Byla 2-1588-729/2015
Dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, kredito sutarties atnaujinimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė, sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei, dalyvaujant atsakovės AB „Swedbank“ atstovui V. Š., viešajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. G. ieškinį atsakovei AB „Swedbank“, trečiasis asmuo J. G. dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, kredito sutarties atnaujinimo ir

Nustatė

22015-06-12 iškelta civilinė byla pagal ieškovo M. G. patikslintą ieškinį atsakovei AB „Swedbank“, trečiasis asmuo J. G. dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir kredito sutarties atnaujinimo, kuriuo ieškovas pareiškė reikalavimą pripažinti kredito sutarties Nr. 05-037032-FA su papildomais susitarimais nutraukimą neteisėtu ir atnaujinti šios kredito sutarties vykdymą. Nurodė, kad 2005-06-09 tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta kredito sutartis Nr. 05-037032-FA, pagal kurią atsakovė kredito gavėjui suteikė 83989,80 Eur kreditą žemės sklypo pirkimui, gerbūviui ir gyvenamojo namo statybai, kredito grąžinimo terminas – 2040-12-08. 2006-05-19, 2006-08-22, 2010-05-28, 2012-06-26, 2013-01-11 sutarties šalys atliko pagrindinės sutarties pakeitimus. Nurodė, kad ieškovas kreditinius įsipareigojimus atsakovei vykdė iki 2013 m., tačiau 2014 m. pradžioje ieškovas ir jo žmona susidūrė su dideliais finansiniais sunkumais. Nurodė, kad ieškovas 2014-06-09 pateikė prašymą atidėti mokėjimus 60 dienų, 2015-01-30 – prašymą sumažinti mėnesinių palūkanų mokėjimą. 2015-02-05 gavo atsakymą iš atsakovės, kad atsižvelgiant į kredito gavėjo finansinę padėtį, negali tenkinti ieškovo prašymo. Mano, kad jis formaliai pažeidė kredito sutartį ir atsakovė, nustatydama, kad buvo padarytas esminis sutarties pažeidimas ir nutraukdama sutartį, pasielgė neteisėtai. Mano, kad atsakovė pažeidė sąžiningumo, skaidrumo principus ir turi būti taikoma vartotojo teisių apsauga, atnaujinta kredito sutartis.

3Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad skolininkai nesilaikė sutarties sąlygų, todėl susidarė įsiskolinimas. Apie susidariusią situaciją atsakovė ne kartą informavo ieškovą ir ragino tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus. Ieškovo prašymu, atsakovė ne kartą pertvarkė kredito sutartį ir pradelsti mokėjimai, nesumokėtos palūkanos buvo atidėti. Skolininkui ir toliau netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, atsakovė teikė raštus, pretenzijas, nurodydama terminus susidariusiam įsiskolinimui padengti ir 2014-07-21 kredito sutartis buvo nutraukta. Nurodė, kad per 2014 m. ieškovas neatliko nei vieno mokėjimo. Mano, kad atsakovė išnaudojo visas galimybes bendrai su ieškovu spręsti prievolės nevykdymo klausimus, tiek pertvarkant kredito sutartį, atidedant susikaupusių įsiskolinimų sumas, tiek teikiant protingus terminus padengti įsiskolinimus. Mano, kad buvo susidarę visi kredito sutarties nutraukimo pagrindai. Pažymėjo, kad kredito sutartis buvo nutraukta ne dėl to, kad ieškovas praleido vieną ar kelis kredito dalių mokėjimus, bet dėl to, kad ieškovo nemokumas įgijo sisteminį charakterį, ir toks pastovus kredito sutarties pažeidimas davė atsakovei pagrindą nesitikėti, kad sutartis bus vykdoma ir įvykdyta ateityje.

4Trečiasis asmuo J. G. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jai įteikti tinkamai.

5Ieškovas 2015-10-19 neatvyko į teismo posėdį, apie kurį jam buvo pranešta tinkamai ir nepateikė prašymo nukelti teismo posėdį ar nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, nenurodė nedalyvavimo teismo posėdyje priežasčių.

6Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu iš esmės rėmėsi atsiliepime nurodytais motyvais, su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsakovės atstovas pateikė prašymą, ieškovui be pateisinamų priežasčių neatvykus į teismo posėdį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 258 str. 1 d.).

7Ieškinys atmestinas.

8Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad ieškinio reikalavimas yra nepagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatytos faktinės aplinkybės. Ieškovas ir atsakovė 2015-06-09 sudarė kredito sutartį Nr. 05-037032-FA, kurios pagrindu atsakovė ieškovui suteikė 83989,80 Eur kreditą, kredito paskirtis: žemės sklypo pirkimui, gerbūviui ir gyvenamojo namo statybai. Ieškovas kreditą įsipareigojo grąžinti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat mokėti palūkanas iki 2040-12-08 (8-24 b.l.). 2006-05-19 susitarimu Nr. 05-037032-FA-1, 2010-05-28 susitarimu Nr. 05-037032-FA-4, 2012-06-26 susitarimu Nr. 05-037032-FA/12-031536-FA-5, 2013-01-22 susitarimu Nr. 05-037032-FA/12-031536-FA-6 šalys pakeitė 2015-06-09 kredito sutarties Nr. 05-037032-FA sąlygas (25-71 b.l.). Atsakovė ieškovui ir trečiajam asmeniui J. G. 2013-10-03 pateikė pretenziją Nr. SR/13-33670, 2013-10-03 pretenziją Nr. SR/13-33671, 2013-11-12 pretenziją Nr. SR/13-37780, 2013-11-12 pretenziją Nr. SR/13-37781, 2014-05-05 pretenziją Nr. SR/14-13776, 2014-05-05 pretenziją Nr. SR/14-13777, 2014-06-16 pretenziją Nr. SR/14-18194, 2014-06-16 pretenziją Nr. SR/14-18195, kuriose nurodė, kad yra susidaręs įsiskolinimas, kad nustatytas papildomas terminas skolai susimokėti, kvietė atvykti aptarti susidariusią situaciją ir pateikti pasiūlymus, informavo apie tai, kad, ieškovui nesiėmus veiksmų, kredito sutartis bus nutraukta (123-128 b.l.). 2014-06-09 ieškovas kreipėsi į atsakovę su prašymu atidėti mokėjimus 60 dienų, 2015-01-30 – su prašymų sumažinti mėnesinių palūkanų mokėjimą (72, 73 b.l.). 2015-02-05 atsakovė informavo atsakovą, kad dėl palūkanų sumažinimo nesutinka ir pažymėjo, kad jau 6 mėnesiams buvo atidėtas kredito dalinių grąžinimų mokėjimas, atlikti kiti kredito sutarties pakeitimai (74 b.l.). 2015-01-08 atsakovė kreipėsi į Vilniaus miesto 28-ojo notaro biurą su prašymu atlikti vykdomąjį įrašą (122 b.l.). 2015-02-05 Vilniaus miesto 28-ojo notaro biuro notarė S. Bazilienė išdavė vykdomuosius įrašus (75-78 b.l.), kurie perduoti antstolei B. Tamkevičienei vykdymui (89-91 b.l.).

10Ieškovas prašo pripažinti 2005-06-09 kredito sutarties Nr. 05-037032-FA su papildomais susitarimais nutraukimą neteisėtu bei šią kredito sutartį atnaujinti.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad, jei sutarties vykdymui aplinkybės yra įprastinės (normalios) ir nėra ypatingų atvejų, pavyzdžiui Lietuvos Respublikos CK 6.204 straipsnyje numatytų pagrindų, įstatymų leidėjas suteikia galimybę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti sutartį esant šiems pagrindams: pirma, esant esminiam sutarties pažeidimui, kuris nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos CK 6.217 str. 2 d. nurodytas aplinkybes; antra, jei sutarties pažeidimas pasireiškia termino praleidimu ir sutarties įvykdymas nepraranda prasmės po termino praleidimo (t.y. jeigu pats sutarties įvykdymo termino praleidimas yra esminis sutarties pažeidimas), nukentėjusi šalis gali nutraukti sutartį, prieš tai nustačiusi papildomą protingą terminą neįvykdytai sutarčiai įvykdyti (Lietuvos Respublikos CK 6.209 str., 6.217 str. 3 d.); trečia, Lietuvos Respublikos CK 6.217 str. 5 d. leidžia sutarties šalims vienašališkai nutraukti sutartį joje numatytais atvejais, t.y. aptarus sutartyje konkrečius jos nutraukimo pagrindus. Tokiu būdu šalys gali susitarti, kokius sutarties pažeidimus laikys esminiais, teikiančiais teisėtą pagrindą jos nutraukimui. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (Lietuvos Respublikos CK 1.5 str.), viešajai tvarkai (Lietuvos Respublikos CK 1.81 str.) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (Lietuvos Respublikos CK 6.157 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-297/2012). Sprendžiant ginčą taip pat vadovaujamasi ir bendraisiais Lietuvos Respublikos CK 6.217 str., 6.218 str. numatytais sutarties nutraukimo pagrindais.

12Šiuo atveju nėra pripažinta, kad tarp šalių sudarytos kredito sutarties sąlygos prieštarauja bendriesiems teisės principams, viešajai tvarkai ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, todėl teismas neturi pagrindo jomis nesivadovauti sprendžiant sutarties nutraukimo klausimą.

13Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad ieškovo ir atsakovės pasirašytoje kredito sutartyje numatytas sutarties nutraukimas atsakovės iniciatyva. Kredito sutarties 11.2.1., 11.2.1.1 punktuose nustatyta, kad kredito dalių ir/ar palūkanų, ir/ar kitų mokėjimų pradelsimas ilgiau nei 30 kalendorinių dienų bus laikomas esminiu šios kredito sutarties pažeidimu ir atsakovė turės teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą, nutraukti kredito sutartį (35 b.l.). Ieškovas įsipareigojo vykdyti mokėjimus pagal nustatytą grafiką, todėl, pažymėtina, kad paskolos davėjui yra svarbus ne tik galutinis paskolos grąžinimo terminas, bet ir tarpiniai mokėjimai. Kad eilinių paskolos įmokų mokėjimas paskolos davėjui yra esminė sutarties sąlyga, patvirtina ir Lietuvos Respublikos CK 6.874 str. 2 d. nuostata.

14Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas apie susidariusį įsiskolinimą buvo nuolat informuojamas nuo 2013-10-03, o 2014 m. neatliko nei vieno mokėjimo atsakovei. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad ieškovo prievolių pagal ginčo sutartį pažeidimas buvo ne vienkartinis, o sistemingas. Sistemingas prievoles pažeidžiantis kredito gavėjo elgesys duoda pagrindą nesitikėti, kad sutartis bus tinkamai vykdoma ateityje, todėl yra pagrindas pripažinti, kad ieškovas netinkamai vykdė prievolę ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (Lietuvos Respublikos CK 6.217 str. 1, 2 d.). Byloje nustatyta, kad atsakovė 2014-06-16 pretenzija dėl įsiskolinimo ir sutarties nutraukimo informavo ieškovą, kad, jam nesumokėjus įsiskolinimo pagal sutartį, sutartis be atskirojo įspėjimo bus vienašališkai nutraukta. Kadangi ieškovas savo įsipareigojimų neįvykdė, atsakovė nutraukė kredito sutartį ir 2015-01-08 kreipėsi į notarą dėl vykdomojo įrašo. Taigi šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovė ieškovui pranešė apie vienašalį sutarties nutraukimą ir suteikė terminą prievolei įvykdyti, todėl teismas konstatuoja, kad atsakovė apie vienašalį nutraukimą ieškovams pranešė tinkamai (Lietuvos Respublikos CK 6.218 str. 1 d.). Atsižvelgiant ir į tai, kas nurodyta, teismas daro išvadą, jog nebuvo pažeista sutartyje bei Lietuvos Respublikos CK 6.218 str. nustatyta vienašališko sutarties nutraukimo tvarka.

15Šiuo atveju atsižvelgtina į tai, kad ieškovo prievolės nevykdymas nebuvo vienkartinio pobūdžio, sutartis buvo nevykdoma sistemingai, traktuojant, kad ieškovas – vartotojas, sutartį pažeidė iš esmės ir dėl to sutartis buvo nutraukta, teismas daro išvada, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovė nesąžiningai pasinaudojo pranašumu prieš vartotoją sudarant sutartį ir joje numatant vienašališko sutarties nutraukimo sąlygas, juolab, kad šiuo konkrečiu atveju nurodytos sąlygos buvo taikomos ieškovo naudai, ilgam laikui nukeliant sutarties nutraukimą.

16Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos Respublikos CPK 98 str. 1, 3 d.). Kadangi atmestini ieškovo reikalavimai, ieškovui nepriteistinos jų turėtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovės atstovas nepateikė teismui duomenų apie bylinėjimosi išlaidų turėjimą, todėl klausimas dėl šių išlaidų priteisimo iš ieškovo nespręstinas.

17Iš ieškovo priteistina 12,63 Eur pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

18Atsižvelgiant į atsakovo prašymą ir byloje nustatytą ieškovo nesirūpinimą greita proceso baigtimi, o priešingai – bandymą kiek įmanoma tęsti šį procesą, 2015-06-12 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos skubiai (Lietuvos Respublikos CPK 150 str. 2 d.).

19Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 260 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį atmesti.

21Priteisti iš ieškovo M. G., asmens kodas ( - ) gyv. Svajų g. 9, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., 12,63 Eur (dvylika Eur 63 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Šios valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą yra būtina pateikti teismui.

222015-06-12 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti nuo sprendimo paskelbimo dienos.

23Ieškovas M. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Atsakovė AB „Swedbank“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė,... 2. 2015-06-12 iškelta civilinė byla pagal ieškovo M. G. patikslintą ieškinį... 3. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 4. Trečiasis asmuo J. G. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai... 5. Ieškovas 2015-10-19 neatvyko į teismo posėdį, apie kurį jam buvo pranešta... 6. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu iš esmės rėmėsi atsiliepime... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatytos faktinės aplinkybės.... 10. Ieškovas prašo pripažinti 2005-06-09 kredito sutarties Nr. 05-037032-FA su... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad, jei sutarties vykdymui... 12. Šiuo atveju nėra pripažinta, kad tarp šalių sudarytos kredito sutarties... 13. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad ieškovo ir atsakovės pasirašytoje... 14. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas apie susidariusį... 15. Šiuo atveju atsižvelgtina į tai, kad ieškovo prievolės nevykdymas nebuvo... 16. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia bylinėjimosi... 17. Iš ieškovo priteistina 12,63 Eur pašto išlaidų, susijusių su procesinių... 18. Atsižvelgiant į atsakovo prašymą ir byloje nustatytą ieškovo... 19. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259... 20. ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš ieškovo M. G., asmens kodas ( - ) gyv. Svajų g. 9, Gindulių... 22. 2015-06-12 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias... 23. Ieškovas M. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 24. Atsakovė AB „Swedbank“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...