Byla A-575-2187-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas),

2sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Z. R. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Z. R. skundą atsakovui Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai dėl darbo užmokesčio dalies priteisimo. Teisėjų kolegija n u s t a t ė:

3Pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą prašydamas priteisti iš atsakovo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos dėl darbo užmokesčio indeksavimo koeficiento taikymo nuo 2002 m. liepos mėn. nesumokėtą darbo užmokestį 12214,31 Lt. Skundą grindė tuo, kad darbo užmokesčio dalis jam nebuvo išmokėta remiantis neteisėtu Vyriausybės 2002-05-20 nutarimu Nr. 686 „Dėl darbo užmokesčio skaičiavimo valstybės tarnautojams 2002 metų II pusmetį“ ir Vyriausybės 2003-01-17 nutarimu Nr. 53 „Dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių“. Tai pripažino Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarimu „Dėl kai kurių teisės aktų, kuriais reguliuojami valstybės tarnybos ir su ja susiję santykiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams“.

4Atsakovas Žemaitijos nacionalinio parko direkcija prašė skundo netenkinti. Paaiškino, kad pareiškėjui darbo užmokesčio indeksavimo koeficientas buvo taikomas vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės aktais.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. gegužės 11 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino iš dalies: priteisė Z. R. iš Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 7121,85 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, kitoje dalyje skundą atmetė. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas atliko savo kaip valstybės tarnautojo pareigas, tačiau atsakovas jam nesumokėjo pagal įstatymą priklausančio darbo užmokesčio. Teismas nurodė, kad Konstitucinio teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas įsigaliojo dar neužbaigus teisės normų taikymo procedūros, t.y. išlikus galimybei teismine tvarka koreguoti tarp pareiškėjo ir atsakovo dėl darbo užmokesčio mokėjimo susiklosčiusius teisinius santykius. Tačiau teismas nustatė, kad pareiškėjas į teismą kreipėsi 2006 m. balandžio 13 d., todėl dėl dalies reikalavimo praleido Darbo kodekso 27 str. numatytą 3 metų senaties terminą. Teismas pareiškėjui priteisė neišmokėto darbo užmokesčio dalį už trejus metus iki kreipimosi į teismą dienos.

6Pareiškėjas Z. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. sprendimo dalį, kurioje teismas atsisakė patenkinti jo reikalavimą dėl 5092,46 Lt priteisimo, ir minėtą sumą priteisti. Apelianto nuomone, teismas neteisingai konstatavo, kad jis yra praleidęs terminą reikšti reikalavimą dėl darbo užmokesčio dalies priteisimo nuo 2002 m. liepos mėnesio.

7Atsakovas atsiliepimu prašo palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. sprendimą. Paaiškina, kad pareiškėjas laikotarpiui nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2003 m. kovo 31 d. yra praleidęs Darbo kodekso 27 str. 2 d. numatytą bendrą 3 metų senaties terminą. Todėl apelianto reikalavimas priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį už šį laikotarpį yra nepagrįstas.

8Atsakovas 2006 m. lapkričio 24 d. teismui pateikė pranešimą, kuriame nurodoma, jog pareiškėjui yra išmokėta darbo užmokesčio dalis už laikotarpį nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.

9Teisėjų kolegija k o n s t a t u o j a:

10Apeliacinis skundas netenkinamas.

11Atsakovas 2006 m. lapkričio 20 d. pareiškimu (teisme gautu 2006-11-24) pareiškė, kad atsižvelgiant į Z. R. prašymą, 2006 m. rugsėjo 7 d. jam buvo išmokėtas darbo užmokesčio dalies skirtumas už laikotarpį nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. Iš šio atsakovo pareiškimo bei jo (atsakovo) pirmosios instancijos teismui pateiktos pažymos apie pareiškėjui neišmokėtą darbo užmokesčio dalį (b.l. 7) matyti, kad su pareiškėju buvo visiškai atsiskaityta, t.y. pareiškėjas atgavo šioje byloje prašomą priteisti darbo užmokesčio sumą. Taigi konstatuotina, kad buvo pašalintas pareiškėjo nurodytas teisių pažeidimas, ir nebėra pagrindo teismui apginti šią teisę vienu iš ABTĮ 88 straipsnio numatytų būdu. Dėl minėto teisės pažeidimo išnykimo nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

13Pareiškėjo Z. R. apeliacinį skundą atmesti.

14Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai