Byla 2-78-785/2012
Dėl skolos (už nesuteiktas paslaugas sumokėtos sumos) priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorėms Jolantai Bružienei, Inai Borusienei, Germinai Nabažienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Samsonas“ atstovei Gitanai Lozoraitytei, atsakovės UAB „Grūstė“ atstovams Romualdui Čerkasui ir advokatui Viliui Jonaičiui,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Samsonas“ ieškinį atsakovei UAB „Grūstė“ dėl skolos (už nesuteiktas paslaugas sumokėtos sumos) priteisimo.

4Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

5ieškovė UAB „Samsonas“ kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama iš atsakovės UAB „Grūstė“ priteisti už nesuteiktas marketingo atsakovei sumokėtus 88 240,93 Lt, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinyje ieškovė nurodė, kad jau eilę metų tiekia prekes (mėsos produktus) atsakovei pagal tarpusavyje sudarytas pirkimo - pardavimo sutartis, kuriose be prekių tiekimo, prekių kokybės, apmokėjimo už jas, bei kitų bendrųjų sąlygų numatytos ir sutarčių nutraukimo, jų keitimo, papildymo, ginčų sprendimo sąlygos. Specifinės pirkimo - pardavimo sutarties sąlygos, tokios kaip atsakovei suteikiamos prekybinės ir/ar marketinginės nuolaidos, atsakovės įsipareigojimas ieškovės gaminiams suteikti pozicijas jo prekybos tinkle ir tokių pozicijų suteikimo kaina bei apmokėjimo tvarka, buvo aptariamos pirkimo - pardavimo sutarčių prieduose Nr. 2. Iki 2008 m. sudarytose sutartyse ir jų prieduose, t.y. 2006 m. birželio mėn. 1 d. sudarytos Pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 2006/007/192 priede Nr. 2, punkte 1.1., šalys buvo susitarusios dėl 25 procentų dydžio prekybinės nuolaidos, ieškovės suteikiamos atsakovei nuo per kalendorinį mėnesį atsakovės nupirktų prekių kiekio (be PVM) pinigine išraiška. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, šalims suderinus prekių pardavimo apimtis, atsakovė apskaičiuodavo prekybinės nuolaidos sumą ir už šią sumą ieškovei išrašydavo kreditinę PVM sąskaitą - faktūrą, o ieškovė tiekdama prekes į PVM sąskaitą - faktūrą įrašydavo pilną prekės kainą be jokios nuolaidos. 2008 m. gegužės mėn. 31 d. šalių pasirašytos sutarties Nr. TJ-08/055/237 priede Nr. 2 iki tol buvusi nuolaidų suteikimo tvarka pakito. Šalys susitarė dėl tokios pačios kaip iki tol ieškovės teikiamos 25 procentų dydžio prekybinės nuolaidos, tačiau ši nuolaida turėjo būti suteikiama iš karto, t.y. prekių pardavimo momentu nuolaidą įtraukiant į išrašomą už prekes PVM sąskaitą -faktūrą, o ne atsakovei mėnesio pabaigoje išrašant kreditinę PVM sąskaitą - faktūrą. Minėtą sutartį šalys realiai pradėjo vykdyti nuo 2008 m. liepos mėn. ir nuo šio laiko ieškovė atsakovei taikė 25 procentų dydžio prekybinę nuolaidą, ją įrašydama į išrašomas už prekes PVM sąskaitas - faktūras ir, atitinkamai, tokia procentine išraiška sumažindama mokėtinas sumas. Minėtu priedu, kaip ir eilę metų prieš tai, šalys taip pat buvo susitarusios ir dėl atsakovės ieškovei teikiamų marketingo paslaugų: privalomų produkcijos pozicijų pagal parduotuvių lygius. Už šias atsakovės suteiktas marketingo paslaugas ieškovė įsipareigojo sumokėti atsakovei fiksuotą 1200,00 Lt + PVM, viso 1400,00 Lt atlygį. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui už šią sumą atsakovė pateikdavo ieškovei kreditinę PVM sąskaitą - faktūrą ir šalys atlikdavo tarpusavio įsiskolinimų užskaitą, šiomis sumomis sumažindamos atsakovės ieškovei mokėtinas sumas. Analogiškas susitarimas buvo padarytas šalims pasirašant 2010 m. gegužės mėn. 1 d. pirkimo - pardavimo sutartį Nr. TJ-10/084/344 bei jos Priedą Nr. 1, tačiau atliekant ieškovės vidines patikros procedūras ieškovės įmonėje, buvo nustatyta, kad laikotarpyje nuo 2008 m. liepos mėnesio iki 2011 m. kovo mėnesio pabaigos, atsakovė ieškovei pateikdavo kreditines PVM sąskaitas - faktūras ne tik už privalomąsias prekių pozicijas pagal parduotuvių lygius, sutinkamai su sutarties priedo Nr. 2 punktu Nr. 1.1, bet ir už marketingo paslaugas, dėl kurių teikimo šalys nesusitarė, t.y. 25 procentų dydžio nuo praėjusį kalendorinį mėnesį nupirktų prekių kiekio ir už šią sumą taip pat buvo atliekamos tarpusavio įsiskolinimų užskaitos. Tokiu būdu dėl žmogiškojo faktoriaus nulemtos klaidos, neatsižvelgus į 2008 m. pirkimo - pardavimo sutarties priedo Nr. 2 pasikeitimus, buvo taikoma ir senoji, ir naujoji tvarka, t.y. ieškovė taikė atsakovei 25 procentų prekybinę nuolaidą, o atsakovė dar papildomai išrašydavo kreditines sąskaitas 25 procentų dydžio nuolaidai nuo pasiektos prekių apyvartos per kalendorinį mėnesį, tokiu būdu sutartyje ir jos priede sulygtas nuolaidas (jų sumas) sudvigubinant. 2011 m. gegužės mėn. 20 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę prašydama permokėtas sumas grąžinti, tačiau 2011 m. birželio mėn. 1 d. atsakovė pateikė atsakymą į pretenziją, grąžindama koreguojančias sąskaitas ir nurodydama, kad teikė marketingo paslaugas sutinkamai su žodine sutartimi ir šių paslaugų apmokėjimui pateikdavo ieškovei kreditines sąskaitas 25 procentų dydžio nuo per praėjusį mėnesį nupirkto ieškovės prekių kiekio pinigine išraiška atlygiui. Nesutikdama su tokiu atsakovės teiginiu dėl žodinio susitarimo, teismui pateiktame ieškinyje, ieškovė atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovė, rengdama sutarties, tekstą pati eliminavo galimybę sudaryti bet kokius žodinius susitarimus, 2008 m. gegužės mėn. 31 d. sutarties Nr. TJ-08/055/237 punkte 12.5. įtvirtindama išankstinį sutarties šalių susitarimą visus sutarties pakeitimus ir/ar papildymus privalomai įforminti raštu pasirašant abiem sutarties šalims, todėl ieškovė teigia, kad atsakovė ieškovei marketingo paslaugų, neaptartų minėtų sutarčių prieduose, jai neteikė, jokių žodinių susitarimų dėl tokių paslaugų teikimo ieškovė su atsakove sudariusi nebuvo.

7Nesutikdama su ieškovės UAB „Samsonas“ ieškinio reikalavimais atsakovė UAB „Grūstė“ teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad jau eilę metų tarp ieškovės ir atsakovės egzistavo žodinis susitarimas dėl marketingo paslaugų. Kiekvienais metais vykstant šalių atstovų deryboms dėl naujos pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo buvo aptariamos ir su marketingo paslaugų teikimu susijusios detalės. Atsakovė pažymėjo, kad informacija apie su marketingo paslaugomis susijusias konkrečias procentines nuolaidas, kurias iš ieškovės gaudavo atsakovė, yra komercinė paslaptis, todėl siekiant, kad jos nesužinotų didieji prekybos tinklai, tokie kaip MAXIMA, IKI, NORFA ir RIMI, kuriems ieškovė neabejotinai taip pat skiria tam tikro dydžio nuolaidas marketingui, dėl marketingo paslaugų ir apmokėjimo už jas kiekvienais metais buvo susitariama tik žodžiu. Be to, atkreipė dėmesį į tai, kad už suteiktas marketingo paslaugas 2008 m. liepos mėnesio - 2011 m. kovo mėnesio laikotarpyje ieškovė jai išrašytas PVM sąskaitas - faktūras pripažino, jas priėmė ir įtraukė į savo buhalterinę apskaitą , o tai, atsakovės nuomone, patvirtina, jog tarp šalių iš tiesų buvo sudarytas susitarimas dėl marketingo paslaugų. Paaiškino, kad pagal 2008-05-31 sutarties priedo Nr. 2 4 puntą ir 2010-05-01 sutarties 4.2. punkto sąlygas tarp šalių buvo tik susitarimas dėl prekių pozicijų tam tikrose atsakovo parduotuvėse ir apmokėjimo būtent už tai, o marketingo paslaugos, kurias ieškovei atsakovė atliko, buvo ieškovės produktų priežiūra prekių lentynose, juos reklamuojančių reklaminių akcijų, degustacijų bei pristatymų darymas atsakovės prekybos tinklo parduotuvėse ar kitoks ieškovės produktų reklamavimas ar pristatymas pirkėjui. 2011 m. balandžio mėnesį su ieškove vedant derybas dėl naujos pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo, ši atsisakė toliau apmokėti už marketingines paslaugas, reikalaudama jas atlikti be jokio užmokesčio, atsakovei atsisakius tai daryti, ieškovė pradėjusi grasinti dėl iki tol jos sumokėtų pinigų už marketingo paslaugas susigrąžinimo. Aplinkybei apie ieškovei teiktas marketingo paslaugas patvirtinti atsakovė pateikė teismui pažymą bei kai kurių ieškovės produkcijos reklaminių plakatų kopijas.

8Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Samsonas“ atstovė Gitana Lozoraitytė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti ieškinyje išdėstytais motyvais. Kategoriškai patvirtino, kad jokių žodinių susitarimų dėl teikiamų paslaugų, įskaitant ir marketingo paslaugas, ieškovės darbuotojai nėra įgalioti sudarinėti, jų nebuvo ir negalėjo būti.

9Analizuodama apyvartos žiniaraščius ieškovės atstovė atkreipė dėmesį, kad intensyvus – 50-70 %, apyvartos augimas minėtuose dokumentuose pastebimas būtent po to, kai ieškovė sudarė reklamos paslaugų teikimo sutartis su AVS ir „Grūstė“, o ne tada, kai atsakovės atstovų teigimu marketingo paslaugos ieškovei buvo teikiamos pagal neva sudarytą žodinį šalių susitarimą.

10Teismo posėdyje dalyvavęs atsakovės UAB „Grūstė“ atstovas advokatas Vilius Jonaitis su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti atsiliepime nurodytais motyvais. Paaiškino, kad UAB „Grūstė“ vadovo teigimu atitinkamas personalas buvo žodžiu susitaręs dėl marketingo paslaugų teikimo, ieškovė UAB „Samsonas“ priiminėjo atsakovės išrašytas sąskaitas, jas įtraukdavo į buhalterinę apskaitą, todėl dabar neturi jokio pagrindo teigti, kad susitarimo dėl marketingo paslaugų nebuvo ir reikalauti grąžinti pinigus, kuriuos ji neva sumokėjo už nesuteiktas marketingo paslaugas. Aplinkybei apie teiktas marketingo paslaugas pagrįsti ieškovės atstovas nurodė UAB „Grūstė“ parengtą pažymą „Dėl marketingo paslaugų“.

11Teismo posėdyje dalyvavęs atsakovės UAB „Grūstė“ atstovas Čerkasas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti atsiliepime nurodytais motyvais. Paaiškino, kad žodiniai susitarimai sudaromi su įmonėmis siekiant išvengti informacijos nutekėjimo. Žodinių susitarimų sąlygas derina įmonės vadybininkai, o rašytines sutartis pasirašinėja direktorius.

12Teismo posėdyje liudytoja apklausta A. G. patvirtinto, kad su ieškove UAB „Samsonas“ buvo sudarytas žodinis susitarimas, pagal kurį ieškovei buvo teikiamos marketingo paslaugos. Paaiškino, kad už suteiktas marketingo paslaugas ieškovė išrašydavo atsakovei kreditinę PVM sąskaitą – faktūrą, kuria 25 procentais buvo mažinama per atitinkamą mėnesį parduotų UAB „Samsonas“ prekių kaina. Iš užsilikusių užrašų ir iš atminties parengė byloje esančią pažymą apie ieškovei teiktas marketingo paslaugas.

13Teismo posėdyje liudytoja apklausta D. S. nurodė, kad marketingo paslaugos ieškovei UAB „Samsonas“ buvo teikiamos pagal žodinį susitarimą. Informaciją apie žodinį susitarimą dėl marketingo paslaugų teikimo pradėjusi dirbti gavo iš A. G..

14Ieškinys tenkintinas visiškai.

15Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (LR CK 6.2 straipsnis).

16Sandoriai, kuriems įstatymai ar šalių susitarimas nenustato rašytinės formos, gali būti sudaromi žodžiu (LR CK 1.72 straipsnio 1 dalis).

17Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 straipsnio 1 dalis).

18Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė UAB „Samsonas“ ir atsakovė UAB „Grūstė“ 2006 m. birželio 1 d. pasirašė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2006/007/192, pagal kurią ieškovė įsipareigojo tiekti atsakovei prekes, o atsakovė sutarties nustatyta tvarka ir terminai priimti prekes ir už jas sumokėti (t. 1, b.l. 8-12). Prie minėtos sutarties pasirašydamos priedą Nr. 2, šalys susitarė, kad ieškovė UAB „Samsonas“ teiks atsakovei UAB „Grūstė“ 25% prekybinę nuolaidą nuo per kalendorinį mėnesį nupirkto prekių kiekio pinigine išraiška (be PVM mokesčio). Ši nuolaida bus suteikiama pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, suderinus prekių pardavimus – pirkimus, išrašant kreditinę PVM sąskaitą – faktūrą (t. 1, b.l. 13).

19Minėtos sutarties priedu Nr. 2 nustatyta nuolaidų tvarka pakeista 2008 m. gegužės 31 d. (datoje, pasak bylos šalių atstovų, padarytas rašymo apsirikimas) padarytas šalims pasirašius pirkimo – pardavimo sutartį Nr. TJ-08/055/237 ir jos priedą Nr. 2, kuriuo šalys susitarė, jog ieškovės gaminamai produkcijai parduodant ją atsakovei bus taikoma 25% fiksuota nuolaida (t. 1, b.l. 21-24, 25).

20Pasirašydamos 2010 m. gegužės 1 d. pirkimo pardavimo sutartį Nr. TJ-10/084/344 ir jos priedą Nr. 1 šalys susitarė dėl fiksuotos 30% nuolaidos ieškovės gaminamiems mėsos gaminiams parduodamiems atsakovei (t. 1, b.l. 26-29, 30).

21Per laikotarpį nuo 2008 m. liepos 31 d. iki 2011 m. kovo 31 d. atsakovė UAB „Grūstė“ pateikė ieškovei UAB „Samsonas“ apmokėti 33 PVM sąskaitas – faktūras, už kas mėnesį suteiktas marketingo paslaugas, kurių bendra suma 88240,93 Lt (t. 1, b.l. 31-63, 64-65).

22Per laikotarpį nuo 2008 m. liepos 31 d. iki 2011 m. balandžio 30 d. atsakovė UAB „Grūstė“ taip pat pateikė ieškovei UAB „Samsonas“ apmokėti 33 PVM sąskaitas – faktūras už suteiktas prekių pozicijas ieškovės parduotuvėse pagal 2008 m. gegužės 31 d. pirkimo – pardavimo sutarties Nr. TJ-08/055 priedą Nr. 2 (t. 1, b.l. 31-63, 64-65).

232010 m. birželio 30 d., 2010 m. rugpjūčio 2 d., 2010 m. spalio 1 d., 2010 m.lapkričio 2 d., 2010 m. gruodžio 1 d. ieškovė UAB „Samsonas“ su UAB „AVS prekyba“, kurios sistemai priklauso atsakovė UAB „Grūstė“, sudarė 5 reklamos sutartis, pagal kurias UAB „AVS prekyba“ atitinkamu laikotarpiu įsipareigojo leidžiamojoje reklaminėje brošiūroje (buklete) „AVS PREKYBA“ patalpinti reklamą apie atitinkamą ieškovės UAB „Samsonas“ prekę ir išplatinti (paskleisti) išleistą brošiūrą (bukletą) per regiono spaudą ir sutartyje nurodytas parduotuves, tame skaičiuje ir UAB „Grūstė“ (t. 1, b.l. 152-153, 160-161, 164-165, 168-169, 172-173). Atlikus minėtose reklamose sutartyse nurodytas reklamos paslaugas, sutarties šalys pasirašė marketingo (reklamos) paslaugų atlikimo aktus, kuriais patvirtino, kad marketingo paslaugos buvo atliktos tinkamai ir pretenzijų viena kitai šalys neturi (t. 1, b.l. 154, 162, 166, 170, 174).

242011 m. birželio 1 d., 2011 m. rugpjūčio 15 d., 2011 m. spalio 3 d. ieškovė UAB „Samsonas“ ir atsakovė UAB „Grūstė“ sudarė reklamos paslaugų teikimo sutartis, pagal kurias UAB „Grūstė“ įsipareigojo sutartyse nurodytu laikotarpiu suteikti reklamos paslaugas atitinkamai UAB „Samsonas“ prekių grupei, o ieškovė – atsiskaityti už paslaugas pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką (t. 1, b.l. 176-178, 183-185, 188-189). Atlikus minėtose reklamose paslaugų teikimo sutartyse nurodytas reklamos paslaugas, sutarties šalys pasirašė reklamos paslaugų atlikimo aktus, patvirtinančius, jog reklamos paslaugos įvykdytos pilnai ir tinkamai (t. 1, b.l. 179, 186, 190).

25Išanalizavus šalių pateiktą rašytinę medžiagą, liudytojų bei šalių atstovų paaiškinimus, konstatuotina, jog ieškovės UAB „Samsonas“ ir atsakovės UAB „Grūstė“ komerciniai santykiai atsirasdavo ir pasibaigdavo rašytinių sutarčių pagrindu, kurias parengdavo išskirtinai atsakovė UAB „Grūstė“. Minėtos pirkimo – pardavimo bei reklamos paslaugų sutartys patvirtina ieškovės UAB „Samsonas“ nurodytą aplinkybę, jog net ir dėl konkrečiu laikotarpiu teikiamos trumpalaikės paslaugos tarp šalių buvo sudaromos rašytinės sutartys.

26Būtina pažymėti, kad atsakovei UAB „Grūstė“, ruošusiai 2008 m. gegužės 31 d. šalių pasirašytą pirkimo – pardavimo sutartį Nr. TJ-08/055/237, turėjo būti gerai žinoma šios sutarties 12.5. punkte nurodyta nuostata, jog „Šios sutarties pakeitimai ir/ar papildymai turi būti įforminami raštu ir pasirašomi abiejų šalių“ (t. 1, b.l. 24). Taigi, šios nuostatos nesilaikymas, sudarant galimai egzistavusius žodinius susitarimas, negalėtų sukelti neigiamų pasekmių tinkamai sutarties sąlygas vykdžiusiai sutarties šaliai, t.y. ieškovei UAB „Samsonas“, todėl vertintinas netinkamai vykdžiusios sutarties šalies, t.y. atsakovės UAB „Grūstė“ nenaudai, ir pripažintinas veikimu savo rizika.

27Atsakovės UAB „Grūstė“ atstovo advokato V.Jonaičio paaiškinimas, neva žodinis susitarimas dėl teiktinų marketingo paslaugų tarp šalių buvo sudarytas siekiant išvengti informacijos nutekėjimo apie iš ieškovės gaunamų nuolaidų dydžius, vertintinas kritiškai, kadangi pasirašant minėtas pirkimo – pardavimo sutartis, šalys susitarė, jog jose esanti informacija yra konfidenciali ir sutarties šalys įsipareigoja neskelbti informacijos, susijusios su šiomis, tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus (t. 1, b.l. 24, 28).

28Atsakovės UAB „Grūstė“ atstovo advokato V.Jonaičio teismui pateiktame atsiliepime nurodyta ir teismo posėdžio metu pakartota aplinkybė, jog informacija apie su marketingo paslaugomis susijusias konkrečias procentines nuolaidas, kurias iš ieškovės UAB „Samsonas“ gaudavo atsakovė UAB „Grūstė“, yra bendrovės komercinė paslaptis (t. 1, b.l. 130), nepagrįsta jokiais rašytiniais įrodymais.

29Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas apibrėžia komercinės paslapties sąvoką ir nustato, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą (LR CK 1.116 straipsnio 1 dalis).

30Atkreiptinas dėmesys, jog vienas iš komercinės paslapties požymių yra tai, kad paslaptį sudarančias žinias turintis subjektas imasi priemonių informacijai apsaugoti. Viena iš tokių priemonių yra vidaus teisės aktų, kuriais uždraudžiama darbuotojui skleisti informaciją, sudarančią bendrovės komercinę paslaptį, priėmimas ir taikymas.

31Duomenų apie tai, kad atsakovė UAB „Grūstė“ būtų parengusi tokius teisės aktus ir su jais supažindinusi savo darbuotojus byloje nėra, o nesant lokalinių teisės aktų, nurodančių, kas būtent bendrovėje pripažįstama komercine paslaptimi, atsakovės UAB „Grūstė“ atstovo teiginys, jog žodinis susitarimas dėl marketingo paslaugų teikimo buvo sudarytas žodžiu siekiant išsaugoti bendrovės komercinę paslaptį atmestinas kaip nepagrįstas.

32Atsakovės UAB „Grūstė“ teismui pateiktoje 2011-10-26 pažymoje „Dėl marketingo paslaugų“ Nr. S-2910 (t. 1, b.l. 131-137), išdėstytos, atsakovės atstovo bei liudytojos A. G. teigimu, ieškovei UAB „Samsonas“ teiktos marketingo paslaugos, taip pat nepatvirtintos jokiais rašytiniais įrodymais, galinčiais pagrįsti pažymoje nurodytas aplinkybes apie TAUPYK ženklu pažymėtos akcijos reklamas vietiniame Mažeikių laikraštyje „Santarvė“ bei vietiniame Akmenės laikraštyje „Vienybė, akcijų ir degustacijų pristatymų reklamas vietinėje radijo stotyje „Mažeikių aidas“, išlaidas specialiems lauko bei vidaus reklamai skirtiems plakatams ir pan.

33Atsižvelgiant į byloje esantį rašytinį įrodymą „Pirkėjo operacijos“ (t. 1, b.l. 150-151) yra pagrindo abejoti buvus žodiniam susitarimui dėl ieškovei UAB „Samsonas“ teiktų marketingo paslaugų, kadangi minėtoje lentelėje prekių apyvarta ženkliai padidėjo, ne kai neva pagal žodinį susitarimą įvairias reklamos paslaugas ieškovei teikė atsakovės UAB „Grūstė“ darbuotojai, o būtent tuo laikotarpiu, kai ieškovė UAB „Samsonas“ sudarinėjo atskiras rašytines reklamos paslaugų sutartis su „AVS prekyba“ bei atsakove UAB „Grūstė“, be abejo taip pat įvertinant ir galimus ekonominio sunkmečio nuosmukio padarinius.

34Be to, šalys dar iki ieškinio padavimo teismui, tai patvirtindamos teismo posėdžio metu, bandė šį ginčą spręsti pačios ir UAB „Grūstė“ atstovai iš pradžių sutiko su UAB „Samsonas“ pretenzijomis, tačiau su jų pasiūlytomis sąlygomis, pagal kurias atsiskaitymas su UAB Samsonas“ truktų daugiau nei 20 metų, ieškovė nesutiko. Be to, ir bylos nagrinėjimo teisme metu šalys abipusių nuolaidų būdu bandė rasti kompromisą, tačiau joms tai padaryti vis dėl to nepavyko.

35Taigi, įvertinus visas aukščiau išdėstytas aplinkybes bei byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad pakankamai ilgai tarp šalių UAB „Samsonas“ ir UAB „Grūstė“ egzistuojant komerciniams santykiams, kurie nuo 2006 metų buvo grindžiami rašytinėmis pirkimo pardavimo sutartimis bei jų priedais, šalims 2008 m. gegužės 31 d. ir 2010 m. gegužės 1 d. pasirašius naujas pirkimo pardavimo sutartis bei jų priedus ir pakeitus iki tol galiojusią nuolaidų taikymo tvarką, nors senosioms sutartims nebegaliojant, tačiau atsakovei UAB „Grūstė“ kartu su naująja nuolaidų tvarka tebetaikant ir senąją tvarką, UAB „Grūstė“ iš UAB „Samsonas“ nuo 2008 m. liepos mėn. iki 2010 m. birželio mėn. gavo ne 25%, kaip numatyta 2008 m. gegužės 31 d. pirkimo pardavimo sutarties priede Nr. 2, o nepagrįstai gavo 50% prekybinę nuolaidą, o nuo 2010 m. birželio mėn. gavo ne 30%, kaip numatyta 2010 m. gegužės 1 d. pirkimo pardavimo sutarties priede Nr. 2, o nepagrįstai gavo 55% prekybinę nuolaidą, kas pinigine išraiška sudaro 88240,93 Lt (t. 1, b.l. 64-65), kuriuos ieškovei UAB „Samsonas“ pagrįstai, remiantis tarpusavio su atsakove pasirašytomis rašytinėmis sutartimis, reikalaujant priteisti iš atsakovės UAB „Grūstė“, ieškovės prašymas tenkintinas visiškai.

36Iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-10-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

37Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (LR CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro sumokėtas žyminis mokestis – 2647,28 Lt, kuris jai priteistinas iš atsakovės (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270, 271 straipsniais, teismas

Nutarė

39ieškinį tenkinti visiškai.

40Priteisti iš atsakovės UAB „Grūstė“ ieškovei UAB „Samsonas“:

41- 88240,93 Lt (aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius du šimtus keturiasdešimt litų 93 ct) skolos;

42- 6% metinių palūkanų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2011-10-11 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

43- 2647,28 Lt (du tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt septynis litus 28 ct) žyminio mokesčio.

44Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorėms Jolantai Bružienei, Inai... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 5. ieškovė UAB „Samsonas“ kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama iš... 6. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad jau eilę metų tiekia prekes (mėsos... 7. Nesutikdama su ieškovės UAB „Samsonas“ ieškinio reikalavimais atsakovė... 8. Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Samsonas“ atstovė Gitana... 9. Analizuodama apyvartos žiniaraščius ieškovės atstovė atkreipė dėmesį,... 10. Teismo posėdyje dalyvavęs atsakovės UAB „Grūstė“ atstovas advokatas... 11. Teismo posėdyje dalyvavęs atsakovės UAB „Grūstė“ atstovas Čerkasas su... 12. Teismo posėdyje liudytoja apklausta A. G. patvirtinto, kad su ieškove UAB... 13. Teismo posėdyje liudytoja apklausta D. S. nurodė, kad marketingo paslaugos... 14. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 15. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 16. Sandoriai, kuriems įstatymai ar šalių susitarimas nenustato rašytinės... 17. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 18. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė UAB „Samsonas“ ir atsakovė... 19. Minėtos sutarties priedu Nr. 2 nustatyta nuolaidų tvarka pakeista 2008 m.... 20. Pasirašydamos 2010 m. gegužės 1 d. pirkimo pardavimo sutartį Nr.... 21. Per laikotarpį nuo 2008 m. liepos 31 d. iki 2011 m. kovo 31 d. atsakovė UAB... 22. Per laikotarpį nuo 2008 m. liepos 31 d. iki 2011 m. balandžio 30 d. atsakovė... 23. 2010 m. birželio 30 d., 2010 m. rugpjūčio 2 d., 2010 m. spalio 1 d., 2010... 24. 2011 m. birželio 1 d., 2011 m. rugpjūčio 15 d., 2011 m. spalio 3 d.... 25. Išanalizavus šalių pateiktą rašytinę medžiagą, liudytojų bei šalių... 26. Būtina pažymėti, kad atsakovei UAB „Grūstė“, ruošusiai 2008 m.... 27. Atsakovės UAB „Grūstė“ atstovo advokato V.Jonaičio paaiškinimas, neva... 28. Atsakovės UAB „Grūstė“ atstovo advokato V.Jonaičio teismui pateiktame... 29. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas apibrėžia komercinės paslapties... 30. Atkreiptinas dėmesys, jog vienas iš komercinės paslapties požymių yra tai,... 31. Duomenų apie tai, kad atsakovė UAB „Grūstė“ būtų parengusi tokius... 32. Atsakovės UAB „Grūstė“ teismui pateiktoje 2011-10-26 pažymoje „Dėl... 33. Atsižvelgiant į byloje esantį rašytinį įrodymą „Pirkėjo operacijos“... 34. Be to, šalys dar iki ieškinio padavimo teismui, tai patvirtindamos teismo... 35. Taigi, įvertinus visas aukščiau išdėstytas aplinkybes bei byloje esančius... 36. Iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos... 37. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268,... 39. ieškinį tenkinti visiškai.... 40. Priteisti iš atsakovės UAB „Grūstė“ ieškovei UAB „Samsonas“:... 41. - 88240,93 Lt (aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius du šimtus... 42. - 6% metinių palūkanų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo... 43. - 2647,28 Lt (du tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt septynis litus... 44. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...