B., V. L., N. D., R. K., J. L. nepažįsta, su šiais asmenimis jis nebendravo ir su jais sudarytų draudimo sutarčių jis nėra matęs. Atsakovas teismo posėdžio metu prašė teismo atsižvelgti į tai, kad jis yra bedarbis, neturi turto ir pajamų, be to, jam reikia mokėti už mokslą universitete.

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 24 d. sprendimu nutarė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Teismas nustatė, kad iš ieškovo pateiktos pažymos matyti, kad visos draudimo sutartys, kurias sudarė atsakovas, buvo nutrauktos, laikotarpis nuo sutarčių sudarymo iki paskutinių apmokėtų mėnesių buvo iki 3 mėnesių, todėl buvo laikytina, kad ieškovo reikalavimas atsakovui grąžinti 100 proc. dydžio komisinį atlyginimą pagrįstas byloje esančiais įrodymais. Taip pat pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas įvykdė šalių sudarytoje sutartyje įtvirtintą pareigą pateikti atsakovui grąžintino komisinio atlyginimo ataskaitą, šie dokumentai atsakovui nebuvo įteikti ne dėl nuo ieškovo priklausančių priežasčių, todėl minėtos ataskaitos neįteikimas 2011-09-21 raštu negali būti pagrindas ieškinį atmesti. Be to, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovas savo pareigos – grąžinti jam sumokėtą komisinį atlyginimą – nevykdė, todėl vadovaujantis aukščiau išdėstytu bei LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str. ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 7547,31 Lt komisinį atlyginimą, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl buvo tenkintas visiškai.

10Atsakovas T. P. apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą iš dalies panaikinti ir priimti naują sprendimą. Apeliantas prašo jam priteistą sumą sumažinti iki 1478,76 Lt bei 113 Lt sumokėtų bylinėjimosi išlaidų bei sudaryti priteisiamos sumos grąžinimo grafiką po 250 Lt per mėnesį, nes jis neturi galimybės padengti visos sumos iškart. Apeliantas nurodo, kad pavedimo sutartys, kuriose yra jo parašai, galėjo būti pakištos jam pasirašyti dirbant įtemptą darbą, todėl jis neatkreipė dėmesio į tai, ką pasirašo. Apeliantas tvirtina, kad ieškovas teismui nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog jam buvo siunčiami informaciniai laiškai apie klientų nemokumą bei komisinio atlyginimo grąžinimų raginimo informacija. Apeliantas į bylą trečiuoju asmeniu prašo įtraukti J. P., kuri, pasak atsakovo, jam pateikinėjo sutartis, už kurias jis turėjo pasirašyti norėdamas išsaugoti darbą. Pasak apelianto, jis gautus pinigus už pasirašytas sutartis su G. B., V. L., N. D., R. K. ir J. L. atidavė J. P.. Be to, apeliantas tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą neatsižvelgė į jo finansinę padėtį, į tai, kad jis neturi nei kilnojamojo, nei nekilnojamojo turto, kurį pardavus, būtų galima atsiskaityti su ieškovu.

11Ieškovas ERGO Life Insurance SE atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas pažymi, kad apeliantas fakto, jog jis pats pasirašė pavedimo sutartį, kurios pagrindu vykdė draudimo tarpininkavimo veiklą ir iš ieškovo gaudavo komisinį atlyginimą, neginčija. Tai, kad ant pavedimo sutarčių yra atsakovo parašas, jis pats patvirtino teismo posėdžio metu. Be to, ieškovas pažymi, kad jis laikėsi sutartyje numatytos informavimo apie komisinio mokesčio grąžinimą tvarkos. Nurodo, kad informaciniai laiškai buvo siunčiami pavedimo sutartyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu ( - ). Pats apeliantas teismo posėdžio metu patvirtino, kad šiuo adresu jis gyveno anksčiau ir tebegyvena dabar. Todėl laikytina, kad informacinis laiškas buvo siųstas teisingu atsakovo gyvenamosios vietos adresu, tačiau jo įteikti nepavyko ir jis buvo grąžintas ieškovui su atžyma „persikraustė“. Šios aplinkybės, ieškovo nuomone, leidžia daryti išvadą, kad atsakovas vengė priimti jam siunčiamą registruotą laišką. Taip pat ieškovas nesutinka su apelianto teiginiu, kad jis iš ieškovo gautą komisinį atlyginimą perduodavo tretiesiems asmenims. Ieškovas pažymi, kad atsakovas neneigia, kad komisinį atlyginimą iš ieškovo gavo, taip pat sutinka su jam sumokėto komisinio atlyginimo dydžiu, todėl atsakovo teiginys, jog jis dalį komisinio atlyginimo perduodavo tretiesiems asmenims, yra nesusijęs su ieškinio dalyku.

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė CPK 329 str. 2 d. nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp ieškovo ir atsakovo T. P. 2009-09-02 buvo sudaryta Pavedimo sutartis Nr. VR-FA-833, o 2009-10-12 – nauja Pavedimo sutartis Nr. VR-FA-833, kuria ieškovas suteikė teisę (pavedė) atsakovui, o atsakovas įsipareigojo šios sutarties pagrindu ieškovo vardu ir dėl jo interesų vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą, kurios tikslas yra sudaryti ieškovo draudimo, pensijų kaupimo sutartis, o ieškovas įsipareigojo už tinkamai atliktas pagal šią sutartį draudimo tarpininkavimo paslaugas apskaičiuoti ir sumokėti atsakovui šioje sutartyje ir jos prieduose numatytą atlyginimą (Sutarties 1.1 p. 2.2. p., b. l. 24-27). Sutarties Priedo Nr. 1 „Susitarimas dėl apmokėjimo už gyvybės draudimo, papildomų draudimų ir pensijų kaupimo sutartis tvarkos ir sąlygų“ 1.8.2. p. buvo nustatyta, kad jeigu per pirmus draudimo sutarties galiojimo metus yra nutraukiama atsakovui tarpininkaujant sudaryta pavienė kaupiamojo gyvybės draudimo sutartis, tai dalį sumokėto pagal šią sutartį komisinio atlyginimo atsakovas privalo grąžinti ieškovui, grąžinamos komisinio atlyginimo dalies dydis priklauso nuo draudimo sutarties galiojimo pradžios/nuo draudimo įmokos padidinimo momento iki paskutinio apmokėto mėnesio pabaigos (b. l. 28-31). Šiame punkte esančioje lentelėje numatyta, kad, kai draudimo sutarties galiojimo laikotarpis iki paskutinio apmokėto mėnesio pabaigos (imtinai) yra iki 3 mėnesių, grąžinama komisinio atlyginimo dalis yra 100 procentų. Sutarties galiojimo metu atsakovui tarpininkaujant sudarytos 8 draudimo sutartys buvo nutrauktos per pirmus draudimo sutarties galiojimo metus (b. l. 49-68). Pateikta pažyma patvirtina, kad visos draudimo sutartys, kurias sudarė atsakovas, buvo nutrauktos, laikotarpis nuo sutarčių sudarymo iki paskutinių apmokėtų mėnesių buvo iki 3 mėnesių, todėl ieškovo reikalavimas atsakovui grąžinti 100 proc. dydžio komisinį atlyginimą yra pagrįstas byloje esančiais įrodymais, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas ir tenkino ieškovo ieškinį.

15Apeliacinis skundas iš esmės yra grindžiamas šiais argumentais: 1) ieškovas negali reikalauti grąžinti atsakovui sumokėto komisinio atlyginimo, kadangi atsakovui nebuvo įteikti raginimai grąžinti komisinį atlyginimą; 2) pavedimo sutartys, kuriose yra atsakovo parašai, galėjo jam būti duotos pasirašyti dirbant įtemptą darbą, prabėgomis ar gavus pareiškimą, jog tai priešgaisrinės saugos dokumentai; 3) iš ieškovo gautą komisinį atlyginimą atsakovas perduodavo tretiesiems asmenims; 4) pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, neatsižvelgė į atsakovo finansinę padėtį.

16Taigi, visų pirma apeliantas tvirtina, kad ieškovas negali reikalauti iš jo grąžinti jam sumokėto komisinio atlyginimo, kadangi jam nebuvo įteikti raginimai grąžinti komisinį atlyginimą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šie atsakovo teiginiai neatitinka tiesos, nes, kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, iš bylos medžiagos matyti, kad 2011-09-21 ir 2011-11-02 ieškovas pranešimais „Dėl komisinio atlyginimo grąžinimo“ kreipėsi į atsakovą (b. l. 37-38), prašydamas grąžinti komisinį atlyginimą, tačiau atsakovui minėtų pranešimų įteikti nepavyko. Pažymėtina, kad šalių sudarytos sutarties 6.9. p. šalys susitarė, kad atsakovas privalo nedelsiant pranešti raštu ieškovui apie savo adreso, nurodyto sutartyje, pasikeitimus; atsakovas, nepateikęs ieškovui tokio pranešimo, neturi teisės tvirtinti, kad negavo korespondencijos ar pranešimų, kuriuos ieškovas siuntė adresu, apie kurio pasikeitimą atsakovas nepranešė (b. l. 24-27). Ieškovas 2011-09-21 pranešimą „Dėl komisinio atlyginimo grąžinimo“ atsakovui siuntė sutartyje atsakovo nurodytu adresu – ( - ) (b. l. 37). Ieškovas teismui pateikė Lietuvos pašto siuntų sąrašus bei voko su Lietuvos pašto žyma kopiją, iš kurių matyti, kad atsakovui korespondencija buvo siunčiama registruotu laišku, nurodant atsakovo adresą – ( - ) (b. l. 92-95). Be to, ir pats atsakovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad jis ir anksčiau, ir dabar gyvena adresu ( - ). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad ieškovas įvykdė šalių sudarytoje sutartyje įtvirtintą pareigą pateikti atsakovui grąžintino komisinio atlyginimo ataskaitą, o šie dokumentai atsakovui nebuvo įteikti ne dėl nuo ieškovo priklausančių priežasčių, todėl minėtos ataskaitos neįteikimas negali būti pagrindas ieškinį atmesti.

17Taip pat pažymėtina, kad apelianto teiginys, jog jis pavedimo sutartis galėjo pasirašyti „dirbdamas įtemptą darbą, prabėgomis ar gavęs pareiškimą, jog tai priešgaisrinės saugos dokumentai“ nagrinėjamu atveju neturi jokios teisinės reikšmės. Atkreiptinas apelianto dėmesys, jog paties fakto, kad jis pasirašė pavedimo sutartis, jis neginčija. Tai, kad ant pavedimo sutarčių, kurių pagrindu atsakovas vykdė draudimo tarpininkavimo veiklą ir iš ieškovo gaudavo komisinį mokestį, yra atsakovo parašas, teismo posėdžio metu patvirtinto ir pats atsakovas (b.l. 109). Taigi, esant nurodytoms aplinkybėms, nėra jokio teisinio pagrindo kvestionuoti pavedimo sutarčių teisėtumą.

18Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovo teiginys, kad jis gautą iš ieškovo komisinį atlyginimą perduodavo tretiesiems asmenims, yra tiesiogiai nesusijęs su kilusiu ginču. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta pavedimo sutartis. Šios sutarties pagrindu atsakovas buvo įsipareigojęs vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą, o ieškovas – apskaičiuoti ir sumokėti atsakovui pavedimo sutartyje ir jos prieduose numatytą atlyginimą. Pažymėtina, kad atsakovas neneigia, kad komisinį atlyginimą iš ieškovo gavo, taip pat sutinka su jam sumokėto komisinio atlyginimo dydžiu. Kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, pagal LR CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Remiantis CK 6.63 str. 2 p. skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. LR CK 6.256 str. 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju atsakovas savo pareigos – grąžinti jam sumokėtą komisinį atlyginimą – neįvykdė, todėl vadovaujantis aukščiau išdėstytu bei LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 7547,31 Lt komisinį atlyginimą yra teisėtas.

19Taip pat pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Taigi, vadovaujantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį apelianto apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo. Taigi, šiuo procesiniu sprendimu apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo atmestinas.

20Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas ERGO Life Insurance SE kreipėsi į teismą dokumentinio proceso... 4. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-01-12 preliminariu sprendimu... 5. Atsakovas T. P. pareiškė prieštaravimus dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės... 6. Ieškovas ERGO Life Insurance SE atsiliepime į atsakovo pateiktus... 7. Ieškovo ERGO Life Insurance SE atstovas teismo posėdžio metu prašė... 8. Atsakovas T. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad sutartys buvo sudarytos su... 9. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 24 d. sprendimu nutarė... 10. Atsakovas T. P. apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo... 11. Ieškovas ERGO Life Insurance SE atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp ieškovo ir atsakovo T. P. 2009-09-02... 15. Apeliacinis skundas iš esmės yra grindžiamas šiais argumentais: 1)... 16. Taigi, visų pirma apeliantas tvirtina, kad ieškovas negali reikalauti iš jo... 17. Taip pat pažymėtina, kad apelianto teiginys, jog jis pavedimo sutartis... 18. Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovo teiginys, kad jis... 19. Taip pat pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad... 20. Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas... 21. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 24 d. sprendimą palikti...