Byla B2-116-436/2013
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,STA prekyba” veiklos pabaigos

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,STA prekyba” veiklos pabaigos,

Nustatė

2Bankrutavusios UAB ,,STA prekyba” administratoriaus UAB „Renavita“ įgaliotas asmuo R. K. pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant viešai specialiame interneto tinklalapyje (LR CPK 235 str. 6 d.).

3Prašymas tenkintinas.

4Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartimi UAB „STA prekyba“ iškelta bankroto byla (t.1 b.l. 65-66). Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 11 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Iš pateikto teismui likvidavimo akto matyti, kad bankroto proceso metu UAB ,,STA prekyba” mokumas nebuvo atstatytas, taikos sutartis nesudaryta, įmonė turto neturi, likvidavimo procedūra baigta. Teismui iškėlus bankroto bylą UAB ,,STA prekyba”, bendrovė turto turėjo už 4.450.441,88 Lt, tame tarpe ilgalaikis materialus turtas sudarė 92.731,79 Lt, trumpalaikis turtas – 19.586,42 Lt. Bankroto bylos eigoje buvo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai viso 7.195.205,74 Lt sumai. Bankroto ir likvidacijos procedūros metu gauta pajamų už 383.774,61 Lt, iš Garantinio fondo skirta 97.779,84 Lt. Iš bankroto proceso metu gautų pajamų patenkinti pirmos eilės kreditorių finansiniai reikalavimai – 138.332,38 Lt, iš dalies patenkinti antros eilės kreditorių finansiniai reikalavimai – 120.000,00 Lt. Liko nepatenkinti antros ir trečios eilių kreditorių finansiniai reikalavimai 7.034.653,20 Lt sumai. Per likvidavimo laikotarpį buvo realizuotas bendrovės turtas. Administratoriaus įgaliotas asmuo, vykdydamas 2013 m. sausio 10 d. kreditorių komiteto nutarimą, pabaigė visas Įmonių bankroto įstatyme nustatytas likvidavimo procedūras, realizavo turtą, pinigų kasoje neliko, balanse apskaitomo turto nėra. Taip pat pateikė LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. rugsėjo 2 d. pažymą Nr. KR12-2304 apie atsiskaitymą. Iš šios pažymos nustatyta, kad Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui įmonė yra atsiskaičiusi.

6Esant šioms aplinkybėms yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

7Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 ir 279 straipsniais,

Nutarė

8Pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „STA prekyba“ (juridinio asmens kodas 301468535, adresas Kauno m. Vandžiogalos g. 90) veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

9Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

10Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai