Byla Ik-3224-815/2010
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Arūno Dirvono ir Mefodijos Povilaitienės, sekretoriaujant Anetai Seržantovič, dalyvaujant pareiškėjos atstovei A. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos A. B. įmonės „( - )“ skundą atsakovui Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ajam policijos komisariatui dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja A. B. įmonė „( - )“ prašo panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato 2011 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 10-18-IL-67.

4Skunde ir jo patikslinime (b. l. 1-2, 17-18) paaiškino, kad 2010 m. gruodžio 9 d. apie 0 val. 20 min. pardavėja T. D. nepardavė butelio alaus, nes tuo metu įmonės savininkė buvo šalia ir stebėjo. Pardavėja įmonės savininkei taip pat patvirtino, kad jokio alaus nepardavė, o pakviesta į policijos nuovadą, savo parodymus pastaroji pakeitė. Akcentuoja, kad pardavėja buvo informuota apie alkoholinių gėrimų pardavimų tvarką, tuo patvirtindama savo parašu priede prie sutarties Nr. ( - ), todėl ji turi atsakyti už įstatymo pažeidimą. Skunde taip pat teigiama, kad įmonės savininkė yra pensininkė, silpnos sveikatos. Pensijos negauna, prekyba sunkiai klostosi, įmonė arti bankroto ribos. Savo kiosko neturi, jį nuomoja iš kitos įmonės. Tvirtina, kad neįstengs sumokėti paskirto baudos.

5Atsakovas su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

6Atsiliepime į skundą (b. l. 22) paaiškino, kad skundžiamas nutarimas yra teisiškai pagrįstas ir teisėtas. Pareiškėja skunde nenurodė jokių faktinių aplinkybių, kurios būtų pagrindas pakeisti nutarimą.

7Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė skundą palaikė remdamasi jame nurodytais motyvais.

8Skundas atmestinas.

9Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilęs dėl atsakovo priimto administracinio akto (nutarimo), kuriuo įmonės atžvilgiu pritaikyta ekonominė sankcija, teisėtumo ir pagrįstumo.

10Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato viršininko 2011 m. kovo 1 d. priimtame nutarime Nr. 10-18-IL-67 buvo konstatuota, kad 2010 m. gruodžio 9 d. apie 00 val. 20 min. A. B. įmonei (įm. k. ( - ) reg. Vilniuje, ( - ), licencija verstis mažmenine prekyba alumi Nr. ( - ), išduota 2001 m. liepos 5 d.) priklausančiame kioske Nr. 1, ( - ), įmonės pardavėja T. D.l pardavė R. J. vieną butelį alaus 0,5 litro talpos „Calsberg“, 5 proc. alk., tuo pažeisdama Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 11 p. nuostatas, už ką numatyta juridinio asmens atsakomybė pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 34 str. 3 d.

11Alkoholio kontrolės įstatymas reglamentuoja santykius, susijusius su alkoholio produktų, maisto ir kitų produktų, kuriuose yra etilo alkoholio, gamyba, prekyba, laikymu, gabenimu, įvežimu, importu, eksportu, vartojimu, reklama, rėmimu, ir nustato valstybės alkoholio kontrolės Lietuvos Respublikoje pagrindus. Įstatymo 18 str. 3 d. 11 p. įtvirtintas draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 22 valandos iki 8 valandos mažmeninės prekybos įmonėse (išskyrus savivaldybių tarybų ribojamus atvejus). Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiose prekybos vietose, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams.

12Nors teismui pateiktame skunde minėto alkoholinio gėrimo pardavimo faktą pareiškėja neigia, byloje surinkti įrodymai, teismo nuomone, pakankamai pažeidimo konstatavimui.

13Teismo posėdyje apklausta liudytoja T. D. pripažino, kad nutarime nurodytu laiku pardavė butelį alaus minimai pilietei, nes ši labai prašė parduoti. Teigė, kad žinojo, iki kurios valandos buvo galima prekiauti alkoholiniais gėrimais.

14Abejoti minėtos liudytojos parodymais teismas neturi pagrindo, juolab, kad duoti teisme parodymai atitinka ir pirminius parodymus, kurie buvo užfiksuoti iškart po įvykio (b. l. 31). Teismas pabrėžia, kad įmonė turi prisiimti atsakomybę už tai, kad jos darbuotoja prekiavo alkoholiniais gėrimais neleistinu laiku (po 22 val.), nepriklausomai nuo to, kad minėta darbuotoja darbo sutartyje ir buvo įsipareigojusi neparduoti alkoholinių gėrimų nuo 22 val. iki 8 val. (2009 m. balandžio 1 d. darbo sutarties Nr. ( - ) priedo 2 p.; b. l. 9). Šiuo atveju atsakomybės subjektas pagal Alkoholio kontrolės įstatymą yra būtent juridinis asmuo (A. B. įmonė „( - )“).

15Išvardintų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad atsakovas 2011 m. kovo 1 d. nutarime Nr. 10-18-IL-67 pagrįstai padarė išvadą dėl Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 11 p. pažeidimo. Pažeidimo faktas yra pilnai įrodytas byloje esančia medžiaga: 2011 m. kovo 1 d. protokolu (b. l. 27), administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytais duomenimis (b. l. 30), pardavėjos T. D. 2010 m gruodžio 9 d. paaiškinimu (b. l. 31), pareigūnų tarnybiniais pranešimais (b. l. 32-34), pirkėjos R. J. paaiškinimu (b. l. 35), Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. sausio 10 d. nutarimu adm. byloje Nr. A2.8-126-468/2011 (b. l. 44). Skunde ir teismo posėdžio metu išsakyti argumentai iš esmės vertintini kaip gynybinė taktika, siekiant išvengti administracinės nuobaudos.

16Spręstinas klausimas dėl paskirtos baudos dydžio.

17Alkoholio kontrolės įstatymo 34 str. 3 d. įtvirtinta, kad už šio įstatymo 17 str. 1 d. 1 ir 12 p., 2 d. 1, 10 ir 11 p., 18 str. 1, 3 d., 4 d. 1, 2 p., 9 d. ir 22 str. 3 d. nustatytų reikalavimų nesilaikymą įmonės baudžiamos nuo 500 Lt iki 2 000 Lt bauda, o už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per dvejus metus nuo baudos paskyrimo, – nuo 2 000 Lt iki 5 000 Lt bauda.

18Nagrinėjamu atveju parenkant baudos dydį buvo atsižvelgta, kad įmonėje dirbanti T. D. su padarytu pažeidimu sutinka ir gailisi. Kitų atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Be to, kaip rodo bylos duomenys, 2010 m. birželio 9 d. pareiškėjos atžvilgiu jau buvo taikyta administracinė atsakomybė už Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 11 p. pažeidimą (b. l. 28). Tai reiškia, kad pareiškėja, toliau vystydama verslą, nepadarė reikiamų išvadų, nepraėjus metams po ankstesnio pažeidimo padarymo vėl padarė analogiško pobūdžio veiką, todėl spręstina, kad paskirta 2 000 Lt bauda už Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 11 p. pažeidimą šiuo atveju yra tinkama (proporcinga padarytam pažeidimui) poveikio priemonė.

19Teisėjų kolegijos vertinimu, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato 2011 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 10-18-IL-67 iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas. Nėra juridinio pagrindo jį naikinti. Pareiškėjos skundas atmestinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 d. 1 p.).

20Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 88 str. 1 d. 1 p., 127 str. 1 d.,

Nutarė

21pareiškėjos A. B. įmonės „( - )“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja A. B. įmonė „( - )“ prašo panaikinti Vilniaus apskrities... 4. Skunde ir jo patikslinime (b. l. 1-2, 17-18) paaiškino, kad 2010 m. gruodžio... 5. Atsakovas su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip... 6. Atsiliepime į skundą (b. l. 22) paaiškino, kad skundžiamas nutarimas yra... 7. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė skundą palaikė remdamasi jame... 8. Skundas atmestinas.... 9. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilęs dėl atsakovo priimto... 10. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ojo... 11. Alkoholio kontrolės įstatymas reglamentuoja santykius, susijusius su... 12. Nors teismui pateiktame skunde minėto alkoholinio gėrimo pardavimo faktą... 13. Teismo posėdyje apklausta liudytoja T. D. pripažino, kad nutarime nurodytu... 14. Abejoti minėtos liudytojos parodymais teismas neturi pagrindo, juolab, kad... 15. Išvardintų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad atsakovas 2011 m.... 16. Spręstinas klausimas dėl paskirtos baudos dydžio.... 17. Alkoholio kontrolės įstatymo 34 str. 3 d. įtvirtinta, kad už šio įstatymo... 18. Nagrinėjamu atveju parenkant baudos dydį buvo atsižvelgta, kad įmonėje... 19. Teisėjų kolegijos vertinimu, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos... 20. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos... 21. pareiškėjos A. B. įmonės „( - )“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 22. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...