Byla 2-1900/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo UNIGROUP MARINE FUELS Corp. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 20 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-4721-560/2013 pagal pareiškėjo UNIGROUP MARINE FUELS Corp. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo.

4Pareiškėjas pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo –areštuoti atsakovui UAB „Laska shipping“ nuosavybės teise priklausantį laivą „LASKA“, IMO 7225922, esantį Klaipėdos jūrų uoste, uždraudžiant šį laivą parduoti, dovanoti, įkeisti ir atlikti kitus teisinius veiksmus ar kitokius veiksmus, dėl kurių keistųsi laivo savininkas ar sumažėtų laivo vertė, bei uždrausti supjaustyti laivą į metalo laužą ir išplukdyti jį iš Klaipėdos jūrų uosto; laivo saugotoju paskirti atsakovą UAB „Laska shipping“ ir šio laivo kapitoną.

5Nurodė, jog pagal atsakovo UAB „TARRON OPERATING“ užsakymą laivui „LASKA“, IMO 7225922, pareiškėjas pristatė 40 000 metrinių tonų kuro, tačiau atsakovas UAB „TARRON OPERATING“ už suteiktas paslaugas atsiskaitė tik iš dalies ir liko skolingas 19 100 USD, 12 267,50 USD netesybų, viso skolingas 31 867,50 USD (85 519,62 Lt). Teigia, jog laivo, kuriam pareiškėjas suteikė bunkeriavimo paslaugas savininkė ir valdytoja yra Lietuvoje registruota įmonė UAB „Laska shipping“, todėl laikytina, jog ji buvo tiesioginis paslaugos gavėjas ir kartu su atsakovu UAB „TARRON OPERATING“ yra solidariai atsakingi ir turi sumokėti įsiskolinimą. Nurodo, jog laivas, kuriam pareiškėjas suteikė bunkeriavimo paslaugas, stovi Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste nuo 2013 m. gegužės 17 d., prišvartuotas prie 131A krantinės. Pareiškėjas turėjo duomenų, jog laivas netrukus rengiasi palikti Klaipėdos valstybinį jūrų uostą. Laivui išplaukus iš uosto būsimo teismo sprendimo įvykdymas taptų beveik nebeįmanomas. Teigė, jog atsakovų įsiskolinimo suma yra labai didelė, pareiškėjas neturi informacijos apie atsakovų turtinę padėtį, todėl būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 20 d. nutartimi prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Nustatė, kad pareiškėjas 2013 m. birželio 4 d. jau yra padavęs ieškinį Sankt Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo teismui, todėl pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo laikė nepagrįstu. Nurodė, jog pareiškėjas tokį prašymą turi teisę pareikšti jo ieškinį nagrinėjančiam Sankt Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo teismui, o pareiškėjo nurodytos aplinkybės, jog reikalavimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikšti ginčą nagrinėjančiam Sankt Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo teismui yra netikslinga, nes įvertinant šio arbitražinio teismo galimus sprendimo dėl arešto priėmimo terminus ir reikalavimus dėl tokio sprendimo pripažinimo Lietuvos apeliaciniame teisme, nesudaro CPK 147 straipsnio 3 dalies pagrindu tenkinti pareiškėjo prašymą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai

9Pareiškėjas UNIGROUP MARINE FUELS Corp. (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir priimti naują, tenkinant jo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais.

101. Teismas nepagrįstai neįvertino fakto, jog ieškinio pareiškimas arbitražiniame teisme neužkerta kelio prašyti Vilniaus apygardos teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki arbitražinio nagrinėjimo pradžios ir po arbitražo teismo sudarymo (Lietuvos Komercinio arbitražo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies nuostatos). Tuo labiau, kad tokia būtinybė pareiškime buvo motyvuota.

112. Atsižvelgiant į tai, jog šiuo metu laivui „LASKA“ galioja areštas, taikytas 2013 m. birželio 22 d. Klaipėdos miesto apylinkės nutartimi, netikslingas laikinųjų apsaugos priemonių reikalavimo teikimas ginčą nagrinėjančiam Sankt Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo teisme. Įvertinus arbitražo teismo galimus sprendimo dėl arešto priėmimo ir šio sprendimo pripažinimo Lietuvoje terminus, laivo areštas taps neįmanomas - įsiteisėjus 2013 m. birželio 7 d. nutarčiai, kuria Klaipėdos miesto apylinkės teismas panaikino 2013 m. birželio 22 d. nutartį, laivas išplauks iš Klaipėdos jūrų uosto.

123. Teismas skundžiama nutartimi neišsprendė 1 000 Lt užstato grąžinimo ieškovui klausimo. Atsižvelgiant į tai, kad už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaujantis CPK 80 straipsnio 5 dalimi, turėjo būti sumokėtas 200 Lt dydžio žyminis mokestis, prašo grąžinti 800 Lt dydžio sumokėto užstato dalį.

13Atsiliepimų į pareikštą atskirąjį skundą nepareikšta.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

15CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

16Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Teismas, siekdamas užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo būsimu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 144 straipsnio 3 dalis nustato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje civilinio proceso stadijoje.

19Nagrinėjamu atveju ieškovas UNIGROUP MARINE FUELS Corp. pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio, kuris pagal šalių susitarimą yra teismingas Sant Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo teismui, pateikimo. Vilniaus apygardos teismas atsisakė taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

20CPK 147 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad prašymus, susijusius su laikinosiomis apsaugos priemonėmis, nagrinėja pirmosios instancijos teismas, o Komercinio arbitražo įstatyme (toliau- KAĮ) numatytais atvejais – Vilniaus apygardos teismas. Vadovaujantis KAĮ 27 straipsnio 1 dalimi, šalis turi teisę prašyti Vilniaus apygardos teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ar užtikrinti įrodymus iki arbitražinio nagrinėjimo pradžios arba iki arbitražo teismo sudarymo. Teismas šalies prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones ar įrodymų užtikrinimą ir po arbitražo teismo sudarymo. Byloje pateikti duomenys, kad apeliantas UNIGROUP MARINEE FUELS Corp. 2013 m. birželio 4 d. pateikė ieškinį atsakovams UAB „TARRON OPERATING“ ir UAB „Laska shipping“ Sankt Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo teisme (b. l. 32-37). Aukščiau minėto įstatymo nuostatos suponuoja išvadą, kad arbitražo teismo sudarymas, pateikus jam ieškinį, nėra kliūtis kreiptis į Vilniaus apygardos teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad teismas nepagrįstai nenagrinėjo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų, motyvuodamas tik tuo, kad pareiškėjas jau yra padavęs ieškinį pagal sutartinį teismingumą arbitražo teismui, todėl toks prašymas gali būti pateiktas ginčą nagrinėjančiam arbitražo teismui. Tai, kad prašymas buvo grindžiamas CPK 147 straipsnio 3 dalies pagrindu (iki ieškinio pateikimo), taip pat nėra pagrindas vien dėl to netenkinti prašymo apskritai, nes, kaip minėta, apeliantas turi teisę prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones Vilniaus apygardos teisme ir pareiškus ieškinį arbitraže.

21Nagrinėjamu atveju apeliantas Sant Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo teisme pareikšto reikalavimo atsakovams UAB „TARRON OPERATING“ ir UAB „Laska shipping“ užtikrinimui prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę - UAB „Laska shipping“ nuosavybės teise priklausančio laivo areštą.

22Jūrų laivų arešto teisinio reguliavimo unifikavimui yra skirta 1952 m. Tarptautinė konvencija „Dėl kai kurių taisyklių, susijusių su laivų areštu, suvienodinimo“ (toliau - Konvencija). Lietuvos Respublika šią Konvenciją ratifikavo 2002 m. kovo 26 d. įstatymu Nr. IX-802, ji Lietuvoje įsigaliojo nuo 2002 m. gegužės 4 d. Ši Konvencija yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis ir sudaro pagrindą jūrų laivo areštui jūrinio reikalavimo atveju (Konstitucijos 138 str. 3 dalis, CK 1.13 str., CPK 1 str. 3 d.). Taigi, jūrinio reikalavimo atveju jūrų laivo areštas kaip laikinoji apsaugos priemonė turėtų būti taikoma kaip ne CPK, bet Konvencijoje nustatyta jūrinio reikalavimo užtikrinimo priemonė (CPK 145 str. 1 d. 13 p., Konvencijos 1 str. 1 d., 2 d., 2 str., 3 str.). Pagal Konvenciją jūrų laivas gali būti areštuotas bet kurios susitariančiosios valstybės jurisdikcijoje, siekiant užtikrinti kiekvieno jūrinio reikalavimo įvykdymą (Konvencijos 2 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010). Konvencijos nuostatos leidžia teismui jūrų laivą areštuoti net ir tada, kai šis teismas neturi jurisdikcijos nagrinėti ginčą iš esmės (Konvencijos 7 str. 2 d.), o Konvencijos 4 straipsnis nustato, kad laivas gali būti areštuotas tik susitarančios valstybės, kurioje vykdomas areštas, teismo ar atitinkamo teismo organo sprendimu. Pažymėtina, kad jūrų laivų arešto teisinį reguliavimą unifikuojanti Konvencija numato, kad proceso teisės normas, susijusias su laivo areštu, taip pat visus su areštu susijusius procesinius klausimus reglamentuoja susitariančiosios valstybės, kurios jurisdikcijoje buvo areštuotas ar pareikalauta areštuoti laivą, teisė (nagrinėjamu atveju – Lietuvos Respublikos teisė) (Konvencijos 6 str. 2 d.).

23Nagrinėjamu atveju apelianto pareikštas ieškinys atsakovui UAB „Laska shipping“ Sankt Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo teisme yra grindžiamas jūriniu reikalavimu, susijusiu su 40000 metrinių tonų kuro pristatymu laivui „LASKA“ IMO 722599. Šio reikalavimo užtikrinimui gali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės (Konvencijos 1 str. 1 d. „k“ p., 2 str.). Laivas „LASKA“, plaukioja su susitarančios valstybės - Norvegijos vėliava ir priklauso atsakovui UAB „Laska shipping“ (b. l. 15-16), todėl gali būti arešto objektu. Apelianto reiškiami reikalavimai atsakovui UAB „Laska shipping“ yra turtinio pobūdžio. Šiai dienai byloje nėra jokių duomenų apie atsakovo UAB „Laska shipping“ finansinę padėtį, todėl pareikšto reikalavimo sumai (t.y. 85 519,62 Lt) jo atžvilgiu laikytina pakankamai didele. Būdamas laivo savininku, atsakovas gali jį parduoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenimis, gali jį išplukdyti iš Klaipėdos jūrų uosto į kitą valstybę, kuri nėra Konvencijos dalyvė, ir tokiu būdu išvengti laivo arešto. Todėl darytina išvada, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, skundžiama Vilniaus apygardos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – tenkintinas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, areštuojant atsakovui UAB „Laska shipping“ priklausantį laivą „Laska“ (IMO Nr. 7225922, esančio Klaipėdos jūrų uoste) (CPK 145 str. 1 d. 1, 13 p.).

24Pažymėtina, kad teismas ar kitas atitinkamas teismo organas, kurio jurisdikcijoje buvo areštuotas laivas, leidžia išlaisvinti laivą tada, kai sumokamas reikiamo dydžio užstatas ar suteikiama kita garantija (Konvencijos 5 straipsnio 1 dalis).

25Vadovaujantis CPK 339 straipsniu, apeliacinės instancijos teismo nutartis, priimta dėl atskirojo skundo, įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos, todėl nėra poreikio leisti nutartį vykdyti skubiai.

26Apeliantas yra sumokėjęs 1 000 Lt užstatą už pateiktą prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo užsienio arbitraže (b. l. 46) (CPK 147 str. 3 d.). Vadovaujantis CPK 80 straipsnio 5 dalimi, už prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios susijusios su užsienio arbitražuose nagrinėjamomis bylomis (taip pat ir iki ieškinio arbitražui pareiškimo), mokamas dviejų šimtų litų žyminis mokestis. Kadangi apeliantas jau yra pateikęs ieškinį Sankt Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo teismui (b. l. 32-39), vadovaujantis CPK 147 straipsnio 3 dalimi, užskaičius mokėtiną indeksuotą CPK 82 straipsnio tvarka 206,60 Lt žyminį mokestį valstybei už pateiktą prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, apeliantui UNIGROUP MARINE FUELS Corp. grąžintina sumokėto (1 000 Lt) užstato dalis – 793, 40 Lt.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

29Taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Laska shipping“, įmonės kodas 300027018, registruotas buveinės adresas Šaulių g. 3-1, Klaipėda, nuosavybės teise priklausantį laivą „LASKA“, IMO 7225922, esantį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, prišvartuotą prie 131A krantinės, uždraudžiant laivui išplaukti iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ir / ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, įskaitant, bet neapsiribojant jo visu ar daliniu demontavimu, supjaustymu ar / ir perdirbimu į metalo laužą.

30Laivo saugotoju palikti atsakovą uždarąją akcinę bendrovę „Laska shipping“ ir laivo „LASKA“, IMO 7225922, kapitoną. Išaiškinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Laska shipping“, kad ji įstatymų nustatyta tvarka atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties areštuoti turtą gavimo momento.

31Laikinosios apsaugos priemonės taikomos pareiškėjo UNIGROUP MARINE FUELS Corp., registracijos Nr. 1664998, adresas Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town. Tortola, British Virgin Islands, ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti.

32Nutarties vykdymą pavesti pareiškėjos pasirinktam antstoliui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

33Grąžinti apeliantui UNIGROUP MARINE FUELS Corp. dalį – 793,40 Lt sumokėto užstato 2013 m. birželio 17 d. advokato Ramūno Gurevičiaus mokėjimo pavedimu, pervedant pinigus į apelianto atstovo advokato Ramūno Gurevičiaus, a.k. 37507260817, banko sąskaitą Nr. LT 667300010010250313.

34Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti šalims, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Laska shipping“ laivo „LASKA“, IMO 7225922, kapitonui, Turto arešto aktų registro įstaigai bei valstybinei įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 4. Pareiškėjas pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki... 5. Nurodė, jog pagal atsakovo UAB „TARRON OPERATING“ užsakymą laivui... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 20 d. nutartimi prašymo dėl... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai... 9. Pareiškėjas UNIGROUP MARINE FUELS Corp. (toliau – apeliantas) atskiruoju... 10. 1. Teismas nepagrįstai neįvertino fakto, jog ieškinio pareiškimas... 11. 2. Atsižvelgiant į tai, jog šiuo metu laivui „LASKA“ galioja areštas,... 12. 3. Teismas skundžiama nutartimi neišsprendė 1 000 Lt užstato grąžinimo... 13. Atsiliepimų į pareikštą atskirąjį skundą nepareikšta.... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 15. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 16. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Teismas, siekdamas užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas UNIGROUP MARINE FUELS Corp. pateikė Vilniaus... 20. CPK 147 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad prašymus, susijusius su... 21. Nagrinėjamu atveju apeliantas Sant Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo... 22. Jūrų laivų arešto teisinio reguliavimo unifikavimui yra skirta 1952 m.... 23. Nagrinėjamu atveju apelianto pareikštas ieškinys atsakovui UAB „Laska... 24. Pažymėtina, kad teismas ar kitas atitinkamas teismo organas, kurio... 25. Vadovaujantis CPK 339 straipsniu, apeliacinės instancijos teismo nutartis,... 26. Apeliantas yra sumokėjęs 1 000 Lt užstatą už pateiktą prašymą taikyti... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338... 28. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 20 d. nutartį panaikinti ir... 29. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovui uždarajai... 30. Laivo saugotoju palikti atsakovą uždarąją akcinę bendrovę „Laska... 31. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos pareiškėjo UNIGROUP MARINE FUELS... 32. Nutarties vykdymą pavesti pareiškėjos pasirinktam antstoliui Lietuvos... 33. Grąžinti apeliantui UNIGROUP MARINE FUELS Corp. dalį – 793,40 Lt sumokėto... 34. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti šalims, atsakovo uždarosios...