Byla e2-4610-860/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui V. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo V. G. 669,26 Eur sumą, kurią sudaro: 419,95 Eur negrąžinta paskolos suma; 249,31 Eur palūkanos; 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad 2012-12-15 tarp ieškovo, valdančio sistemą „Vivus.lt“, ir atsakovo V. G. buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 362,03 Eur sumą 6 mėnesiams. Atsakovas turėjo grąžinti paskolą iki 2013-08-15. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu, atsakovas turi teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso kredito grąžinimo terminą. 2013-02-28 atsakovas pateikė prašymą papildomai 57,92 Eur kredito sumai. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovas pratęsė įmokos grąžinimo terminą iki 2013-10-28. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovas 2013-12-14 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį (LR Vartojimo kredito įstatymo 19 str.). Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovui 419,95 Eur, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdė ir nesilaikė mokėjimo grafiko, todėl iš atsakovo priteistina 419,95 Eur paskolos suma. V. S. bendrųjų sąlygų 4.1 punktu, už naudojimąsi kreditu atsakovas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurių procentinė išraiška yra pateikiama šios Sutarties specialiosiose sąlygose. Ieškovas nurodo, kad paskaičiuotos palūkanos, kurias atsakovas turi sumokėti, susideda iš dviejų sumų: fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 113,01 Eur, skaičiuotos laikotarpiu 2013-02-15 – 2013-10-28 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma 93,83 %) ir palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 136,30 Eur, skaičiuotos laikotarpiu 2013-10-29 – 2014-02-10 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 146,80 %). Dėl šios priežasties, pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1 p. apskaičiuota ir prašoma priteisti palūkanų suma iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Šią sumą laiko ir minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Sutinka, kad būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas.

5Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu). Iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (( - ) str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (( - ) str. 2 d.).

8Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: 2016-09-15 sąskaitos išrašą, patvirtinantį 15,00 Eur žyminio mokesčio sumokėjimą; 2012-12-15 Vartojimo kredito sutarties Nr. 9900337001 Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas; 2013-02-28 Vartojimo kredito sutarties Nr. 9900337001 Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas; ieškovo sąskaitos išrašą, patvirtinantį 1 250,00 Lt paskolos sumos ir 200,00 Lt papildomos paskolos sumos pervedimą atsakovui (mokėjimo paskirtis: kredito sutartis Nr. 9900337001; kredito sutarties Nr. 9900337001 sumos didinimas); paaiškinimą dėl palūkanų skaičiavimo; Gyventojų registro informaciją apie asmenį; Juridinių asmenų registro išrašą ir kitus dokumentus (įgaliojimą, diplomo kopiją).

9Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal ( - ) straipsnio 2 dalį, nustatyta, kad 2012-12-15 šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 9900337001, kuria ieškovas suteikė atsakovui 1 250,00 Lt (362,03 Eur) dydžio paskolą 6 mėnesių terminui. Atsakovas, remdamasis kredito sutarties 2.10 punktu, 2013-02-28 pateikė prašymą papildomai 200,00 Lt (57,92 Eur) kredito sumai. Remiantis kredito sutarties 3.7 punktu, kredito grąžinimo data – 2013-10-28. Paskolos suteikimo faktą patvirtina ieškovo pateikti sąskaitos išrašai, iš kurių matyti, kad UAB „4finance“ 2012-12-15 pervedė į atsakovo V. G. sąskaitą 1 250,00 Lt, 2013-02-28 – 200,00 Lt, viso 1 450,00 Lt (419,95 Eur). Atsakovas savo įsipareigojimų pagal sutartį tinkamai neįvykdė, kredito grąžinimo įmokų nemokėjo ir liko skolingas ieškovui 419,95 Eur negrąžinto kredito ir 249,31 Eur palūkanų, kurias sudaro: 113,01 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino ir 136,30 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino pasibaigimo, iš viso 669,26 Eur sumą. Duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu, byloje nėra.

10Sutarties 4.1 punkte nustatyta, kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, išreikštas bendra kredito kainos metine norma ir kurios procentinė išraiška yra pateikiama sutarties specialiosiose sąlygose. Palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas kredito davėjui (Sutarties 4.4 p.). P. S. 7.1 punktą, kredito gavėjui praleidus kredito ir / ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodyta bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką, pagal LR Civilinio kodekso 6.874 str. 1 d., LR Vartojimo kredito įstatyme bei sutartyje nustatytas taisykles.

11LR CK 6.38 straipsnis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str., 6.189 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka bei mokėti palūkanas (CK 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai įvykdomos sutartyje numatytos sąlygos, praleidžiamas prievolės įvykdymo terminas (CK 6.63 str., 6.205 str.). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.).

12Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovas savo prievolių pagal vartojimo kredito sutartį neįvykdė, gautos paskolos negrąžino, todėl ieškinys tenkintinas, iš atsakovo priteistina ieškovui 419,95 Eur negrąžinto kredito ir 249,31 Eur palūkanų suma, iš viso 669,26 Eur (CK 6.2, 6.4, 6.38, 6.63, 6.189, 6.200, 6.256, 6.261, 6.873-6.874 str.).

13Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo priteistinos ieškovui 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos ieškovui bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 1 d.).

15Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteisina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

16Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis LR ( - ) straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti.

18Priteisti iš atsakovo V. G. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. ( - )) 669,26 Eur (šešis šimtus šešiasdešimt devynis eurus 26 ct) skolos, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2016-09-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ( - ) straipsnyje nustatyta tvarka.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

21Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo... 4. Ieškinyje nurodė, kad 2012-12-15 tarp ieškovo, valdančio sistemą... 5. Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir... 8. Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: 2016-09-15 sąskaitos išrašą,... 9. Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal ( - ) straipsnio 2... 10. Sutarties 4.1 punkte nustatyta, kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas... 11. LR CK 6.38 straipsnis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 12. Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovas savo prievolių pagal vartojimo... 13. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo... 14. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos ieškovui bylinėjimosi... 15. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų... 16. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis LR ( - ) straipsnio 4... 17. Ieškinį patenkinti.... 18. Priteisti iš atsakovo V. G. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. (... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 21. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos...