Byla A-926-822/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Danjana“, prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-926-822/2015, pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „JGK statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 4 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „JGK statyba“ skundą atsakovui Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, tretieji suinteresuoti asmenys – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „Danjana“, bankrutavusi ir likviduojama dėl bankroto uždaroji akcinė bendrovė „Infra investment“ (bankroto administratorius – uždaroji akcinė bendrovė „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras), V. V. (V. V.), dėl statybos leidimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administraciniame išnagrinėtas pareiškėjo UAB „JGK statyba“ skundas, kuriame buvo prašoma pripažinti negaliojančiais nuo priėmimo momento ir panaikinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus 2010 m. kovo 26 d. statybos leidimą Nr. 158 bei Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2011 m. gegužės 2 d. statybos leidimą Nr. 30/158, dalyje, kurioje leista statyti gyvenamųjų namų kvartalo ( - ), Zujūnų sen., Vilniaus r., lauko vandens tiekimo bei buitinių nuotekų šalinimo slėginius tinklus ir įrenginius už planuojamų žemės sklypų, kad. Nr. ( - ) (buvęs kad. Nr. ( - )) ( - ), Zujūnų sen., Vilniaus r., ribų.

5Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Danjana“ ir V. V. su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. vasario 4 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi atmetė pareiškėjo UAB „JGK statyba“ apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

8II.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Danjana“ pateikė teismui prašymą priteisti jam iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su advokato suteikta teisine pagalba.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad patyrė atsiliepimo į pareiškėjo patikslintą bei atskirąjį skundus parengimo, atstovavimo Vilniaus apygardos administraciniame teisme ir atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidas ir prašo jas atlyginti Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44, 45 straipsniuose nustatyta tvarka. Su prašymu pateikė išlaidas pagrindžiančius dokumentus (X t., b. l. 89, 90–92).

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Prašymas tenkintinas iš dalies.

14Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Tretieji suinteresuoti asmenys teisę į išlaidų atlyginimą įgyja, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos jų teisės (ABTĮ 44 str. 5 d.). ABTĮ 44 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta proceso šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, teisė reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

15Byloje nėra ginčo dėl to, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 4 d. sprendimu buvo atmestas pareiškėjo skundas, patikrinus sprendimą apeliacine tvarka, jis paliktas galioti. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Danjana“ su pareiškėjo skundu nesutiko, palaikė atsakovo poziciją, taigi išnagrinėjus bylą yra apgintos ir jo teisės, todėl trečiasis suinteresuotas asmuo įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

16Pažymėtina, kad nuosekli administracinių teismų praktika patvirtina, jog bylinėjimosi išlaidos gali būti paskirstytos tik to teismo ir toje byloje, kurioje jos atsirado, todėl prašymas dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, paduodamas pirmosios instancijos teismui ir jame nagrinėjamas, atitinkamai prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtinas apeliacinės instancijos teisme. Atsižvelgiant į tai pareiškėjo prašymo dalis dėl išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme perduodama nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui. Šioje byloje teismas pasisakys tik dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, pagrįstumo.

17Remiantis administracinių teismų praktika, pagal ABTĮ 44?45 straipsnių nuostatas priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009, 2011 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012). Sprendžiant, ar prašomos atlyginti išlaidos buvo būtinos, atsižvelgiama į tai, ar proceso šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis, ar atitinkama proceso šalis nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, taip pat į teisingumo ir protingumo principus. Teismas gali atlyginti tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai susijusios su bylos nagrinėjimu, o suinteresuota šalis teismui turi pateikti ne tik prašymą dėl išlaidų atlyginimo, bet ir išlaidų paskaičiavimą ir pagrindimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009). Taigi teismui turi būti pateikiami įrodymai, patvirtinantys, kad asmuo, prašantis, jog jam iš kitos šalies būtų priteistas patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, realiai patyrė jo nurodytas išlaidas. Prašymui atlyginti bylinėjimosi išlaidas taip pat taikomi ir bendrieji teisės principai. Protingumo principas reikalauja, kad kiekvienas asmuo elgtųsi apdairiai, rūpestingai, vadovaujantis sąžiningumo principu, pareiškėjui, prašančiam atlyginti bylinėjimosi išlaidas, kyla teisinis imperatyvas aiškiai išreikšti valią dėl tokio reikalavimo, jį suformuluoti konkrečiai ir tiksliai, nedviprasmiškai, pateikti tokį reikalavimą patvirtinančius įrodymus bei nepiktnaudžiauti savo teisėmis.

18Nustatyta, jog trečiasis suinteresuotas asmuo apeliacinės instancijos teismui pateikė 2012 m. rugsėjo 17 d. atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą (IX t., b. l. 110–115) ir 2013 m. kovo 5 d. atsiliepimą į apeliacinį skundą (teisme užregistruotas 2013 m. kovo 12 d.; X t., b. l. 62–66), pasirašytus advokato Jono Kurlavičiaus bendrovei atstovaujančio pagal 2011 m. spalio 27 d. sutartį (III t., b. l. 17). Patirtoms išlaidoms pagrįsti trečiasis suinteresuotas asmuo pateikė 2014 m. balandžio 15 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. JKA 018/2015 ir 2015 m. balandžio 20 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. JKA 019/2015 bei 2015 m. balandžio 29 d. banko sąskaitos išrašą, patvirtinantį nurodytos sumos apmokėjimą pagal PVM sąskaitas faktūras Nr. JKA 018/2015 ir Nr. JKA 019/2015 (X t., b. l. 90–92). Taigi, byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog trečiasis suinteresuotas asmuo, bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, patyrė atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidas.

19Remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 kartu su Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 8.15 punktu ir paslaugos suteikimo metu galiojusiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“, kuriuo nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. buvo nustatyta 850 Lt minimali mėnesinė alga maksimali galima priteisti suma už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, sudaro 425 Lt (0,5 x 850).

20Pažymėtina, kad pareiškėjo atskirasis skundas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutartimi byloje Nr. AS143-654/2012 patenkintas iš dalies, todėl patirtos išlaidos atlygintinos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai.

21Atskiruoju skundu buvo skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo patikslintą skundą pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 5, 8 punktus ir atmestas jo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

22Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti patikslinto skundo dalį pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir atsisakė tenkinti prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo, tačiau nepagrįstai pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 5 punktą atsisakė priimti patikslinto skundo reikalavimą, kuris jau yra priimtas nagrinėti šioje byloje. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis pakeista, panaikinant jos dalį ir šios patikslinto skundo dalies priėmimo klausimą perduodant pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

23Nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad buvo patenkinta 1/3 dalis atskirojo skundo reikalavimų, todėl trečiajam suinteresuotam asmeniui, kuris su atskiruoju skundu nesutiko ir prašė pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, priteistina 2/3 išlaidų, patirtų rengiant atsiliepimą į atskirąjį skundą, t. y. 120 Eur. Ši suma Rekomendacijose nurodyto maksimalaus dydžio neviršija (120 Eur yra 414,34 Lt).

24Remiantis Rekomendacijų 8.11 punktu ir paslaugos suteikimo metu galiojusiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“, kuriuo nuo 2013 m. sausio 1 d. nustatyta 1 000 Lt minimali mėnesinė alga, maksimali galima priteisti suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, sudaro 1 500 Lt (1,5 x 1 000). Prašoma priteisti išlaidų atlyginimo suma – 480 Eur (1 657,34 Lt) viršija Rekomendacijose nurodytą maksimalų dydį. Teisėjų kolegijos vertinimu išnagrinėta byla nebuvo itin sudėtinga, todėl nėra pagrindo nukrypti nuo Rekomendacijose įtvirtintų priteistinų atlyginimo dydžių, todėl trečiojo suinteresuoto asmens prašoma priteisti suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą atitinkamai mažintina iki 1 500 Lt, t. y. 434,43 Eur.

25Atsižvelgusi į Rekomendacijose įtvirtintus kriterijus, formuojamą teismų praktiką, teisėjų kolegija sprendžia, jog trečiojo suinteresuoto asmens prašymas tenkintinas iš dalies ir trečiajam suinteresuotam asmeniui iš pareiškėjo UAB „JGK statyba“ už atsiliepimų į atskirąjį ir apeliacinį skundus parengimą priteistina 554,43 (120 + 434,43) Eur atstovavimo išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme.

26Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Danjana“ prašymą patenkinti iš dalies.

28Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Danjana“ iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „JGK statyba“ 554,43 Eur (penkis šimtus penkiasdešimt keturis eurus ir keturiasdešimt tris euro centus) atlyginti bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

29Prašymo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administraciniame išnagrinėtas pareiškėjo UAB „JGK... 5. Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir tretieji... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. vasario 4 d. sprendimu... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi... 8. II.... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Danjana“ pateikė teismui prašymą... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad patyrė atsiliepimo į pareiškėjo... 11. Teisėjų kolegija... 12. III.... 13. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 14. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 15. Byloje nėra ginčo dėl to, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013... 16. Pažymėtina, kad nuosekli administracinių teismų... 17. Remiantis administracinių teismų praktika, pagal ABTĮ 18. Nustatyta, jog trečiasis suinteresuotas asmuo apeliacinės instancijos teismui... 19. Remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d.... 20. Pažymėtina, kad pareiškėjo atskirasis skundas Lietuvos vyriausiojo... 21. Atskiruoju skundu buvo skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo... 22. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios... 23. Nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad buvo patenkinta 1/3 dalis atskirojo... 24. Remiantis Rekomendacijų 8.11 punktu ir paslaugos suteikimo metu galiojusiu... 25. Atsižvelgusi į Rekomendacijose įtvirtintus kriterijus, formuojamą teismų... 26. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 27. Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Danjana“... 28. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Danjana“ iš pareiškėjo... 29. Prašymo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant... 30. Nutartis neskundžiama....