Byla 2-1509/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ikoda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo civilinėje byloje Nr. 2-3506-262/2010 bei panaikintos Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 24 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo UAB „GLC Logistikos centras“ turto atžvilgiu pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ikoda“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „GLC logistikos centras“ dėl atlyginimo pagal prievolę priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Ikoda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „GLC Logistikos centras“ prašydamas priteisti iš atsakovo 1262678,28 Lt skolos, 15,21 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki sprendimo įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto bei piniginių lėšų banko įstaigose areštą.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 24 d. nutartimi 1262678,28 Lt sumai areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudė jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę; nesant ar trūkstant turto, teismas nutarė areštuoti atsakovo pinigines lėšas ir/ar turtines teises, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis, neviršijant ieškinio sumos; teismas leido iš areštuotų piniginių lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu. Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 8 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 24 d. nutartis palikta nepakeista.

5Atsakovas UAB „GLC logistikos centras“ pateikė teismui prašymą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 8 d. nutartimi atsakovo UAB „GLC logistikos centras“ prašymą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmetė. Atsakovas UAB „GLC logistikos centras“ pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 8 d. nutarties, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti atsakovo UAB „GLC logistikos centras“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir įpareigoti ieškovą UAB „Ikoda“ per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos sumokėti 6000000 EUR į Vilniaus apygardos teismo specialiąją sąskaitą arba pateikti nurodytos sumos banko garantiją atsakovo UAB „GLC logistikos centras“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 8 d. nutartį, kuria nutarta atsakovo UAB „GLC logistikos centras“ prašymą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmesti ir įpareigojo ieškovą UAB „Ikoda“ iki 2009 m. lapkričio 25 d. įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 6000000 EUR (20716800 Lt) arba pateikti šiai sumai banko garantiją atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui, atlyginimo užtikrinimui ir pateikti įmokėjimą patvirtinančius dokumentus teismui. Ieškovas UAB „Ikoda“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 8 d. nutartį. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. kovo 25 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartį pakeitė ir įpareigojo ieškovą UAB „Ikoda“ iki 2010 m. balandžio 20 d. įmokėti į Vilniaus apygardos teismo specialiąją sąskaitą 2000000 Lt arba pateikti šiai sumai banko garantiją atsakovo UAB „GLC Logistikos centras“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui.

6Ieškovas UAB „Ikoda“ pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, kuriuo prašė pakeisti pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę į kitą, t.y. areštuoti atsakovui UAB „GLC Logistikos centras“ nuosavybės teise priklausančias UAB „GLC Logistikos parkas“ 12630 vnt. akcijas nedraudžiant jų įkeisti bankui, tačiau uždraudžiant perleisti tretiesiems asmenims, apie tai padarant įrašą viešame registre. Ieškovas nurodė, kad teismai spręsdami nuostolių galinčių atsirasti pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atlyginimo užtikrinimo būtinumą, rėmėsi atsakovo pateikta 2009 m. spalio 28 d. Nordea Bank Plc Lietuvos skyriaus pažyma, kurioje nurodyta, kad bankas priėmė sprendimą suteikti atsakovui 6000000,00 EUR paskolą, tačiau UAB „GLC Logistikos parkas" akcijų areštas yra kliūtis išmokėti minėtą paskolą. Ieškovas prašė pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, nes dėl to, kad ieškovas nepajėgus sumokėti 2000000 Lt užtikrinimą atsakovo naudai, laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu bus panaikintos, o atsakovas turimą vienintelį turtą – akcijas, realizuos, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu būtinas.

7Atsakovas UAB „GLC Logistikos centras“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Atsakovas nurodė, kad ieškovo prašoma laikinoji apsaugos priemonė – įrašas viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo negali būti taikoma, nes įstatymai nenustato akcijų įgijimo ir perleidimo pagrindų registravimo viešame registre. Prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė sukeltų atsakovui tapačias teisines pasekmes, kaip ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 24 d. nutartimi pritaikytos (panaikintinos) laikinosios apsaugos priemonės, taip pat ieškovas nenurodo naujų aplinkybių, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu.

8Atsakovas UAB „GLC Logistikos centras“ pateikė teismui prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas atsakovui 2009 m. liepos 24 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi. Atsakovas nurodė, kad 2010 m. kovo 25 d. nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas įpareigojo ieškovą UAB „Ikoda“ iki 2010 m. balandžio 20 d. įmokėti į Vilniaus apygardos teismo specialiąją sąskaitą 2000000 Lt arba pateikti šiai sumai banko garantiją atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui bei pateikti teismui dokumentus, patvirtinančius nurodyto įpareigojimo įvykdymą. Ieškovas šio įpareigojimo neįvykdė, todėl atsakovas prašė laikinąsias apsaugos priemones panaikinti.

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 18 d. nutartimi ieškovo UAB „Ikoda“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atmetė, atsakovo UAB „GLC Logistikos centras“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tenkino. Panaikino Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB „GLC Logistikos centras“ turto atžvilgiu. Teismas nurodė, kad ieškovas UAB „Ikoda“ per Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 25 d. nutartyje nustatytą terminą iki 2010 m. balandžio 20 d. teismo reikalavimo – pateikti atsakovo UAB „GLC Logistikos centras“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, t.y. įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 2000000,00 Lt arba pateikti šiai sumai banko garantiją, neįvykdė, todėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 24 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (LR CPK 150 str. 2 d. 3 p.). Teismas atsižvelgdamas į tai, kad teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintos, todėl sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimas nebegalimas. Teismas pažymėjo, kad ieškovo UAB „Ikoda“ prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – įrašas viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo negali būti taikomos, nes minėtas įrašas viešajame registre taikytinas tik nekilnojamiesiems ir kilnojamiesiems daiktams, kurių įgijimo ir perleidimo pagrindų registravimą nustato teisės aktai (LR CK 4.253 str.). Įmonių akcijos viešajame registre neregistruojamos, jų tvarkymą vykdo pati įmonė, todėl duomenys apie akcijų įgijimą, perleidimą neregistruojami viešame registre.

10Atskiruoju skundu ieškovas „Ikoda“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutarties dalį, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais argumentais:

111. Teismas vertino ieškovo prašymą formaliai, o ne įsigilindamas į prašymo turinį, tikruosius ieškovo tikslus ir siekius.

122. Teismas matydamas, jog vienintelė kliūtis pritaikyti prašomą laikinąją apsaugos priemonę yra įmonių akcijų registro nebuvimas, turėjo teisę tenkinti ieškovo prašymą iš dalies, t. y. teismas galėjo pritaikyti prašomą laikinąją apsaugos priemonę, t.y. uždrausti perleisti 12630 vnt. UAB „GLC Logistikos parkas“ akcijų nedraudžiant jų įkeisti bankui, tačiau prašymo dalį dėl 12630 vnt. UAB „GLC Logistikos parkas“ akcijų įrašo viešame registre apie draudimą jas perleisti, bet nedraudžiant įkeisti, palikti nenagrinėtą.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą, konstatuoti ieškovo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bei taikyti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes (CPK 95 str. 2 d.). Atsiliepimą į atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:

141. Ieškovas UAB „Ikoda“ neskundžia skundžiamos nutarties dalies, kuria buvo patenkintas atsakovo UAB „GLC Logistikos centras“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir panaikintos laikinosios apsaugos priemonės.

152. Esant panaikintai laikinajai apsaugos priemonei, CPK numato ieškovo teisę bet kurioje civilinio proceso stadijoje įstatymo nustatyta tvarka kreiptis dėl naujų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, bet ne reikalauti pakeisti neegzistuojančią laikinąją apsaugos priemonę į kitą.

163. Atskirojo skundo reikalavimas taikyti kitą, negu prašė ieškovas laikinąją apsaugos priemonę yra aiškiai neteisėtas ir nepagrįstas.

174. Teikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Nagrinėjamoje byloje Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 18 d. nutartimi ieškovo UAB „Ikoda“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atmetė, atsakovo UAB „GLC Logistikos centras“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tenkino. Atskiruoju skundu ieškovas „Ikoda“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutarties dalį, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir išspręsti klausimą iš esmės. Klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

20Vadovaujantis CPK 147 straipsnio 1 dalimi, teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Asmeniui neįvykdžius teismo nustatytos pareigos dėl teismo nutartyje nurodytos pinigų sumos į teismo depozitinę sąskaitą įmokėjimo arba nepateikus banko garantijos per nustatytą terminą, taikytinos CPK 147 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos teisinės pasekmės – laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas. Kaip matyti iš bylos medžiagos Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. kovo 25 d. nutartimi, kuria buvo pakeista Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartis, įpareigojo ieškovą UAB „Ikoda“ iki 2010 m. balandžio 20 d. įmokėti į Vilniaus apygardos teismo specialiąją sąskaitą 2000000 Lt arba pateikti šiai sumai banko garantiją atsakovo UAB „GLC Logistikos centras“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui. Ieškovas šių teismo įpareigojimų iki nurodyto termino neįvykdė. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 18 d. nutartimi atsakovo UAB „GLC Logistikos centras“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tenkino. Ši skundžiamos nutarties dalis nebuvo ieškovo apskųsta ir yra įsiteisėjusi, todėl laikoma, kad laikinosios pasaugos priemonės yra panaikintos.

21Vadovaujantis CPK 146 straipsnio 1 dalimi teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Tačiau atsižvelgiant į auščiau išdėstytas aplinkybes, kurios pagrindžia faktą, kad laikinosios apsaugos priemonės yra panaikintos, laikytina, kad tuo atveju kai neegzistuoja galiojančios laikinosios apsaugos priemonės, tai negalimas ir laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimas.

22Teisėjų kolegija negali sutikti su apelianto argumentais, kad teismas matydamas, jog vienintelė kliūtis pritaikyti prašomą laikinąją apsaugos priemonę yra įmonių akcijų registro nebuvimas, turėjo teisę tenkinti ieškovo prašymą iš dalies. Kaip matyti išskundžiamos nutarties pagrindinis teismo motyvas kodėl buvo netenkintas ieškovo prašymas pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, tai faktas, kad teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintos ir todėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimas nebegalimas. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nagrinėjamu atveju ginčui vykstant tarp dviejų ūkio subjektų ir nesant viešojo intereso, pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo veikti savo iniciatyva ir išeiti už reiškiamo reikalavimo ribų.

23Atsakovas UAB „GLC Logistikos centras“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo konstatuoti ieškovo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bei taikyti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes (CPK 95 str. 2 d.). Atsakovas nurodo, kad ieškovas neįvykdė įsiteisėjusiomis teismų nutartimis nustatyto įpareigojimo pateikti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą bei prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ieškovas ginčija įsiteisėjusių teismų nutarčių prejudicinę ir res judicata galią. CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms pasekmėms už piktnaudžiavimą procesine teise kilti, tai yra šalies nesąžiningumas ir ieškinio nepagrįstumas jį pateikiant teismui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Vienos šalies procesinių teisių įgyvendinimu negali būti pateisinamas kitos šalies teisių suvaržymas ir jos padėties apsunkinimas daug didesniu mastu, palyginus su mažesniu interesu įgyvendinti tokią procesinę teisę. Viena proceso šalis privalo teisiškai gerbti kitą šalį, jos teisėtus interesus. Siekdama savo tikslų ir naudodamasi savo procesinėmis teisėmis šalis negali jomis piktnaudžiauti, t. y. naudotis per didelėmis, neproporcingomis priemonėmis, darančiomis nuostolių kitai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Oruva” ir Ko” v. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių rajono skyrius, bylos Nr. 3K-3-224/2005).

24Teisėjų kolegija, įvertindama atskirojo skundo medžiagą, negali sutikti su atsakovo teiginiais. Atsakovo skunde išdėstytos aplinkybės nesudaro pakankamo pagrindo teigti, jog ieškovas piktnaudžiauja jam priklausančiomis teisėmis ar elgiasi nesąžiningai ir šioje byloje sprendžiant procesinio teisinio pobūdžio klausimą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, atsakovo prašymas skirti baudą ieškovui netenkintinas (CPK 95, 302, 338 straipsnių nuostatos).

25Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartis paliktina nepakeista.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Ikoda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 24 d. nutartimi 1262678,28 Lt sumai... 5. Atsakovas UAB „GLC logistikos centras“ pateikė teismui prašymą dėl... 6. Ieškovas UAB „Ikoda“ pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 7. Atsakovas UAB „GLC Logistikos centras“ pateikė teismui atsiliepimą,... 8. Atsakovas UAB „GLC Logistikos centras“ pateikė teismui prašymą... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 18 d. nutartimi ieškovo UAB... 10. Atskiruoju skundu ieškovas „Ikoda“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 11. 1. Teismas vertino ieškovo prašymą formaliai, o ne įsigilindamas į... 12. 2. Teismas matydamas, jog vienintelė kliūtis pritaikyti prašomą laikinąją... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo Vilniaus apygardos teismo... 14. 1. Ieškovas UAB „Ikoda“ neskundžia skundžiamos nutarties dalies, kuria... 15. 2. Esant panaikintai laikinajai apsaugos priemonei, CPK numato ieškovo teisę... 16. 3. Atskirojo skundo reikalavimas taikyti kitą, negu prašė ieškovas... 17. 4. Teikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ieškovas... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Nagrinėjamoje byloje Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 18 d.... 20. Vadovaujantis CPK 147 straipsnio 1 dalimi, teismas, taikydamas laikinąsias... 21. Vadovaujantis CPK 146 straipsnio 1 dalimi teismas gali dalyvaujančių byloje... 22. Teisėjų kolegija negali sutikti su apelianto argumentais, kad teismas... 23. Atsakovas UAB „GLC Logistikos centras“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 24. Teisėjų kolegija, įvertindama atskirojo skundo medžiagą, negali sutikti su... 25. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą....