Byla 2S-694-102/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdo Januškos(kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Birutės Valiulienės ir Birutės Jonaitienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės I. K. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3314-400/2010 pagal ieškovės I. K. ieškinį atsakovams antstolei Valentinai Žydelienei, A. B., A. T., D. T., tretysis asmuo UAB DB „BTA draudimas“, dėl neteisėtų antstolio veiksmų, pardavimo akto, įgyjant butą iš varžytinių, panaikinimo ir restitucijos taikymo,

Nustatė

3Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimu patenkino ieškovės I. K. ieškinį atsakovams antstolei Valentinai Žydelienei, A. B., A. T., D. T., pripažino niekiniu buto, esančio Ramioji g. 26-15, Liudynės k., Panevėžio raj., pardavimo iš varžytinių 2008 m. spalio 29 d. atsakovui A. T. sandorį nuo jo sudarymo momento, panaikino pardavimo aktą, sudarytą, įgyjant šį butą iš varžytinių, ir Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjo 2008 m. lapkričio 27 d. rezoliuciją, patvirtinančią buto pardavimo iš varžytinių aktą, nutarė taikyti restituciją natūra – grąžinti iš varžytinių parduotą butą I. K. nuosavybėn, priteisė iš I. K. A. T. naudai 12 670 Lt, priteisė iš A. B. 843,20 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Panevėžio apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovo A. T. apeliacinį skundą, 2010 m. balandžio 6 d. nutartimi Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimą panaikino ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų AB „Panevėžio energija“, Panevėžio rajono savivaldybės ir Panevėžio apskrities VMI teisių ir pareigų(CPK 329 str. 2 d. 2 p.).

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010 m. balandžio 15 d. nutartimi įpareigojo ieškovę I. K. iki 2010 m. gegužės 7 d. pašalinti ieškinio trūkumus: patikslinti faktinį ieškinio pagrindą ir jį pagrįsti įrodymais, pateikti tretiesiems asmenims AB „Panevėžio energija“, Panevėžio rajono savivaldybei ir Panevėžio apskrities VMI skirtus ieškinio su priedais nuorašus, o 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi I. K. skundą dėl neteisėtų antstolės V. Žydelienės veiksmų paliko nenagrinėtą, iki nustatyto termino nepašalinus skundo trūkumų.

5Ieškovė 2010 m. liepos 27 d. Panevėžio miesto apylinkės teismui pateikė atskirąjį skundą, prašydama atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui dėl 2010 m. gegužės 14 d. nutarties paduoti ir šią nutartį panaikinti, nurodydama, kad terminą praleido dėl svarbių priežasčių: motinos ir dukters ligos, dėl pagalbos dukrai, jai mokantis vairavimo kursuose.

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010 m. liepos 22 d. nutartimi I. K. prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti dėl 2010 m. gegužės 14 d. nutarties atmetė. Teismas konstatavo, kad iš byloje esančių dokumentų matyti, jog 2010 m. gegužės 14 d. nutartis ieškovei įteikta 2010 m. gegužės 18 d. Iš pateiktos epikrizės matyti, kad ieškovės motina J. T. Abromiškių reabilitacijos ligoninėje gydėsi iki 2010 m. balandžio 12 d., kitokių įrodymų dėl slaugos būtinumo ieškovė nepateikė. Iš pateiktos medicininės pažymos matyti, kad ieškovės dukra N. K. buvo nedarbinga nuo 2010 m. balandžio 29 d. iki 2010 m. gegužės 5 d. Tikėtina, kad tuo laikotarpiu ieškovė prižiūrėjo dukters vaikus, tačiau 2010 m. gegužės 14 d. nutartį ji gavo vėliau ir pasibaigusi dukters liga negalėjo sutrukdyti atskirajam skundui parengti ir pateikti teismui. Dukters mokymasis vairuotojų rengimo mokykloje nepripažįstamas svarbia priežastimi, nes mokymasis baigėsi 2010-05-24, o atskirasis skundas paduotas dar praėjus beveik dviems mėnesiams. Ieškovės teiginys, kad parengti skundą jai sutrukdė advokato paieškos, nepagrįstas, nes iš atskirojo skundo ir jo priedų negalima daryti išvados, kad ieškovė pasinaudojo advokato pagalba, nes atstovavimą patvirtinantis dokumentas nepateiktas. Teismas padarė išvadą, kad terminas atskirajam skundui paduoti praleistas ne dėl svarbių priežasčių ir todėl neatnaujinamas.

7Atskiruoju skundu ieškovė I. K. prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės: atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą atskirajam skundui dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutarties paduoti ir šią nutartį panaikinti. Nurodo, kad terminą atskirajam skundui paduoti praleido dėl svarbių priežasčių, nuo 2010-04-14 iki 2010-06-10 slaugė po infarkto iš reabilitacinės ligoninės grįžusią motiną. Rašytinių įrodymų apie motinos slaugą neturi, tačiau galima konstatuoti, kad, grįžus iš reabilitacinės ligoninės po itin sunkios ligos, motinai buvo reikalinga kito žmogaus priežiūra ir pagalba. Be to, jos dukra N. K. nuo 2010-04-29 iki 2010-05-05 gydėsi Panevėžio infekcinėje ligoninėje, o grįžusi lankė vairavimo kursus, todėl ji turėjo prižiūrėti dukters mažamečius vaikus. Teismas nutartyje konstatavo, kad dukra mokslus baigė 2010-05-24, tačiau neatsižvelgė, kad šios objektyvios priežastys sutrukdė jai susirasti, kas suteiktų teisinę pagalbą, paruoštų dokumentus dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

10Pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos septintojo protokolo 2 straipsnį kiekvienas asmuo turi teisę reikalauti, kad jo bylą peržiūrėtų aukštesnė teisminė instancija. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad nors nurodyto protokolo 2 straipsnio nuostata yra dėl asmens, apkaltinto nusikaltimo padarymu, teisių, ji taikoma ir civilinėse bylose. Taigi, viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Tačiau bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, o apeliacijos teisė turi būti įgyvendinta per įstatymo nustatytą terminą, t. y. ji ribojama laike.

11Pagal CPK 335 str. atskirieji skundai paduodami per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos, o tuo atveju, jeigu skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos. Vadovaujantis CPK 75 str. 1 d., teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui. Taigi praleidus įstatymo numatytą terminą, teisė paduoti atskirąjį skundą išnyksta, tačiau pagal CPK 78 str. 1 d. asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Svarbiomis šio procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatyme nustatytą terminą ir kurios galėtų pateisinti termino praleidimo laikotarpį. Jeigu apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminas yra praleistas nedaug, sąžiningai procesiškai elgęsis proceso dalyvis vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį apeliacine tvarka – neturėtų prarasti. Priešinga išvada prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams (CPK 3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2007). Tuo tarpu, jeigu terminas atskirajam skundui paduoti praleistas daug, o šalies nurodomos priežastys negali pateisinti tokio ilgo praleidimo laikotarpio, pagrindo atnaujinti terminą nėra, nes termino atnaujinimas tokiomis aplinkybėmis prieštarautų įstatymų leidėjo ketinimui ir normų, reglamentuojančių procesinius terminus, tikslams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2003).

12Byloje nustatyta, kad apeliantė siekia, jog būtų atnaujintas terminas atskirajam skundui paduoti dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutarties, kuria jos skundas dėl neteisėtų antstolės V. Židelienės veiksmų paliktas nenagrinėtu, iki nustatyto termino nepašalinus skundų trūkumų. Iš byloje esančios pažymos(b.l. 12, 2 t.) matyti, kad nurodyta nutartis apeliantei buvo įteikta asmeniškai 2010 m. gegužės 18 d. Vadovaujantis CPK 335 str., terminas atskirajam skundui dėl šios nutarties paduoti baigėsi 2010 m. gegužės 25 d. Apeliantė praleido šį terminą ir prašymą dėl termino atnaujinimo su atskiruoju skundu teismui parteikė tik 2010 m. liepos 21 d., nurodydama, kad terminą praleido dėl svarbių priežasčių(b.l. 25, 2 t.). Taigi ieškovė terminą atskirajam skundui paduoti praleido du mėnesius ir tris dienas. Skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, teismui pripažinus, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių(CPK 307 str. 2 d.). Kaip svarbią priežastį dėl praleisto termino apeliantė nurodo tai, kad ji turėjo slaugyti po infarkto iš Abromiškių reabilitacinės ligoninės grįžusią motiną. Iš pateiktos epikrizės(b.l. 28, 2 t.) matyti, kad J. T. Abromiškių reabilitacinėje ligoninėje kardiologijos skyriuje gydėsi nuo 2010 m. kovo 25 d. iki 2010 m. balandžio 12 d., t.y. prieš mėnesį laiko iki skundžiamos nutarties priėmimo. Pagal CPK 178 straipsnį šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad apeliantė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog jos motinai, grįžus iš reabilitacinės ligoninės, buvo reikalinga slauga. Nesant įrodymų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodytos aplinkybės nelaikė svarbia priežastimi dėl termino atskirajam skundui paduoti praleidimo. Be to, kaip svarbią priežastį apeliantė nurodo jos dukters N. K. gydymąsi Panevėžio infekcinėje ligoninėje nuo 2010 m. balandžio 29 d. iki 2010 m. gegužės 5 d. bei vairavimo kursų lankymą nuo 2010 m. balandžio 19 d. iki 2010 m. gegužės 24 d., dėl ko ji turėjo prižiūrėti mažamečius dukters vaikus. Iš pateiktų įrodymų(b.l. 27) matyti, kad apeliantės dukra sirgo dar iki skundžiamos nutarties priėmimo, todėl pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog apeliantės dukters liga dar iki nutarties priėmimo ir jos įteikimo negalėjo sutrukdyti atskirajam skundui paduoti. Dukters vairavimo kursų lankymas iš esmės nelaikytinas svarbia priežastimi dėl praleisto termino, nes iš byloje pateikto V. Nekrasovo įmonės liudijimo(b.l. 29) matyti, kad N. K. kursus lankė iki 2010 m. gegužės 24 d., o prašymą teismui dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo apeliantė pateikė praėjus beveik dviems mėnesiams. Be to, jokiais įrodymais nepagrįstas argumentas, kad ji negalėjo susirasti advokato, kuris padėtų parengti atskirąjį skundą. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantė nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, jog terminas atskirajam skundui paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių, o atskirojo skundo nepateikimas per įstatyme numatytą laikotarpį, nesant jokių svarbių terminio praleidimo priežasčių, vertintinas kaip netinkamas rūpinamasis šia teise.

13Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, yra pagrįsta ir teisėta, nes teismui nėra pagrindo pripažinti, kad terminas atskirajam skundui pateikti praleistas dėl svarbių priežasčių ir todėl naikinti nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

14Apeliantei išaiškinama, kad, ieškinį palikus nenagrinėtu, ji turi teisę kreiptis į teismą iš naujo, pateikiant ieškinį(skundą), atitinkantį procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 str. 1 p.,

Nutarė

16Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai