Byla 2A-361-464/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Danutės Kutrienės, sekretoriaujant V.Kamašinienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. E.P.Staniukaičiui, atsakovo atstovui G. R., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Megablokas“ apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Megablokas“ ieškinį atsakovui Elektrėnų savivaldybei dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir pagal atsakovo Elektrėnų savivaldybės priešieškinį ieškovui UAB „Megablokas“ dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų bei negautų pajamų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Megablokas“ 2007-04-23 Trakų rajono apylinkės teismui padavė ieškinį, kurį patikslinęs, prašė: 1) pripažinti Elektrėnų turgavietės nuomos ir eksploatavimo 2005-01-17 sutarties Nr. 01.S-03, kuri sudaryta tarp Elektrėnų savivaldybės tarybos ir ieškovo, nutraukimą neteisėtu; 2) panaikinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2007-03-14 sprendimą Nr. TS-36 „Dėl Elektrėnų turgavietės nuomos ir eksploatavimo 2005-01-17 sutarties Nr. 01.S-03 nutraukimo“; 3) įpareigoti Elektrėnų savivaldybę per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo perduoti ieškovui nekilnojamąjį turtą (pastatus ir patalpas, kurių unikalūs numeriai duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini), nuomai; 4) įpareigoti Elektrėnų savivaldybę per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo įregistruoti Elektrėnų turgavietės nuomos ir eksploatavimo 2005-01-17 sutartį Nr. 01.S-03 VĮ Registrų centras (t. 1, b.l.2-4, 47-49; t. 2, b.l.33-35). Nurodė, kad jis su Elektrėnų savivaldybės taryba 2005-01-17 pasirašė Elektrėnų turgavietės nuomos ir eksploatavimo sutartį Nr. 01.S-03 (toliau - Sutartį). Ieškovas, kaip nuomininkas, įsipareigojo ne vėliau nei per 2 m. nuo sutarties pasirašymo rekonstruoti turgaus paviljonus pagal nustatyta tvarka suderintą projektą, o patį projektą turėjo parengti ir pateikti derinti ne vėliau nei per 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo (Sutarties 5.1 p.). Tiktai po Sutarties sudarymo ieškovas sužinojo, jog žemės sklypas po nuomos objektais nėra suformuotas ir įregistruotas viešame registre kaip atskiras turtinis vienetas. Valstybinės žemės nuomos sutartis su juo sudaryta 2006-06-21, t.y. praėjus 17 mėn. nuo 2005-01-17 Sutarties sudarymo, o projektavimo techninės sąlygos buvo išduotos tik 2006 m. rudenį. Neturėdamas valstybinės žemės nuomos sutarties, ieškovas neturėjo net menkiausių galimybių gauti projektavimo techninių sąlygų, o be jų nebuvo įmanoma atlikti patalpų rekonstrukcijos. Iki atsakovo vienašališko Sutarties nutraukimo ieškovas jau pasirašė sutartį su architektu, sumokėjo jam avansinę įmoką; su valstybinės priežiūros institucijomis suderino statybos projektą; pasirašė su rangovu ketinimų protokolą dėl statybos darbų atlikimo, sudaryta statybos darbų sąmata ir t.t. Mano, jog jis nėra atsakingas už išnuomoto daikto trūkumus, kurie visiškai ar iš dalies trukdo naudoti daiktą pagal paskirtį (CK 6.485 str.). Maža to, Sutarties nutraukimas negali būti laikomas teisėtu dar ir dėl to, jog atsakovas neįspėjo nuomininko apie Sutarties nutraukimą iš anksto prieš 3 mėn. (CK 6.480 str.).

4Atsakovas Elektrėnų savivaldybė atsiliepimu (t. 1, b.l.74-76; t. 2, b.l.39-40) su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Teigė, kad Sutarties 3 punktu šalys susitarė, jog žemės sklypas, pasirašius minėtą sutartį, priėmimo-perdavimo aktą, įmonei išnuomojamas pagal CK nuostatas, o CK 6.532 str. numatyta, kad pagal pastatų, statinių ir įrenginių nuomos sutartį kartu su nuomos dalyku nuomininkui yra perduodamos ir teisės naudotis tų pastatų, statinių, įrenginių užimamu žemės sklypu, būtinu juos naudoti pagal paskirtį. Taigi Sutartis buvo pakankamas įrodymas, patvirtinantis nuomininko teisę į naudojimąsi žemės sklypu. Pirmą kartą projektavimo techninių sąlygų sąvadas ieškovui buvo išduotas dar 2006-03-15 (2006-09-19 papildytas). Pažymi, kad į atsakovą dėl žemės nuomos sutarties sudarymo ieškovas kreipėsi tik 2006-04-14, t.y. praėjus 15 mėn. nuo Sutarties pasirašymo, nors tą galėjo padaryti iškart po Sutarties pasirašymo. Elektrėnų savivaldybės meras net 4 sykius pratęsė ieškovui sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą ir kartu įspėjo apie galimą sutarties nutraukimą. Nuomotojas neprivalo laikytis CK 6.480 str. dėl įspėjimo terminų, kadangi galimybė vienašališkai nutraukti sutartį yra aptarta pačioje Sutarties 21.3 p.

5Atsakovas Elektrėnų savivaldybė 2007-05-09 pateikė byloje priešieškinį, kurį patikslinusi prašė iškeldinti ieškovą su visu turtu iš atsakovui priklausančių patalpų, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančių (duomenys neskelbtini); priteisti iš ieškovo 4 721,71 Lt negautų pajamų už laikotarpį nuo 2007-05-02 iki 2007-10-20 (t. 1, b.l.137-138, 163-165; t. 2, b.l.27-28). Paaiškino, jog Elektrėnų savivaldybės taryba 2007-03-14 sprendimu Nr. TS-36 nuo 2007-04-20 vienašališkai nutraukė 2005-01-17 Sutartį su ieškovu dėl pastarojo sutartinių įsipareigojimų pažeidimo. Tačiau atsakovui nepavyko perimti iš nuomininko prekybos paviljono, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), nes jis buvo užrakintas. Po Sutarties nutraukimo atsakovė toliau vykdo veiklą turgavietėje, renka iš prekiautojų mokesčius, dėl to savivaldybė patiria nuostolių negautų pajamų forma.

6Trakų rajono apylinkės teismas 2007-12-19 sprendimu (t. 2, b.l.61-65) ieškinį atmetė, priešieškinio dalį dėl iškeldinimo patenkino, o reikalavimą dėl negautų pajamų priteisimo taip pat atmetė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog nuo 2005-01-17 bylos šalis siejo 5 nekilnojamojo turto objektų nuomos santykiai. Išsinuomotų statinių rekonstrukcija yra ne turto naudojimas pagal paskirtį, o jo pagerinimas, naujų savybių sukūrimas, todėl kliūtys vykdyti turto rekonstrukciją nelaikytinos kliūtimis turtą naudoti pagal paskirtį ir CK 6.485 str. negali būti taikomas. Teismas padarė išvadą, kad ne nuomotojo veiksmai ar šio neveikimas, ne objektyvios priežastys, o, priešingai, paties ieškovo neveikimas sąlygojo jo įsipareigojimų neįvykdymą per sutartus terminus. Anksčiausias dokumentas, rodantis sutarties šalių suinteresuotumą sutarties vykdymu, yra 2006-02-22 atsakovo įspėjimas ieškovui dėl Sutarties 5.1 p. nevykdymo. Tiktai po to ieškovas ėmėsi veiksmų, kurių reikia norint įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Ieškovo atstovo teiginiai apie įsipareigojimų pagal sutartį klausimų sprendimą su atsakovu žodžiu teisiškai nėra reikšmingi, kadangi žodinis statinių rekonstrukcijos ar valstybinės žemės nuomos klausimų sprendimas negalimas. Iš viso rekonstrukcijos projekto pateikimo terminą atsakovas ieškovui pratęsė beveik metams, bet ieškovas ir per papildomą terminą savo įsipareigojimų neįvykdė, todėl atsakovas turėjo pagrindą ir teisę pagal Sutarties 21.3 p. vienašališkai nutraukti sutartį (CK 6.217 str.). Nutraukus Sutartį ieškovas privalo atlaisvinti nuomotas patalpas. Priešieškinį dalyje dėl negautų pajamų priteisimo teismas atmetė, nustatęs jog UAB „Megablokas“ nėra tinkama šalis, nes nuo 2007-05-02 turgavietę eksploatuoja ir renka iš prekiautojų rinkliavas Všį „Pagrenda“.

7Ieškovas UAB „Megablokas“ apeliaciniu skundu (t. 2, b.l.68-71, 90-93) prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2007-12-19 sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys ir patenkinta priešieškinio dalis dėl iškeldinimo, bei šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, o priešieškinio dalį atmesti. Apeliacinis skundas yra grindžiamas tuo, jog savivaldybė neperdavė nuomininkui teisių į žemės sklypą ir negalėjo jų perduoti, kadangi pati tokios teisės neturėjo. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-03-30 priimtas įsakymas Nr. 03V-158 patvirtina, jog tik šiuo įsakymu buvo nustatytos žemės sklypo (duomenys neskelbtini) ribos ir plotas, žemės sklypo paskirtis ir naudojimo būdas bei pobūdis, taikytinos specialios žemės naudojimo sąlygos ir kiti naudojimo apribojimai. 0,5510 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kaip atskiras turtinis vienetas buvo įregistruotas tik 2006-06-08, Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 14 sudaryta tik 2006-06-21. Galutinis projektavimo techninių sąlygų sąvado variantas buvo išduotas 2006-09-08, todėl ieškovas neturėjo jokių galimybių anksčiau rekonstruoti išnuomotus pastatus. Susiklosčius tokiai situacijai, ieškovas turėjo teisę sustabdyti prievolių vykdymą, iki priešpriešines prievoles įvykdys atsakovas (CK 6.46 str. 2 d.). Kadangi Sutartis buvo nutraukta be ieškovo kaltės, atsakovas, be kita ko, turėjo apie sutarties nutraukimą įspėti prieš 3 mėn.. Pabrėžė, jog pirmosios instancijos teismas nepaisė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 1997-06-13 nutarimo Nr. 5 reikalavimo patikrinti kiekvieno įrodymo tikrumą ir liečiamumą, leistinumą bei pakankamumą, tarpusavio ryšį ir, svarbiausia, įvertinti visus byloje pateiktus įrodymus.

8Atsakovas Elektrėnų savivaldybė atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. 2, b.l.84-87) skundo nepripažįsta ir prašo Trakų rajojo apylinkės teismo 2007-12-19 sprendimą palikti galioti nepakeistą. Pabrėžia, kad VĮ Registrų centras 2006-06-15 pažymėjimas įrodo, jog ginčo žemės sklypas buvo suformuotas atliekant kadastrinius matavimus ir po to įregistruotas viešame registre kaip atskiras turtinis vienetas 2003-07-29, t.y. iki Sutarties sudarymo. Kaip matyti iš Vilniaus apskrities viršininko 2006-05-29 įsakymo Nr. 2.3-5136-42, žemės sklypas buvo išnuomotas tenkinant ieškovo 2006-04-14 prašymą. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius 2006-03-30 įsakymu Nr. 03V-158 savo iniciatyva nustatė ginčo žemės sklypo ribas ir plotą, paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir apribojimus, taip pat pasiūlė žemės naudojimo terminą ir servitutą, kad išjudintų dėl apelianto aplaidumo įsisenėjusias turgaus renovacijos problemas. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo 2007-11-14 raštas Nr. 07-627 patvirtina, jog statinio nuomos sutartis yra pakankamas žemės naudojimo teisę patvirtinantis dokumentas ir (kartu su kitais dokumentais) sudaro pagrindą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą. Projektavimo sąlygų sąvadas apeliantui buvo išduotas 2006-03-15 (2006-09-19 jis papildytas), kas reiškia, jog tam neturėjo jokios įtakos vėliau priimti individualūs administraciniai aktai, kaip antai, minėtas 2006-03-30 arba 2006-05-29 įsakymas. Elektrėnų savivaldybė net 4 kartus pratęsė apeliantui turgaus paviljono rekonstravimo projekto pateikimo terminą, tačiau iki 2006-2007 metų sandūros apeliantas savo įsipareigojimų neįvykdė. Dar daugiau, apeliantas nuomotas patalpas apleido tiek, jog Vilniaus apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Elektrėnų skyrius 2007-04-24 sprendimu Nr. EVM1-6 dėl higienos normų pažeidimo sustabdė mažmeninę prekybą maisto produktais. Nesutinka su apelianto argumentu, jog byloje yra taikytinas CK 6.480 str. Straipsnio pavadinime ir dispozicijoje nurodyta, kad jis taikomas neterminuotų sutarčių atvejais, o Sutartis buvo sudaryta apibrėžtam laikotarpiui - iki 2025-01-17, bet ne vėliau kaip iki patalpų įtraukimo į privatizavimo programą (Sutarties 8 p.).

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t.y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

11Kolegija, išklausiusi paaiškinimus dėl skundo argumentų, išnagrinėjusi bylos medžiagą, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialines ir procesines teisės normas, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir padarė pagrįstas išvadas, tinkamai jas motyvavo, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Keisti ar naikinti šį sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

12Byloje ginčas yra kilęs dėl Elektrėnų turgavietės nuomos ir eksploatavimo 2005-01-17 sutarties Nr. 01.S-03 nutraukimo ir ieškovo iškeldinimo iš vienos turgavietei priklausančios patalpos iškeldinimo teisėtumo įvertinimo.

13Ieškovo apeliacinio skundo argumentai, kad savivaldybė neperdavė jam teisių į žemės sklypą, kas savo ruožtu sąlygojo jo negalėjimą vykdyti sutartines prievoles savivaldybei teisiškai nepagrįsti. Apeliantas, grįsdamas šį skundo argumentą CK 6.46 str. 2 d. įtvirtinta skolininko teise sustabdyti savo prievolės vykdymą, jeigu kreditorius neįvykdo skolininkui priešpriešinės pareigos, net neįvardija kokios būtent sutartinės ar įstatymo įtvirtintos pareigos atsakovas jam neįvykdė, ir kuo šios pareigos yra susijusios taip, kad galima pateisinti apelianto sutartinės prievolės vykdymo sustabdymą. Nuomos sutartimi apeliantui buvo perduotas naudotis tik nekilnojamasis turtas, t.y. pastatai ir patalpos, esantys turgavietės teritorijoje, bei ilgalaikis turtas (žemės sklype esantys prekystaliai, patalpose esantis kilnojamasis turtas) (Sutarties 1.1. p. ir 1.2. p.). Jokių įsipareigojimų apeliantui dėl žemės nuomos atsakovas minėta turgavietės nuomos sutartimi ir neprisiėmė (Sutarties 3 p.), žemė buvusi apeliantui išnuomota ne savivaldybės, o Vilniaus apskrities viršininko 2006-05-29 įsakymo pagrindu (t.1, b.l. 14-15, 16-17), tenkinant UAB „Megablokas“ 2006-04-12 prašymą išnuomoti jam šį žemės sklypą (t.2, b.l. 41). Be to, priešingai nei teigia apeliantas, šis žemės sklypas kaip atskiras nekilnojamasis daiktas buvo suformuluotas atliekant kadastrinius matavimus dar 2003-07-29 (t.1, b.l. 18-19), gerokai anksčiau nei buvo sudaryta ginčo nuomos sutartis tarp apelianto ir atsakovo. Kokiu būdu apelianto sprendimą pagal CK 6.46 str. 2 d. sustabdyti savo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 5 p., vykdymą galėjo įtakoti atsakovo iki 2006-03-30 nepriimtas įsakymas dėl žemės sklypo jam nuomos (t.2, b.l.42-45), šis nenurodo, o skundo argumento, kad vien dėl šio įsakymo, kuriuo nustatyti jam perduodamo nuomai žemės sklypo ribos ir plotas pagal pridedamą žemės sklypo planą, žemės sklypo naudojimo apribojimai bei specialiosios sąlygos, siūlomas nuomos terminas bei nustatytini servitutai, nebuvimo jis negalėjęs gauti projektavimo sąlygų sąvado, neįrodo ir jokių šią aplinkybę pagrindžiančių įrodymų į bylą nepateikia (CPK 12 str., 177 str., 178 str.). Kolegija sutinka ir su atsakovo atsikritimais, kad tokį apelianto argumentą paneigia į bylą atsakovo pateiktas rašytinis įrodymas - Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo 2007-11-14 raštas Nr. 07-627 (t.2, b.l.46), iš kurio turinio akivaizdu, kad pagal STR1.05.07:2002 prasmę bei esmę statinio nuomos sutartis jau pati savaime yra pakankamas žemės naudojimo teisę patvirtinantis dokumentas, kuris pateiktinas kartu su prašymu projektavimo sąlygų sąvadui gauti.

14Kitas apeliacinio skundo argumentas, kad atsakovas vienašališkai nutraukdamas sutartį nepaisė nustatytos tvarkos tai padaryti – nesilaikė 3 mėn. įspėjimo termino pranešti apie būsimą sutarties nutraukimą, taip pat atmestinas kaip nepagrįstas. Viena vertus, teisės norma, kuria apeliantas grindžia tokį savo argumentą - CK 6.480 str. reglamentuoja tik neterminuotos nuomos sutarties nutraukimo tvarką, o šalys buvo susitarusios dėl Sutarties galiojimo terminų bei sąlygų (8 p.), todėl vien dėl šios aplinkybės nurodytoji teisės normas kilusiam ginčui spręsti netaikytina. Kita vertus, pagal CK 6.480 str. nuostatas neterminuota nuomos sutartis gali būti nutraukiama bet kurios tokios sutarties šalies valia, pageidavimu ar noru (subjektyvusis momentas), tam net nesant jokių objektyvių priežasčių. Terminuota nuomos sutartis baigiasi suėjus jos terminui (CK 6.496 str.) arba yra nutraukiama prieš terminą sutartyje numatytais pagrindais (pavyzdžiui, įtraukus patalpas į privatizavimo programą, kaip kad nurodyta Sutarties 8 p.) ar dėl sutarties pažeidimo. Įstatymų leidėjo valia yra apspręsta kuriais atvejais dėl vienašališko sutarties nutraukimo privalu kreiptis į teismą (CK 6.217 str. 4 d., 6.497 str., 6.498 str.), o kuriais atvejais tą sprendžia pati sutarties šalis (CK 6.217 str. 1 d. – 3 d bei 5 d.). Šio ginčo šalys buvo aptarusios nuomotojo (atsakovo) teisę vienašališkai sutartį nutraukti esant Sutarties 21 p. nurodytoms aplinkybėms. Todėl, sprendžiant kilusį ginčą, taikytinos CK 6.217 str. 5 d. ir 6.218 str. nuostatos, reglamentuojančios sutarties nutraukimą dėl sutarties pažeidimo ar joje numatytų atvejų, ir įspėjimo terminas apie tokį vienašališką sutarties nutraukimą yra ženkliai trumpesnis – 30 dienų arba toks, kokį numato šalių susitarimas. Atsakovas sutartį nutraukė Sutarties 21.3. p. numatytu pagrindu ir Sutartyje ( 21 p.) nustatytu terminu. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas šią aplinkybę nustatė teisingai, tinkamai įvertino, kad Sutartyje aptarta sąlyga ją nutraukti prieš terminą egzistavo, o atsakovo veiksmuose sutarties pažeidimo nebuvo.

15Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstomis apelianto pastabas, jog bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nepaisė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 1997-06-13 nutarimu Nr. 5 pateiktų įrodinėjimo proceso išaiškinimų ar pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, apeliantas net neįvardino kokių būtent į bylą pateiktų įrodymų neįvertino ar neteisingai vertino teismas.

16Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nepaneigia teismo sprendimu padarytų išvadų pagrįstumo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas galioti nepakeistas, o apeliacinis skundas netenkinamas ( CPK 320 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė.

17Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

18Trakų rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą

Proceso dalyviai