Byla e2-676-793/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Agnei Baranauskaitei, dalyvaujant ieškovo akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ atstovei K. D., atsakovui R. D., atsakovų R. D. ir V. D. atstovui advokatui Muradui Bakanui, trečiajam asmeniui A. L.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovams R. D. ir V. D., trečiasis asmuo A. L. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 662,91 Eur skolos už suvartotą ir neapmokėtą elektros energiją, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), į kurį tiekta elektros energija. Nors elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis su atsakovais nebuvo sudaryta rašytine forma, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.71 straipsniu ir 6.384 straipsnio 1 dalimi daro išvadą, kad elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis tarp šalių buvo sudaryta konkliudentiniais veiksmais. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 100 punktas nustato, kad tais atvejais, kai su tiekėju ir (ar) operatoriumi nėra sudaryta sutartis arba vartotojo neįmanoma nustatyti, už patiektą elektros energiją, reaktyviąją elektros energiją ir (ar) elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas privalo atsiskaityti objekto, kuriame vartojama elektros energija, savininkas. Kadangi atsakovai yra nurodyto objekto savininkai, o už laikotarpį nuo 2014 m. lapkričio 18 d. iki 2017 m. kovo 21 d. neatsiskaitė už suvartotą elektros energiją, todėl susidarė 662,91 Eur skola (1 t., e. b. l. 24-26, 2 t., e. b. l. 5-11).

5Atsakovai atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti. Nurodė, jog nors, ieškovo teigimu, buvo tiekta elektros energija į atsakovams priklausantį butą, o atsakovai naudojo elektros energiją savo buities reikmėms, tačiau į bylą nepateikė jokių šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų. Pažymėjo, jog ieškovas negalėjo tiekti elektros energijos atsakovams, o atsakovams priklausantys elektros įrenginiai negalėjo būti prijungti prie elektros energijos tinklų, ir atsakovai negalėjo naudotis elektros energijos savo buitinėms reikmėms, nes ne tik kad atsakovams priklausantis butas, bet ir visas namas, esantis ( - ), yra sudegęs iki pamatų. Teigia, jog nei senasis, nei naujieji buto savininkai nebuvo pateikę jokio prašymo dėl kokio nors elektros įrenginių skirstymo skydelio įrengimo. Šį skydelį įrengė pats ieškovas, todėl negali būti laikomas atsakovų nuosavybe. Nurodė, kad dėl ieškovo netinkamų veiksmų atsakovams neturi kilti pareiga sumokėti skolą (1 t., e. b. l. 47-48, 2 t., e. b. l. 71).

6Ieškovo atstovė K. D. teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad po gaisro buto, esančio ( - ), savininkas trečiasis asmuo A. L. pateikė prašymą sumontuoti įvadinį apskaitos skydelį atramoje, nekeičiant techninių sąlygų. A. L. prašymas buvo patenkintas, ir įvadinis apskaitos skydelis sumontuotas ant oro linijų atramos (stulpo). Elektros energijos apskaitos skaitiklis kartu su teisių perleidimu, t. y. sudarius objekto pirkimo-pardavimo sutartį, keliauja naujojo savininko atsakomybėn, šiuo atveju atsakovams. Ieškovas nėra atsakingas už tai, jei elektros energiją naudojo kiti asmenys, kadangi už elektros energiją turi atsiskaityti objekto savininkas. Tai, kad atsakovai nesudarė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties, nėra atsakingas ieškovas.

7Atsakovų R. D. ir V. D. atstovas advokatas Muradas Bakanas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti. Teigia, jog atsakovai jokių elektros energijos įrenginių niekada neprijungė prie ieškovui priklausančio elektros tiekimo linijos ir tokių įrenginių neturėjo. Kadangi atsakovų įsigytas butas prie statybinio skydelio prijungtas nebuvo, todėl kalbėti apie atsakovų skolą nėra galima. Atsakovai matė sudegusį butą, į kurį neateina jokie elektros laidai, apie statybinį skaitiklį atsakovams nebuvo žinoma. Pažymi, kad įsigijus turtą iš trečiojo asmens, atsakovai nebuvo informuoti apie jokį statybinį skydelį, elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis ir raktai nuo skydelio atsakovams nebuvo perduoti. Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių atsakovų nuosavybės teisę į statybinį skydelį.

8Atsakovas R. D. teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko ir prašė atmesti. Teigia, jog statybinis skydelis įrengtas 2010 m., ir nuo to laiko iki 2017 m. A. L. suvartojo elektros energijos už 1,38 Eur, tuo tarpu už kelis mėnesius elektros energijos buvo suvartota už daugiau nei 600,00 Eur. Pabrėžė, kad net neturi priėjimo prie statybinio skydelio, raktai nuo skydelio nebuvo perduoti.

9Trečiasis asmuo A. L. teismo posėdžio metu nurodė, kad parduotą objektą valdė nuo 2010 m. iki 2014 m. (iki pardavimo) ir tuo laikotarpiu jokių skolų neturėjo. Pardavimo metu atsakovai įsipareigojo susitvarkyti su elektros parodymais ir visais kitais komunikacijų klausimais. Galimai skola susidarė dėl atsakovų vartotos elektros energijos arba dėl to, kad atsakovai netinkamai prižiūrėjo jiems nuosavybės teise priklausantį objektą. Teigia, jog pagrindinis atsakovų nesutikimo su ieškiniu motyvas yra žodinis ir nepagrįstas jokia rašytine medžiaga.

10Teismas konstatuoja:

11ieškinys tenkintinas visiškai.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad 2014 m. lapkričio 18 d. tarp trečiojo asmens A. L. ir atsakovės V. D. sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis (toliau ir – Sutartis), kurios pagrindu V. D. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise su sutuoktiniu R. D. nusipirko butą/patalpą, esantį ( - ), ir kitus objektus, esančius ( - ) (1 t., e. b. l. 102-124). Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo duomenimis butas, adresu ( - ), nuo 2014 m. lapkričio 18 d. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso atsakovams R. D. ir V. D. (1 t., e. b. l. 30-33). Ieškovo teigimu, už laikotarpį nuo 2014 m. lapkričio 18 d. iki 2017 m. kovo 21 d. į atsakovams nuosavybės teise priklausantį objektą teiktą elektros energiją susidarė 662,91 Eur skola, kurios atsakovai nepadengė. Atsakovai su ieškiniu nesutinka iš esmės motyvuodami tuo, jog 2014 m. lapkričio 18 d. pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu jie nebuvo informuoti apie butui priskirtą elektros skaitiklį ir apie jo buvimą nežinojo. Kadangi perkamas turtas buvo sudegęs, todėl akivaizdžiai matėsi, kad link buto nėra nutiestos jokios elektros energijos tiekimo linijos.

13Nagrinėjamu atveju ginčas iš esmės kilo dėl atsakovų pareigos atsiskaityti už tiektą elektros energiją iš įvadinio apskaitos įvado į statybinį skydelį (jame įrengtą kištukinį lizdą), esantį ant atramos (stulpo) Nr. 101/1.

14Bylos duomenimis nustatyta, kad 2009 m. spalio 20 d. A. L. pateikė elektros energijos vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie tinklų paraišką dėl galios padidinimo butui, adresu ( - ) (2 t., e. b. l. 12). 2009 m. spalio 26 d. AB „Lesto“ išdavė A. L. technines sąlygas Nr. 11/09/2055 (2 t., e. b. l. 13-14). 2009 m. lapkričio 15 d. buvo parengtas projektas dėl techninių sąlygų įvykdymo (2 t., e. b. l. 14). Iš byloje esančio Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2010 m. vasario 18 d. pažymos apie gaisrą Nr. 3-18-363 (8.19.) matyti, kad 2010 m. vasario 10 d. kilo gaisras mediniame daugiabučiame name ( - ). Gaisro metu sudegė namo stogas, perdengimas, apdegė sienos, išdegė butas ir jame buvę daiktai ( - ) (1 t., e. b. l. 92). 2010 m. vasario 20 d. trečiasis asmuo A. L. pateikė prašymą AB „Rytų skirstomieji tinklai“ sumontuoti įvadinį apskaitos skydelį atramoje 101/1 iš KT-724 nekeičiant techninių sąlygų Nr. 11/09/2055 10 kw, o ne ant išorinės namo sienos, nes namas sudegė (1 T., e. b. l. 153). Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2010 m. vasario 25 d. elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma-aktas Nr. 551 patvirtina, kad atliktas A. L. buto elektros galios didinimas ( - ), sumontuoti, išbandyti trifazis įvadas nuo įvadinio apskaitos skydelio atramos 101/1 iš KT-724 iki buto statybinio skydelio ir atitinka projekto, norminių teisės aktų reikalavimus bei gali būti naudojami pagal paskirtį (2 t., e. b. l. 49). 2010 m. kovo 2 d. parengtas objekto prijungimo prie AB „Rytų skirstomųjų tinklų“ elektros nuosavybės ribų aktas Nr. 30110-10-01008, kurio 4.3. punktas nustatė, kad savininko (A. L.) nuosavybėje – kabelis iš elektros energijos apskaitos skaitiklio į savininko elektros skirstymo įrenginius, o 5 punkte pavaizduota elektros įrenginių schema, iš kurios matyti, kad buto, adresu ( - ), savininko nuosavybės riba prasideda nuo elektros energijos apskaitos skaitiklio. Aptariamas nuosavybės ribų aktas A. L. pasirašytas (1 t., e. b. l. 69-70, 2 t., e. b. l. 47-48). 2010 m. kovo 29 d. tarp AB „Rytų skirstomųjų tinklų“ ir A. L. pasirašyta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis (2 t., e. b. l. 45-46). Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius 2018 m. sausio 24 d. rašte „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. 2R-423 nurodė, kad elektros energija iš įvadinio apskaitos skydelio buvo tiekiama į atramoje esantį statybinį skydelį, iš kurių objekto (buto ( - )) savininkas galėjo naudotis elektros energija. Elektros energija buvo tiekiama į statybinį skydelį, o ne į butą, esantį ( - ), pagal 2010 m. vasario 20 d. A. L. prašymą (2 t., e. b. l. 96-98).

15Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad trečiasis asmuo A. L. elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį nutraukė 2017 m. sausio 11 d. (2 t., e. b. l. 27). Atsakovai su ieškovu elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties nesudarė, nors 2014 m. lapkričio 18 d. pirkimo-pardavimo sutarties, kurios pagrindu atsakovai įsigijo butą, esantį ( - ), 6.6. numatyta, kad pirkėjas (šiuo atveju atsakovai) įsipareigoja per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po nuosavybės teisių savo vardu įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos kreiptis į elektros energijos, šilumos energijos, vandens, dujų tiekėjus ir (ar) kitų komunalinių paslaugų teikėjus ir savo vardu sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 straipsnio 1 dalis nustato, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Ši sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu joje nenumatyta ko kita (CK 6.384 str. 2 d.). CK 1.71 straipsnio 1 dalis nustato, kad sandoriai sudaromi žodžiu, raštu (paprasta arba notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais. Sandoris, kuriam įstatymai nenustato konkrečios formos, laikomas sudarytu, jeigu iš asmens elgesio matyti jo valia sudaryti sandorį (konkliudentiniai veiksmai) (CK 1.71 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 100 patvirtintos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės), kurių 100 punktas nustato, kad tuo atveju, jei su tiekėju ir (ar) operatoriumi nėra sudaryta sutartis arba vartotojo neįmanoma nustatyti, už patiektą elektros energiją, reaktyviąją elektros energiją ir (ar) elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas privalo atsiskaityti objekto, kuriame vartojama elektros energija, savininkas. Pagal Taisyklių 48 punktą savininkas, perleidęs objektą, kuriame vartojama elektros energija, kito asmens nuosavybėn per 5 kalendorines dienas nuo objekto nuosavybės teisės perleidimo privalo nutraukti sudarytą sutartį ir iki sutarties nutraukimo dienos pranešti elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją ir visiškai atsiskaityti su operatoriumi ir (ar) tiekėju už elektros energiją, jos persiuntimo, kitas su tuo susijusias paslaugas ir reaktyviąją elektros energiją ir informuoti apie sutarties nutraukimą naująjį objekto savininką. Naujasis objekto savininkas privalo per 5 kalendorines dienas nuo buvusio savininko pranešimo gavimo, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo objekto nuosavybės teisės įgijimo, kreiptis į tiekėją ir (ar) operatorių dėl naujų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir (ar) elektros energijos persiuntimo sutarčių sudarymo.

16Vadovaujantis teismo nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, byloje esančiais rašytiniais įrodymais bei nurodytu teisiniu reglamentavimu teismas atmeta atsakovų argumentus, kad jiems pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu nebuvo žinoma, apie ant atramos sumontuotą perkamam butui priklausantį statybinį elektros skydelį. Ta aplinkybė, jog anot atsakovų, jie jokių elektros energijos įrenginių niekada neprijungė prie ieškovui priklausančio elektros tiekimo linijos ir tokių įrenginių neturėjo, todėl neturi teisės sumokėti ieškovo prašomą skolą, atmestini kai nepagrįsti. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais jau nustatyta, kad iki gaisro, įvykusio 2010 m. vasario 10 d., kurio metu sudegė butas, esantis ( - ), trečiasis asmuo A. L. buvo pateikęs elektros energijos tiekimo bendrovei paraišką dėl galios didinimo butui ( - ). Techninės sąlygos išduotos 2009 m. spalio 26 d., o 2009 m. lapkričio 15 d. buvo parengtas projektas dėl techninių sąlygų įvykdymo, pagal kurį numatyta naują apskaitą įrengti ant daugiabučio namo ( - ), išorinės sienos. Įvykus gaisrui, A. L. pateikė ieškovui prašymą sumontuoti įvadinį apskaitos skydelį atramoje 101/1, nekeičiant techninių sąlygų, o ne ant namo sienos. Ieškovas A. L. prašymą patenkino ir atramoje (ant stulpo) įrengė įvadinį apskaitos skydelį, o Valstybinės energetikos inspekcijos 2010 m. vasario 25 d., išduota pažyma patvirtino, kad A. L. buto galios didinimas ( - ), sumontuoti, išbandyti trifazis įvadas nuo įvadinio apskaitos skydelio atramos 101/1 iš KT-724 iki buto statybinio skydelio ir atitinka projekto, norminių teisės aktų reikalavimus bei gali būti naudojami pagal paskirtį. Minėtame Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus rašte nurodyta, kad elektros energija buvo tiekiam iš įvadinio apskaitos skydo į statybinį skydelį, įrengtą atramoje 101/1. Prijungus elektros įrenginius, buvo galimybė iš statybinio skydelio naudotis elektros energija, nes tam buvo įrengtas elektros kištukinis lizdas. Šios nustatytos aplinkybės patvirtina, kad buto, esančio ( - ), 2014 m. lapkričio 18 d. pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu statybinis skydelis ant atramos 101/1 (iki pirkimo-padavimo sutarties sudarymo priklausęs A. L.) jau buvo įrengtas. Vadinasi, 2014 m. lapkričio 18 d. sudarius buto, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį, atsakovai tapo atsakingi už ant atramos esantį statybinį skydelį, įskaitant skaitiklio rodmenų deklaravimą ir atsiskaitymą su ieškovu. Nors vadovaujantis Taisyklių 48 punktu A. L. per 5 kalendorines dienas nuo objekto nuosavybės teisės perleidimo nenutraukė elektros pirkimo-pardavimo sutarties, o atsakovai nesilaikydami ne tik minėto Taisyklių 48 punkto, bet ir pirkimo-pardavimo sutarties 6.6. punkto nesudarė naujos elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties, tačiau tai nepaneigia V. D. ir R. D. pareigos atsiskaityti su ieškovu už tiektą elektros energiją nuo to momento, kai atsakovai tapo naujaisiais objekto-buto, esančio ( - ), savininkais. Tarp šalių nesant sudarytos individualios rašytinės elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties, tokia sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas šiose sąlygose nurodytų šalių – tiekėjo ir pastato savininko – elektros energijos vartotojo (CK 1.71 str.).

17Pažymėtina, jog atsakovams tapus naujaisiais buto, adresu ( - ), savininkais, jiems kyla pareiga tinkamai rūpintis savo turtu, jį prižiūrėti, elgtis apdariai ir atsakingai. Nors atsakovų teigimu, jie patys elektros energija nesinaudojo, tačiau tai nepaneigia jų pareigos prisiimti atsakomybę už kilusias pasekmes, susijusias su jiems nuosavybės teise priklausančių turtu, kadangi neužtikrino, kad nebūtų naudojamasi elektros energija iš butui priskirto ir priklausančio elektros įvado (šiuo konkrečiu atveju iš statybinio skydelio), todėl atsakovams kaip buto savininkams kyla pareiga apmokėti susidariusią skolą.

18Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1-2 d.). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovams buvo siunčiamas pranešimas dėl skolos sumokėjimo, tačiau R. D. ir V. D. skolos nepadengė, todėl laikytini pažeidę prievolę (2 t., e. b. l. 28).

19Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Atsižvelgiant į tai, dėl kitų ieškovo bei atsakovų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų, detaliau nepasisakytina.

20Ieškovo į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad iš atsakovų prašoma priteisti 662,91 Eur skola skaičiuojama už laikotarpį nuo 2014 m. lapkričio 18 d. iki 2017 m. kovo 21 d. (2 t., e. b. l. 65-68). Ginčo dėl pačios skolos apskaičiavimo ir jos dydžio byloje nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, vadovaujantis byloje esančiais įrodymais bei nurodytu teisiniu reglamentavimu konstatuotina, kad ieškovo ieškinys yra įrodytas, pagrįstas, todėl tenkintinas – iš atsakovų V. D. ir R. D. solidariai priteistina 662,91 Eur skolos.

21Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

22Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog pagrindas priteisti procesines palūkanas yra asmeninė skolininkų atsakomybė už tai, kad jie prievolės nevykdė geruoju, o jų kreditorius dėl to kreipėsi į teismą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011). Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.).

23Esant nustatytoms aplinkybėms iš atsakovų V. D. ir R. D. priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 662,91 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. liepos 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

25Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju ieškovas sumokėjo 15,00 Eur žyminį mokestį. Atsakovai pateikė teismui duomenis, kad už advokato paslaugas sumokėjo 968,00 Eur. Patenkinus ieškinį visiškai, ieškovui iš kiekvieno atsakovo lygiomis dalimis priteistina po 7,50 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p. 7 d., 93 str. l d.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

27ieškinį tenkinti visiškai.

28Priteisti solidariai iš atsakovų V. D., asmens kodas ( - ) ir R. D., asmens kodas ( - ) 662,91 Eur (šešis šimtus šešiasdešimt du Eur 91 ct) skolos už suvartotą elektros energiją, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 662,91 Eur sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. liepos 18 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir iš kiekvieno atsakovo lygiomis dalimis po 7,50 Eur (septynis Eur 50 ct) bylinėjimosi išlaidų, ieškovui akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“, įmonės kodas 304151376.

29Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino,... 5. Atsakovai atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti. Nurodė,... 6. Ieškovo atstovė K. D. teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti.... 7. Atsakovų R. D. ir V. D. atstovas advokatas Muradas Bakanas teismo posėdžio... 8. Atsakovas R. D. teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko ir prašė... 9. Trečiasis asmuo A. L. teismo posėdžio metu nurodė, kad parduotą objektą... 10. Teismas konstatuoja:... 11. ieškinys tenkintinas visiškai.... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2014 m. lapkričio 18 d. tarp trečiojo asmens... 13. Nagrinėjamu atveju ginčas iš esmės kilo dėl atsakovų pareigos... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2009 m. spalio 20 d. A. L. pateikė elektros... 15. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad trečiasis asmuo A. L. elektros energijos... 16. Vadovaujantis teismo nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, byloje... 17. Pažymėtina, jog atsakovams tapus naujaisiais buto, adresu ( - ), savininkais,... 18. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 19. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga tinkamai... 20. Ieškovo į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad iš... 21. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.... 22. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio metines palūkanas... 23. Esant nustatytoms aplinkybėms iš atsakovų V. D. ir R. D. priteistinos 5... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 25. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 27. ieškinį tenkinti visiškai.... 28. Priteisti solidariai iš atsakovų V. D., asmens kodas ( - ) ir R. D., asmens... 29. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu...