Byla I-9924-629/2014
Dėl pareiškėjo skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Milda Vainienė, susipažinusi su I. R. (I. R.) skundu,

Nustatė

2I. R. (toliau – ir pareiškėjas) 2014 m. rugsėjo 23 d. padavė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti Lietuvos Respublikos ambasados Turkijoje 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendimą ir įpareigoti Lietuvos Respublikos užsienio reiklų ministeriją imtis priemonių, kad pareiškėjui bet kurioje užsienio kompetentingoje Lietuvos Respublikos atstovybėje nedelsiant būtų išduota viza atvykimui į Lietuvos Respubliką.

3Kadangi pareiškėjo skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) skundui keliamų reikalavimų, pareiškėjui buvo nustatytas terminas iki 2014 m. spalio 15 d. skundo trūkumams pašalinti.

4Pažymėtina, kad 2014 m. spalio 3 d. teisme buvo gautas pareiškėjo atstovo advokato K. B. raštas, kuriame nurodoma, jog pareiškėjas savo skundo atsisako, atsisakymo pasekmės yra žinomos.

5Pažymėtina, kad ABTĮ 52 str. įtvirtina pareiškėjo teisę atsiimti skundą iki jo priėmimo. Pagal ABTĮ 37 str. 1 d., jeigu skundas neatitinka ABTĮ 23 str. reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Kaip minėta, pareiškėjas savo skundo atsisakė, taigi nutartyje nurodytų skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino, todėl pareiškėjo skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui.

6ABTĮ 42 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis grąžinami, kai pareiškėjas skundą (prašymą) atsiima. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas buvo sumokėjęs 100 Lt žyminį mokestį, todėl pastarasis grąžintinas pareiškėjui.

7Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu ABTĮ 23, 24, 39 str. reikalavimus.

8Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., 42 str. 1 d. 2 p., 105–106 str., 149 str.,

Nutarė

9I. R. (I. R.) skundą laikyti nepaduotu.

10Nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais ir 100 Lt (vieno šimto litų) žyminį mokestį grąžinti pareiškėjui.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduodamas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai