Byla 2VP-6905-292/2020
Dėl kuratoriaus paskyrimo vykdomosiose bylose Nr. 0133/12/02873, Nr. 0133/11/01367, Nr. 0133/11/04704, Nr. 0133/13/03115, Nr. 0133/14/02858, Nr. 0133/15/02244, Nr. 0133/16/02555, Nr. 0133/18/0501

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Dalia Kvederavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės Angelės Kvaraciejienės pateiktą išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ prašymą dėl kuratoriaus paskyrimo vykdomosiose bylose Nr. 0133/12/02873, Nr. 0133/11/01367, Nr. 0133/11/04704, Nr. 0133/13/03115, Nr. 0133/14/02858, Nr. 0133/15/02244, Nr. 0133/16/02555, Nr. 0133/18/0501.

3Teismas

Nustatė

4Antstolė pateikė teismui išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ prašymą paskirti vykdomosiose bylose Nr. 0133/12/02873, Nr. 0133/11/01367, Nr. 0133/11/04704, Nr. 0133/13/03115, Nr. 0133/14/02858, Nr. 0133/15/02244, Nr. 0133/16/02555, Nr. 0133/18/0501 skolininkei S. J. kuratorių.

5Išieškotoja uždaroji akcinė bendrovė „Conlex“ prašyme prašo paskirti skolininkei S. J. kuratorių antstolės nuožiūra. Nurodo, kad skolininkė turi nekilnojamojo turto, kuris bus parduodamas iš varžytynių. Skolininkei siunčiami laiškai grąžinami neįteikti, Lietuvoje ji nedirba, yra deklaravusi išvykimą į Jungtinę Karalystę, nėra duomenų apie jos gyvenamąją vietą, jos motina atsisakė būti kuratore, nes jau seniai nepalaiko jokių ryšių su dukra, todėl reikalinga vykdymo procese paskirti kuratorių. Byloje yra pateiktas advokato Valentino Vikulovo sutikimas būti kuratoriumi vykdymo procese, parduodant skolininkei priklausantį nekilnojamąjį turtą.

6Teismas

konstatuoja:

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 601 straipsnis numato, kad tuo atveju, kai skolininko buvimo vieta nežinoma, tačiau yra jo turto, išieškotojo prašymu gali būti paskirtas skolininko kuratorius. Kuratoriumi gali būti paskirtas tik fizinis asmuo ir tik jo sutikimu. Fizinio asmens kuratoriumi, kai yra galimybė, skiriamas šio fizinio asmens giminaitis arba sutuoktinis. Tik tuo atveju, kai tokios galimybės nėra, fizinio asmens kuratoriumi skiriamas advokatas (CPK 39 straipsnio 1 dalis).

8Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad skolininkės S. J. vardu Nekilnojamojo turto registre yra registruoto turto. Antstolės skolininkei siunčiami jos žinomų gyvenamųjų vietų adresais: ( - ), dokumentai neįteikiami. Duomenų apie kitą gyvenamąją vietą vykdomojoje byloje nėra, VSDFV duomenimis skolininkė nedirba. Gyventojų registro duomenimis yra deklaravusi išvykimą į Jungtinę Karalystę. Skolininkės motina atsisakė būti kuratore, nes jau seniai nepalaiko jokių ryšių su dukra, tėvas yra miręs, o brolis deklaravęs išvykimą į Jungtinę Karalystę. Duomenų apie kitus giminaičius, kurie galėtų būti paskirti skolininkės kuratoriumi, vykdomojoje byloje nėra

9Atsižvelgiant į tai, jog skolininkė turi turto, iš kurio gali būti vykdomas išieškojimas pagal vykdomąjį dokumentą, skiriamas jos kuratorius. Esant kuratoriumi prašomo skirti asmens – advokato sutikimui ir nesant duomenų, kad jis turėtų priešingą skolininkės interesams teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, skolininkės kuratoriumi skiriamas advokatas Valentinas Vikulovas (CPK 39 straipsnio 1 dalis, 601 straipsnis).

10Kuratoriui išaiškinama, kad jis vykdymo procese turi tokias pačias procesines teises kaip ir skolininkė, išskyrus teisę turėti atstovą (CPK 601 straipsnio 4 dalis).

11Skolininkės kuratorius už atstovavimą turi teisę gauti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyto dydžio atlyginimą. Atlyginimas mokamas iš lėšų, gautų vykdant išieškojimą iš skolininkės turto (CPK 601 straipsnio 5 dalis).

12Apie kuratoriaus paskyrimą viešai paskelbiama specialiame interneto tinklalapyje (CPK 39 straipsnio 2 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 39 straipsniu, 290–291 straipsniais, 601 straipsniu,

Nutarė

14Tenkinti prašymą.

15Vykdomosiose bylose Nr. 0133/12/02873, Nr. 0133/11/01367, Nr. 0133/11/04704, Nr. 0133/13/03115, Nr. 0133/14/02858, Nr. 0133/15/02244, Nr. 0133/16/02555, Nr. 0133/18/0501 skolininkės S. J. kuratoriumi skirti advokatą Valentiną Vikulovą, kontora – advokato V. Tučkaus kontora, Alytus, Vilniaus g. 14-5, telefono Nr. +370 315 53 653, elektroninis paštas – walentinasv@gmail.com.

16Apie kuratoriaus paskyrimą informuoti paskelbiant specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą:

17„Informuojame, kad Alytaus apylinkės teismo 2020 m. spalio 16 d. nutartimi vykdomosiose bylose: Nr. 0133/12/02873, Nr. 0133/11/01367, Nr. 0133/11/04704, Nr. 0133/13/03115, Nr. 0133/14/02858, Nr. 0133/15/02244, Nr. 0133/16/02555, Nr. 0133/18/0501 pagal pareiškėjos antstolės Angelės Kvaraciejienės perduotą išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ prašymą dėl kuratoriaus paskyrimo vykdymo proceso metu skolininkės S. J. kuratoriumi paskirtas advokatas Valentinas Vikulovas, kontora – advokato V. Tučkaus kontora, Alytus, Vilniaus g. 14-5, telefono Nr. +370 315 53 653, elektroninis paštas – walentinasv@gmail.com.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai