Byla e2VP-155-664/2016
Dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys: Lietuvos Respublika, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir antstolė Nijolė Viešchinskienė,-

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatoriaus“ prašymą dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys: Lietuvos Respublika, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir antstolė Nijolė Viešchinskienė,-

Nustatė

2Ignalinos rajono apylinkės teismas 2016 m. vasario 2 d. gavo akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatoriaus“ prašymą:

31) Pakeisti vykdymo procese (vykdomoji byla Nr.0073/13/00110) pagal Ignalinos rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 29 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr.L2-828-242/2012 pradinį išieškotoją akcinę bendrovę LESTO, įmonės kodas 302577612, į naują išieškotoją akcinę bendrovę „Energijos skirstymo operatorius“, identifikavimo kodas 304151376, buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius;

42) Pakeisti vykdymo procese (vykdomoji byla Nr.0073/13/00110) pagal Ignalinos rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 29 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr.L2-828-242/2012 pradinį skolininką K. J., asmens kodas ( - ) mirusį 2013 m. balandžio 21 d., į jo teises ir pareigas perėmusią Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, identifikavimo kodas 188659752.

5Prašyme nurodoma, jog vadovaujantis 2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiuose AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimtais sprendimais reorganizuoti AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei 2015-12-31 Teisių ir pareigų priėmimo-perdavimo aktu, AB „Energijos skirstymo operatorius“ yra visų AB LESTO materialinių ir procesinių teisių perėmėjas. AB LESTO su Ignalinos rajono apylinkės teismo išduotu vykdomuoju dokumentu Nr. L2-828-242/2012 dėl 57,82 Eur skolos išieškojimo iš K. J. , asmens kodas ( - ) kreipėsi į antstolę Nijolę Viešchinskienę. 2013 m. balandžio 21 d. skolininkas mirė. Po palikėjo mirties palikimą 2014 m. rugsėjo 3 d. priėmė Valstybinė mokesčių inspekcijas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

6Prašymas dalyje dėl išieškotojo pakeitimo tenkintinas. Prašymas dalyje dėl skolininko pakeitimo procese netenkintinas.

7Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 596 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais. Pareiškėjo pateikti dokumentai, kuriuose užfiksuota, jog 2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiuose AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimtais sprendimais reorganizuoti AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu įsteigtas AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei 2015-12-31 Teisių ir pareigų priėmimo-perdavimo aktu, AB „Energijos skirstymo operatorius“ yra visų AB LESTO materialinių ir procesinių teisių perėmėjas patvirtina, kad pradinis išieškotojas AB LESTO perleido naujajam kreditoriui AB „Energijos skirstymo operatorius“ reikalavimo teisę į K. J. skolą.

9Civilinio kodekso 6.101 straipsnis nustato, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar dalį kitam asmeniui jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės (Civilinio kodekso 6.101 straipsnio 2 dalis). Pradinio kreditoriaus ir naujojo kreditoriaus sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis neprieštarauja įstatymams (Civilinio kodekso 6.102 straipsnis) ar sutarčiai, taip pat reikalavimas nėra susijęs su kreditoriaus asmeniu. Materialinių subjektinių teisių perėmimas yra pagrindas perimti ir procesines teises, todėl išieškotojas vykdymo procese gali būti pakeistas.

10Dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese.

11Asmens mirtis, juridinio asmens likvidavimas ar reorganizavimas, reikalavimo perleidimas, kitos įstatymo nustatytos aplinkybės, dėl kurių civiliniame procese nebegali dalyvauti viena iš šalių, gali lemti procesinio teisių perėmimo instituto taikymo būtinybę. Procesinis teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje (Civilinio proceso kodekso 48 str. 1 d.). Tai reiškia, kad jis gali įvykti tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme, kasaciniame procese, atnaujinant procesą ar vykdymo procese. Procesinį teisių perėmimą vykdymo procese reglamentuoja Civilinio proceso kodekso 596 straipsnis. Jame nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jeigu fizinis asmuo miršta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais.

12Mirus skolininkui, išieškotojas laikomas palikėjo kreditoriumi. Paveldėjimo teisinių santykių materialusis teisinis reguliavimas nustato specialią tvarką kreditoriaus reikalavimui pareikšti, kad palikėjo įsipareigojimas (skola) pereitų įpėdiniams. Atsižvelgiant į paveldėjimo teisinių santykių ir jų reglamentavimo ypatumus, kasacinio teismo praktika šios kategorijos bylose nuosekliai formuojama ta linkme, kad palikėjo kreditoriai, kurių reikalavimai jau vykdomi priverstine tvarka, taip pat privalo laikytis CK 5.63 straipsnyje nustatytų procedūrų, išskyrus atvejus, kai reikalavimai pagrįsti hipoteka ir įkeitimu arba yra susiję su paveldimos individualios (personalinės) įmonės ar ūkininko veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje antstolė R. M. v. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-533/2011; 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje antstolis J. K. v. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-540/2011; 2012 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Snoro lizingas“ v. antstolis A. B., Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-63/2012; kt.).

13Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog antstolis negali turėti išskirtinių teisinių sąlygų vykdomajame procese prieš kitus palikėjo kreditorius neišieškotoms sumoms išieškoti.

14Aiškindamas Civilinio kodekso 5.63 straipsnio tikslus, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad greta šiame straipsnyje nurodytų būdų tinkamu pareiškimu laikomas ir pranešimas notarui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB DK „PZU Lietuva“ v. D. V., bylos Nr. 3K-7-190/2009), tinkamu pranešimu laikomas turto arešto akto išviešinimas, įregistruojant jį viešame registre, bei palikimo vietos atsiradimo notarui antstolio pateikta informacija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Snoro lizingas“ v. antstolis A. B., Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-63/2012), palikėjo turto areštas gali būti išviešintas tiek iki, tiek ir po palikėjo mirties laikantis CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto trijų mėnesių termino (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje antstolis J. K. v. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-540/2011)

15Pranešimu apie vykdomą kreditoriaus reikalavimą laikytinas tiek asmeninis kreditoriaus, tiek jo įgaliotų asmenų, tarp jų ir antstolio, kreditoriaus pavedimu vykdančio išieškojimą, kreipimasis, tačiau kiekvienu atveju pareiškime išdėstyta informacija turi būti pakankama ir aiški, kad įpėdinis suprastų skolinių įsipareigojimų dydį ir jų pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje antstolė R. M. v. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-533/2011). Formuodamas nurodytą Civilinio kodekso 5.63 straipsnio taikymo ir aiškinimo praktiką, kasacinis teismas įtvirtino precedentą, kad šioje normoje nustatytos kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo procedūros atlieka įpėdinių informavimo apie palikėjo skolas bei civilinių teisinių santykių stabilumo ir apibrėžtumo užtikrinimo funkcijas, kurių tinkamą įgyvendinimą lemia ne informacijos pateikimo forma, o jos turinys bei pateikimas laiku (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Snoro lizingas“ v. antstolis A. B., Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-63/2012).

16Pažymėtina, jog šios normos reikalavimų nesilaikymas lemia, kad palikėjo turtinė prievolė įpėdiniams nepereina paveldėjimo būdu, nes atitinkama palikėjo skola nepatenka į palikimo masę. Dėl to, sprendžiant dėl skolininko pakeitimo pagal CPK 596 straipsnį, turi būti nustatoma, ar yra procesinių teisių ir pareigų perkėlimo pagrindas, t.y. ar kreditoriaus reikalavimas atitinka CK 5.63 straipsnio sąlygas.

17Išanalizavus teismui pateiktą prašymą pakeisti skolininką vykdymo procese ir pateiktą vykdomosios bylos Nr. 0053/13/00110 medžiagą, nustatyta, kad Ignalinos rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 29 d. išdavė teismo įsakymą išieškoti iš skolininko K. J., asmens kodas ( - ) gyvenančio Karalyčios g. 9-20, Didžiasalio kaimas, Didžiasalio seniūnija, Ignalinos rajono savivaldybė, AB LESTO naudai 145,48 Lt. skolą, metines palūkanas už priteistą sumą: 5 procentus nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. lapkričio 29 d. iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas: 11,00 Lt. advokato pagalbai: 42,35 Lt., kitas išlaidas: 0,80 Lt.

18Teismo įsakymas 2013 m. sausio 14 d. pateiktas vykdyti antstolės N. Viešchinskienės kontorai (vykd.b.l. 1, 2) ir priimtas vykdymui 2013 m. sausio 14 d (vykd.b.l.5). 2013 m. sausio 15 d. skolininkui išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą (vykd.b.l.7), bankai užklausti apie skolininko lėšas (vykd.b.l.4-5, 11-13). 2013 m. vasario 7 d. priimtas patvarkymas areštuoti pinigines lėšas esančias „Swedbank“, AB K. J. vardu atidarytoje sąskaitoje (vykd. b.l. 16). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad skolininkas K. J. 2011-05-03 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įgijo vieno kambario butą, adresu Karalyčios g. 9-20, Didžiasalio kaimas, Didžiasalio seniūnija, Ignalinos rajono savivaldybė (b.l.17-18). Disponavimo teisė šiam butui vykdomojoje byloje Nr. 0073/13/00110 nebuvo apribota.

19Remiantis vykdomojoje byloje esančia 2014 m. sausio 13 d. išduota Lietuvos Respublikos Gyventojų registro pažyma, K. J., asmens kodas ( - ) mirė – 2013 m. balandžio 21 d. (vykd.b.l.17).

202015 m. rugpjūčio 25 d. centrinės hipotekos įstaigos Testamentų registro išraše konstatuotas palikimo priėmimo faktas, identifikavimo kodas 320140043205, palikimą perėmė valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, palikimo priėmimo faktas įregistruotas 2014 m. rugsėjo 3 d. (vykd.b.l. 20).

21Kaip matyti iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0073/13/00110 medžiagos, palikėjo K. J. nuosavybėje esančiam nekilnojamam turtui disponavimo teisė nebuvo apribota, tai yra nepriimtas turto arešto aktas; antstolė Nijolė Viešchinskienė, 2014 m. sausio 13 d. sužinojusi apie skolininko mirtį, nepatikrino ar skolininkas K. J. turi nuosavybėje nekilnojamojo turto (antstolių informacinėje sistemoje atliko patikrinimą tik 2015 m. rugpjūčio 26 d. (vykd.b.l. 18), nors jau 2015 m. rugpjūčio 25 d. turėjo duomenų apie visą skolininko turtą paveldėjo valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (vykd.b.l. 20)), nesustabdė vykdomosios bylos, kol po skolininko mirties atsiras jo teisių perėmėjas, nepasiūlė išieškotojui AB LESTO pareikšti reikalavimus jo palikimą priėmusiam asmeniui; taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos nei kreditorius, nei jo įgalioti asmenys, tarp ir jų ir antstolis, kreditoriaus pavedimu vykdantis išieškojimą, nepateikė pranešimo notarui, nepareiškė reikalavimų palikimą priėmusiam įpėdiniui (nagrinėjamu atveju valstybei), tai yra neinformavo, jog vykdo išieškojimą iš skolininko turto. Šių aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą, kad įpėdinis (valstybė) nebuvo informuotas apie kreditoriaus reikalavimą

22Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog teismas gali pratęsti 3 mėnesių terminą, jei nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai, tačiau tokio pobūdžio prašymo teismas nėra gavęs.

23Skolininkas K. J. mirė 2013 m. balandžio 21 d., apie skolininkės mirtį antstolei tapo žinoma 2014 m. sausio 13 d. (vykd.b.l. 17), tačiau vykdomojoje byloje nėra jokių duomenų, kad antstolis iš karto būtų kreipęsis į notarą dėl duomenų apie skolininko turto paveldėtoją pateikimo. Tik praėjus daugiau nei vieneriems metams ir septyniems mėnesiams (nuo sužinojimo apie skolininko mirtį, bei dvejiems metams ir keturiems mėnesiams nuo skolininko K. J. mirties), antstolė atlikusi paiešką Testamentų registre išsiėmė informaciją apie K. J. palikimo priėmimo faktą (vykd.b.l. 20), o praėjus dar trims mėnesiams (2015-11-20) pareiškė reikalavimą palikimą priėmusiam VMI prie LR Finansų ministerijos, pateikdama siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas (vykd.b.l. 21). Patvarkymą dėl šalių pakeitimo vykdymo procese (kuriuo išieškotojas buvo informuotas apie skolininko K. J. mirtį 2013-04-21) priėmė tik 2016 m. sausio 18 d. (vykd.b.l. l. 23).

24Teismas pabrėžia, kad kreditoriai buvę neaktyvūs ar dėl kitų priežasčių praleidę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.63 straipsnyje įtvirtintus terminus, praranda galimybę įgyvendinti savo teises prieš palikimą priėmusius įpėdinius, o pastarieji užsitikrina, kad jie atsakys tik už tokias palikėjo skolas, kurios paaiškėjo per įstatymo nustatytą laiką. Kartu teismas atkreipia dėmesį į tai, kad Civilinis kodekso 5.63 straipsnyje nenustatyta kitokių taisyklių kreditorių reikalavimams pareikšti, kai palikimas pereina valstybei.

25Įvertinus tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad nei kreditorius, nei antstolis nepareiškė kreditorinių reikalavimų turto palikėjo įpėdiniui Civilinio kodekso 5.63 straipsnio tvarka ir laiku, pareiškimas dėl procesinių teisių perėmimo vykdymo procese, negali būti tenkinamas.

26Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.63 str., 6.101 str., Civilinio proceso kodekso 48, 593, 596 straipsniais, teismas

Nutarė

27Prašymą tenkinti dalinai.

28Pakeisti vykdymo procese (vykdomoji byla Nr.0073/13/00110) pagal Ignalinos rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 29 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr.L2-828-242/2012 pradinį išieškotoją akcinę bendrovę LESTO, įmonės kodas 302577612, į naują išieškotoją akcinę bendrovę „Energijos skirstymo operatorius“, identifikavimo kodas 304151376, buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius.

29Prašymo dalyje dėl skolininko vykdomojoje byloje Nr. 0073/13/00110 K. J., asmens kodas ( - ) mirusio 2013 m. balandžio 21 d. pakeitimo į jo palikimą Civilinio kodekso 5.62 straipsnio pagrindu perėmusią valstybę, atstovaujamą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, netenkinti.

30Dėl nutarties per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Ignalinos rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė, rašytinio... 2. Ignalinos rajono apylinkės teismas 2016 m. vasario 2 d. gavo akcinės... 3. 1) Pakeisti vykdymo procese (vykdomoji byla Nr.0073/13/00110) pagal Ignalinos... 4. 2) Pakeisti vykdymo procese (vykdomoji byla Nr.0073/13/00110) pagal Ignalinos... 5. Prašyme nurodoma, jog vadovaujantis 2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiuose AB... 6. Prašymas dalyje dėl išieškotojo pakeitimo tenkintinas. Prašymas dalyje... 7. Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese... 8. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 596 straipsnio 1 dalį... 9. Civilinio kodekso 6.101 straipsnis nustato, kad kreditorius turi teisę be... 10. Dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese.... 11. Asmens mirtis, juridinio asmens likvidavimas ar reorganizavimas, reikalavimo... 12. Mirus skolininkui, išieškotojas laikomas palikėjo kreditoriumi. Paveldėjimo... 13. Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad palikėjo... 14. Aiškindamas Civilinio kodekso 5.63 straipsnio tikslus, Lietuvos... 15. Pranešimu apie vykdomą kreditoriaus reikalavimą laikytinas tiek asmeninis... 16. Pažymėtina, jog šios normos reikalavimų nesilaikymas lemia, kad palikėjo... 17. Išanalizavus teismui pateiktą prašymą pakeisti skolininką vykdymo procese... 18. Teismo įsakymas 2013 m. sausio 14 d. pateiktas vykdyti antstolės N.... 19. Remiantis vykdomojoje byloje esančia 2014 m. sausio 13 d. išduota Lietuvos... 20. 2015 m. rugpjūčio 25 d. centrinės hipotekos įstaigos Testamentų registro... 21. Kaip matyti iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0073/13/00110... 22. Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog teismas gali pratęsti... 23. Skolininkas K. J. mirė 2013 m. balandžio 21 d., apie skolininkės mirtį... 24. Teismas pabrėžia, kad kreditoriai buvę neaktyvūs ar dėl kitų... 25. Įvertinus tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad nei kreditorius, nei... 26. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 27. Prašymą tenkinti dalinai.... 28. Pakeisti vykdymo procese (vykdomoji byla Nr.0073/13/00110) pagal Ignalinos... 29. Prašymo dalyje dėl skolininko vykdomojoje byloje Nr. 0073/13/00110 K. J.,... 30. Dėl nutarties per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali...