Byla 2VP-15415-618/2018
Dėl Europos vykdomojo rašto pažymėjimo išdavimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Larisa Šimanskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Grūdoteka“ prašymą dėl Europos vykdomojo rašto pažymėjimo išdavimo.

3Teismas

Nustatė

4teisme gautas pareiškėjos prašymas išduoti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą. Pareiškėja nurodo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-08-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. S2-12010-792/2015 patvirtinta tarp pareiškėjos UAB „Grūdoteka“ (anksčiau - A. K. įmonė „Grūdoteka“) ir UNEX GmbH sudaryta taikos sutartis. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-06-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP2-10254-980/2016 pareiškėjai išduotas Europos vykdomojo rašto pažymėjimas pagal teismo patvirtintą taikos sutartį civiline byloje Nr. S2-12010-792/2015. 2017-09-14 prijungimo planu UNEX GmbH buvo reorganizuota ją prijungiant prie SIA „Unex Baltic“. Tokiu būdu SIA „Unex Baltic“ perėmė visas UNEX GmbH teises ir pareigas. Pareiškėja nurodo, kad teismo išduotas Europos vykdomojo rašto pažymėjimas dėl skolos išieškojimo iš UNEX GmbH pareiškėjos naudai nebegali būti vykdytinas, todėl prašo teismo išduoti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą dėl skolos išieškojimo iš SIA „Unex Baltic“.

5Teismas

konstatuoja:

6Prašymas atmestinas

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) VI dalyje nustatytas taisykles vykdomi teismo ir arbitražo sprendimai, nutartys, nutarimai ir įsakymai civilinėse bylose, taip pat kiti kodekso 584 straipsnyje nurodyti vykdomieji dokumentai. Remiantis CPK 646 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įsiteisėjus vykdytinam teismo sprendimui, išieškotojo rašytiniu prašymu, pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą (CPK 587 straipsnis), jeigu nėra pasibaigęs CPK 606 straipsnyje nustatytas vykdomojo rašto pateikimo vykdyti senaties terminas, ir jei šis terminas nebuvo atnaujintas CPK 608 straipsnio nustatyta tvarka (CPK 646 straipsnio 6 dalis). Europos vykdomojo rašto dėl neginčytinų reikalavimų išdavimą reglamentuoja Europos parlamento ir tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004 (toliau - Reglamentas). Remiantis Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Europos vykdomasis raštas yra vykdomasis dokumentas. Šio įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismo sprendimai, teismo patvirtintos taikos sutartys, autentiški dokumentai, dėl kurių išduotas Europos vykdomasis raštas, yra vykdytini dokumentai, kurie vykdomi pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatytas taisykles tiek, kiek 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004, sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, ir šis įstatymas nenustato kitaip.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-08-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. S2-12010-792/2015 patvirtinta tarp pareiškėjos UAB „Grūdoteka“ (anksčiau - A. K. įmonė „Grūdoteka“) ir UNEX GmbH sudaryta taikos sutartis. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-06-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP2-10254-980/2016 pareiškėjai išduotas Europos vykdomojo rašto pažymėjimas pagal teismo patvirtintą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. S2-12010-792/2015. 2017-09-14 prijungimo planu UNEX GmbH buvo reorganizuota ją prijungiant prie SIA „Unex Baltic“. Vis dėlto, teismas pažymi, kad pareiškėja nepateikė teismui duomenų, patvirtinančių, kad civilinėje byloje Nr. S2-12010-792/2015 skolininkė UNEX GmbH būtų pakeista jos teisių perėmėja SIA „Unex Baltic“.

9Pareiškėjai išaiškintina, kad pagal CPK 48 straipsnio 1 dalį vienai iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukus iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Taigi, pareiškėja siekdama, jog jai būti išduotas Europos vykdomojo rašto pažymėjimas pagal teismo patvirtintą taikos sutartį civiline byloje Nr. S2-12010-792/2015, visų pirma, turi kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininkės UNEX GmbH pakeitimo jos teisių perėmėja SIA „Unex Baltic“ civilinėje byloje Nr. S2-12010-792/2015. Įsiteisėjus minėtai teismo nutarčiai, spręstinas klausimas dėl Europos vykdomojo rašto pažymėjimo išdavimo.

10Esant išdėstytoms aplinkybėms, pareiškėjos prašymas dėl Europos vykdomojo rašto pažymėjimo išdavimo atmestinas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

12prašymą atmesti.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

14Civilinę bylą per 3 darbo dienas nuo nutarties priėmimo perduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų civilinių bylų raštinei.

Proceso dalyviai