Byla 2SA-248-340/2012
Dėl antstolės P. K. veiksmų tenkintas iš dalies, suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo L. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. nutarties, kuria pareiškėjo L. J. skundas dėl antstolės P. K. veiksmų tenkintas iš dalies, suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas antstolio patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti teisėtumo ir pagrįstumo bei vykdymo išlaidų apskaičiavimo klausimas.

5Pareiškėjas pateikė skundą prašydamas išreikalauti iš VMI informaciją, kokiu pagrindu VMI priėmė sprendimą dėl skolos priverstinio išieškojimo per antstolį; panaikinti 2012-01-24 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0093/12/00298; 2012-01-25 raginimą L. J. reg. Nr. 2-L-148, 2012-02-23 patvarkymą UAB „Psyops Media“ Nr. 2-L-299. Nurodė, kad 2012-02-14 gavo antstolės P. K. 2012-01-24 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0093/12/00298, o 2012-03-02 – 2012-01-25 raginimą Nr. 2-L-148 bei 2012-02-23 patvarkymą Nr. 2-L-299, su kuriais nesutinka. Pareiškėjas skunde remiasi Mokesčių administravimo įstatymu; pareiškėjo teigimu, antstolė, priimdama vykdomąjį dokumentą vykdyti, privalėjo patikrinti, ar Valstybinė mokesčių inspekcija išsiuntė skolininkui raštą sumokėti skolą geruoju per 20 dienų, tik skolininkui jos geruoju nesumokėjus, VMI turėjo priimti sprendimą priverstinai išieškoti lėšas tiesiogiai nuskaitant nuo banko sąskaitos arba per pasirinktą antstolį. 8,60 Lt skolą sumokėjęs VMI tą pačią dieną, kai tik gavo antstolės 2012-01-24 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, o apie sumokėjimą pranešęs antstolių kontorai telefonu, nes pareigos kitu būdu informuoti antstolę neturėjo. Antstolės kontoros darbuotojai patikino, kad jie sutvarkys viską patys, tačiau 2012-03-02 pareiškėjas gavo 2012-01-25 raginimą ir 2012-02-23 patvarkymą. Pareiškėjas nesutinka mokėti antstolei jokių vykdymo išlaidų, nes antstolė jokių išieškojimo veiksmų neatliko, vykdomuosius dokumentus pateikė po 8,60 Lt apmokėjimo. Skunde pareiškėjas atkreipia dėmesį į skirtingas 2012-01-25 raginime Nr. 2-L-148 ir 2012-02-23 patvarkyme Nr. 2-L-299 nurodytas vykdymo išlaidas, jų neišsamumą. Pažymi, kad antstolė apskritai negali taikyti arešto minėtai vykdymo išlaidų sumai tol, kol šios išlaidos nėra įrodytos ir pripažintos pagrįstomis.

6Antstolė P. K. su skundu nesutiko, nurodė, jog vykdomojoje byloje Nr. 0093/12/00298 vykdymo veiksmai pradėti pagal įsiteisėjusio teismo sprendimą išduotą vykdomąjį raštą, todėl nėra jokio teisinio pagrindo kreiptis į VMI. Vadovaujantis CPK 655, 659 str. 2012-01-25 surašytas raginimas įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas, kuris buvo išsiųstas pareiškėjo gyvenamosios vietos adresu. Skolininko pareigą informuoti apie susimokėtą skolą apima CPK 644 str. nuostatos; neinformavus buvo imtasi priverstinio poveikio priemonių – surašytas patvarkymas, adresuotas skolininko darbovietei. Paaiškėjus, kad skolininkas susimokėjo gavęs raginimą, iš jo išieškotina 52 Lt vykdymo išlaidų.

7II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-05-23 nutartimi iš dalies patenkino pareiškėjo L. J. skundą dėl antstolės patvarkymų panaikinimo; panaikino antstolės P. K. 2012-02-23 patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. 2-L-299, priimtą vykdomojoje byloje Nr. 0093/12/00298, dalyje dėl 8,60 Lt skolos ir 31 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo. Kitoje dalyje skundą atmetė.

9Teismas nustatė, kad antstolei P. K. buvo pateiktas įsiteisėjusio teismo sprendimo civilinėje byloje pagrindu išduotas vykdomasis raštas; byloje nėra duomenų, kad iki šio vykdomojo rašto pateikimo antstolei vykdyti 2012-01-20, skolininko jis buvo įvykdytas; kliūčių priimti pateiktą vykdomąjį dokumentą vykdyti nebuvo. Teismas konstatavo, jog skolininko pareiga apmokėti 8,60 Lt kilo ne mokesčio įstatymo, o įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu, todėl Mokesčių administravimo įstatymas nagrinėjamu atveju netaikytinas. Vadovaujantis CPK 655 str. nuostatomis teismas sutiko su antstolės teiginiais, jog raginimas skolininkui L. J. buvo išsiųstas pagrįstai (CPK 654 str., 655 str.). Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad byloje surinkti įrodymai liudija, kad 2012-01-25 raginimas Nr. 2-L-148 vykdomojoje byloje skolininkui L. J. buvo įteiktas 2012-02-14, o ne 2012-03-02, kaip teigia skolininkas. Todėl teismas sutiko su antstolės teiginiu, kurį iš esmės patvirtina ir skolininkas skunde, kad tik gavęs raginimą skolininkas L. J. sumokėjo 8,60 Lt Valstybinei mokesčių inspekcijai. Pareiga skolininkui pranešti apie išieškomos sumos faktinį sumokėjimą įtvirtinta CPK 644 str.; byloje nėra duomenų, kad skolininkas L. J., 2012-02-14 sumokėjęs 8,60 Lt Valstybinei mokesčių inspekcijai, apie šios sumos sumokėjimą pranešė antstolei. Nustačius aplinkybę, kad 8,60 Lt sumokėti raginime įvykdyti sprendimą nustatytu terminu, vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 str. skolininkui tenka pareiga apmokėti būtinąsias vykdymo išlaidas ir papildomas išlaidas. Kadabgi raginime įvykdyti sprendimą nustatytu terminu skolininkas sumokėjo tik skolą 8,60 Lt, tačiau jame nurodytų vykdymo išlaidų neapmokėjo, todėl antstolė 2012-02-23 visiškai pagrįstai priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, kuriuo nusprendė vykdymo išlaidas išieškoti iš skolininko priverstinai, bei 2012-02-23 patvarkymu dėl skolos išieškojimo Nr. 2-L-299 pritaikė konkrečią priverstinio vykdymo priemonę (ne areštą, ką neteisingai nurodo skolininkas skunde) – išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų. Įvertinęs visumą byloje surinktų įrodymų, pačios antstolės 2012-03-22 patvarkymą, kuriame nurodoma skolininko pareiga sumokėti vykdymo išlaidas pagal 2012-01-25 vykdymo išlaidų paskaičiavimą, teismas nesutiko tik su 2012-02-23 patvarkyme dėl skolos išieškojimo Nr. 2-L-299 nurodyta išieškotina suma – 88,60 Lt. Todėl šis antstolės patvarkymas panaikintas dalyje dėl 8,90 Lt skolos (ji sumokėta skolininko 2012-02-14) ir 31 Lt vykdymo išlaidų priverstinio išieškojimo. Teismas konstatavo, jog antstolė 2012-01-25, 2012-02-23 vykdymo išlaidų paskaičiavimuose, pagrįstai rėmėsi Sprendimų vykdymo instrukcija, kuri būtinąsias vykdymo išlaidas išieškojimuose iki 10 Lt apibrėžia 30 Lt suma (1 lentelės 1 p.). Teismas pažymėjo, kad būtinųjų vykdymo išlaidų turinį nustato ne antstolis, o Sprendimų vykdymo instrukcija, todėl antstolė neturi pareigos nurodyti, kas į jas įeina vykdymo išlaidų paskaičiavimuose. Visiškai teisingai 2012-01-25 vykdymo išlaidų paskaičiavime antstolė nurodo ir dviejų pašto siuntų išlaidas 6 Lt: skolininkas L. J. savo skunde pats nurodo gavęs dvi pašto siuntas iš antstolės, aplinkybė, kad jos 2012-01-25 paskaičiavime buvo paskaičiuotos į priekį, negali būti pagrindu jų neskaičiuoti, nes šių išlaidų patyrimo faktas yra įrodytas bylos medžiaga. 2012-02-23 vykdymo išlaidų paskaičiavime nurodytos papildomos pašto siuntos teismas nevertino, nes šiuo paskaičiavimu nesiremia pati antstolė 2012-03-22 patvarkyme. Teismas nesutiko tik su 2012-01-25 vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodytomis trijų bankinių pavedimų išlaidomis, nes skolininkas yra nesumokėjęs tik vykdymo išlaidų antstolei, dėl ko ateityje antstolė gali turėti tik minimalias bankinių pavedimų išlaidas – 1,20 Lt. Įvertinęs Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 p. nuostatą, kad atlygis antstoliui skolininkui skolą sumokėjus per raginime numatytą terminą neimamas, šiuo atveju pagrįstomis vykdymo išlaidomis teismas pripažino 30 Lt būtinąsias vykdymo išlaidas, 6 Lt pašto išlaidas, 1,20 Lt bankinių pavedimų išlaidas, kurios Sprendimo vykdymo instrukcijos 64 p. pagrindu apvalinamos iki 1. Sprendimų vykdymo instrukcijos 40, 40.2 p. numato, kad vykdymo išlaidos indeksuojamos susumavus būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas (išskyrus pašto, bankinių pavedimų) ir apskaičiuotą sumą padauginant iš ketvirčio vartotojų kainų indekso, galiojusio skolininkui siunčiant vykdymo išlaidų apskaičiavimą. Įvertinęs tai, kad 2012-01-25 visdar galiojo 139,2 vartotojų kainų indeksas, vykdymo išlaidos pirmą kartą nurodytos 2012-01-25 patvarkyme, teismas pripažino pagrįstu antstolės 2012-01-25 vykdymo išlaidų paskaičiavime atliktą 30 Lt indeksavimą 139,2 vartotojų kainų indeksu. Taigi, vykdymo išlaidos, išieškotinos iš skolininko priverstinai, yra lygios 49 Lt (30 Lt + 12 Lt (30x139,2/100) + 6 Lt + 1 Lt).

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo išreikalauti iš VMI informaciją, kokiu pagrindu VMI priėmė sprendimą dėl skolos priverstinio išieškojimo per antstolį; panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2012-05-23 nutartį dalyje dėl atsisakymo panaikinti 2012-01-24 patvarkymą ir 2012-01-25 raginimą vykdomojoje byloje Nr. 0093/12/00298; panaikinti 2012-01-24 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0093/12/00298; panaikinti 2012-01-25 raginimą L. J. reg. Nr. 2-L-148. Atskirasis skundas grindžiamas analogiškais argumentais kaip ir skundas dėl antstolio veiksmų:

121. apeliantas remiasi Mokesčių administravimo įstatymu, teigia, kad dėl netinkamų VMI mokesčių administratoriaus veiksmų buvo pradėtas neteisėtas priverstinis išieškojimas, o tai pažeidė apelianto teisę geranoriškai per 20 dienų nuo VMI raginimo pateikimo dienos sumokėti 8,60 Lt mokestį; dėl VMI neteisėtų veiksmų antstolis atliko neteisėtą priverstinį išieškojimą.

132. Nurodo, jog 2012-02-14 gavęs antstolės 2012-01-24 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą, sumokėjo skolą. Pareigos informuoti antstolį apie sumokėjimą neturi, tačiau informavo telefonu.

143. Antstolė savo paskaičiavimams taiko neteisingą indeksą; teismas nepagrįstai konstatavo, kad sumos indeksuojamos pagal 2003 m. kainas, nes vykdomoji byla pradėta 2012 m. sausio mėn.

154 Nesutinka su 2012-01-25 raginime nurodytomis vykdymo išlaidomis – nedetalizuotos būtinosios vykdymo išlaidos; nepagrįstas indeksas; nesutinka su pašto ir bankinių pavedimų išlaidomis.

165. Nesutinka su 2012-02-23 patvarkyme nurodytomis vykdymo išlaidomis – nedetalizuotos būtinosios išlaidos; nesutinka su 20 Lt atlygiu antstoliui, nes nieko neišieškota; taip pat nesutinkama su pritaikytu indeksu, pašto išlaidomis ir bankinių pavedimų išlaidomis.

176. Apelianto teigimu, antstolis negali taikyti arešto 80 Lt sumai, kadangi vykdymo išlaidos nėra įrodytos ir pripažintos pagrįstomis.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkinamas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos bei atskirojo skundo medžiagą sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas skundą dėl antstolio veiksmų teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas.

21CPK 586 str. 1 d. nustatyta, jog vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymų nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. CPK 651 str. 1 d. antstoliui nustatyta pareiga patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir jam vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Pagal šią įstatymo normą antstolis, prieš pradėdamas vykdomuosius veiksmus, turi išspręsti vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti klausimą. Tik priėmus vykdomąjį raštą vykdyti galimi antstolio procesiniai veiksmai vykdymo procese.

22Byloje nustatyta, kad antstolei P. K. buvo pateiktas įsiteisėjusio teismo sprendimo civilinėje byloje pagrindu išduotas vykdomasis raštas (CPK 587 str. 1 d. 1 p.). Byloje nėra duomenų, kad iki 2011-01-13 vykdomojo rašto Nr. 2-6847-608/2010 pateikimo antstolei vykdyti 2012-01-20, įsiteisėjęs sprendimas skolininko buvo įvykdytas; šios aplinkybės neneigia ir apeliantas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog apelianto pareiga apmokėti 8,60 Lt kilo ne mokesčio įstatymo, o įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu; Mokesčių administravimo įstatymas nereglamentuoja įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymo. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad kliūčių priimti pateiktą vykdomąjį dokumentą vykdyti nebuvo (CPK 651 str.), todėl teismas pagrįstai netenkino reikalavimo panaikinti 2012-01-24 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0093/12/00298. Taip pat pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog apeliantui pagal CPK 654 str., 655 str. reglamentaciją antstolė pagrįstai išsiuntė raginimą apmokėti 8,60 Lt skolą valstybei. Apeliantas nepateikė argumentų, galinčių paneigti šias išvadas.

23Apeliantas 2012-02-14 mokėjimo pavedimu sumokėjo 8,60 Lt skolą VMI (vykd. b.l. 18), skunde nurodo, kad sumokėjęs šią sumą neturėjo pareigos pranešti apie jos faktinį sumokėjimą antstolei. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, pareiga skolininkui pranešti apie išieškomos sumos faktinį sumokėjimą įtvirtinta CPK 644 str. Jame numatyta tiek skolininko pareiga aktyviai domėtis vykdymo eiga, tiek pareiga vykdyti kitas šiame kodekse jam numatytas pareigas, tarp jų ir įtvirtintas CPK 7 str. 2 d. (sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpinti greitu bylos išnagrinėjimu). Taip pat pareiga pranešti apie skolos sumokėjimą antstolei ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus buvo tiesiogiai nurodyta 2012-01-25 raginime Nr. 2-L-148 skolininkui (vykd. b.l. 5). Be apelianto teiginių, jog apie sumokėtos skolos sumokėjimo faktą pranešė antstolei telefonu, byloje nėra jokių tai patvirtinančių įrodymų, tokie įrodymai nepateikti ir su atskiruoju skundu. Atmestinas kaip teisiškai nepagrįstas ir neįrodytas apelianto argumentas, kad pareigos informuoti antstolį apie sumokėjimą neturi, tačiau informavo telefonu.

24Apeliantas nesutinka su skundžiamuose patvarkymuose nurodytomis vykdymo išlaidomis, tačiau pažymėtina, kad nesutikimo motyvai analogiški skundo dėl antstolio veiksmų motyvams, neatsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo patvarkymus dėl vykdymo išlaidų ir dėl jų pasisakė bei tuo pagrindu iš dalies panaikino skundžiamą 2012-02-23 patvarkymą. Apeliantas atskirajame skunde nenurodo, jokių argumentų susijusių su teismo atliktais skaičiavimais. Sutikdamas su pirmosios instancijos teismo argumentais dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo, ir atskirajame skunde nesant jokių argumentų dėl teismo motyvų, apeliacinės instancijos teismas pakartotinai dėl vykdymo išlaidų nepasisako.

25Apeliantas nesutinka su teismo vykdymo išlaidoms pritaikytu indeksu.

26Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (akto redakcija galiojusi antstolio patvarkymų priėmimo metu) 40 p. numatė, jog šioje Instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, išskyrus nustatytas procentine išraiška, indeksuojamos atsižvelgiant į ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110. Ketvirčio vartotojų kainų indeksą vykdymo išlaidoms indeksuoti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir savo interneto svetainėje skelbia Lietuvos statistikos departamentas. Vykdymo išlaidos indeksuojamos susumavus būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas, atlygį antstoliui, išskyrus nustatytą procentine išraiška, ir apskaičiuotą sumą padauginant iš ketvirčio vartotojų kainų indekso šia tvarka: 40.2. skolininko mokėtinos vykdymo išlaidos, išskyrus tas, kurias apmokėjo išieškotojas, indeksuojamos tokiu ketvirčio vartotojų kainų indeksu, koks galioja šios Instrukcijos 4 ir 41 punktuose nustatyta tvarka skolininkui siunčiant vykdymo išlaidų apskaičiavimą. Skolininko mokėtinos vykdymo išlaidos, kurias buvo apmokėjęs išieškotojas, neperskaičiuojamos ir iš skolininko išieškomos tokio dydžio, kokias buvo apmokėjęs išieškotojas.

27Teisingumo ministro 2011-11-14 įsakymo Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. Įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo 2 p. nustatyta, kad Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka vykdymo išlaidos indeksuojamos, jeigu ketvirčio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas po Sprendimų vykdymo instrukcijos įsigaliojimo, t. y. nuo 2005 m. lapkričio 4 d., yra didesnis negu 110. Taigi nagrinėjamu atveju turėjo būti ir pagrįstai buvo taikomas 2012-01-25 raginimo ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo metu galiojęs indeksas, kuris remiantis Lietuvos statistikos departamento Informaciniu pranešimu Dėl žyminiam mokesčiui ir teismo baudoms indeksuoti taikomo vartotojų kainų indekso (2011 m. spalio 13 d. Nr. 19) sudarė 139,2. Atsižvelgiant į išdėstytą, kaip nepagrįstas atmestinas apelianto argumentas, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog sumos indeksuojamos pagal 2003 m. kainas, nes vykdomoji byla pradėta 2012 m. sausio mėn.

28Taip pat apeliantas nurodo, jog antstolis negali taikyti arešto 80 Lt sumai, kadangi vykdymo išlaidos nėra įrodytos ir pripažintos pagrįstomis. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, ir pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, jog 2012-02-23 patvarkymu dėl skolos išieškojimo Nr. 2-L-299 antstolė pritaikė konkrečią priverstinio vykdymo priemonę, o ne areštą, ką neteisingai nurodo skolininkas skunde.

29Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2012-05-23 nutartį nepakeistą (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje apeliacinėje instancijoje neviršija 10 Lt, sutinkamai su CPK 92 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ jos nepriteisiamos.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p., 339 str.

Nutarė

32Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo L. J.... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas antstolio patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą... 5. Pareiškėjas pateikė skundą prašydamas išreikalauti iš VMI informaciją,... 6. Antstolė P. K. su skundu nesutiko, nurodė, jog vykdomojoje byloje Nr.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-05-23 nutartimi iš dalies patenkino... 9. Teismas nustatė, kad antstolei P. K. buvo pateiktas įsiteisėjusio teismo... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo išreikalauti iš VMI informaciją,... 12. 1. apeliantas remiasi Mokesčių administravimo įstatymu, teigia, kad dėl... 13. 2. Nurodo, jog 2012-02-14 gavęs antstolės 2012-01-24 patvarkymą priimti... 14. 3. Antstolė savo paskaičiavimams taiko neteisingą indeksą; teismas... 15. 4 Nesutinka su 2012-01-25 raginime nurodytomis vykdymo išlaidomis –... 16. 5. Nesutinka su 2012-02-23 patvarkyme nurodytomis vykdymo išlaidomis –... 17. 6. Apelianto teigimu, antstolis negali taikyti arešto 80 Lt sumai, kadangi... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 19. Atskirasis skundas netenkinamas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. CPK 586 str. 1 d. nustatyta, jog vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra... 22. Byloje nustatyta, kad antstolei P. K. buvo pateiktas įsiteisėjusio teismo... 23. Apeliantas 2012-02-14 mokėjimo pavedimu sumokėjo 8,60 Lt skolą VMI (vykd.... 24. Apeliantas nesutinka su skundžiamuose patvarkymuose nurodytomis vykdymo... 25. Apeliantas nesutinka su teismo vykdymo išlaidoms pritaikytu indeksu.... 26. Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų... 27. Teisingumo ministro 2011-11-14 įsakymo Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio... 28. Taip pat apeliantas nurodo, jog antstolis negali taikyti arešto 80 Lt sumai,... 29. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos... 30. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str.... 32. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. nutartį palikti...