Byla 2-7342-841/2010
Dėl įstatymo nustatyto praleisto termino atnaujinimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė, sekretoriaujant Janinai Morkūnienei, dalyvaujant pareiškėjai E. S., jos atstovui advokatui Alfonsui Daukantui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal E. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Šiaulių apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai ir VĮ Registrų centro Šiaulių filialui dėl įstatymo nustatyto praleisto termino atnaujinimo,

Nustatė

3Pareiškėja E. S. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti terminą 1993 m. spalio 12 d. gyvenamojo namo su priklausiniais, esančio ( - ) pirkimo- pardavimo sutarčiai įregistruoti.

4Pareiškėja teismui paaiškino, kad jai priklausiusį gyvenamąjį namą su priklausiniais ( - ) pardavė pagal pirkimo- pardavimo sutartį pirkėjui S. S. už tūkstantį šimtą litų, parduotu turtu daugiau nesidomėjo, kadangi pardavimo sutartį sudarė pas notarą, buvo įsitikinusi, kad viskas yra padaryta reikiamai, pagal įstatymo reikalavimus. Žinojo, kad turto pirkėjas numirė. Apie tai, kad parduotas namas su priklausiniais tebėra registruotas jos vardu, sužinojo atsitiktinai, kai reikėjo tvarkytis dokumentus kaip gaunančiai mažas pajamas, jai tuomet ir buvo pasakyta, kad turi savo vardu registruotą gyvenamąjį namą. Kad pirkėjai nustatyta tvarka sutarties neįregistravo, jai nebuvo žinoma, nemanė, kad turi tuo pasirūpinti. Nori, kad minėtas parduotas namas nebebūtų registruotas jos vardu, nes jai nebepriklauso.

5Pareiškėjos atstovas advokatas A.Daukantas prašė pareiškimą tenkinti, teismui paaiškino, kad sutarties sudarymo metu galiojusio LR CK redakcija (255 str.) numatė, kad nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti notariškai patvirtinta ir per tris mėnesius įregistruota atitinkamoje registravimo įstaigoje. Pareiškėja pagrįstai tikėjosi, kad sutartį įregistruos pirkėjas, nes jis turėjo būti suinteresuotas įsigytą turtą įregistruoti savo vardu. Įstatymas nenumatė pareigos pardavėjui rūpintis parduoto turto registravimu. Šiuo metu minėtas pareiškėjos vardu registruotas, tačiau faktiškai jai nepriklausantis turtas sukelia pareiškėjai tam tikrų nepatogumų, todėl prašė pareiškimą tenkinti ir atnaujinti terminą pirkimo pardavimo sutarčiai įregistruoti.

6Suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai. Gautas prašymas nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime nurodoma, kad suinteresuotas asmuo dėl termino atnaujinimo neprieštarauja.

7Suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro Šiaulių filialo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai. Gautas prašymas nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant. Suinteresuoto asmens atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą nurodoma, kad dėl pareikšto prašymo neprieštarauja, tuo atveju, jei pareiškimas būtų patenkintas, pareiškėjos nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą ir kitus statinius, pateikus įsiteisėjusį teismo sprendimą, būtų išregistruotos.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Iš pareiškėjos, jos atstovo paaiškinimų ir byloje esančių duomenų matyti, kad 1993-10-12 pirkimo – pardavimo sutartimi (b.l.2) E. S. pardavė, o S. S. iš jos nusipirko už tūkstantį šimtą litų gyvenamąjį namą su priklausiniais ( - ). Sutarties pabaigoje, antrame lape nurodyta, kad pagal LR Civilinio kodekso 255 str. ši sutartis laike trijų mėnesių turi būti užregistruota Šiaulių inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure. S. S. mirė 1999-04-28, po jo mirties dėl paveldėjimo niekas nesikreipė, nėra asmenų, pareiškusių prašymus priimti palikimą, paveldėjimo byla neužvesta (b.l.5,12). Gyvenamasis namas, esantis ( - ) pastatas-ūkinis pastatas unikalus Nr. ( - ), pastatas-ūkinis pastatas unikalus Nr. ( - ), kiti statiniai, unikalus Nr. ( - ) nekilnojamojo turto registre yra įregistruoti kaip E. S. asmeninė nuosavybė.

10Suinteresuoti asmenys Valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialas ir Šiaulių apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija prieštaravimų dėl pareiškimo nepareiškė. Teismas, remdamasis bylos duomenimis daro išvadą, kad terminas, numatytas LR CK 255 str. (1964 m. redakcija) pirkimo pardavimo sutarčiai įregistruoti buvo praleistas dėl to, kad įregistravimu nesirūpino turto pirkėjas, o pareiškėjai neįregistravimo faktas nebuvo žinomas, teismas šias priežastis pripažįsta svarbiomis ir sprendžia, kad yra pagrindas pareiškėjai praleistą įstatymų nustatytą terminą atnaujinti, todėl pareiškėjos pareiškimas tenkintinas ir praleistas įstatymų nustatytas terminas pirkimo pardavimo sutarčiai įregistruoti atnaujintinas.

11Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 290-292 , 576-578 str., teismas,

Nutarė

13Pareiškimą patenkinti visiškai.

14Atnaujinti E. S. a.k( - ) praleistą įstatymų nustatytą terminą gyvenamojo namo, ūkinių pastatų ir kiemo statinių pirkimo pardavimo sutarčiai, sudarytai 1993-10-12, pagal kurią E. S. pardavė, o S. S. nupirko nekilnojamąjį turtą -gyvenamąjį namą, unikalus ( - ) pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), pastatą- ūkinį pastatąs unikalus Nr.9194-7003-7030, kitus statinius, unikalus Nr. ( - ) esančius ( - ) , įregistruoti.

15Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą.

Proceso dalyviai