Byla e2-15395-967/2019
Dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,ALVORA“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vakarai“ dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB ,,ALVORA“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Vilniaus vakarai“ (toliau – atsakovė) 24 650,00 Eur skolą, 670,65 Eur delspinigių, 6,00 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad 2017 m. birželio 14 d. ieškovė ir atsakovė sudarė rangos darbų sutartį Nr. 2017.06.14-13, kuria ieškovė įsipareigojo atlikti sutartimi sulygtus statybos rangos darbus, detalizuotus priede Nr. 1 prie sutarties. Atsakovė iš viso patvirtino ieškovės parengtų tarpinių atliktų darbų aktų, o ieškovė pateikė atsakovei PVM sąskaitų-faktūrų už bendrą 124 650,00 Eur sumą. Ieškovė ir atsakovė 2018 m. lapkričio 28 d. pasirašė galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą. Atsakovė iš viso sumokėjo ieškovei 100 000,00 Eur sumą, likdama skolinga 24 650 Eur už atliktus ir atsakovės priimtus darbus.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, kitiems juridinių asmenų registre nurodytiems valdymo organų nariams, juridinio asmens atstovams teisme arba raštinės darbuotojui. Kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui (CPK 123 straipsnio 4 dalis). 2019 m. balandžio 8 d. teisme gauta AB ,,Lietuvos pašto“ pažyma, kurioje nurodyta apie 2019 m. balandžio 6 d. atsakovės darbuotojai – administratorei E. K. tinkamai įteiktas ieškinio su priedais kopijas ir 2019 m. balandžio 3 d. teismo pranešimą dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo Nr. e2-15395-967/2019 (CPK 123 straipsnio 1 dalis, 124 straipsnio 1 dalis). Esant nurodytoms aplinkybėms, laikytina, jog procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai, laikantis juridiniams asmenims adresuotų dokumentų įteikimo tvarkos (CPK 123 straipsnio 4 dalis).

6Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė. Esant ieškovės prašymui, teismas nutaria, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017 m. birželio 14 d. tarp ieškovės ir atsakovės sudaryta rangos darbų sutartis Nr. 2017.06.14-13 (toliau – sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo atlikti sutartimi sulygtus statybos rangos darbus, detalizuotus priede Nr. 1 prie sutarties, o būtent lauko šilumos tinklų montavimo darbus objekte „Vienbučiai, dvibučiai ir daugiabučiai namai (duomenys neskelbtini)“, o atsakovė įsipareigojo priimti darbų rezultatą ir apmokėti jo kainą (sutarties 1.2, 2.1 punktai). 2017 m. rugpjūčio 29 d. atsakovė patvirtino ieškovės parengtą tarpinį atliktų darbų aktą Nr. 1 ir pažymą Nr. 1 apie atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimą, kurių pagrindu ieškovė 2017 m. rugpjūčio 25 d. surašė ir pateikė atsakovei PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ALV 10004434 89 662,50 Eur sumai. 2017 m. spalio 4 d. atsakovė patvirtino ieškovės parengtą tarpinį atliktų darbų aktą Nr. 2 ir pažymą Nr. 2 apie atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimą, kurių pagrindu ieškovė 2017 m. rugsėjo 29 d. surašė ir pateikė atsakovei PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ALV 10004478 bendrai 14 924,20 Eur dydžio pinigų sumai. 2017 m. lapkričio 28 d. atsakovė patvirtino ieškovės parengtą tarpinį atliktų darbų aktą Nr. 3 ir pažymą Nr. 3 apie atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimą, kurių pagrindu ieškovė 2017 m. lapkričio 28 d. surašė ir pateikė atsakovei PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ALV 10004550 17 563,30 Eur dydžio sumai. 2018 m. gruodžio 03 d. atsakovė patvirtino ieškovės parengtą tarpinį atliktų darbų aktą Nr. 4 ir pažymą Nr. 4 apie atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimą, kurių pagrindu ieškovė 2018 m. lapkričio 28 d. surašė ir pateikė atsakovei PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ALV 10005075 bendrai 2 500,00 Eur dydžio pinigų sumai. Atsakovė iš viso patvirtino ieškovės parengtų tarpinių atliktų darbų aktų, o ieškovė pateikė atsakovei PVM sąskaitų-faktūrų už bendrą 124 650,00 Eur sumą. Ieškovė ir atsakovė 2018 m. lapkričio 28 d. pasirašė galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą. 2018 m. gruodžio 11 d. ieškovė perdavė atsakovei 5,00 procentų dydžio nuo sutarties / faktiškai atliktų darbų kainos dydžio garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą / draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą, kaip tai buvo numatyta sutarties 16.2 punkte. Atsakovė 2017 m. spalio 10 d. mokėjimo pavedimu sumokėjo ieškovei 40 000,00 Eur dydžio sumą, 2017 m. lapkričio 17 d. – 20 000,00 Eur sumą, 2017 m. gruodžio 28 d. – 12 000,00 Eur sumą, 2018 m. gegužės 23 d. – 8 000,00 Eur sumą, 2019 m. vasario 27 d. – 20 000,00 Eur sumą, iš viso – 100 000,00 Eur. Ieškovė 2018 m. kovo 14 d. pateikė atsakovei pretenziją Nr. 51 dėl įsiskolinimo grąžinimo. 2018 m. kovo 22 d. gautas atsakovės atsakymas Nr. 59 į ieškovės pretenziją, kuriuo ši įsipareigojo pradėti grąžinti įsiskolinimą po 30 dienų. 2018 m. spalio 3 d. ieškovė pateikė pakartotinę pretenziją Nr. 222 dėl įsiskolinimo grąžinimo. 2019 m. vasario 13 d. atsakovė pateikė ieškovei raštą dėl atsiskaitymo, kuriame nurodė, jog atsiskaitys iki 2019 m. kovo 15 d., tačiau pilnai neatsiskaitė. Atsakovė liko ieškovei skolinga 24 650,00 Eur. Duomenų apie tai, kad atsakovė savo skolinius įsipareigojimus ieškovei būtų įvykdžiusi ir visiškai atsiskaičiusi už statybos rangos darbus, nėra (CPK 178 straipsnis).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.681 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės; užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti, taigi rangovo teisę gauti atlyginimą už atliktą darbą lemia jo pareigos darbus atlikti tinkamai ir laiku įvykdymas. Jei šalys statybos rangos sutartyje nesutarė, kad už darbus bus sumokama iš anksto, užsakovas turi sumokėti, perdavus jam visą tinkamai atliktą darbą (CK 6.655 straipsnio 1 dalis). Pareiga atsiskaityti už atliktus darbus yra viena iš pagrindinių užsakovo, kaip statybos rangos sutarties šalies, pareigų, įtvirtintų įstatyme (CK 6.681 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011). Jeigu užsakovas neįvykdo rangos sutartyje numatytų savo priešpriešinių pareigų, rangovas turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius (CK 6.661 straipsnio 2 dalis).

11Nagrinėjamu atveju ieškovė įsipareigojo atlikti lauko šilumos tinklų, šilumos punkto ir automatikos rangos darbus objekte „Vienbučiai, dvibučiai ir daugiabučiai namai (duomenys neskelbtini)“, o atsakovė įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus pagal sutartį ir atsiskaityti už juos (sutarties 2.1 punktas). Nenustačius darbų, atliktų lauko šilumos tinklų, šilumos punkto ir automatikos rangos darbų objekte „Vienbučiai, dvibučiai ir daugiabučiai namai (duomenys neskelbtini)“, rezultato trūkumų, 2018 m. lapkričio 28 d. šalių pasirašytas galutinis darbų priėmimo-perdavimo aktas, kuriuo atsakovė be išlygų patvirtino priėmusi atliktus darbus. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė savo priešpriešinę pareigą sumokėti už atliktus darbus įvykdė tik iš dalies, 2017 m. spalio 10 d. atlikdama 40 000,00 Eur mokėjimą, 2017 m. lapkričio 17 d. – 20 000,00 Eur, 2017 m. gruodžio 28 d. – 12 000,00 Eur, 2018 m. gegužės 23 d. – 8 000,00 Eur, 2019 m. vasario 27 d. – 20 000,00 Eur, iš viso – 100 000,00 Eur, ieškovės naudai iš atsakovės priteistina nesumokėta 24 650,00 Eur skolos dalis už atliktus lauko šilumos tinklų, šilumos punkto ir automatikos rangos darbus objekte „Vienbučiai, dvibučiai ir daugiabučiai namai (duomenys neskelbtini)“ (CK 6.655 straipsnio 1 dalis, 6.681 straipsnio 1 dalis).

12Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos laikomos iš anksto šalių nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam įrodinėti nereikia. Sutarties 15.2 punkte nurodyta, kad neatlikus mokėjimo laiku, užsakovas už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos. Ieškovės paskaičiavimu, atsakovė už laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo 28 d. iki 2019 m. kovo sausio 14 d. pagal 2017 m. rugpjūčio 25 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ALV 10004434, 2017 m. rugsėjo 29 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ALV 10004478 ir 2017 m. rugsėjo 29 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ALV 10004478 turi iš viso sumokėti 670,65 Eur delspinigių. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškove nevykdė, iš atsakovės priteistini 670,65 Eur dydžio delspinigiai ieškovės naudai (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

13Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios vadinamosios procesinės palūkanos skirtos būsimiems, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo susidariusiems kreditoriaus nuostoliams kompensuoti, kartu – operatyviam teismo sprendimo įvykdymui skatinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235-1075/2018). Pagrindas priteisti šias palūkanas yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Kadangi atsakovė tinkamai prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, nemokėdama laiku ieškovei už lauko šilumos tinklų, šilumos punkto ir automatikos rangos darbus objekte „Vienbučiai, dvibučiai ir daugiabučiai namai (duomenys neskelbtini)“, ieškovės naudai iš atsakovės priteistinos 6,00 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 25 320,65 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. balandžio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

14Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 570,00 Eur dydžio žyminis mokestis. Atsižvelgiant į tai, jog teismas visiškai tenkino ieškovės reikalavimus, ieškovei iš atsakovės priteistina 570,00 Eur bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

15Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 1,79 Eur. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ numatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur. Kadangi teismo patirtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos neviršija minimalios valstybei priteistinos 3,00 Eur bylinėjimosi išlaidų sumos, iš atsakovės yra nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,ALVORA“, juridinio asmens kodas 122049143, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vakarai“, juridinio asmens kodas 304442766, 24 650,00 Eur (dvidešimt keturių tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimt eurų ir nulio euro centų) skolą, 670,65 Eur (šešis šimtus septyniasdešimt eurų ir šešiasdešimt penkis euro centus) delspinigių, 6,00 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 25 320,65 Eur (dvidešimt penkių tūkstančių trijų šimtų dvidešimt eurų ir šešiasdešimt penkių euro centų) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. balandžio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 570,00 Eur (penkis šimtus septyniasdešimt eurų ir nulį euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

19Išaiškinti atsakovei, kad ji per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

21Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė... 2. Teismas... 3. ieškovė UAB ,,ALVORA“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su... 4. Nurodė, kad 2017 m. birželio 14 d. ieškovė ir atsakovė sudarė rangos... 5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio... 6. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017 m. birželio 14... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.681 straipsnio 1... 11. Nagrinėjamu atveju ieškovė įsipareigojo atlikti lauko šilumos tinklų,... 12. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 13. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas taip pat privalo mokėti... 14. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 15. Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,ALVORA“, juridinio asmens... 19. Išaiškinti atsakovei, kad ji per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už... 20. Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių...