Byla 2-1248/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Artūro Driuko ir Algirdo Gailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vitės valdos“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutarties, kuria atsisakyta kelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Vitės valdos“ bankroto bylą, atmestas prašymas priteisti nuostolių atlyginimą ir skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, civilinėje byloje Nr. B2-1485-159/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Lamberta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Vitės valdos“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB ,,Lamberta“ 2010 m. vasario 20 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas atsakovui UAB „Vitės valdos“ iškelti bankroto bylą. Ieškovas nurodė, kad atsakovas yra skolingas 141 145,70 Lt už šilumos punktų įrenginių, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą ir atliktus darbus.

5Atsakovas UAB „Vitės valdos“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, iš ieškovo priteisti atsakovo patirtus nuostolius dėl to, kad buvo pateiktas akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. liepos 19 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „Lamberta“ ieškinį atsakovui UAB „Vitės valdos“ dėl bankroto bylos iškėlimo (nutartis įsiteisėjo 2009-10-15). Todėl antrasis, 2010 m. vasario 20 d. pateiktas ieškovo ieškinys dėl bankroto bylos UAB „Vitės valdos“ iškėlimo, vertintinas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Atsakovas nėra skolingas ieškovui, nes reikalavimą sumokėti skolą įvykdė 2009 m. gruodžio 23 d., pagal 2009 m. įmonės balansą nėra pagrindo konstatuoti įmonės nemokumą. Taip pat atsakovas UAB „Vitės valdos“ pateikė prašymą priteisti 251,55 Lt nuostolių atlyginimą dėl ieškovo UAB „Lamberta“ piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir skirti ieškovui UAB „Lamberta“ 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodė, kad atsakovo UAB „Vitės valdos“ darbuotojai vykdė dėl nepagrįsto ieškinio atsiradusius reikalavimus, todėl UAB „Vitės valdos“ nuostoliai dėl sugaišto darbuotojų laiko sudaro 251,55 Lt. Buvo padaryta žalos valstybei – eikvotos teismo lėšos ir laikas.

6Ieškovas UAB „Lamberta“ 2010 m. kovo 25 d. teismui pateikė prašymą dėl ieškinio atsiėmimo.

7Ieškovas UAB „Lamberta“ 2010 m. balandžio 19 d. pateikė prašymą iš atsakovo išreikalauti visus Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje numatytus dokumentus, kurie nėra pateikti į bylą; 2010 m. balandžio 1 d. kreditorių ir debitorių sąrašus; rašytinius įrodymus, kad prievolės AB SEB bankui įvykdymo terminas pratęstas iki 2011 m. kovo 1 d.; Klaipėdos apskrities VMI ir VSDFV Klaipėdos skyriaus duomenis apie atsakovo skolas. Prašė atmesti atsakovo UAB „Vitės valdos“ prašymą dėl baudos skyrimo ir nuostolių atlyginimo.

8Atsakovas UAB „Vitės valdos“ atsiliepime į prašymą dėl ieškinio atsiėmimo nurodė, kad su ieškinio atsiėmimu nesutinka. Atsiliepimu prašė: 1) ieškovo prašymo dėl ieškinio atsiėmimo netenkinti, bylą nagrinėti iš esmės ir ieškinį atmesti; 2) priteisti atsakovui 251,55 Lt nuostolių atlyginimą dėl ieškovo UAB „Lamberta“ piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir skirti ieškovui UAB „Lamberta“ 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis; 3) iš ieškovo priteisti visas kitas bylinėjimosi išlaidas.

9Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. balandžio 26 d. nutartimi atsakovo UAB „Vitės valdos“ prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka atmetė, atsisakė kelti bankroto bylą UAB „Vitės valdos“, atmetė atsakovo UAB „Vitės valdos“ prašymą priteisti 251,55 Lt nuostolių atlyginimo iš ieškovo UAB „Lamberta“ ir skirti ieškovui UAB „Lamberta“ 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, atmetė ieškovo UAB „Lamberta“ prašymą išreikalauti iš atsakovo UAB „Vitės valdos“ rašytinius įrodymus. Teismas nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad UAB „Vitės valdos“ 2009 m. gruodžio 23 d., t. y. dar iki ieškinio pateikimo teismui dienos, sumokėjo ieškovei UAB „Lamberta“ 105 919,12 Lt sumą (b. l. 27-28), todėl atsakovui atsiskaičius su ieškovu, UAB „Vitės valdos“ atsisakytina kelti bankroto bylą (ĮBĮ 10 str. 3 d. 1 p.). Taip pat teismas nurodė, kad ĮBĮ nenumato, jog atsiradus naujoms aplinkybėms dėl įmonės nemokumo pakartotinai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo tai pačiai įmonei neleidžiama. Kreditorius turi teisę antrą kartą inicijuoti bankroto procedūrą, jei įmonė yra nemoki ir neatsiskaitė su kreditoriumi, nes priešingu atveju, būtų užkirstas kelias pasiekti ĮBĮ tikslą – išsaugoti kreditorių teises (interesus) bei patenkinti jų reikalavimus. Teismo teigimu, teisės kreiptis į teismą realizavimas nelaikytinas piktnaudžiavimu teise (CPK 5 str. 1 d.), pagrindo konstatuoti, kad ieškovas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, nėra, todėl atsakovo UAB „Vitės valdos“ prašymas priteisti 251,55 Lt nuostolių atlyginimo iš ieškovės UAB „Lamberta“ ir skirti ieškovei UAB „Lamberta“ 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmestinas (CPK 95 str.).

10Atsakovas UAB ,,Vitės valdos“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartį pakeisti – priteisti atsakovui UAB ,,Vitės valdos“ 251,55 Lt nuostolių atlyginimą dėl ieškovo UAB ,,Lamberta“ piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis bei skirti ieškovui UAB ,,Lamberta“ 20 000 Lt baudą. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas nemotyvuotai ir nepagrįstai atmetė atsakovo prašymą priteisti nuostolius. Ieškovas kreipėsi į teismą su akivaizdžiai nepagrįstu ieškiniu atsakovui dėl bankroto bylos iškėlimo. Akivaizdus ieškinio nepagrįstumas yra nustatytas teismo nutartyje. Ieškovas skolą atsakovui sumokėjo anksčiau ieškovo nustatyto termino ir iki ieškinio pareiškimo teisme. Ieškovas ieškiniu siekė tik piktnaudžiauti galimybe nemokant žyminio mokesčio pradėti bankroto bylos iškėlimo procedūrą teisme. Ieškovas atsakovui sukėlė daug nepatogumų: atsakovas buvo priverstas teismui parengti ir pateikti ĮBĮ numatytus įmonės dokumentus. Rengiant šiuos dokumentus buvo patirta 255,51 Lt nuostolių. Ieškovas jau antrą kartą kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. liepos 17 d. nutartimi jau buvo atmetęs ieškovo ieškinį. Kreipimasis į teismą nėra piktnaudžiavimas teise tik tuo atveju, kai pateiktas pagrįstas ieškinys. Tačiau kai nustatoma, kad pateiktas akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys, yra pagrindas pripažinti piktnaudžiavimu teise kreiptis į teismą. Teismas nenagrinėjo klausimo, ar buvo pateiktas akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys.

122. Dėl ieškovo nesąžiningo nepagrįsto ieškinio pareiškimo teismui buvo padaryta žala ir valstybei – be reikalo eikvotos teismo lėšos ir laikas. Todėl yra pagrindas ieškovui skirti 20 000 Lt baudą.

13Ieškovas UAB ,,Lamberta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad ieškovas nuolat laiku neatsiskaito su ieškovu, todėl jis turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo. Ir šiuo metu atsakovas ieškovui yra skolingas 229 118,06 Lt.

14Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

16Vienas iš CPK 2 straipsnyje įtvirtintų civilinio proceso tikslų yra ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių. Dėl to procesinės šalių teisės kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įgyvendinamos nepažeidžiant proceso tikslų ir jomis naudojamasi pagal paskirtį. Priešingu atveju piktnaudžiaujančiai procesinėmis teisėmis šaliai pasekmės numatytos CPK 95 straipsnio 1 dalyje: šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. To paties straipsnio 2 dalis įgalina teismą piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atveju skirti baudą.

17Nagrinėjamoje byloje atsakovo pateiktas prašymas grindžiamas tuo, kad ieškovas pateikė nepagrįstą ieškinį ir prašo nuostolių, padarytų piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, atlyginimo bei baudos ieškovui paskyrimo.

18CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms pasekmėms už piktnaudžiavimą procesine teise kilti, tai yra šalies nesąžiningumas ir ieškinio nepagrįstumas jį pateikiant teismui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Vienos šalies procesinių teisių įgyvendinimu negali būti pateisinamas kitos šalies teisių suvaržymas ir jos padėties apsunkinimas daug didesniu mastu, palyginus su mažesniu interesu įgyvendinti tokią procesinę teisę. Viena proceso šalis privalo teisiškai gerbti kitą šalį, jos teisėtus interesus. Siekdama savo tikslų ir naudodamasi savo procesinėmis teisėmis šalis negali jomis piktnaudžiauti, t. y. naudotis per didelėmis, neproporcingomis priemonėmis, darančiomis nuostolių kitai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Oruva” ir Ko” v. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių rajono skyrius, bylos Nr. 3K-3-224/2005).

19Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB ,,Lamberta“ 2009 m. gruodžio 14 d. raštu kreipėsi į atsakovą UAB ,,Vitės valdos“ dėl įsiskolinimo padengimo ir galimo bankroto bylos iškėlimo, nurodydamas, kad atsakovui iki 2010 m. sausio 18 d. negrąžinus 105 919,22 Lt skolos, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei (b. l. 16). Atsakovas 2009 m. gruodžio 23 d. banko pavedimu sumokėjo 105 919,22 Lt dydžio skolą ieškovui (b. l. 28). UAB ,,Lamberta“ 2010 m. vasario 20 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Vitės valdos“ bankroto bylą. Ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo grindė tuo, kad atsakovui 2009 m. gruodžio 14 d. buvo siųstas raginimas sumokėti skolą, tačiau atsakovas skolos nesumokėjo, todėl mano, kad įmonė yra nemoki ir negali įvykdyti įsipareigojimų ieškovui, be to, atsakovas neteikia jokių duomenų ieškovui apie savo finansinę būklę.

20Taigi bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas skolą ieškovui sumokėjo ieškovo įspėjime dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytu terminu ir iki ieškovo ieškinio teisme pareiškimo. Todėl toks ieškovo elgesys, kai jis žinodamas, jog ieškovas jam nėra skolingas, pareiškia ieškinį teisme dėl bankroto bylos iškėlimo, kurį grindžia nesama skola, laikytinas piktnaudžiavimu procesine teise kreiptis į teismą. Ieškovo piktnaudžiavimą šia procesine teise patvirtina ir ta aplinkybė, kad ieškovas jau antrą kartą kreipiasi į teismą su tokiu pat nepagrįstu ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą pagal ieškovo UAB „Lamberta“ ieškinį atsakovui UAB „Vitės valdos“ dėl bankroto bylos iškėlimo, 2009 m. liepos 17 d. nutartyje konstatavo, kad pagal byloje pateiktus duomenis atsakovas nėra nemoki įmonė, be to, ieškovas neturėjo teisės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Vitės valdos“ iškėlimo, nes tarp šalių sudaryta rangos sutartimi atsakovo prisiimtų įsipareigojimų terminas dar nėra suėjęs. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. spalio 15 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. liepos 17 d. nutartį paliko nepakeistą.

21Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad ĮBĮ nenumato, jog atsiradus naujoms aplinkybėms dėl įmonės nemokumo pakartotinai kreitis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo tai pačiai įmonei neleidžiama. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. spalio 15 d. nutartyje konstatavo, jog pagal įmonės finansinius duomenis nėra pagrindų pripažinti įmonės nemokumą, ieškovo pakartotinis kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, praėjus tik keturiems mėnesiams ir nenustačius jokių naujų įmonės nemokumo aplinkybių, vertintinas kaip akivaizdus piktnaudžiavimas teise, pažeidžiantis kitos šalies interesus. Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas abu kartus nesąžiningai pareikšdamas ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, piktnaudžiavo konstitucine teise kreiptis į teismą, todėl jam skirtina 3 000 Lt bauda, numatyta CPK 95 straipsnio 2 dalyje.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 95 straipsnį, esant piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejui, gali būti atlyginami tik tie realūs nuostoliai, kurie susidarė kaip piktnaudžiavimo tiesioginė pasekmė. Dėl to byloje sprendžiant nuostolių vienai šaliai dėl kitos šalies paduoto nepagrįsto ieškinio klausimą, pirmosios šalies sugaištas dėl bylinėjimosi laikas, su tuo susiję nepatogumai ir teisinis neapibrėžtumas nelaikytini aplinkybėmis, pačiomis savaime darančiomis reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo pagrįstą. CPK 95 straipsnio 1 dalies taikymas reiškia deliktinės atsakomybės taikymą, kuris galimas tik esant sąlygoms, nustatytoms CK 6.246 - 6.249 straipsniuose (neteisėti veiksmai, kaltė, priežastinis ryšys ir žala). Apeliantas nurodo, kad dėl ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis jis patyrė 255,51 Lt dydžio nuostolių, tačiau šių nuostolių dydžiui pagrįsti nepateikė jokių įrodymų. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas prašydamas priteisti iš ieškovo 255,51 Lt nuostolių, patirtų dėl ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, nepateikė jokių šiuos nuostolius pagrindžiančių įrodymų, nėra pagrindo tenkinti tokį apelianto prašymą.

23Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina, panaikinat nutarties dalį, kuria atmestas atsakovo prašymas skirti ieškovui UAB ,,Lamberta“ baudą, ir šį atsakovo prašymą tenkinant iš dalies – paskiriant ieškovui 3000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

25Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutarties dalį, kuria atmestas atsakovo UAB „Vitės valdos“ prašymas skirti ieškovui UAB „Lamberta“ 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pakeisti ir paskirti ieškovui UAB ,,Lamberta“ 3 000 Lt (trijų tūkstančių litų) baudą.

26Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB ,,Lamberta“ 2010 m. vasario 20 d. kreipėsi į teismą su... 5. Atsakovas UAB „Vitės valdos“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį... 6. Ieškovas UAB „Lamberta“ 2010 m. kovo 25 d. teismui pateikė prašymą dėl... 7. Ieškovas UAB „Lamberta“ 2010 m. balandžio 19 d. pateikė prašymą iš... 8. Atsakovas UAB „Vitės valdos“ atsiliepime į prašymą dėl ieškinio... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. balandžio 26 d. nutartimi atsakovo UAB... 10. Atsakovas UAB ,,Vitės valdos“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos... 11. 1. Teismas nemotyvuotai ir nepagrįstai atmetė atsakovo prašymą priteisti... 12. 2. Dėl ieškovo nesąžiningo nepagrįsto ieškinio pareiškimo teismui buvo... 13. Ieškovas UAB ,,Lamberta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 14. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Vienas iš CPK 2 straipsnyje įtvirtintų civilinio proceso tikslų yra ginti... 17. Nagrinėjamoje byloje atsakovo pateiktas prašymas grindžiamas tuo, kad... 18. CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms... 19. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB ,,Lamberta“ 2009 m. gruodžio 14 d.... 20. Taigi bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas skolą ieškovui sumokėjo... 21. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad ĮBĮ... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 95 straipsnį, esant piktnaudžiavimo... 23. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 25. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutarties dalį, kuria... 26. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....